Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ODSYŁANIA SPRAW MIEDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A ORGANAMI OCHRONY KONKURENCJI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH JAKO ELEMENT WSPÓŁPRACY ORGANÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ODSYŁANIA SPRAW MIEDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A ORGANAMI OCHRONY KONKURENCJI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH JAKO ELEMENT WSPÓŁPRACY ORGANÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ODSYŁANIA SPRAW MIEDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A ORGANAMI OCHRONY KONKURENCJI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH JAKO ELEMENT WSPÓŁPRACY ORGANÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W SPRAWACH KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW

2 ROZPORZĄDZENIE NR 4064/89 ZASADA ONE-STOP-SHOP 3 WYJĄTKI: - równoległa jurysdykcja Komisji i organów państwa członkowskiego - przekazanie Komisji jurysdykcji nad koncentracją niemającą wymiaru wspólnotowego - przekazanie państwu członkowskiemu na jego wniosek jurysdykcji nad koncentracją o wymiarze wspólnotowym

3 DWIE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA JURYSDYKCJI 1. ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY 2. ETAP POSTNOTYFIKACYJNY

4 ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO WNIOSEK: przedsiębiorstwa dokonujące koncentracji KUMULATYWNIE SPEŁNIONE 2 WARUNKI: - koncentracja może wywrzeć poważny wpływ na konkurencję na rynku państwa członkowskiego, - rynek, na którym ma być dokonane połączenie jest rynkiem narodowym lub mniejszym.

5 ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO PROCEDURA: Złożenie wniosku Komisja niezwłocznie informuje wszystkie państwa członkowskie o złożeniu wniosku Kraje wymienione we wniosku mają 15 dni na wyrażenie zgody lub sprzeciwu Komisja ma 25 dni od złożenia wniosku na wydanie decyzji o przekazaniu jurysdykcji

6 ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

7 ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO KOMISJI WNIOSEK: przedsiębiorstwa dokonujące koncentracji KUMULATYWNIE SPEŁNIONE 2 WARUNKI: - koncentracja musi się znajdować w zakresie regulacji prawa wewnętrznego co najmniej trzech państw członkowskich, - należy określić czy Komisja będzie właściwym organem decyzyjnym.

8 ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO KOMISJI PROCEDURA: Złożenie wniosku Komisja niezwłocznie przesyła wniosek wszystkim państwom członkowskim Każdy kraj posiadający jurysdykcję nad rozpatrywaną koncentracją może w ciągu 15 dni wyrazić sprzeciw lub zgodę na przekazanie jurysdykcji. Jeden sprzeciw powoduje zatrzymanie procedury. Jeśli nie ma żadnych, koncentracja zostaje przekazana pod jurysdykcję Komisji

9 ETAP PRZEDNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO KOMISJI

10 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO WNIOSEK: państwo członkowskie 2 MOŻLIWOŚCI UZASADNIENIA WNIOSKU: 1. Państwo członkowskie musi udowodnić istnienie dwóch warunków: - powstanie znaczącego, realnego zagrożenia konkurencji na jego rynku, spowodowanego notyfikowaną transakcją, - zagrożony rynek znajduje się na obszarze tego państwa i posiada wszystkie cechy rynku odrębnego.

11 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 2. Państwo członkowskie musi dowieść że: - koncentracja narusza konkurencję na rynku, który znajduje się na jego terytorium i posiada cechy rynku odrębnego, - rynek, na który może wpłynąć koncentracja nie stanowi znaczącej części rynku wspólnotowego.

12 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO PROCEDURA: Komisja przesyła wszystkim państwom członkowskim informację o notyfikacji Zainteresowane państwo ma 15 dni na złożenie wniosku Organy krajowe maja 45 dni od dnia po przekazaniu jurysdykcji na przeprowadzenie wstępnej oceny koncentracji Inicjatorem wszczęcia procedury była Komisja – Komisja ma 35 dni od otrzymania notyfikacji na wydanie decyzji o przekazaniu jurysdykcji Inicjatorem wszczęcia procedury był kraj członkowski – Komisja ma 65 dni od otrzymania notyfikacji na wydanie decyzji o przekazaniu jurysdykcji

13 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z KOMISJI DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

14 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO KOMISJI INICJATYWA: Państwo członkowskie lub Komisja WNIOSEK: Państwo członkowskie musi wykazać: - realny wpływ koncentracji na konkretny rodzaj handlu miedzy państwami, - realne niebezpieczeństwo negatywnego wpływu koncentracji na konkurencję, na rozpatrywanym rynku.

15 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO KOMISJI PROCEDURA: Zainteresowane państwo ma 15 dni od zgłoszenia koncentracji jego właściwym organom na złożenie wniosku Komisji Komisja niezwłocznie informuje wszystkie państwa członkowskie i zainteresowane przedsiębiorstwa – pozostałe kraje mają 15 dni na ewentualne przyłączenie się do wniosku Komisja ma 10 dni na wydanie decyzji w sprawie przejęcia jurysdykcji

16 ETAP POSTNOTYFIKACYJNY PRZEKAZANIE JURYSDYKCJI Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO KOMISJI


Pobierz ppt "SYSTEM ODSYŁANIA SPRAW MIEDZY KOMISJĄ EUROPEJSKĄ A ORGANAMI OCHRONY KONKURENCJI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH JAKO ELEMENT WSPÓŁPRACY ORGANÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google