Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ NA 2010 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ NA 2010 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ NA 2010 ROK

2 PROJEKT BUDŻETU MIASTA opracowano w oparciu o:
NA 2010 ROK opracowano w oparciu o: ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, pismo Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunki własne

3 PROJEKT BUDŻETU MIASTA wyszacowano w wysokości:
NA 2010 ROK wyszacowano w wysokości: Dochody budżetowe Wydatki budżetowe

4 Udziały gmin w pod.budżet.państ. Środ.ze źródeł pozabudż.
Subwencje ogólne Dochody własne Udziały gmin w pod.budżet.państ. Dotacje Środ.ze źródeł pozabudż. DOCHODY BUDŻETOWE

5 Struktura dochodów wg źródeł
zł.

6 Struktura dochodów własnych i udziałów w dochod.budżet.państwa

7 Struktura dochodów majątkowych
zł.

8 Struktura podatków i opłat
zł.

9 Projekt dochodów na 2010 rok w porównaniu z planem na 2009
Wzrost w mln. zł - 0,3 - 2,3 + 0,6 - 1,1 - 0,6 + 3,6 + 1,0

10 68.163.230 WYDATKI BUDŻETOWE 43.501.378 24.661.852 Wydatki Wydatki
majątkowe Wydatki bieżące

11 PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU
Deficyt pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU I. DOCHODY BUDŻETU II. RAZEM PRZYCHODY 1. Kredyty 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Spłaty pożyczek udzielonych 4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU WYDATKI BUDŻETU RAZEM ROZCHODY Spłaty kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Wykup papierów wartościowych (obligacji)

12 Projekt wydatków budżetowych roku 2010 wg działów w mln.zł.

13 Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 – 2010 - WYKRES

14 Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 - 2010

15 24.661.852 Wydatki majątkowe i inwestycyjne
Zadania współfinansowane z UE Zadania inwestycyjne – pozostałe – Inwestycje powiatowe – Zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zadania majątkowe –

16 Zadania inwestycyjne –
współfinansowane z UE Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI

17

18 Uzbrojenie terenów od ul
Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych ( I etap do ul.Jana Pawła ) - WPI, UE Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI 20.000

19 Nazwa zadania Kwota Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE

20

21 Nazwa zadania Kwota Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE

22 Zadania inwestycyjne - pozostałe
Nazwa zadania Kwota Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - WPI Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą - WPI

23 Nazwa zadania Kwota Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok 2 679 668 Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą) 40.000 Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego

24 Nazwa zadania Kwota Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprzewodowy Internet) 20.000 Zakup centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania RCA 3000 z modułem DCF77 6.000 Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE

25 Nazwa zadania Kwota Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI, UE 50.000 Budowa osłon pojemników na odpady komunalne 78.000

26 Inwestycje powiatowe Zakupy inwestycyjne Rezerwa
Budowa Szkoły ponadgimnazjalnej Zakup sprzętu komputerowego 35.000 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Zakupy inwestycyjne 35.000 Rezerwa

27 Wydatki inwestycyjne niewygasające z roku 2009 realizowane w 2010
Nazwa zadania Kwota Budowa drogi na Os. Szumiłowo Przebudowa dróg na Os. Leśnym Budowa chodnika na Os. Warniki Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1-2 Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE) 97.000 Łączą nas rzeki – etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn Południe II – dokumentacja 50.000 Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich 33.000

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ NA 2010 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google