Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płodność w późnym wieku rozrodczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płodność w późnym wieku rozrodczym"— Zapis prezentacji:

1 Płodność w późnym wieku rozrodczym
Blazej Meczekalski Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Całkowity wskaźnik płodności – perspektywa współczesna
Tomáš Sobotka “Will the European social model withstand the demographic challenge?” Paris, 22 October 2010

3 Płodność na poziomie zastępowalności pokoleń
Całkowity współczynnik płodności (TFR) nie jest dość wysoki by zapewnić stałość liczebną populacji  W krajach rozwiniętych: 2.1 dziecka na życie kobiety, 3.4 w krajach rozwijającychwyższa śmiertelność Przyczyny Status ekonomiczny i zatrudnienie ↑dochód ↓dzieci Urbanizacja ↑urban.↓ dzieci Edukacja Antykoncepcja- ??? Espenshade TJ, Guzman JC, and Westoff CF (2003).  Population Research and Policy Review 22 (5/6): 57

4 Opóźnianie macierzyństwa
Tomáš Sobotka “Will the European social model withstand the demographic challenge?” Paris, 22 October 2010

5 Współczynnik ciąż Spadek płodności z wiekiem wydaje się zjawiskiem niezależnym od badanej populacji lub czasu Hutterites ( ) Geneva bourgeoisie ( ) Canada ( ) Normandy ( ) Hutterites (<1921) Tunis ( ) Normandy (1674 – 1742) Iran ( ) Science. 1986 Sep 26;233(4771):

6 Ryzyko poronień w zależności od wieku
Heffner L. et al. New England Journal of Medicine 2004; 351(19):1927–29.)

7 Zaawansowany wiek matki i ryzyko aberracji u potomstwa
Badania nad zarodkami z IVF wykazały, że większość zarodków uzyskanych z komórek matek >37 rż zawierały aberrację! Aneuploidia jest istotną przyczyną spadku jakości oocytów Duży odsetek zab. Chromosomalnych w oocytach powstaje w początkowej fazie rozwoju – podczas mejozy (nondysjunkcja) Błędy mitotyczne również są częste, prowadząc do zahamowania rozwoju. Zaburzenia chromosomalne są najczęstszą przyczyną utraty ciąży zależną od wieku. Velde ER, Pearson PL, Hum Repro Update 8;2 2002

8 Czy dogmat jest prawdziwy? Za i przeciw oogenezie postnatalnej.
Obserwowane tempo atrezji oocytów jest tak szybkie że menopauza powinna zachodzić wcześniej. U myszy pula komórek primordialnych jest stosunkowo stała, a liczba pęcherzyków artretycznych rośnie. W każdym cyklu liczba kom. Primodrialnych fluktuuje. Badania na myszach na cytostatykach. Trichostatyna-A powoduje wzrost liczby kom. primodrialnych Komórki macierzyste kom. rozrodczych mogą istnieć u dorosłych Metdologia badań „za” jest niewłaściwa. Analiza ekspresji genów nie potwierdza aktywności podziałowej komórek rozrodczych. Tilly JL, Niikura Y, Rueda BR. Biol Reprod. 2009 Jan;80(1):2-12.

9 Wnioski Problem płodności jest sprawą najwyższej wagi, we współczesności , jak i w przeszłości. Rozwinięte społeczeństwa starzeją się. Przekładanie macierzyństwa jest faktem, a zjawisko to będzie się utrzymywać, a nawet nasilać się w najbliższej przyszłości. Płodność spada z wiekiem za co odpowiada najbardziej deplecja oocytów. Istnieją hormonalne markery starzenia się jajnika. Techniki ART mogą skutecznie ograniczyć wpływ wieku na płodność… ale muszą być stosowane rozważnie


Pobierz ppt "Płodność w późnym wieku rozrodczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google