Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku

2 Ewidencja osób bezrobotnych 31.07.2015 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r. Ogółem13 77915 95620 682 Powiat Poznański4 9225 6067 152 Poznań8 85710 35013 530 Stopa bezrobocia - 30.06.2015 r. - powiat poznański: 3,3 %, Poznań: 2,9 %

3 Oferty pracy Od stycznia do lipca 2015 roku urząd pozyskał 11 986 ofert pracy W 2014 roku - 15 506 ofert pracy.

4 Oferty pracy z gmin powiatu poznańskiego

5 Kogo szukali pracodawcy? Struktura ofert pracy

6 Statystyka – gmina Swarzędz Ogółem - osoby zarejestrowane KobietyOsoby do 25. r. ż. Osoby w wieku 50+ Długotrwale bezrobotni Osoby niepełnosprawne 07.2015 r.6013654618522035 06.2015 r.6363806219525536 05. 2015 r.6673986619526839 04.2015 r.6453806819527041 03.2015 r.6543877319327335 02. 2015 r.6934097620629734 01. 2015 r.6644026819328133

7 Charakterystyka bezrobotnych osób niepełnoprawnych z gminy Swarzędz Czerwiec 2015 roku – zarejestrowanych w PUP Poznań było 36 osób niepełnoprawnych (12 kobiet, 24 mężczyzn) WIEK: -25-29 lat – 7 osób, -30-39 lat – 4 osoby, -40-44 lata- 2 osoby, -45-59 lat – 1 osoba, -50-54 lata – 11 osób, -55-59 lat – 6 osób, -powyżej 60 lat – 5 osób. STOPIEŃ NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI: -27 osób – lekki stopień niepełnosprawności, - 9 osób – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

8 Środki finansowe na aktywizację zawodową 2015 rok 12 232 200 zł 6 357 400 zł 3 411 800 zł Limit algorytmu środków Funduszu Pracy EFS POWER EFS Program Regionalny 24 261 300 zł 2 500 000 zł Szkolenia pracowników firm w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 525 000 zł Program z rezerwy MPiPS „MAK” Młodzi – Aktywni – Kompetentni 212 400 zł Program specjalny „NIANIA NA ETACIE” 139 040 zł Program specjalny „WŁAŚCIWA DROGA” 198 000 zł Program z rezerwy MPiPS „Moja szansa na spółdzielnię” 303 000 zł Program z rezerwy MPiPS „Przyszłość to 50+” Program z rezerwy MPiPS „Kurs na zatrudnienie” 477 900 zł 240 000 zł Program z rezerwy MPiPS „Wsparcie oraz rozwój działalności gospodarczej” 516 200 zł Program z rezerwy MPiPS „Wsparcie dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

9 Działania realizowane w 2015 roku

10 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w 2014 roku 76,5% działalność usługowa 10% działalność produkcyjna 13,5% działalność handlowa Profil działalności

11 Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, można wykorzystywać je na wsparcie kształcenia ustawicznego osób w wieku powyżej 45. roku życia. Pracodawca może ubiegać się o środki z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,  badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związku z podjętym wykształceniem. W 2014 roku : -18 umów, -72 osoby, -617 270 zł. W 2014 roku : -18 umów, -72 osoby, -617 270 zł. W 2015 roku : -74 umowy, -479 osób, -2, 9 mln zł. W 2015 roku : -74 umowy, -479 osób, -2, 9 mln zł.

12  PAI – Program Aktywizacja i Integracja w 2014 i 2015 roku (18 uczestników, udział w pracach społecznie użytecznych w gminie Swarzędz oraz zajęciach z zakresu integracji społecznej)  Projekt Schematom STOP!  Bezpośrednia obsługa mieszkańców gminy, jako rezultat realizacji projektu „Mobilny Urząd” (realizowanego w okresie:1 stycznia 2012 r. – 31 maja 2014 r.)  Organizacja prac społecznie użytecznych dla 10 osób, wspólnie z gminą Swarzędz Współpraca z gminą Swarzędz

13 Aktualnie rekrutujemy! Staże i szkolenia realizowane w ramach EFS. 17-28.08.2015 r. nabór wniosków o „dotacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

14 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Pawlak


Pobierz ppt "Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google