Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze"— Zapis prezentacji:

1 Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze
Julia Kristeva Czarne słońce

2 Depresja: reakcja na cierpienie związane ze zranieniem i stratą
uruchamia nieprzepracowane traumy jest mechanizmem odraczającym nienawiść i pragnienie dominacji „Filozofować to uczyć się umierać” = depresja jest manifestacją filozofii ma charakter narcystyczny ma charakter ateistyczny przejawia się w melancholii

3 Melancholia a filozofia
Arystoteles, Problemy: Melancholia rodzi się z patologii(Hipokrates) „wielkimi mężami kieruje czarna żółć” melancholia wypływa z „gorączki” oraz z kontrolowanej interakcji przeciwstawnych energii = gr. mesotes: piana (morze, wino, sperma) jest naturą filozofa, jego ethos

4 Melancholia od Arystotelesa
FILOZOF = NADMIAR CZŁOWIECZEŃSTWA = MELANCHOLIK

5 Melancholia – w średniowieczu
1) nawiązanie do starożytności melancholia + Saturn = planeta ducha i myśli (sztuka) *Melancholia Durera (1514) 2) teologia chrześcijańska smutek, „znękane serce” = grzech *Boska komedia, Dante

6 Melancholia/Depresja
Zespół melancholijno-depresyjny (w psychiatrii, Freud): nie leczony prowadzi do śmierci (samobójstwo) - leczone lekami antydepresynjnymi - różne typy depresji: *psychotyczna, neurotyczna, lękowa, pobudliwa, spowolniona, agresywna

7 Melancholia: przyczyny, przebieg
* STRATA matczynego obiektu (Freud) I faza: zatracenie umiejętności rozumienia symboli (chwilowe lub chroniczne) II faza: nadmiernego pobudzenia osłupienie melancholijne (szok) → rytm fazy wyczerpania i fazy podniecenia

8 podmiot nie działa, udaje trupa, udaje samobójstwo brak akceptacji niezdolność dla utraconego elementu obiektu znaczącego do zapewnienia kompensacyjnego wyjścia ze stanu wycofania

9 Cierpienie depresyjne:
II. (po Freudzie) Osobowość narcystyczna: - smutek jako znak zranionego niekompletnego pustego „ja” pierwotnego smutek zastępuje obiekt samobójstwo to akt zespolenia ze smutkiem I. (Freud i in.) - skrywana agresja wobec utraconego obiektu umieszczenie obiektu w sobie: → uwewnętrznienie → projekcja → autoagresja

10 RZECZ utracona MECHANIZM re-akcji na stratę:
(źle przepracowana) żałoba po RZECZY Leczące: pierwotne utożsamienie z Ojcem historii (rzecz erotyczna) Przygodne miłostki Strata Rozczarowanie

11 „U melancholika pierwotna tożsamość jest zbyt krucha, by potwierdzić inne tożsamości symboliczne, dzięki którym mogłaby stać się obiektem pragnienia” * „Rzecz melancholijna” odsuwa od przepracowania utraty

12 Semantyczna wieloznaczność FORMA która składa ZNAKI
DLATEGO: SUBLIMACJA Muzyka Rytm Semantyczna wieloznaczność FORMA która składa ZNAKI pozwala panować nad RZECZĄ

13 Pojawienie się Rzeczy = pojawienie się analności ale:
Melancholik nie potrafi uaktywnić swojej analności do odgraniczenia i oddzielenia Melancholik zatapia się w analności Analność jest dla melancholika nośnikiem rozkoszy, ponieważ łączy się z Rzeczą pierwotną Rzecz i „ja” oznacza upadek: wchodzenie w przyganiczny element „ja” →rozkosz →nienazywalne i niewidoczne

14 strata & trauma tanatos
Freud: melancholia narcystyczna = utrata wszystkich powiązań libidalnych patologiczne rozwiązanie: * „masochizm pierwotny” (1957) = zaburzenia pozwalające na akceptację popędu śmierci (agresji, destrukcji)

15 melancholia narcystyczna
wyrazem tanatosa Nad-Ja melancholika = „kultura popędu śmierci” melancholijne oderotyzowanie → czy jest zaprzeczeniem zasady przyjemności? → czy raczej ma charakter erotyczny?

16 Rozszczepione Ja - przerwane związki erotyczne (wg
Rozszczepione Ja - przerwane związki erotyczne (wg. Melanie Klein, 1946) Wynika z popędowej nie-integralności hamującej jednolitość Ja Niezdolność do sekwencyjności, np. brak pamięci Wynika z dezintegracji i lęku, który powoduje schizoidalną fragmentację Dążenie do dezintegracji jako wyrazu popędu śmierci: reakcja tanatyczna, wobec tanatycznego zagrożenia

17 Schizoidalna fragmentacja = radykalne wyobrażenie pokawałkowania
Problemy z WIĘZIĄ Melancholia (zahamowanie, spowolnienie brak ciągłości) = inne wyobrażenie dezintegracji więzi

18 UCZUCIE depresyjne (melancholijne)
pojawia się po wyprowadzeniu popędu śmierci na zewnątrz & jest obroną przed rozpadem na kawałki Smutek droga do scalenia uczuciowej spójności „ja” ochrona przed samobójstwem

19 samobojstwo? to ponowne zespolenie z pierwotnym brakiem spójności, śmiertelnym, ale też radosnym, „oceanicznym” Schizoidalne pokawałkowanie obrona przed śmiercią dążenie do dezintegracji jako wyrazu popędu śmierci pod presją lęku przed byciem zniszczonym od środka Depresja – obrona przed śmiercią bez schizoidalnego pokawałkowania obrona przed lękiem przed obiektem erotycznym (nie znosi Erosa, woli być z Rzeczą) brak ochrony przed Tanatosem *Psychoza narcystyczna i melancholia rodzi się z lęku przed utratą obiektu – lęku przed zatratą siebie jako obiektu

20 podmiot mówiący reaguje na cierpienie (na nieprzyjemności)
poprzez zatrzymanie czynności (spowolnienie, odrzucenie sekwencyjności, neutralizację elementów znaczących) poprzez defensywny rozpad na kawałki

21 smutek = psychiczna reprezentacja przesunięć energetycznych
sytuują się na granicy świata zwierzęcego i symbolicznego fundamentalny NASTRÓJ depresji smutek = psychiczna reprezentacja przesunięć energetycznych nie może być sprowadzony do wyrazu znakowego lub werbalnego zdradza człowieka, który stracił nadzieję reakcja na traumy dominuje nawet w chorobie dwuafektywnej biegunowej szansa na osiągnięcie równowagi

22 Nastrój „uogólnione przeniesienie” (E. Jacobson), które naznacza każde zachowanie i wszystkie systemy znaków (od motoryczności aż po wysłowienie i idealizację), nie utożsamiając się z nimi i ich nie dezorganizując reprezentacja uczuć o charakterze fluktuacyjnym, więc nie krzepnie w znakach np. werbalnych

23 zapis (instcription) ; (najbardziej pierwotny zapis wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeń)
energetyczne pęknięcie prowadzi do modalności znaczeniowości (signifiance) która jest warunkiem wstępnym rejestru wyobrażeniowego i symbolicznego (albo wyobraża rozpad) charakteryzuje się różnorodnością, paletą i misternością przez co przeżywanie go stanowi oznakę człowieczeństwa jego świadectwem jest twórczość literacka

24 Jak osiągamy poziom ZNAKÓW?
Twórczość literacka świadectwo przeżywania człowieczeństwa przekształca uczucia w rytmy, znaki, formy przygoda ciała i znaków komunikuje wyczuwaną przez czytelnika rzeczywistość uczuciową przez semiotyczne i symboliczne Jak osiągamy poziom ZNAKÓW?

25 Proces oddzielenia: (wg. Hanny Segal)
przedmiot którego BRAK (stan braku) Stwarzanie lub wykorzystanie istniejących przedmiotów oraz symboliczne ekwiwalenty tego, czego brak, wokalizy Wyjście od pozycji depresyjnej poprzez próbę oznaczenia smutku, pochłaniającego dziecko

26 = tworzenie w swoim „ja” elementy obce wobec świata zewnętrznego ↓
„Smutek nawiązuje więź z tą utraconą lub przesuniętą zewnętrznością” Człowiek staje wobec elementów ekwiwalentnych – symboli Zwycięstwo nad smutkiem

27 Zwycięstwo nad smutkiem
możliwe jest dzięki: zdolności „ja” utożsamiania się (= falliczne/symboliczne) nie z obiektem utraconym, ale z instancją trzeciego rodzaju – z Ojcem, formą, schematem i jest warunkiem pozycji zaprzeczenia/maniakalnej (zastępującej depresję): „nie straciłam, wspominam i oznaczam przez ZNAKI to, co oddzieliło się ode mnie”

28 OJCIEC? trzecia instancja (nie „ja” i nie „ty”) figura wyobrażeniowa
ojciec osobistej prehistorii zapewnia pierwotną identyfikację (Freud) odgrywa rolę ojca edypalnego w Prawie symbolicznym Scalenie dwóch obliczy ojcostwa: abstrakcyjny i arbitralny ZNAK komunikacji łączy się z uczuciowym znaczeniem pierwotnych utożsamień

29 symbol – ustanawia się dzięki negacji straty
język człowieka cierpiącego na depresję może otrzymać żywy sens w więzi z innymi symbol – ustanawia się dzięki negacji straty odrzucenie symbolu tworzy psychiczny zapis bliski nienawiści i chęci dominacji nad utraconym obiektem puste miejsca wypowiedzi, wokalizacja, rytmy, sylaby słowne, które tracą życie, by potem zyskać nowy układ nadany przez analityka (=psychoanalityka = interpretatora) przejawy:

30 tekst, wypowiedź, literatura lęk przed śmiercią
„ja” rozszczepione, fantazmat, fikcja tekst, wypowiedź, literatura lęk przed śmiercią Konstrukcje wyobrażeniowe *Erotyczna agresywność wobec ojca *Wstręt wobec ciała matki


Pobierz ppt "Melancholia – depresja jak je przeżyć rzecz o literaturze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google