Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze Julia Kristeva Czarne słońce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze Julia Kristeva Czarne słońce."— Zapis prezentacji:

1 Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze Julia Kristeva Czarne słońce

2 Depresja: -reakcja na cierpienie związane ze zranieniem i stratą -uruchamia nieprzepracowane traumy -jest mechanizmem odraczającym nienawiść i pragnienie dominacji Filozofować to uczyć się umierać = depresja jest manifestacją filozofii ma charakter narcystyczny ma charakter ateistyczny przejawia się w melancholii

3 Melancholia a filozofia Arystoteles, Problemy: Melancholia rodzi się z patologii(Hipokrates) -wielkimi mężami kieruje czarna żółć -melancholia wypływa z gorączki oraz z kontrolowanej interakcji przeciwstawnych energii = gr. mesotes: piana (morze, wino, sperma) -jest naturą filozofa, jego ethos

4 Melancholia od Arystotelesa FILOZOF = NADMIAR CZŁOWIECZEŃSTWA = MELANCHOLIK

5 Melancholia – w średniowieczu 1) nawiązanie do starożytności melancholia + Saturn = planeta ducha i myśli (sztuka) *Melancholia Durera (1514) 2) teologia chrześcijańska smutek, znękane serce = grzech * Boska komedia, Dante

6 Melancholia/Depresja Zespół melancholijno-depresyjny (w psychiatrii, Freud): -nie leczony prowadzi do śmierci (samobójstwo) - leczone lekami antydepresynjnymi - różne typy depresji: *psychotyczna, neurotyczna, lękowa, pobudliwa, spowolniona, agresywna

7 Melancholia: przyczyny, przebieg * STRATA matczynego obiektu (Freud) -I faza: zatracenie umiejętności rozumienia symboli (chwilowe lub chroniczne) -II faza: nadmiernego pobudzenia -osłupienie melancholijne (szok) rytm fazy wyczerpania i fazy podniecenia

8 brak akceptacjiniezdolność dla utraconego elementu obiektuznaczącego do zapewnienia kompensacyjnego wyjścia ze stanu wycofania podmiot nie działa, udaje trupa, udaje samobójstwo

9 Cierpienie depresyjne: I. (Freud i in.) - skrywana agresja wobec utraconego obiektu -umieszczenie obiektu w sobie: uwewnętrznienie projekcja autoagresja II. (po Freudzie) Osobowość narcystyczna: - smutek jako znak zranionego niekompletnego pustego ja pierwotnego -smutek zastępuje obiekt -samobójstwo to akt zespolenia ze smutkiem

10 RZECZ utracona MECHANIZM re-akcji na stratę: (źle przepracowana) żałoba po RZECZY Leczące: pierwotne utożsamienie z Ojcem historii (rzecz erotyczna) Strata Przygodne miłostki Rozczarowanie

11 U melancholika pierwotna tożsamość jest zbyt krucha, by potwierdzić inne tożsamości symboliczne, dzięki którym mogłaby stać się obiektem pragnienia * Rzecz melancholijna odsuwa od przepracowania utraty

12 SUBLIMACJA Muzyka Rytm Semantyczna wieloznaczność FORMA która składa ZNAKI pozwala panować nad RZECZĄ DLATEGO :

13 Pojawienie się Rzeczy = pojawienie się analności ale: Melancholik nie potrafi uaktywnić swojej analności do odgraniczenia i oddzielenia Melancholik zatapia się w analności Analność jest dla melancholika nośnikiem rozkoszy, ponieważ łączy się z Rzeczą pierwotną Rzecz i ja oznacza upadek: wchodzenie w przyganiczny element ja rozkosznienazywalne i niewidoczne

14 strata & trauma tanatos Freud: melancholia narcystyczna = utrata wszystkich powiązań libidalnych patologiczne rozwiązanie: * masochizm pierwotny (1957) = zaburzenia pozwalające na akceptację popędu śmierci (agresji, destrukcji)

15 melancholia narcystyczna Nad-Ja melancholika = kultura popędu śmierci melancholijne oderotyzowanie czy jest zaprzeczeniem zasady przyjemności? czy raczej ma charakter erotyczny? wyrazem tanatosa

16 Rozszczepione Ja - przerwane związki erotyczne (wg. Melanie Klein, 1946) Wynika z popędowej nie-integralności hamującej jednolitość Ja Niezdolność do sekwencyjności, np. brak pamięci Wynika z dezintegracji i lęku, który powoduje schizoidalną fragmentację Dążenie do dezintegracji jako wyrazu popędu śmierci: reakcja tanatyczna, wobec tanatycznego zagrożenia

17 Schizoidalna fragmentacja = radykalne wyobrażenie pokawałkowania Melancholia (zahamowanie, spowolnienie brak ciągłości) = inne wyobrażenie dezintegracji więzi Problemy z WIĘZIĄ

18 UCZUCIE depresyjne (melancholijne) -pojawia się po wyprowadzeniu popędu śmierci na zewnątrz & -jest obroną przed rozpadem na kawałki Smutek droga do scalenia uczuciowej spójności ja & ochrona przed samobójstwem

19 samobojstwo? to ponowne zespolenie z pierwotnym brakiem spójności, śmiertelnym, ale też radosnym, oceanicznym Schizoidalne pokawałkowanie -obrona przed śmiercią dążenie do dezintegracji jako wyrazu popędu śmierci pod presją lęku przed byciem zniszczonym od środka Depresja – obrona przed śmiercią bez schizoidalnego pokawałkowania obrona przed lękiem przed obiektem erotycznym (nie znosi Erosa, woli być z Rzeczą) brak ochrony przed Tanatosem *Psychoza narcystyczna i melancholia rodzi się z lęku przed utratą obiektu – lęku przed zatratą siebie jako obiektu

20 podmiot mówiący poprzez defensywny rozpad na kawałki poprzez zatrzymanie czynności (spowolnienie, odrzucenie sekwencyjności, neutralizację elementów znaczących) reaguje na cierpienie (na nieprzyjemności)

21 smutek = psychiczna reprezentacja przesunięć energetycznych fundamentalny NASTRÓJ depresji nie może być sprowadzony do wyrazu znakowego lub werbalnego dominuje nawet w chorobie dwuafektywnej biegunowej reakcja na traumy szansa na osiągnięcie równowagi zdradza człowieka, który stracił nadzieję sytuują się na granicy świata zwierzęcego i symbolicznego

22 Nastrój uogólnione przeniesienie (E. Jacobson), które naznacza każde zachowanie i wszystkie systemy znaków (od motoryczności aż po wysłowienie i idealizację), nie utożsamiając się z nimi i ich nie dezorganizując reprezentacja uczuć o charakterze fluktuacyjnym, więc nie krzepnie w znakach np. werbalnych

23 zapis (instcription) ; (najbardziej pierwotny zapis wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeń) energetyczne pęknięcie prowadzi do modalności znaczeniowości (signifiance) która jest warunkiem wstępnym rejestru wyobrażeniowego i symbolicznego (albo wyobraża rozpad) charakteryzuje się różnorodnością, paletą i misternością przez co przeżywanie go stanowi oznakę człowieczeństwa jego świadectwem jest twórczość literacka

24 Twórczość literacka świadectwo przeżywania człowieczeństwa przekształca uczucia w rytmy, znaki, formy przygoda ciała i znaków komunikuje wyczuwaną przez czytelnika rzeczywistość uczuciową przez semiotyczne i symboliczne Jak osiągamy poziom ZNAKÓW?

25 Proces oddzielenia: (wg. Hanny Segal) przedmiot którego BRAK (stan braku) Stwarzanie lub wykorzystanie istniejących przedmiotów oraz symboliczne ekwiwalenty tego, czego brak, wokalizy Wyjście od pozycji depresyjnej poprzez próbę oznaczenia smutku, pochłaniającego dziecko

26 = tworzenie w swoim ja elementy obce wobec świata zewnętrznego Smutek nawiązuje więź z tą utraconą lub przesuniętą zewnętrznością Człowiek staje wobec elementów ekwiwalentnych – symboli Zwycięstwo nad smutkiem

27 możliwe jest dzięki: zdolności ja utożsamiania się (= falliczne/symboliczne) nie z obiektem utraconym, ale z instancją trzeciego rodzaju – z Ojcem, formą, schematem i jest warunkiem pozycji zaprzeczenia/maniakalnej (zastępującej depresję): nie straciłam, wspominam i oznaczam przez ZNAKI to, co oddzieliło się ode mnie

28 OJCIEC? trzecia instancja (nie ja i nie ty) figura wyobrażeniowa ojciec osobistej prehistorii zapewnia pierwotną identyfikację (Freud) odgrywa rolę ojca edypalnego w Prawie symbolicznym Scalenie dwóch obliczy ojcostwa: abstrakcyjny i arbitralny ZNAK komunikacji łączy się z uczuciowym znaczeniem pierwotnych utożsamień

29 język człowieka cierpiącego na depresję może otrzymać żywy sens w więzi z innymi symbol – ustanawia się dzięki negacji straty odrzucenie symbolu tworzy psychiczny zapis bliski nienawiści i chęci dominacji nad utraconym obiektem puste miejsca wypowiedzi, wokalizacja, rytmy, sylaby słowne, które tracą życie, by potem zyskać nowy układ nadany przez analityka (=psychoanalityka = interpretatora) przejawy:

30 tekst, wypowiedź, literatura lęk przed śmiercią ja rozszczepione, fantazmat, fikcja Konstrukcje wyobrażeniowe *Erotyczna agresywność wobec ojca *Wstręt wobec ciała matki


Pobierz ppt "Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze Julia Kristeva Czarne słońce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google