Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LGD Krajna nad Notecią Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków za okres 2007-2011 04.10.2011 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LGD Krajna nad Notecią Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków za okres 2007-2011 04.10.2011 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."— Zapis prezentacji:

1 LGD Krajna nad Notecią Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków za okres 2007-2011 04.10.2011 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2 LGD Krajna nad Notecią Stowarzyszenie rejestrowe –zebranie założycielskie sierpień 2007 ;KRS od listopada 2007 r. Obecnie ponad 100 członków reprezentujących 3 sektory :społeczny, samorządowy i gospodarczy Działa na terenie 8 gmin (Białośliwie, Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka, Złotów). Obszar 1369 km zamieszkiwany przez 63 755 osób Pracami kieruje Zarząd -8 osób Podpisanie umowy z UMWW na realizację LSR – 9 lipca 2009 r. Finansowanie składki członkowskie oraz z PROW na lata 2007-2013

3 LGD powołana do realizacji działania 4.13. PROW - wdrażanie L SR Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

4 Lokalna Strategia Rozwoju Misja LGD - Wspieranie rozwoju Krajny nad Notecią poprzez aktywizację i edukację mieszkańców Obszaru, systematyczne polepszanie infrastruktury społecznej i rekreacyjno -kulturalnej oraz innowacyjne wykorzystanie zasobów naturalnych Budżet LSR – 9 435 740 PLN 1.Wsparcie działań typu – Odnowa i rozwój wsi – 4 314 410 PLN, 2.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 521 549 PLN, 3.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 495 791 PLN, 4.Małe projekty – 2 063 830 PLN 5. Funkcjonowanie LGD – 1 848 895 PLN

5 Podział środków w LSR Krajny nad Notecią

6 Stan realizacji LSR Dotychczas przeprowadziliśmy 4 nabory wniosków podczas których przyznane zostały następujące środki : 1. Styczeń 2010 – Małe projekty – 104 166 PLN Odnowa i Rozwój Wsi – 1 349 180 PLN ( place zabaw w Gminie Szydłowo, obiekt sportowy w Górznej,remont domu kultury w Pobórce Wielkiej) 2. Sierpień 2010 – Małe projekty -345 741 PLN Odnowa i Rozwój Wsi -2 006 514 PLN ( rewitalizacja wieży ciśnień w Łobżenicy, zagospodarowanie placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim, remonty świetlic w gminie Wyrzysk, renowacja elewacji kościoła w Szydłowie) 3. Marzec 2011 – Małe Projekty – 506 192 PLN 4. Sierpień 2011 – 417 000 PLN Razem zakontraktowane środki : 1. Odnowa i rozwój wsi 3 355 694 PLN / Razem w LSR 4 314 410 PLN 2.Małe projekty – 1 373 099 PLN / Razem w LSR 2 063 830 PLN

7 Stan wykorzystania środków

8 Planowane nabory Odnowa i rozwój wsi – IV kwartał 2011 r. – 958 716 PLN Małe projekty – 2012 - 347 988 PLN 2013 – 208 793 PLN 2014 – 130 899 PLN Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2012 – 521 549 PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2012 – 495 791 PLN

9 Krajna Plus Projekty współpracy Szlak nadnotecki Planowani partnerzy : Krajna i Pałuki Czarnkowsko-Trzcianecka LGD LGD Puszcza Notecka Porozumienie 4 LGD –marzec 2011 Krajna nad Notecią Nasza Krajna Krajna i Pałuki Naszyjnik Północy

10 Perspektywy Umowa ramowa z LGD przewiduje finansowanie do końca czerwca 2015 r. Ostatni nabór w 2014 r. – do połowy 2015 konieczność rozliczenia projektu. Przewiduje się kontynuację funkcjonowania LGD z przyznaniem jej większej roli związanej z podpisywaniem umów i rozliczaniem beneficjentów

11 Problemy Mała aktywność środowisk lokalnych w aplikowaniu o środki : Brak organizacji pozarządowych ukierunkowanych na rozwój System refundacji środków ( w PO KL i PO Ryby są zaliczki) Długotrwałe procedury w Urzędzie Marszałkowskim Duża uznaniowość interpretacji przepisów przez UMWW w Poznaniu

12 Aktywizacja liderów lokalnych Wyjazd studyjny w Bieszczady Udział 20 osób Warsztaty aktywizujące Oferta dla społeczności lokalnych Pomoc w założeniu stowarzyszenia i określeniu planu działania Pomoc w przygotowaniu projektów

13 Gmina Białośliwie Dożynki gminne w 2008 roku -700,00 zł Gminne Święto Plonów 2009 rok - 1000,00 zł Święto Kwitnących Sadów 2009 rok-1500 zł Święto Kwitnących Sadów 2010 rok-1500 zł Zorganizowanie Gminnego Święta Plonów-14689,50 zł Zagospodarowanie działki wiejskiej rekreacyjno-sportowej -25000,00 zł Szkolenie-Sport- Integracja propagowanie aktywnych form wypoczynku-22637,00 zł Remont i adaptacja domu kultury na potrzeby Regionalnego Sadownictwa – 500000,00 zł Uszczelnienie dachu i wykonanie pokrycia dachowego na zabytkowym kościele w Krostkowie - 24997,83 zł X Regionalne Święto Sadowników- 24996,17 zł Jak Sventoslaus -najstarszą wieś Krajny w 1216 roku pięknej żonie w prezencie darował- historia i teraźniejszość Ziemi Białośliwskiej- 22171,03 zł Wydawnictwa "Zlot miłośników kolejek wąskotorowych- Białośliwie 2011"-4600,00 zł Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie 2010-1000,00 zł Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżychowie 2011-1000,00 zł Sylwester pod chmurką 2010 - 1000,00 zł razem: 644791,53 zł Wykorzystanie środków przez gminy

14 Gmina Łobżenica Dożynki gminne w 2008 roku-700 zł "Doceniamy to co mamy" - stworzenie bazy informacji turystycznej promującej gminę Łobżenica- 9975,00 zł Organizacja Obchodów Rocznicy Powstania Wsi- walentynki w Walentynowie pod hasłem:" Przez żołądek do serca" - 3500,00 zł Wydanie folderu okolicznościowego z okazji V-jubileuszowej Edycji Imprezy Ekologicznej "Naturalisko" - 6300,00 zł Zakup gablot na eksponaty do izby muzealnej w budynku Gminnego Centrum Kultury- 10500,00 zł Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku z 1901 roku w Łobżenicy przy ulicy Sienkiewicza 5- 9800,00 zł X lat z Pieśnią Chóralną po Krajnie- 9996,00 zł Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Topola – 24987,90 zł Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Gminnego Centrum Kultury – 9471,00 zł Rewitalizacja wieży ciśnień w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego- 500000,00 zł Skansen w Osieku nad Notecią w miniaturze dziś i jutro- 14736,00 zł Stworzenie Sekcji Ułanów Wielkopolskich- 19873,70 zł Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Łobżenica (Dźwierszno Małe, Szczerbin, Wiktorówko) - 24948,00 zł

15 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Łobżenica Organizacja imprezy społeczno-kulturalnej z okazji 11 listopada dla mieszkańców gminy Łobżenica i turystów - 19902,75 zł Historia miasta i okolic od wieku XVIII po teraźniejszość- utworzenie dziedzińca historycznego w Łobżenicy - 18040,38 zł Geneza powstania oraz okres do szlaku bursztynowego świadectwem naszej tożsamości- utworzenie dziedzińca historycznego w Łobżenicy - 24990,00 zł Organizacja VII edycji imprezy pn. Naturalisko - 25000,00 zł Ogólnopolska Impreza Ekologiczna Naturalisko 2009 - 1500,00 zł Festyn rodzinny w Gródku Krajeńskim " Otwarcie lata" - 500,00 zł Kurs gastronomiczny promujący produkty lokalne i racjonalne żywienie rodziny - 500,00 zł Organizacja Obchodów 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwiersznie - 1000,00 zł Impreza Mikołajkowa - 1000,00 zł Kulig połączony z gonitwą końską - 1000,00 zł Dzień Skupienia Strażaków w Górce Klasztornej 2011 rok - 4600,00 zł Kurs gastronomiczny w Witrogoszczy 2011 rok - 4200,00 zł razem: 747020,73 zł

16 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Wysoka Dożynki gminne w 2008 roku- 700,00 zł Modernizacja budynku- Plac Powstańców Wielkopolskich 16, 89-320 Wysoka na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury - 300000,00 zł Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w Bądeczu- 24485,50 zł Wyposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego w miejscowości Czajcze- 23357,88 zł Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem boiska w miejscowości Wysoczka - 25000,00 zł Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w miejscowości Młotkowo - 24576,60 zł Organizacja jubileuszu 10-lecia Bractwa Kurkowego w Wysokiej w obiekcie Walochówka, połączona z modernizacją obiektu - 25000,00 zł Z kijkami przez Krajnę nad Notecią - 14800,00 zł wakacje na sportowo - Wyrzysk - 14560,00 zł Obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego- 1500,00 zł Dożynki gminne 2009 - 1000,00 zł Organizacja dożynek gminnych 2010 rok-2500,00 zł Spotkanie opłatkowe - 1000,00 zł razem: 458479,98 zł

17 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Miasteczko Krajeńskie Dożynki gminne w 2008 roku- 700,00 zł Dożynki Gminne 2010 -2011- 25000,00 zł Tablice informacji turystycznej w gminie Miasteczko Krajeńskie - 22750,00 zł Utwardzanie alejek, wykonanie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym- 268778,00 zł Zagopspodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim - 239447,00 zł Plener rzeźbiarski - Brzostowo 2011 - 15000,00 zł Prawo w służbie rodzinie- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie - 13776,00 zł Uczciwość, wytrwałość, kompetencje – kluczem do sukcesu- 16990,00 zł Angielskie lato czyli jak porozumieć się z turystą - 9338,00 zł Angielskie lato 2011- 7000,00 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie - 21957,58 zł Prawo w służbie rodzinie - dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie - 14140,00 zł Instalacja przestrzenna "Nasz Koń Trojański" - 1000,00 zł XIII Biesiada Krajeńska - 1500,00 zł Kulig z kolędą - 3500,00 zł Wydarzenie sportowe "Orły Górskiego" 2500,00 zł razem: 663376,58 zł

18 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Krajenka Dożynki gminne w 2008 roku - 700,00 zł Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej - 14500,00 zł Dożynki Gminne Krajenka 2010 - 14500,00 zł Przygotowanie pola namiotowego nad jeziorem Wapieńskim - 24707,86 zł Obchody 590 lecia Krajenki - 25000,00 zł Rozbudowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kortów tenisowych - 50000,00 zł Interpretacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - teatr, taniec, multimedia na wsi – 13700,00 zł Dożynki Gminne Głubczyn 2011- 14532,00 zł Interpretacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Skórka i Paruszka - 13300,00 zł Turystyczne Mikołajki - 12530,00 zł Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw - 24893,89 zł Rekreacja w Dolniku - wyposażenie obiektu rekreacyjnego - 6650,00 zł Dożynki gminne 2009 - 1000,00 zł Festyn Mikołajkowy - 1500,00 zł Główne obchody 590 lecia nadania praw miejskich Krajence - 2500,00 zł Koncert Sylwestrowy na Rynku - 1000,00 zł Szlakiem Księżnej Anny - upowszechnienie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Gminie Krajenka poprzez ich oznakowanie - 22750,00 zł Turniej o topór Danaborskiego - zmagania kulturalno-sportowe mieszkańców krajeńskich wsi - 23450,00 zł razem: 671013,75

19 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Wyrzysk Dożynki powiatowo-gminne 2008 - 1700,00 zł Warto odwiedzić, trzeba zobaczyć - 10864,00 zł Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Śpiewu Halka - 10000,00 zł Turystyczna Gmina Wyrzysk - 24850,00 zł Czas na relaks- miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie- 11849,00 zł Czas na relaks- miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie - 11849,00 zł Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie - 122201,00 zł Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie - 139585,00 zł Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguścinie - 30738,00 zł Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguścinie - 30738,00 zł Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguścinie- 79918,00 zł Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzyniewie - 11873,54 zł Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguścinie - 6291,10 zł Festiwal Piosenki Włoskiej "La scarpa Italiana" - 25000,00 zł Wykonanie kolektorów słonecznych w budynku Dwór Hercowo - 14980,00 zł warsztaty śpiewu dla mieszkańców Krajny - 10287,20 zł Remont budynku z końca XIX w. w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 2 - 11803,55 zł Pieśń chóralna na Krajnie - 12984,58 zł Sport to zdrowie - miejsce rekreacji w Wyrzysku - 22423,36 zł Remont połączony z modernizacją obiektu pełniącego funkcję świetlicy wraz z komunikacją i wyposażenie - 25000,00 zł

20 Wykorzystanie środków przez gminy Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku z końca XIX w. w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 2 - 16734,60 zł Najpiękniejsze zakątki Ziemi Wyrzyskiej - gmina Wyrzysk widziana oczami dzieci - 2000,00 zł Gwiazdka na Rynku 2009 - 500,00 zł Gwiazdka na Rynku 2010- 1000,00 zł Gminny Turniej Sołectw - 2500,00 zł razem: 637669,93 zł Gmina Wyrzysk

21 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Szydłowo Dożynki gminne w 2008 -700,00 zł Budowa placów zabaw w Nowym Dworze i Szydłowie- 49180,33 zł Renowacja elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie - 95109,00 zł Budowa placu zabaw w Krępsku - 25000,00 zł Festyn rodzinny w każdej wsi inny - 14531,11 zł Festyn parafialny-integracja mieszkańców wsi i promocja lokalnych zasobów gminy Szydłowo - 8429,75 zł Świeto Plonów Szydłowo 2011 - 20000,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół swietlicy wiejskiej w Nowym Dworze- 25000,00 zł Organizacja Dożynek Gminnych w Dolaszewie 2009 - 1000,00 zł Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strong man +40 masters. - 1500,00 zł Festyn rodzinny z okazji dwudziestolecia samorządu gminnego - 2500,00 zł Tradycje i obrzedowość Bożego Narodzenia - 500,00 zł Kulig dla dzieci i młodzieży - 500,00 zł razem: 243950,19

22 Wykorzystanie środków przez gminy Gmina Złotów Dożynki gminne w 2008- 700,00 zł Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w Buntowie - 25000,00 zł Remont świetlicy wiejskiej w Skicu jako miejsca integracji społecznej mieszkańców – 25000,00 zł Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku Sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 23243,24 zł Promocja walorów turystycznych i kulturalnych na obszarze Krajny - 12807,73 zł Centrum aktywizacji społecznej mieszkańców wsi Rudna - 23173,02 zł Promocja sportu i rekreacji w Sławianowie - 24825,82 zł Organizacja i przeprowadzenie imprezy pod nazwą Hubertus 2011 - 12667,84 zł Wydanie mapy - przewodnika po gospodarstwach agroturystycznych - 1500,00 zł rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy "Lato na wsi" - 300,00 zł Organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży - 700,00 zł Kuligi w gminie Złotów 2010- 3500,00 zł Środowiskowy obiekt sportowy bazą do rozwoju aktywności społecznej i sportowo- rekreacyjnej w górznej- 500000,00 zł razem:653417,65

23 Wykorzystanie środków przez gminy

24 Dziękuję za uwagę Zachęcam do odwiedzenia stron www: www.lgdkrajna.pl www.minrol.gov.pl


Pobierz ppt "LGD Krajna nad Notecią Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków za okres 2007-2011 04.10.2011 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google