Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa inwestująca w obszary wiejskie"— Zapis prezentacji:

1 Europa inwestująca w obszary wiejskie
LGD Krajna nad Notecią Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków za okres Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2 LGD Krajna nad Notecią Stowarzyszenie rejestrowe –zebranie założycielskie sierpień 2007 ;KRS od listopada 2007 r. Obecnie ponad 100 członków reprezentujących 3 sektory :społeczny, samorządowy i gospodarczy Działa na terenie 8 gmin (Białośliwie, Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka, Złotów). Obszar 1369 km zamieszkiwany przez osób Pracami kieruje Zarząd -8 osób Podpisanie umowy z UMWW na realizację LSR – 9 lipca 2009 r. Finansowanie składki członkowskie oraz z PROW na lata

3 LGD powołana do realizacji działania 4.13. PROW - wdrażanie L SR
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

4 Lokalna Strategia Rozwoju
Misja LGD - Wspieranie rozwoju Krajny nad Notecią poprzez aktywizację i edukację mieszkańców Obszaru, systematyczne polepszanie infrastruktury społecznej i rekreacyjno -kulturalnej oraz innowacyjne wykorzystanie zasobów naturalnych Budżet LSR – PLN 1.Wsparcie działań typu – Odnowa i rozwój wsi – PLN, 2.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PLN , 3.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – PLN, 4.Małe projekty – PLN 5. Funkcjonowanie LGD – PLN

5 Podział środków w LSR Krajny nad Notecią

6 Stan realizacji LSR Dotychczas przeprowadziliśmy 4 nabory wniosków podczas których przyznane zostały następujące środki : 1. Styczeń 2010 – Małe projekty – PLN Odnowa i Rozwój Wsi – 1 349 180 PLN ( place zabaw w Gminie Szydłowo, obiekt sportowy w Górznej ,remont domu kultury w Pobórce Wielkiej) 2. Sierpień 2010 – Małe projekty -345 741 PLN Odnowa i Rozwój Wsi -2 006 514 PLN ( rewitalizacja wieży ciśnień w Łobżenicy, zagospodarowanie placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim, remonty świetlic w gminie Wyrzysk, renowacja elewacji kościoła w Szydłowie) 3. Marzec 2011 – Małe Projekty – 506 192 PLN 4. Sierpień 2011 – 417 000 PLN Razem zakontraktowane środki : Odnowa i rozwój wsi PLN / Razem w LSR PLN Małe projekty – PLN / Razem w LSR PLN

7 Stan wykorzystania środków

8 Planowane nabory Odnowa i rozwój wsi – IV kwartał 2011 r. – PLN Małe projekty – PLN 2013 – PLN 2014 – PLN Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2012 – PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2012 – PLN

9 Projekty współpracy Krajna Plus Szlak nadnotecki Planowani partnerzy :
Krajna i Pałuki Czarnkowsko-Trzcianecka LGD LGD Puszcza Notecka Porozumienie 4 LGD –marzec 2011 Krajna nad Notecią Nasza Krajna Krajna i Pałuki Naszyjnik Północy

10 Perspektywy Umowa ramowa z LGD przewiduje finansowanie do końca czerwca 2015 r. Ostatni nabór w 2014 r. – do połowy 2015 konieczność rozliczenia projektu. Przewiduje się kontynuację funkcjonowania LGD z przyznaniem jej większej roli związanej z podpisywaniem umów i rozliczaniem beneficjentów

11 Problemy Mała aktywność środowisk lokalnych w aplikowaniu o środki :
Brak organizacji pozarządowych ukierunkowanych na rozwój System refundacji środków ( w PO KL i PO Ryby są zaliczki) Długotrwałe procedury w Urzędzie Marszałkowskim Duża uznaniowość interpretacji przepisów przez UMWW w Poznaniu

12 Aktywizacja liderów lokalnych
Wyjazd studyjny w Bieszczady Warsztaty aktywizujące Udział 20 osób Oferta dla społeczności lokalnych Pomoc w założeniu stowarzyszenia i określeniu planu działania Pomoc w przygotowaniu projektów

13 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Białośliwie Dożynki gminne w 2008 roku -700,00 zł Gminne Święto Plonów 2009 rok ,00 zł Święto Kwitnących Sadów 2009 rok-1500 zł Święto Kwitnących Sadów 2010 rok-1500 zł Zorganizowanie Gminnego Święta Plonów-14689,50 zł Zagospodarowanie działki wiejskiej rekreacyjno-sportowej ,00 zł Szkolenie-Sport- Integracja propagowanie aktywnych form wypoczynku-22637,00 zł Remont i adaptacja domu kultury na potrzeby Regionalnego Sadownictwa – ,00 zł Uszczelnienie dachu i wykonanie pokrycia dachowego na zabytkowym kościele w Krostkowie ,83 zł X Regionalne Święto Sadowników ,17 zł Jak Sventoslaus -najstarszą wieś Krajny w 1216 roku pięknej żonie w prezencie darował- historia i teraźniejszość Ziemi Białośliwskiej ,03 zł Wydawnictwa "Zlot miłośników kolejek wąskotorowych- Białośliwie 2011"-4600,00 zł Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie ,00 zł Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie ,00 zł Sylwester pod chmurką ,00 zł razem: ,53 zł Wykorzystanie środków przez gminy

14 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Łobżenica Dożynki gminne w 2008 roku-700 zł "Doceniamy to co mamy" - stworzenie bazy informacji turystycznej promującej gminę Łobżenica- 9975,00 zł Organizacja Obchodów Rocznicy Powstania Wsi- walentynki w Walentynowie pod hasłem:" Przez żołądek do serca" ,00 zł Wydanie folderu okolicznościowego z okazji V-jubileuszowej Edycji Imprezy Ekologicznej "Naturalisko" ,00 zł Zakup gablot na eksponaty do izby muzealnej w budynku Gminnego Centrum Kultury ,00 zł Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku z 1901 roku w Łobżenicy przy ulicy Sienkiewicza ,00 zł X lat z Pieśnią Chóralną po Krajnie- 9996,00 zł Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Topola – 24987,90 zł Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Gminnego Centrum Kultury – 9471,00 zł Rewitalizacja wieży ciśnień w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego ,00 zł Skansen w Osieku nad Notecią w miniaturze dziś i jutro ,00 zł Stworzenie Sekcji Ułanów Wielkopolskich ,70 zł Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Łobżenica (Dźwierszno Małe, Szczerbin, Wiktorówko) ,00 zł Wykorzystanie środków przez gminy

15 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Łobżenica Organizacja imprezy społeczno-kulturalnej z okazji 11 listopada dla mieszkańców gminy Łobżenica i turystów ,75 zł Historia miasta i okolic od wieku XVIII po teraźniejszość- utworzenie dziedzińca historycznego w Łobżenicy ,38 zł Geneza powstania oraz okres do szlaku bursztynowego świadectwem naszej tożsamości- utworzenie dziedzińca historycznego w Łobżenicy ,00 zł Organizacja VII edycji imprezy pn. Naturalisko ,00 zł Ogólnopolska Impreza Ekologiczna Naturalisko ,00 zł Festyn rodzinny w Gródku Krajeńskim " Otwarcie lata" - 500,00 zł Kurs gastronomiczny promujący produkty lokalne i racjonalne żywienie rodziny - 500,00 zł Organizacja Obchodów 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwiersznie ,00 zł Impreza Mikołajkowa ,00 zł Kulig połączony z gonitwą końską ,00 zł Dzień Skupienia Strażaków w Górce Klasztornej 2011 rok ,00 zł Kurs gastronomiczny w Witrogoszczy 2011 rok ,00 zł razem: ,73 zł Wykorzystanie środków przez gminy

16 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Wysoka Dożynki gminne w 2008 roku- 700,00 zł Modernizacja budynku- Plac Powstańców Wielkopolskich 16, Wysoka na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury ,00 zł Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w Bądeczu ,50 zł Wyposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego w miejscowości Czajcze ,88 zł Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem boiska w miejscowości Wysoczka ,00 zł Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w miejscowości Młotkowo ,60 zł Organizacja jubileuszu 10-lecia Bractwa Kurkowego w Wysokiej w obiekcie Walochówka, połączona z modernizacją obiektu ,00 zł Z kijkami przez Krajnę nad Notecią ,00 zł wakacje na sportowo - Wyrzysk ,00 zł Obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego- 1500,00 zł Dożynki gminne ,00 zł Organizacja dożynek gminnych 2010 rok-2500,00 zł Spotkanie opłatkowe ,00 zł razem: ,98 zł Wykorzystanie środków przez gminy

17 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Miasteczko Krajeńskie Dożynki gminne w 2008 roku- 700,00 zł Dożynki Gminne ,00 zł Tablice informacji turystycznej w gminie Miasteczko Krajeńskie ,00 zł Utwardzanie alejek, wykonanie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym ,00 zł Zagopspodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim ,00 zł Plener rzeźbiarski - Brzostowo ,00 zł Prawo w służbie rodzinie- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie ,00 zł Uczciwość, wytrwałość , kompetencje – kluczem do sukcesu ,00 zł Angielskie lato czyli jak porozumieć się z turystą ,00 zł Angielskie lato ,00 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie ,58 zł Prawo w służbie rodzinie - dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie ,00 zł Instalacja przestrzenna "Nasz Koń Trojański" ,00 zł XIII Biesiada Krajeńska ,00 zł Kulig z kolędą ,00 zł Wydarzenie sportowe "Orły Górskiego" 2500,00 zł razem: ,58 zł Wykorzystanie środków przez gminy

18 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Krajenka Dożynki gminne w 2008 roku - 700,00 zł Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej ,00 zł Dożynki Gminne Krajenka ,00 zł Przygotowanie pola namiotowego nad jeziorem Wapieńskim ,86 zł Obchody 590 lecia Krajenki ,00 zł Rozbudowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kortów tenisowych ,00 zł Interpretacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - teatr, taniec, multimedia na wsi – 13700,00 zł Dożynki Gminne Głubczyn ,00 zł Interpretacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Skórka i Paruszka ,00 zł Turystyczne Mikołajki ,00 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw ,89 zł Rekreacja w Dolniku - wyposażenie obiektu rekreacyjnego ,00 zł Dożynki gminne ,00 zł Festyn Mikołajkowy ,00 zł Główne obchody 590 lecia nadania praw miejskich Krajence ,00 zł Koncert Sylwestrowy na Rynku ,00 zł Szlakiem Księżnej Anny - upowszechnienie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Gminie Krajenka poprzez ich oznakowanie ,00 zł Turniej o topór Danaborskiego - zmagania kulturalno-sportowe mieszkańców krajeńskich wsi ,00 zł razem: ,75 Wykorzystanie środków przez gminy

19 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Wyrzysk Dożynki powiatowo-gminne ,00 zł Warto odwiedzić, trzeba zobaczyć ,00 zł Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Śpiewu Halka ,00 zł Turystyczna Gmina Wyrzysk ,00 zł Czas na relaks- miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie ,00 zł Czas na relaks- miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie ,00 zł Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie ,00 zł Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie ,00 zł Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguścinie ,00 zł Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguścinie ,00 zł Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguścinie ,00 zł Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzyniewie ,54 zł Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguścinie ,10 zł Festiwal Piosenki Włoskiej "La scarpa Italiana" ,00 zł Wykonanie kolektorów słonecznych w budynku Dwór Hercowo ,00 zł warsztaty śpiewu dla mieszkańców Krajny ,20 zł Remont budynku z końca XIX w. w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego ,55 zł Pieśń chóralna na Krajnie ,58 zł Sport to zdrowie - miejsce rekreacji w Wyrzysku ,36 zł Remont połączony z modernizacją obiektu pełniącego funkcję świetlicy wraz z komunikacją i wyposażenie ,00 zł Wykorzystanie środków przez gminy

20 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Wyrzysk Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku z końca XIX w. w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego ,60 zł Najpiękniejsze zakątki Ziemi Wyrzyskiej - gmina Wyrzysk widziana oczami dzieci ,00 zł Gwiazdka na Rynku ,00 zł Gwiazdka na Rynku ,00 zł Gminny Turniej Sołectw ,00 zł razem: ,93 zł Wykorzystanie środków przez gminy

21 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Szydłowo Dożynki gminne w ,00 zł Budowa placów zabaw w Nowym Dworze i Szydłowie ,33 zł Renowacja elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie ,00 zł Budowa placu zabaw w Krępsku ,00 zł Festyn rodzinny w każdej wsi inny ,11 zł Festyn parafialny-integracja mieszkańców wsi i promocja lokalnych zasobów gminy Szydłowo ,75 zł Świeto Plonów Szydłowo ,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół swietlicy wiejskiej w Nowym Dworze ,00 zł Organizacja Dożynek Gminnych w Dolaszewie ,00 zł Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strong man +40 masters ,00 zł Festyn rodzinny z okazji dwudziestolecia samorządu gminnego ,00 zł Tradycje i obrzedowość Bożego Narodzenia - 500,00 zł Kulig dla dzieci i młodzieży - 500,00 zł razem: ,19 Wykorzystanie środków przez gminy

22 Wykorzystanie środków przez gminy
Gmina Złotów Dożynki gminne w ,00 zł Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w Buntowie ,00 zł Remont świetlicy wiejskiej w Skicu jako miejsca integracji społecznej mieszkańców – 25000,00 zł Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku Sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu ,24 zł Promocja walorów turystycznych i kulturalnych na obszarze Krajny ,73 zł Centrum aktywizacji społecznej mieszkańców wsi Rudna ,02 zł Promocja sportu i rekreacji w Sławianowie ,82 zł Organizacja i przeprowadzenie imprezy pod nazwą Hubertus ,84 zł Wydanie mapy - przewodnika po gospodarstwach agroturystycznych ,00 zł rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy "Lato na wsi" - 300,00 zł Organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży - 700,00 zł Kuligi w gminie Złotów ,00 zł Środowiskowy obiekt sportowy bazą do rozwoju aktywności społecznej i sportowo-rekreacyjnej w górznej ,00 zł razem:653417,65 Wykorzystanie środków przez gminy

23 Wykorzystanie środków przez gminy

24 Dziękuję za uwagę Zachęcam do odwiedzenia stron www: www.lgdkrajna.pl


Pobierz ppt "Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google