Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 opracowano w oparciu o: ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 opracowano w oparciu o: ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Krajowego Biura Wyborczego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 opracowano w oparciu o: ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, pismo Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych szacunki własne

3 3 wyszacowano w wysokości: Dochody budżetowe Wydatki budżetowe

4 4 DOCHODY BUDŻETOWE Udziały gmin w pod.budżet.państ. Środ.ze źródeł pozabudż Dotacje Subwencje ogólne Dochody własne

5 5 Struktura dochodów wg źródeł zł.

6 6 Struktura dochodów własnych i udziałów w dochod.budżet.państwa zł.

7 7 Struktura dochodów majątkowych zł.

8 8 Struktura podatków i opłat zł.

9 9 Projekt dochodów na 2010 rok w porównaniu z planem na 2009 Wzrost w mln. zł - 0,3 - 2,3 + 0,6 - 1,1 - 0,6 + 3,6 + 1,0

10 10 WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

11 11 Deficyt pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU I.DOCHODY BUDŻETU II.RAZEM PRZYCHODY Kredyty Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU I.WYDATKI BUDŻETU II.RAZEM ROZCHODY Spłaty kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Wykup papierów wartościowych (obligacji)

12 12 Projekt wydatków budżetowych roku 2010 wg działów w mln.zł.

13 13 Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 – WYKRES

14 14 Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata

15 15 Wydatki majątkowe i inwestycyjne Zadania współfinansowane z UE – Inwestycje powiatowe – Zakupy inwestycyjne Zadania inwestycyjne – pozostałe – Rezerwa celowa na zadania majątkowe –

16 16 Zadania inwestycyjne – współfinansowane z UE Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI

17 17

18 18 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych ( I etap do ul.Jana Pawła ) - WPI, UE Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI

19 19 Nazwa zadaniaKwota Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE

20 20

21 21 Nazwa zadaniaKwota Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE

22 22 Nazwa zadaniaKwota Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - WPI Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą - WPI Zadania inwestycyjne - pozostałe

23 23 Nazwa zadaniaKwota Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą) Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego

24 24 Nazwa zadaniaKwota Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprzewodowy Internet) Zakup centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania RCA 3000 z modułem DCF Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE

25 25 Nazwa zadaniaKwota Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI, UE Budowa osłon pojemników na odpady komunalne78.000

26 26 Budowa Szkoły ponadgimnazjalnej Zakup sprzętu komputerowego Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Inwestycje powiatowe Zakupy inwestycyjne Rezerwa

27 27 Nazwa zadaniaKwota Budowa drogi na Os. Szumiłowo Przebudowa dróg na Os. Leśnym Budowa chodnika na Os. Warniki Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE) Łączą nas rzeki – etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn Południe II – dokumentacja Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich Wydatki inwestycyjne niewygasające z roku 2009 realizowane w

28 28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1. 2 opracowano w oparciu o: ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Krajowego Biura Wyborczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google