Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku

2 Ewidencja osób bezrobotnych r r r. Ogółem Powiat Poznański Poznań Stopa bezrobocia r. - powiat poznański: 3,3 %, Poznań: 2,9 %

3 Oferty pracy Od stycznia do lipca 2015 roku urząd pozyskał ofert pracy W 2014 roku ofert pracy.

4 Oferty pracy z gmin powiatu poznańskiego

5 Kogo szukali pracodawcy? Struktura ofert pracy

6 Statystyka – gmina Swarzędz Ogółem - osoby zarejestrowane KobietyOsoby do 25. r. ż. Osoby w wieku 50+ Długotrwale bezrobotni Osoby niepełnosprawne r r r r r r r

7 Charakterystyka bezrobotnych osób niepełnoprawnych z gminy Swarzędz Czerwiec 2015 roku – zarejestrowanych w PUP Poznań było 36 osób niepełnoprawnych (12 kobiet, 24 mężczyzn) WIEK: lat – 7 osób, lat – 4 osoby, lata- 2 osoby, lat – 1 osoba, lata – 11 osób, lat – 6 osób, -powyżej 60 lat – 5 osób. STOPIEŃ NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI: -27 osób – lekki stopień niepełnosprawności, - 9 osób – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

8 Środki finansowe na aktywizację zawodową 2015 rok zł zł zł Limit algorytmu środków Funduszu Pracy EFS POWER EFS Program Regionalny zł zł Szkolenia pracowników firm w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zł Program z rezerwy MPiPS „MAK” Młodzi – Aktywni – Kompetentni zł Program specjalny „NIANIA NA ETACIE” zł Program specjalny „WŁAŚCIWA DROGA” zł Program z rezerwy MPiPS „Moja szansa na spółdzielnię” zł Program z rezerwy MPiPS „Przyszłość to 50+” Program z rezerwy MPiPS „Kurs na zatrudnienie” zł zł Program z rezerwy MPiPS „Wsparcie oraz rozwój działalności gospodarczej” zł Program z rezerwy MPiPS „Wsparcie dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

9 Działania realizowane w 2015 roku

10 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w 2014 roku 76,5% działalność usługowa 10% działalność produkcyjna 13,5% działalność handlowa Profil działalności

11 Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, można wykorzystywać je na wsparcie kształcenia ustawicznego osób w wieku powyżej 45. roku życia. Pracodawca może ubiegać się o środki z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,  badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związku z podjętym wykształceniem. W 2014 roku : -18 umów, -72 osoby, zł. W 2014 roku : -18 umów, -72 osoby, zł. W 2015 roku : -74 umowy, -479 osób, -2, 9 mln zł. W 2015 roku : -74 umowy, -479 osób, -2, 9 mln zł.

12  PAI – Program Aktywizacja i Integracja w 2014 i 2015 roku (18 uczestników, udział w pracach społecznie użytecznych w gminie Swarzędz oraz zajęciach z zakresu integracji społecznej)  Projekt Schematom STOP!  Bezpośrednia obsługa mieszkańców gminy, jako rezultat realizacji projektu „Mobilny Urząd” (realizowanego w okresie:1 stycznia 2012 r. – 31 maja 2014 r.)  Organizacja prac społecznie użytecznych dla 10 osób, wspólnie z gminą Swarzędz Współpraca z gminą Swarzędz

13 Aktualnie rekrutujemy! Staże i szkolenia realizowane w ramach EFS r. nabór wniosków o „dotacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

14 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Pawlak


Pobierz ppt "Rynek pracy w gminie Swarzędz. sierpień 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google