Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji webowych z Visual Studio 2010 Maciej Gawin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji webowych z Visual Studio 2010 Maciej Gawin."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji webowych z Visual Studio 2010
Maciej Gawin

2 Agenda Automatyzacja testów UI – zanim zaczniemy...
Visual Studio 2010 jako narzędzie testerskie Coded UI - podstawy Coded UI – jak napisać test? Coded UI – przykład na żywo Coded UI – subiektywna ocena Q&A

3 Automatyzacja testów UI – zanim zaczniemy...
Automatyzować czy nie automatyzować? ... Nie ma złotej reguły (temat na osobne spotkanie) Kiedy automatyzować? Kiedy tylko sie da!!! Testy automatyczne? Nie, dziękuję. Nie mamy obecnie pieniędzy do zmarnowania. Zajmiemy się tym, jak tylko zostanie nam trochę czasu... Decyzję o automatyzacji należy podjąć bardzo rozważnie, biorąc po uwagę: Typ testów wykonywanych w projekcie Oczekiwany cykl życia rozwijanego produktu (przewidywane ROI) Złożoność rozwijanej aplikacji i kosztowność testów manualnych Delivery Model zastosowany w projekcie (czy będzie czas na automatyzację testów??)

4 Automatyzacja testów UI – zanim zaczniemy... c.d.
Decyzję o automatyzacji należy podjąć bardzo rozważnie, biorąc po uwagę: Continuous Integration – czy da się zastosować w projekcie? Wrażliwość i złożoność danych testowych Automatyzacja testów wymaga konsekwencji i zrozumienia przez cały zespół projektowy (Developerzy, Testerzy, Management)

5 Automatyzacja testów UI – zanim zaczniemy... c.d.
Wybór właściwego narzędzia testowego Podejmij przymyślaną decyzję w oparciu o: Doświadczenie, kompetencje i preferencje zespołu testerskiego (czy są to bardziej programiści czy testerzy manualni?) Dostępność narzędzi (zależy ona od zastosowanych technologii, budżetu, wewnętrznych ograniczeń organizacji) Oczekiwane tempo rozwoju produktu oraz potrzebę przyszłego utrzymania testów Łatwość integracji ze środowiskiem developerskim (IDE, kontrola wersji, narzędzia CI, itd.) Pamiętaj, raz podjęta decyzja o wyborze narzędzia jest zazwyczaj bardzo trudna do zmiany.

6 Visual Studio 2010 jako narzędzie testerskie
Przed erą VS 2010 Dostępne jedynie testy Webtest dla aplikacji webowych (VS 2005, VS 2008) Praca bezpośrednio na poziomie strumienia HTTP Ubogie możliwości testowania funkcjonalności Brak testów operujących bezpośrednio na przeglądarce Brak obsługi javascript Słaba utrzymywalność wygenerowanych testów Brak kontroli programatycznej nad testami Uboga funkcjonalność zarządzania testami i ich wykonaniem Porównywalne konkurencyjne narzędzia: Apache jMeter

7 Visual Studio 2010 jako narzędzie testerskie c.d.
Co nam daje VS 2010? Testy Coded UI Pełne możliwości testów funkcjonalnych UI dla aplikacji Web/WPF 3.5+/ Silverlight 4 wewnątrz przeglądarki Funkcjonalność Record&Playback dla aplikacji webowych i desktopowych Kontrolę nad testami z poziomu kodu Pełną integrację z projektem (analogiczną do unit testów) i źródłami danych Testy wydajnościowe oparte o strumień HTTP nadal dostępne Bogate możliwości zarządzania testami Porównywalne konkurencyjne narzędzia: TestComplete, Selenium, HP QTP, Ranorex, Telerik WebAii, White

8 Visual Studio 2010 jako narzędzie testerskie c.d.
Co jest potrzebne, aby zacząć pracę z Coded UI? Visual Studio Premium lub Ultimate Z Feature Pack 2 (subskrypcja MSDN wymagana), aby aktywować edytor graficzny, wsparcie dla Firefox, wsparcie dla Silverlight 4 Testowalną aplikację (np. webową lub opartą o WPF/WinForms) Podstawowe umiejętności programistyczne (np. C#)

9 Coded UI - podstawy Struktura projektu testowego Coded UI
Standardowy Test Project – taki sam jak dla Unit Testów Klasa testowa z dekoracją [CodedUITest] Metody testowe z dekoracjami [TestMethod], [TestInitialize], itd. Dostęp do obiektu TestContext (analogicznie jak dla innych projektów testowych) Akcje i asercje na elementach UI wywoływane za pomocą metod udostępnianych przez instancje klasy UIMap

10 Coded UI - podstawy Coded UI Test Map (UIMap)
Struktura reprezentująca mapę elementów interfejsu użytkownika aplikacji Zawiera informacje o kontrolkach podlegających testowi i zdefiniowanych akcjach na nich operujących Składa sie z klas częściowych i struktury xml Może być stworzona za pomocą Coded UI buildera (nagrana) Może być zaimportowana na podstawie istniejącego nagrania testów manualnych z Team Foundation Server Może być edytowana za pomocą graficznego edytora Akcje i obiekty są udostępnione poprzez metody i właściwości dostępne bezpośrednio w metodach testowych Kod UIMap jest autogenerowany i nie powinien byc ręcznie modyfikowany (za wyjątkiem klasy częsciowej w pliku UIMap.cs) Osobny obiekt UIMap zazwyczaj reprezentuje oddzielny fragment aplikacji (np. widok, strone, okno dialogowe)

11 Coded UI - podstawy Typowy workflow przy pracy z testami CodedUI
Utwórz nowy projekt testowy w VS Dodaj nowy element -> Test CodedUI Nagraj procedurę testową używając CodedUI test buildera (zostanie ona „przetłumaczona” na akcję UIMap) Zrefaktoruj wygenerowaną akcję używając edytora CodedUI Dodaj asercje używając test buildera CodedUI (Jeśli trzeba, dodaj własny kod do obsługi niestandardowych zdarzeń lub kontrolek) Uruchamiaj testy ... Gdy aplikacja zostanie zmieniona, zrefaktoruj testy poprzez ponowne nagranie akcji i zmiany asercji

12 Coded UI – przykład na żywo

13 Coded UI – przykład na żywo
Dobre praktyki, aby tworzyć solidne i łatwoutrzymywalne testy automatyczne z CodedUI Używaj CodedUI test buildera kiedy tylko to możliwe Modyfikuj akcje UIMap za pomoca edytora graficznego lub ponownego nagrywania Nie modyfikuj plików autogenerowanych Jeśli jesteś zmuszony tworzyć własny kod akcji/asercji, modyfikuj jedynie klasę cześciową <UIMap>.cs Dziel scenariusze testowe w sekwencje logicznie rozdzielonych i prostych akcji UIMap Każda akcja UIMap powinna manipulować elementami tylko jednego widoku UI Twórz krotkie akcje UIMap (max. ~10 kroków)

14 Coded UI – przykład na żywo
Dobre praktyki, aby tworzyć solidne i łatwoutrzymywalne testy automatyczne z CodedUI Twórz oddzielny obiekt UIMap dla osobnych fragmentów aplikacji Używaj konsekwentnie spójnej konwencji nazewniczej dla elementów testów (metod, asercji) Współpracuj z developerami, aby kontrolki UI były zawsze opatrzone znaczącym i spójnym z konwencją Id Twórz przejrzyste metody testowe, oddzielaj powtarzającą się logikę inicjalizacji od kodu scenariusza testowego Uruchamiaj testy automatyczne tak często, jak tylko możliwe (najlepiej jako element automatycznych buildów) Nie zwlekaj z aktualizowaniem testów, automatyzacja wymaga konsekwencji od całego zespołu developerskiego!!!

15 Coded UI – subiektywna ocena
Plusy Stabilne, przyjazne użytkownikowi i łatwe w zastosowaniu narzędzie Pełna integracja z projektami VS Stosunkowo łatwa utrzymywalność nagrywanych testów Dobry kompromis pomiędzy podejściem Record&Playback i programatyczną kontrolą testów Skuteczne mechanizmy synchronizacji akcji w czasie (czasy oczekiwań, kontrola ładowania stron) Wspólny framework testowy dla WPF/Silverlight i Web Bardzo rozbudowane możliwości raportowania i schedulowania testów Możliwość rozszerzania funkcjonalności przez implementacje customowych pluginów Dla projektów rozwijanych w oparciu o .Net, CodedUI stanowi bardzo silną konkurencję wobec liderów rynku narzędzi do automatyzacji (Selenium, TestComplete, QTP)

16 Coded UI – subiektywna ocena
... oraz minusy Cena Wymagana co najmniej wersja VS Premium lub Ultimate Edycja VS Test Professional nie zawiera CodedUI Brak wsparcia innych przeglądarek (pomimo, że ponoć Firefox 3.6/4.0 jest wspierany, nie wydaje się by można opierać o to narzędzie testy cross-browser) Istotne funkcjonalności dostępne są jedynie po instalacji Feature Packa Brak wsparcia dla testów interfejsu MS Office bez tworzenia customizowanego pluginu (co mogłoby dać przewagę nad konkurencją) Niepełna obsługa wywołań asynchronicznych (automatyzacja AJAXa wymaga w wielu przypadkach dodatkowego wysiłku i zaprogramowania często skomplikowanej obslugi zdarzeń) Brak łatwej integracji z narzędziami CI (brak supportu dla Nunit/xUnit – pełna instancja Visual Studio niezbędna na serwerze buildów ze względu na wbudowane biblioteki) Narzędzie w praktyce dedykowane dla jednej technologii (problematyczne w przypadku organizacji prowadzących projekty w zróżnicowanych technologiach – uniwersalne cross-platformowe narzędzia są preferowane)


Pobierz ppt "Wprowadzenie do automatyzacji testów funkcjonalnych aplikacji webowych z Visual Studio 2010 Maciej Gawin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google