Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku

2 Ewidencja osób bezrobotnych
Ogółem 13 779 15 956 20 682 Powiat Poznański 4 922 5 606 7 152 Poznań 8 857 10 350 13 530 Stopa bezrobocia r. - powiat poznański: 3,3 %, Poznań: 2,9 %

3 Oferty pracy Od stycznia do lipca 2015 roku urząd pozyskał ofert pracy W 2014 roku ofert pracy.

4 Oferty pracy z gmin powiatu poznańskiego

5 Kogo szukali pracodawcy? Struktura ofert pracy

6 Statystyka – gmina Swarzędz
Ogółem - osoby zarejestrowane Kobiety Osoby do 25. r. ż. Osoby w wieku 50+ Długotrwale bezrobotni Osoby niepełnosprawne r. 601 365 46 185 220 35 r. 636 380 62 195 255 36 r. 667 398 66 268 39 r. 645 68 270 41 r. 654 387 73 193 273 r. 693 409 76 206 297 34 r. 664 402 281 33

7 Charakterystyka bezrobotnych osób niepełnoprawnych z gminy Swarzędz
Czerwiec 2015 roku – zarejestrowanych w PUP Poznań było 36 osób niepełnoprawnych (12 kobiet, 24 mężczyzn) WIEK: 25-29 lat – 7 osób, 30-39 lat – 4 osoby, 40-44 lata- 2 osoby, 45-59 lat – 1 osoba, 50-54 lata – 11 osób, 55-59 lat – 6 osób, powyżej 60 lat – 5 osób. STOPIEŃ NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI: 27 osób – lekki stopień niepełnosprawności, 9 osób – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

8 Środki finansowe na aktywizację zawodową 2015 rok
Limit algorytmu środków Funduszu Pracy EFS POWER EFS Program Regionalny Program z rezerwy MPiPS „MAK” Młodzi – Aktywni – Kompetentni Program z rezerwy MPiPS „Moja szansa na spółdzielnię” Program z rezerwy MPiPS „Przyszłość to 50+” Program z rezerwy MPiPS „Kurs na zatrudnienie” Program z rezerwy MPiPS „Wsparcie oraz rozwój działalności gospodarczej” Program z rezerwy MPiPS „Wsparcie dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy” Program specjalny „NIANIA NA ETACIE” Program specjalny „WŁAŚCIWA DROGA” Szkolenia pracowników firm w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

9 Działania realizowane w 2015 roku
Staże zawodowe osób Szkolenia zawodowe – indywidualne i grupowe osób Wsparcie przy tworzeniu firmy 515 osób Refundacja z tytułu subsydiowanych miejsc pracy 361 osób Inne usługi rynku pracy 248 osób

10 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w 2014 roku
76,5% działalność usługowa 10% działalność produkcyjna 13,5% działalność handlowa Profil działalności

11 W 2014 roku : 18 umów, 72 osoby, 617 270 zł. W 2015 roku : 74 umowy,
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, można wykorzystywać je na wsparcie kształcenia ustawicznego osób w wieku powyżej 45. roku życia. Pracodawca może ubiegać się o środki z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związku z podjętym wykształceniem. W 2014 roku : 18 umów, 72 osoby, 617 270 zł. W 2015 roku : 74 umowy, 479 osób, 2, 9 mln zł.

12 Współpraca z gminą Swarzędz
PAI – Program Aktywizacja i Integracja w 2014 i 2015 roku (18 uczestników, udział w pracach społecznie użytecznych w gminie Swarzędz oraz zajęciach z zakresu integracji społecznej) Projekt Schematom STOP! Bezpośrednia obsługa mieszkańców gminy, jako rezultat realizacji projektu „Mobilny Urząd” (realizowanego w okresie:1 stycznia 2012 r. – 31 maja 2014 r.) Organizacja prac społecznie użytecznych dla 10 osób, wspólnie z gminą Swarzędz

13 Aktualnie rekrutujemy!
Staże i szkolenia realizowane w ramach EFS. r. nabór wniosków o „dotacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .

14 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Pawlak


Pobierz ppt "Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google