Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEZNANIE PODATKOWE Termin składania zeznań podatkowych dla osób fizycznych upływa 30 kwietnia Jeżeli poprawione zeznanie podatkowe nie wpłynie do urzędu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEZNANIE PODATKOWE Termin składania zeznań podatkowych dla osób fizycznych upływa 30 kwietnia Jeżeli poprawione zeznanie podatkowe nie wpłynie do urzędu."— Zapis prezentacji:

1 ZEZNANIE PODATKOWE Termin składania zeznań podatkowych dla osób fizycznych upływa 30 kwietnia Jeżeli poprawione zeznanie podatkowe nie wpłynie do urzędu podatkowego przed upływem terminu, urząd podatkowy uwzględni zeznanie ze z góry wypełnionymi danymi (przez urząd) jako złożone. Termin składania zeznań dla osób prowadzących dzialalność gospodarcza upływa 31 maja TYLKO GDY ZEZNANIE ZŁOŻONE BEDZIE ELEKTRONICZNIE Gdy zeznanie jest składane bedzie na papierze, termin jego złożenia upływa 30 kwietnia

2 ZEZNANIE PODATKOWE Urząd podatkowy wysyła formularze zeznań na początku kwietnia. Sprawdź czy dane w zeznaniu zgadzają się. Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś zarobki nie uwzględnione w zeznaniu – WPISZ JE! Może zdarzyć się, że pracodawca wysłał dane o Twoich zarobkach do urzędu podatkowego zbyt późno, aby te znalazły się w zeznaniu. Niemniej jednak urząd podatkowy jest poinformowany o tych zrobkach. To TY odpowiadasz za zgodność składanego zeznania z prawdą

3 ZEZNANIE PODATKOWE Ulgi podatkowe, które musisz wpisać sam (nie są wypełnione z góry) Klasa 2 10 % odpisu standardowego Dodatkowe koszty utrzymania podczas pobytu poza domem Wydatki na podróże do domu Wydatki na podróże do pracy i z pracy

4 ZEZNANIE PODATKOWE Standardowo wszyscy otrzymują klasę 1 Klasa jest odpisem od podatku, który otrzymuje się zanim podatek zostanie obliczony. W klasie 1 odpis to 38 850 koron W klasie 2 odpis to 77 700 koron Odpis ten nazywał się wcześniej klassefradrag (odpis klasowy), obecnie nazywa się on PERSONFRADRAG (odpis osobowy)

5 ZEZNANIE PODATKOWE KLASA 2 Małżonek mieszkający w Norwegii utrzymujący małżonka mieszkającego za granicą, może ubiegać się o przyznanie mu/jej klasy 2. Należy wówczas przedstawić zaświadczenie o związku małżeńskim, zaświadczenie/dokumentację stwierdzającą wspólne zamieszkiwanie oraz dokumentację zarobków małżonka za granicą.

6 ZEZNANIE PODATKOWE DWUNASTOCZĘŚCIOWY ODPIS OSOBOWY Przyznaje się obliczając na podstawie ilości dwunastych części pełnego odpisu od podatku w zależności od ilości miesiecy (pełnych lub rozpoczętych) spedzonych w Norwegii w roku podatkowym.

7 ZEZNANIE PODATKOWE Przykład: Jeżeli przyjechałeś do Norwegii 12 maja i mieszkałeś tu do końca roku, to przebywałeś tu 234 dni 234 dni: 30 dni = 7,8 Otrzymasz zatem 8/12 odpisu osobowego = 25 900 koron w klasie 1 = 51 800 koron w klasie 2

8 ZEZNANIE PODATKOWE 10 % ODPISU STANDARDOWEGO Dotyczy pracowników mających ograniczony obowiązek podatkowy w Norwegii (tj. Którzy nie przebywali w Norwegii dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, lub 270 dni w okresie trzech lat) i podlega opodatkowaniu dla zamieszkałych w Norwegii.

9 ZEZNANIE PODATKOWE 10 % odpisu standardowego możesz otrzymać: - przez wszystkie lata kiedy Twój obowiązek podatkowy jest ograniczony do Norwegii - przez pierwsze dwa lata w kórych pracujesz zarobkowo i jesteś zarejestrowany jako podatnik Odpis standardowy oblicza się na podstawie: Wynagrodzenia (zarobku) ktore wchodzi w podstawę minimalnego odpisu Nie otrzymasz odpisu standardowego, jeżeli Twój dochód pochodzi wyłącznie z działalności gopodarczej. MAKSIMUM 40 000 KORON

10 ZEZNANIE PODATKOWE Jeżeli ubiegasz się o odpis standardowy, nie będziesz mógł otrzymać odpisu za: odpis za przejazdy między miejscem zamieszkania a miejscem pracy dodatkowe koszty utrzymania wydatki na podróże do domu odsetki od pożyczek/kredytów

11 ZEZNANIE PODATKOWE ALE oprócz 10 % odpisu standardowego ubiegć się o odpis za: Składkę członkowska w związku zawodowym Odpis minimalny

12 ZEZNANIE PODATKOWE Dodatkowe koszty utrzymania Warunkiem przyznania odpisu jest fakt zamieszkiwania (tj. posiadania domu lub mieszkania) w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Małżonek/żywiciel rodziny Osoba samotna

13 ZEZNANIE PODATKOWE Kwoty odpisów Wyżywienie: 174 korony/dobę Mieszkanie: zależy od przedstawionej dokumentacji za opłaty mieszkaniowe Odpis ten możesz również otrzymać gdy prowadzisz diałalność gospodarczą. Odpis wpisujesz do deklaracji podatkowej, nie do deklaracji o prowadzonej diałalności gospodarczej

14 ZEZNANIE PODATKOWE Odpis za podróże do domu Podróż samochodem: odpis za odległość w kilometrach x 1 korona i 40 øre Gdy w jednym samochodzie podróżuje więcej niż jedna ospoba, każdy z podróżnych otrzymuje odpis Podróż samolotem: należy udokumentować odpis biletem lub oryginalnym rachunkiem zakupu podróży

15 ZEZNANIE PODATKOWE Przejazdy między domem a pracą Odległość między miejcem zamieszkania a miejscem pracy x 1 korona i 40 øre Gdy odpis za przejazdy między miejcem zamieszkania a miejscem pracy oraz podróże do domu jest obliczony, odlicza się go od kwoty granicznej wynoszącej 12 800 koron (którą pokrywa się samemu)

16 ZEZNANIE PODATKOWE Odsetki od pożyczek/kredytów Możesz ubiegać się o odpis za odsetki od pożyczek/kredytów zaciągniętych u praco-dawcy mieszkającego za granicą, jeżeli byłeś/byłaś tak długo w Norwegii, że jesteś tu zarejestrowanym podatnikiem. ALE Otrzymasz odpis za odsetki od pożyczek/kredytów według rozdzielnika.

17 ZEZNANIE PODATKOWE Przykład obliczenia dochodu: Przychód od zarobkówkr 300 000 - Odpis minimalnykr 67 000 - 10 % odpisu stand.kr 30 000 Rzeczywisty dochódkr 203 000

18 ZEZNANIE PODATKOWE Obliczanie podatku: Klasa 1 dla osoby przebywającej w Norwegii przez cały rok Dochód rzeczywisty kr 203 000 - Odpis osobowykr 38 850 Podstawa obliczeniowaKr 164 150 Podatek gminny i wojewódzki: 164 150 x 14,7 % = 24 130 Podatek centralny: 164 150 x 13,3 % = kr 21 832 Opłaty emerytalne, zdrowotne i socialne: 300 000 x 7,8 % = kr 23 400

19 ZEZNANIE PODATKOWE Suma podatku wyniesie wówczas: 24 130 koron 21 832 koron 23 400 koron 69 362 koron

20 ZEZNANIE PODATKOWE Obliczanie podatku: Klasa 2 dla osoby przebywającej w Norwegii przez cały rok Dochód rzeczywisty203 000 koron - Odpis osobowy77 700 koron Podstawa obliczeniowa125 300 koron Podatek gminny i wojewódzki: 125 300 x 14,7 % = 18 419 koron Podatek centralny: 125 300 x 13,3 % = 16 665 koron Opłaty emerytalne, zdrowotne i socialne: 300 000 x 7,8 % = 23 400 koron

21 ZEZNANIE PODATKOWE Suma podatku wyniesie wówczas: 18 419 koron 16 665 koron 23 400 koron 58 484 koron

22 ZEZNANIE PODATKOWE Dochód brutto w tym przypadku to dochód z zarobków wynoszący 300 000 koron Dochód netto w tym przypadku to dochód rzeczywisty wynoszący 203 000 koron

23 ZEZNANIE PODATKOWE Zarobki od pracodawców norweskich są opodatkowane w Norwegii Zarobki od pracodawców zagranicznych (polskich) w przypadku gdy praca wykonywana jest w Norwegii są normalnie opodatkowane w Norwegii. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zwrócić sie do polskiego urzędu podatkowego

24 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunek uznania działalności przynoszącej dochód za działalność gospodarczą: Zakłada się że działalność będzie długotrwała Działalność ma pewną wielkość Działalność jest obliczona na przynoszenie zysku Działalność jest prowadzona na własny rachunek i na własne ryzyko

25 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Granica między działalnością gospodarczą a dochodami zarobkowymi

26 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZALETY??? WADY???


Pobierz ppt "ZEZNANIE PODATKOWE Termin składania zeznań podatkowych dla osób fizycznych upływa 30 kwietnia Jeżeli poprawione zeznanie podatkowe nie wpłynie do urzędu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google