Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH"— Zapis prezentacji:

1 PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH
ZAKOPANE STYCZNIA 2014 ROKU W dniach 18 – 19 w Zakopanem odbędą się na obiektach dużej skoczni K-120 zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.Przewidywany jest udział ok.. 40 tys.widzów , w tym liczna grupa VIP-ów 1

2 Program Pucharu Świata Zakopane 2014
r. (piątek) godz. 11:00 - przyjazd ekip do Zakopanego, godz. 12:00 - odprawa techniczna, godz. 14:00 - oficjalny trening (2 serie), godz. 16:00 - seria kwalifikacyjna. r. (sobota) godz. 16:15 - seria próbna, godz. 17:15 - Drużynowy Konkurs Skoków Pucharu Świata. r. (niedziela) godz. 13:00 – seria próbna, godz. 14:00 – Konkurs Skoków Pucharu Świata.

3 Udając się do Zakopanego
na zawody Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w dniach 17 – 19 stycznia 2014r. Pamiętaj stosuj się do przepisów ruchu drogowego, nastąpią zmiany w organizacji ruchu, stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze, samochód parkuj na wyznaczonym parkingu, na wielu ulicach obowiązywał będzie zakaz parkowania i zakaz ruchu pojazdów, nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie.

4 Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem jest IMPREZĄ MASOWĄ
Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem jest IMPREZĄ MASOWĄ w związku z tym zabrania się m.in.: - wnoszenia lub posiadania napojów alkoholowych, - rzucania przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej, - wnoszenia lub posiadania broni, innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych, - wnoszenia lub posiadania wyrobów pirotechnicznych lub materiałów pożarowo niebezpiecznych, Karze podlega również osoba, która nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, przez służby porządkowe lub służby informacyjnie. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku Dz. U 62 poz o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zmianami

5 DOJAZD I POWRÓT Z ZAKOPANEGO
W związku z przewidywanym znaczącym wzrostem natężenia ruchu drogowego na drogach dojazdowych i wyjazdowych z Zakopanego w okresie Pucharu Świata kierujący powinni korzystać oprócz „zakopianki” również z dróg alternatywnych, szczególnie, jeżeli ze względu na cel podróży nie muszą kierować się bezpośrednio na Kraków. W przypadku znacznego pogorszenia warunków atmosferycznych, związanego z intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniami, itp. proponuje się korzystać z dróg o najwyższym standardzie utrzymania – przede wszystkim dróg krajowych, w tym głównie z „zakopianki”.

6 Trasy dojazdu do Zakopanego
Skomielna Biała Wadowice Nowy Targ Czarny Dunajec Jabłonka Rabka Zakopane Nowy Sącz Myślenice Brzesko Tarnów Głogoczów Kraków Mszana Dln. Trasy dojazdu do Zakopanego

7 Trasy dojazdu do Zakopanego Trasa główna:
Kraków (Południowe Autostradowe Obejście Krakowa) – Myślenice (droga krajowa nr 7) – Skomielna Biała (droga krajowa nr 7) – Rabka (droga krajowa nr 47) – Nowy Targ (droga krajowa nr 47) - Zakopane Trasy alternatywne - dla samochodów osobowych: Kraków (Południowe Autostradowe Obejście Krakowa) – Wieliczka – droga wojewódzka nr 964 – Dobczyce – Kasina Wielka – droga krajowa nr 28 – Mszana Dolna - Rabka – droga krajowa nr 7 – droga krajowa nr 47 - Zakopane Rabka – droga krajowa nr 7 – Jabłonka – droga wojewódzka nr 957 – Czarny Dunajec – droga wojewódzka nr Zakopane Rabka – droga wojewódzka nr 958 – Czarny Dunajec – droga wojewódzka nr 958 - Zakopane Kraków (Południowe Autostradowe Obejście Krakowa) – droga krajowa nr 7 – Głogoczów – droga krajowa nr 52 – Wadowice – droga krajowa nr 28 - Sucha Beskidzka - Skomielna Biała - droga krajowa nr 7 - Zakopane Autostrada A4 – Chrzanów – droga wojewódzka nr 933 – Oświęcim – droga krajowa nr 44 – Zator - droga krajowa nr 44 i droga krajowa nr 28- Wadowice – droga krajowa nr 28 - Sucha Beskidzka - Skomielna Biała - droga krajowa nr 7 - Zakopane Tarnów – droga krajowa nr 4 – Brzesko – droga krajowa nr 75 - Nowy Sącz – droga wojewódzka nr 969 – Nowy Targ – droga krajowa nr 49 – Bukowina Tatrzańska - Droga wojewódzka nr Zakopane

8 TRASY GŁÓWNE I ALTERNATYWNE DO ZAKOPANEGO
Skomielna Biała Wadowice Nowy Targ Czarny Dunajec Jabłonka Rabka Zakopane Nowy Sącz Myślenice Brzesko Tarnów Głogoczów Kraków Mszana Dln. Trasy dojazdu do Zakopanego TRASA GŁÓWNA: Kraków (PAOK) – Myślenice – Skomielna Biała – Rabka – Nowy Targ - Zakopane Trasy alternatywne ( dla samochodów osobowych ): Kraków (PAOK) –Wieliczka – DW 964 – Dobczyce – Kasina Wlk.- DK 28 – Mszana Dln.- Rabka – DK7 Rabka DK7 –Jabłonka – DW 957 – Czarny Dunajec – DW 958 Zakopane Rabka DW 958 – Czarny Dunajec – DW 958 Zakopane Kraków (PAOK) – DK7 –Głogoczów – DK 52- Wadowice- DK28 Sucha Beskidzka- Skomielna Biała- DK7 A4 – Chrzanów – DW933 – Oświęcim DK 44 – Zator DK 44 i DK28 Wadowice- DK28 Sucha Beskidzka - Skomielna Biała- DK7 Tarnów DK4 – Brzesko DK75- Nowy Sącz DW 969 – Nowy Targ DK49 – Bukowina Tatrzańska DW 960 TRASY GŁÓWNE I ALTERNATYWNE DO ZAKOPANEGO

9 Termin zmian organizacji ruchu:
ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE ZAKOPANEGO NA CZAS PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 17 – 19 stycznia 2014 roku. Termin zmian organizacji ruchu: Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu nastąpi dnia r (planowane) od godz w tzw. „strefie B-1”, na ulicach prowadzących w kierunku skoczni: ul. B. Czecha - od. ul. Żeromskiego, z możliwością zatrzymania się na parkingach do skrzyżowania z ul. Żeromskiego, a po ich zapełnieniu może nastąpić zamknięcie ul. Br. Czecha od Ronda Jana Pawła II, - ul. Piłsudskiego - od ul. Sabały i od ul. Szymanowskiego, W godzinach wieczorowo-nocnych po zawodach (do godz w dniach i ) strefa ta obejmie mniejszy teren ulic prowadzących w kierunku skoczni: - ul. B. Czecha - od skrzyżowania z ul. Żeromskiego, - ul. Piłsudskiego - od skrzyżowania z ul Szymanowskiego.

10 Ulice wyłączone z ruchu:
Zostanie utworzona "strefa B-1", poprzez umieszczenie w poprzek jezdni zapór drogowych pojedynczych, ze znakiem B-1 ''zakaz ruchu w obu kierunkach'‘, a także światłami ostrzegawczymi na ulicach w kierunku skoczni: - ul. BR. CZECHA - od skrzyżowania z ul. Żeromskiego, a później od Ronda J.P.II ul. PIŁSUDSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Sabały, a później do ul. Makuszyńskiego, a po zawodach ewentualnie: ul. ŻEROMSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Sabały. W strefę B-1- zakazu ruchu - mogą wjeżdżać: - pojazdy z oznaczeniem GRAND PRIX 2014, - stali mieszkańcy na podstawie zameldowania w dowodzie osobistym lub innym dokumencie, zaopatrzenie stałych punktów handlowo - gastronomicznych i straganów może nastąpić tylko w godzinach nocnych (od godz do 12.00).

11 od dnia 17.01.2014 roku – obowiązywał będzie na następujących ulicach:
Zakaz zatrzymywania od dnia roku – obowiązywał będzie na następujących ulicach: Żeromskiego, Piłsudskiego, Sabały, Br. Czecha. Zaparkowanie pojazdu wbrew zakazowi skutkować będzie odholowaniem samochodu na koszt właściciela. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych wyznaczono (połowa parkingu) na: ul. Br. Czecha - na odc. od Ronda JP II do ul. Żeromskiego, na ul. Sienkiewicza - od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki, na ul. Piłsudskiego - od skrzyżowania z ul. Tetmajera do ul. Makuszyńskiego, od skrzyżowania ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Staszica. ul. Balcera i parking przy ul. Karłowicza Stanowiska postojowe dla autobusów wyznaczono na: Aleja 3-go Maja - parking + dodatkowo ul. Przewodników Tatrzańskich

12 Aktualne ulice jednokierunkowe:
ul. KRASZEWSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Chałubińskiego do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, ul. WITKIEWICZA - od skrzyżowania z ul. Zamoyskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. SIENKIEWICZA - od skrzyżowania z ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki i od skrzyżowania z ul. Nowotarską do skrzyżowania z ul. Kościuszki, ul. GIMNAZJALNA - od skrzyżowania z ul. Chramcówki do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. GOSZCZYŃSKIEGO - od skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego do skrzyżowania z ul. Tetmajera, ul. Gen. Galicy – wokół Placu Niepodległości, ul. Modrzejewskiej – od skrzyżowania z ul. Partyzantów, ul. Małaszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Kamieniec, ul. Bulwary Słowac. – od skrzyżowania z ul. Droga na Koziniec, ul. Droga na Antałówkę – od skrzyżowania z ul. Droga na Koziniec, ul. Kaszelewskiego – od skrzyżowania z ul. Kościeliską, ul. Do Bristolu – od skrzyżowania z ul. Bulwary Słowackiego.

13 Informacje o utrudnieniach na drogach znajdują się na stronach internetowych:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie – Autostrada A4 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 13

14 Porady dla kierujących

15 Przed wyjazdem pamiętaj o sprawdzeniu : - czy masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami dokumenty i czy są one aktualne, - czy twój samochód jest sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony, - czy leki, które zażywasz pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem. Zmień opony na zimowe - wybierając się w rejony górskie gdzie na drodze często zalega gruba warstwa śniegu w bezpiecznym podróżowaniu pomogą Ci łańcuchy na kołach.

16 Zasady bezpiecznego kierowcy - jazda w trzeźwości, - przestrzeganie przepisów prawa drogowego, szczególnie występujących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych! Zimą zachowaj szczególną ostrożność za kierownicą!

17 Nietrzeźwi kierujący będą natychmiast eliminowani z ruchu
Kierowanie po alkoholu zawsze wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy i uniemożliwieniem dalszej jazdy! Jeżeli badanie trzeźwości wykaże: od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia i oprócz grzywny zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, powyżej 0,5 promila – kierowca będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na okres od 1 – 10 lat. 17

18 MAŁOPOLSKA POLICJA DROGOWA ŻYCZY BEZPIECZNEJ JAZDY!
Dziękuję ... 18


Pobierz ppt "PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google