Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Wspieranie rodzinyRodzinna piecza zastępczaInstytucjonalna piecza zastępczaUsamodzielnianie pełnoletnich wychowankówAdopcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Wspieranie rodzinyRodzinna piecza zastępczaInstytucjonalna piecza zastępczaUsamodzielnianie pełnoletnich wychowankówAdopcje."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

2 Wspieranie rodzinyRodzinna piecza zastępczaInstytucjonalna piecza zastępczaUsamodzielnianie pełnoletnich wychowankówAdopcje Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

3 Podział kompetencji w zakresie organizacji wsparcia rodziny i pieczy zastępczej pomiędzy samorządami Wspieranie rodziny i piecza zastępcza GMINA Praca z rodziną Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka POWIAT Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Usamodzielnienia wychowanków SAMORZĄD WOJEWÓDZKI Adopcje Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

4 Rodzina może otrzymać od gminy wsparcie przez działania Asystenta rodziny i innych instytucji lokalnych działających na rzecz dziecka i rodziny Placówek wsparcia dziennego Rodzin wspierających Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

5 Asystent rodziny Usytuowany w gminie. Zajmuje się, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną wychowującą dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 20 rodzin. Od 1 stycznia 2015 r. asystent rodziny jest obligatoryjnym narzędziem wspierania rodziny przy ustawowym normatywie 1 asystent/20 rodzin. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

6 Liczba asystentów rodziny Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

7 Liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Lp.Województwo (liczba gmin) Liczba placówek wsparcia dziennegoLiczba miejsc Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 1Woj. Dolnośląskie (169)381 6211 151 2 Woj. Kujawsko-pomorskie (144)752 2781 442 3Woj. Lubelskie (213)461 3221 015 4Woj. Lubuskie (83)1343 2612 039 5Woj. Łódzkie (177)872 9992 347 6Woj. Małopolskie (182)1315 4252 286 7Woj. Mazowieckie ( 314)2256 9645 581 8Woj. Opolskie ( 71)14365271 9Woj. Podkarpackie (160)712 4021 850 10Woj. Podlaskie (118)481 4931 740 11Woj. Pomorskie (123)541 4411 261 12Woj. Śląskie (167)1474 9053 693 13Woj. Świętokrzyskie (102)341 429977 14Woj. Warmińsko-mazurskie (116)441 8491 621 15Woj. Wielkopolskie (226)862 1311 691 16Woj. Zachodniopomorskie (114)1233 9982 772 -RAZEM1 35743 88331 737 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

8 Liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez powiat Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Lp.WojewództwoLiczba placówek wsparcia dziennegoLiczba miejsc Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 1Woj. Dolnośląskie2200205 2Woj. Kujawsko-pomorskie9535461 3Woj. Lubelskie14465406 4Woj. Lubuskie000 5Woj. Łódzkie31915643 6Woj. Małopolskie6145149 7Woj. Mazowieckie11572571 8Woj. Opolskie000 9Woj. Podkarpackie4235264 10Woj. Podlaskie000 11Woj. Pomorskie48578 12Woj. Śląskie19549667 13Woj. Świętokrzyskie17546 14Woj. Warmińsko-mazurskie10569582 15Woj. Wielkopolskie251 0801 095 16Woj. Zachodniopomorskie23534 -RAZEM1385 4605 201 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

9 Rodziny wspierające 1) W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 2) Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 3) Zakres i formę pomocy akceptuje rodzina wspierana. 4) Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

10 Liczba rodzin wspierających Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Lp.Województwo (liczba gmin)Rodziny wspierająceRodziny, które korzystały z pomocy rodzin wspierających 1 Woj. Dolnośląskie (169) 1314 2 Woj. Kujawsko-pomorskie (144) 00 3 Woj. Lubelskie (213) 11 4 Woj. Lubuskie (83) 33 5 Woj. Łódzkie (177) 1210 6 Woj. Małopolskie (182) 22 7 Woj. Mazowieckie ( 314) 00 8 Woj. Opolskie ( 71) 11 9 Woj. Podkarpackie (160) 43 10 Woj. Podlaskie (118) 00 11 Woj. Pomorskie (123) 44 12 Woj. Śląskie (167) 33 13 Woj. Świętokrzyskie (102) 12 14 Woj. Warmińsko-mazurskie (116) 00 15 Woj. Wielkopolskie (226) 00 16 Woj. Zachodniopomorskie (114) 00 -RAZEM4443 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

11 Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępcze j Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r.

12 74% dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 26 % dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej Struktura pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

13 Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

14 RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA Rodziny zastępcze Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe Rodziny zawodowe, w tym Pogotowie rodzinne Specjalistyczna Dla małoletnich matek Dla dzieci niepełnospra wnych Dla nieletnich Rodzinne domy dziecka Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

15 Liczba rodzin zastępczych Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r.

16 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r.

17 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiat zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator opieką obejmuje do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Od stycznia 2015 r. wszystkie formy pieczy rodzinnej zostaną objęte, na ich wniosek, opieką koordynatora (ustalony normatyw 1 koordynator/30 rodzin zastępczych i rdd). Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

18 Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

19 Instytucjonalna piecza zastępcza Placówki opiekuńczo – wychowawcze (powiat) SocjalizacyjneRodzinneInterwencyjne Specjalistyczno- terapeutyczne Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne (samorząd wojewódzki) Interwencyjne ośrodki preadopcyjne (samorząd wojewódzki) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

20 Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych typu Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Placówki wielofunkcyjne istniały do końca 2012 r.

21 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Źródło: Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – stan na 31.12.2012 r. Placówki wielofunkcyjne istniały do końca 2012 r.

22 Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2021 r. – nie może być wyższa niż 30. Po tym okresie liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być wyższa niż 14. W placówkach opiekuńczo- wychowawczych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy (do 1 stycznia 2016 r.) mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. W placówkach opiekuńczo- wychowawczych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia. Po upływie tego okresu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych mogą przebywać jedynie dzieci powyżej 10 roku życia. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

23 System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej a fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

24 Priorytet inwestycyjny 9.4 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

25 Przykładowe typy operacji Poziom krajowy Działania promocyjne na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej świadczących usługi na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poziom regionalny Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej (deinstytucjonalizacja). Rozwój placówek wsparcia dziennego. Kształcenie i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

26 Cele szczegółowe Rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych i rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego w gminach i powiatach. Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zmniejszanie liczby dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz podwyższanie wieku dzieci w nich umieszczanych. Restrukturyzacja istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych jak również tworzenie nowych spełniających standard liczby dzieci. Kształcenie i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

27 Dziękuję za uwagę Wspieranie rodziny i piecza zastępcza


Pobierz ppt "Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Wspieranie rodzinyRodzinna piecza zastępczaInstytucjonalna piecza zastępczaUsamodzielnianie pełnoletnich wychowankówAdopcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google