Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy naprawdę ognia nie „poskromimy” za pomocą gazu?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy naprawdę ognia nie „poskromimy” za pomocą gazu?"— Zapis prezentacji:

1

2 Czy naprawdę ognia nie „poskromimy” za pomocą gazu?
Każda zapytana osoba o to:„Czym ugasimy pożar?” bez zastanowienia odpowie: „Oczywiście wodą !”. Po chwili może dodać, że „...są jeszcze jakieś piany i proszki gaśnicze...”. Kiedy zapytamy: „Czy pożar można ugasić gazem?”, usłyszymy: „Jest to niemożliwe !”. Czy naprawdę ognia nie „poskromimy” za pomocą gazu?

3 Pożary stanowią jedno z często występujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia.
Przyczyn niekontrolowanego spalania może być wiele: spięcia elektryczne, nieprzewidziane i nagłe awarie, czynniki ludzkie, takie jak umyślne lub niezamierzone zaprószenie ognia.

4 Od tysięcy lat głównym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym jest woda.
Woda posiada doskonałe właściwości gaśnicze ze względu na wysoką zdolność absorpcji ciepła, które odbiera w trakcie pożaru. Jednakże często powoduje ona poważne uszkodzenia budynków, urządzeń i cennych dóbr materialnych.

5 Pomieszczenia takie jak:
biblioteki, muzea, galerie sztuki, archiwa, banki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów... ...wymagają szczególnej ochrony przeciwpożarowej, gdyż tutaj woda może wyrządzić szkody równoznaczne z pożarem.

6 Eksperci w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, zaczęli więc poszukiwać nowych metod gaśniczych.
Ogień jest zjawiskiem chemicznym powstającym na skutek pewnych procesów termicznych, dlatego też rozpoczęto badania i doświadczenia w laboratoriach chemicznych. Prace badawcze skoncentrowały się nad stworzeniem idealnego środka gaśniczego : gazu gaśniczego.

7 Gaz gaśniczy miał być to gaz, który przy normalnym ciśnieniu
powietrza i w przedziale temperatur występujących przy pożarze jest: nie palny, nie podtrzymujący spalania, nie wchodzący w reakcje chemiczne z gaszonymi materiałami w sposób podtrzymujący proces spalania.

8 stopniowe jego wygaszenie.
Dominującym mechanizmem gaśniczym gazów miała być zmiana parametrów cieplnych środowiska pożaru, polegająca m.in. na pochłanianiu ciepła, co z kolei powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznych w płomieniu i stopniowe jego wygaszenie. Dodatkowym efektem gaśniczym, byłoby rozcieńczanie atmosfery pożaru powodujące spadek stężenia tlenu.

9 Halony to związki bromo-, fluoro- i chloropochodnych węglowodorów.
Pierwsze gazy - Halony. Po wielu latach doświadczeń wydawało się, iż wynaleziono rodzinę idealnych gazów, zwanych potocznie halonami. Halony to związki bromo-, fluoro- i chloropochodnych węglowodorów. Halon 1301 – bromotrifluorometan – CBrF3 Halon 1211 – bromochlorodifluorometan – CF2ClBr

10 Z tych względów podjęto decyzję o wycofywaniu halonów z użycia.
Działanie gaśnicze halonów, polega na przerwaniu reakcji spalania w wyniku dezaktywacji wolnych rodników w płomieniu i odznacza się bardzo wysoką skutecznością. Niestety skład struktury chemicznej tych gazów powodował, iż wchodziły one w reakcje z ozonem znajdującym się w atmosferze, powodując jego niszczenie. Ponadto niekorzystną cechą tych gazów był bardzo długi czas ich rozkładu w atmosferze. Z tych względów podjęto decyzję o wycofywaniu halonów z użycia. Wzmożono prace nad wynalezieniem gazów o podobnych parametrach gaśniczych, ale bezpiecznych dla środowiska.

11 Gazy gaśnicze obecnie stosowane można podzielić na trzy grupy:
dwutlenek węgla gazy obojętne zamienniki halonów - chlorowcopochodne węglowodorów

12 Dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla ( CO2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nie przewodzi prądu elektrycznego. Skuteczność gaśnicza urządzeń na dwutlenek węgla jest wielokrotnie potwierdzona w rzeczywistych sytuacjach, niestety potwierdzony jest też jego bardzo szkodliwy wpływ na człowieka. Stosuje się go przede wszystkim w przemyśle, gdzie w pomieszczeniach nie przebywają ludzie. Nie ma natomiast powodów do zabraniania stosowania CO2 jako środka gaśniczego ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

13 Dwutlenek węgla gasi pożar poprzez zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu do ilości, przy której tlen nie podtrzymuje procesu spalania, a także przez absorpcję ciepła ze środowiska pożaru (efekt chłodzący). Skierowany na źródło ognia CO2 wytwarza dosyć szczelną „poduszkę” gazową. Gaz ten jest cięższy od powietrza, z tego względu nadaje się do gaszenia pożarów lokalnych, obejmujących niewielki obszar, na przykład jedną maszynę czy urządzenie.

14 Chlorowcopochodne węglowodorów
Chlorowcopochodne węglowodorów, zwane gazami chemicznymi, zbudowane są najczęściej na bazie metanu CH4 lub etanu C2H6, w których jeden lub wszystkie atomy wodoru zastąpione zostały przez atomy chloru, fluoru lub jodu. Właściwości gaśnicze chlorowcopochodnych węglowodorów polegają na blokowaniu reakcji łańcuchowych (transportu ciepła) zachodzących w obszarze spalania i na chłodzeniu (powietrze zmieszane z chlorowcopochodnymi ma dużo większą pojemność cieplną niźli samo powietrze).

15 Mechanizm gaszenia pożarów przy pomocy FM-200 ma charakter aktywny.
Najczęściej stosowanym gazem chemicznym w Polsce do gaszenia pożarów jest heptafluoropropan (HFC), o nazwie handlowej FM-200. Mechanizm gaszenia pożarów przy pomocy FM-200 ma charakter aktywny. Jego działanie polega na fizycznym schładzaniu bezpośredniej strefy pożaru na poziomie molekularnym. Usuwając energię cieplną z ognia powstrzymuje reakcję spalania, a dodatkowe oddziaływanie chemiczne wzmaga efekt gaśniczy. Przeprowadzone próby i testy wykazały, że jest on całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

16 Żaden z tych gazów nie bierze udziału w procesie palenia.
Gazy obojętne Gazy obojętne (zwane też gazami inertyzującymi) stosowane do gaszenia to: azot, argon oraz ich mieszaniny, w jednym przypadku z niewielką domieszką CO2. Wszystkie one występują naturalnych warunkach w atmosferze ziemskiej, a co za tym idzie – cechuje je brak ujemnego wpływu na środowisko. Żaden z tych gazów nie bierze udziału w procesie palenia. Ich działanie gaśnicze polega na obniżeniu zawartości tlenu, do poziomu uniemożliwiającego palenie.

17 Zespoły badawcze pracując nad efektywnym wykorzystaniem gazów obojętnych stworzyły mieszanki nowoczesnych gazów gaśniczych: IG-541( INERGEN) IG –55 (ARGONITE).

18 INERGEN i ARGONITE należą do najnowocześniejszych gazów gaśniczych.
INERGEN to mieszanina gazów obojętnych zawierająca 52% azotu, 40% argonu i 8% dwutlenku węgla. ARGONITE to mieszanina gazów obojętnych zawierająca 50% azotu i 50% argonu. INERGEN i ARGONITE należą do najnowocześniejszych gazów gaśniczych. Są bezpieczne dla sprzętu, środowiska i ludzi, dlatego są jednymi z najczęściej używanych środków gaszących pożary.

19 Gaz gaśniczy przechowywany jest w specjalnych, oznakowanych butlach.
Gazy gaśnicze wykorzystywane są przede wszystkim w stałych urządzeniach gaśniczych (SUG), za wyjątkiem dwutlenku węgla (CO2), który stosowany jest także powszechnie w gaśnicach i agregatach gaśniczych. Są to samoczynne instalacje gaśnicze, które umożliwiają automatyczne wykrycie i sygnalizację pożaru oraz rozpoczęcie akcji gaśniczej w chronionych strefach. Gaz gaśniczy przechowywany jest w specjalnych, oznakowanych butlach.

20 Wysoka skuteczność, schludność użytkowania i bezpieczeństwo dla organizmów żywych i środowiska (poza jednym, powszechnie znanym wyjątkiem - dwutlenkiem węgla) wpływają na wszechstronność i powszechność używania gazów gaśniczych w pożarnictwie. Naukowcy jednak nie dają za wygraną, nadal pracują nad udoskonaleniem i poprawą skuteczności gazów już istniejących.


Pobierz ppt "Czy naprawdę ognia nie „poskromimy” za pomocą gazu?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google