Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płodność w późnym wieku rozrodczym. Całkowity wskaźnik płodności – perspektywa współczesna Tomáš Sobotka Will the European social model withstand the.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płodność w późnym wieku rozrodczym. Całkowity wskaźnik płodności – perspektywa współczesna Tomáš Sobotka Will the European social model withstand the."— Zapis prezentacji:

1 Płodność w późnym wieku rozrodczym

2 Całkowity wskaźnik płodności – perspektywa współczesna Tomáš Sobotka Will the European social model withstand the demographic challenge? Paris, 22 October 2010

3 Całkowity współczynnik płodności (TFR) nie jest dość wysoki by zapewnić stałość liczebną populacji W krajach rozwiniętych: 2.1 dziecka na życie kobiety, 3.4 w krajach rozwijających wyższa śmiertelność Przyczyny Status ekonomiczny i zatrudnienie dochód dzieci Urbanizacja urban. dzieci Edukacja Antykoncepcja- ??? Płodność na poziomie zastępowalności pokoleń Espenshade TJ, Guzman JC, and Westoff CF (2003). Population Research and Policy Review 22 (5/6): 57

4 Opóźnianie macierzyństwa Tomáš Sobotka Will the European social model withstand the demographic challenge? Paris, 22 October 2010

5 Spadek płodności z wiekiem wydaje się zjawiskiem niezależnym od badanej populacji lub czasu Współczynnik ciąż Hutterites (1921-1930) Geneva bourgeoisie (1600-1649) Canada (1700-1730) Normandy (1760-1790) Hutterites (<1921) Tunis (1840 - 1859) Normandy (1674 – 1742) Iran (1940-1950) Science. 1986 Sep 26;233(4771):1389-94

6 Ryzyko poronień w zależności od wieku Heffner L. et al. New England Journal of Medicine 2004; 351(19):1927–29.)

7 Zaawansowany wiek matki i ryzyko aberracji u potomstwa Badania nad zarodkami z IVF wykazały, że większość zarodków uzyskanych z komórek matek >37 rż zawierały aberrację! Aneuploidia jest istotną przyczyną spadku jakości oocytów Duży odsetek zab. Chromosomalnych w oocytach powstaje w początkowej fazie rozwoju – podczas mejozy (nondysjunkcja) Błędy mitotyczne również są częste, prowadząc do zahamowania rozwoju. Zaburzenia chromosomalne są najczęstszą przyczyną utraty ciąży zależną od wieku. Velde ER, Pearson PL, Hum Repro Update 8;2 2002

8 Czy dogmat jest prawdziwy? Za i przeciw oogenezie postnatalnej. Za:Przeciw: 1.Obserwowane tempo atrezji oocytów jest tak szybkie że menopauza powinna zachodzić wcześniej. 2.U myszy pula komórek primordialnych jest stosunkowo stała, a liczba pęcherzyków artretycznych rośnie. 3.W każdym cyklu liczba kom. Primodrialnych fluktuuje. 4.Badania na myszach na cytostatykach. 5.Trichostatyna-A powoduje wzrost liczby kom. primodrialnych 6.Komórki macierzyste kom. rozrodczych mogą istnieć u dorosłych 1.Metdologia badań za jest niewłaściwa. 2.Analiza ekspresji genów nie potwierdza aktywności podziałowej komórek rozrodczych. Tilly JLTilly JL, Niikura Y, Rueda BR. Biol Reprod. 2009 Jan;80(1):2-12.Niikura Y

9 Problem płodności jest sprawą najwyższej wagi, we współczesności, jak i w przeszłości. Rozwinięte społeczeństwa starzeją się. Przekładanie macierzyństwa jest faktem, a zjawisko to będzie się utrzymywać, a nawet nasilać się w najbliższej przyszłości. Płodność spada z wiekiem za co odpowiada najbardziej deplecja oocytów. Istnieją hormonalne markery starzenia się jajnika. Techniki ART mogą skutecznie ograniczyć wpływ wieku na płodność… ale muszą być stosowane rozważnie Wnioski


Pobierz ppt "Płodność w późnym wieku rozrodczym. Całkowity wskaźnik płodności – perspektywa współczesna Tomáš Sobotka Will the European social model withstand the."

Podobne prezentacje


Reklamy Google