Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kadry dla energetyki jądrowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kadry dla energetyki jądrowej"— Zapis prezentacji:

1 Kadry dla energetyki jądrowej
Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU Kadry dla energetyki jądrowej Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM Targi EXPOPOWER Poznań, 19 maja 2010 roku Źródło: „Perspektiven in der Kerntechnik”, InformationsKreis Kernenergie

2 Aktualna sytuacja w sektorze „jądrowym” w Polsce
13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej już w roku 2020. Istnieje jednak wiele problemów, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Jednym z nich jest budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu instytucji nadzorujących i przyszłych instalacji jądrowych. 2 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

3 Wszystkie znajdują się w Ośrodku Jądrowym w Świerku pod Warszawą.
Aktualna sytuacja w sektorze „jądrowym” w Polsce W Polsce istnieją trzy obiekty jądrowe: reaktor badawczy MARIA oraz dwa przechowalniki wypalonego paliwa. Wszystkie znajdują się w Ośrodku Jądrowym w Świerku pod Warszawą. Kształcenie i szkolenie personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jądrowe jest wykonywane przez instytucje eksploatujące te obiekty. 3 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

4 Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej
Najważniejszym priorytetem podczas pracy w elektrowni jądrowej jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, którego podstawą są: bardzo wysoki poziom instalacji nuklearnych oraz wysokie kwalifikacje personelu 4 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

5 Od czego zacząć? Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zaleca, aby działania rozpocząć od określenia wiedzy, umiejętności oraz zdolności pracowników niezbędnych przy wdrażaniu programu energetyki jądrowej oraz rozwinięcia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, które przygotują pracowników. 5 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

6 Od czego zacząć? 1. Rozwój instytucji edukacyjnych dla zagadnień związanych z energią jądrową Rozważane instytucje: Szkoły wyższe i zawodowe, szczególnie z regionu związanego z daną lokalizacją elektrowni. Źródła kadry kształcącej: Wydziały inżynierii budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, metalurgicznej, chemicznej, komputerowej i środowiskowej oraz wydziały fizyki 6 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

7 Od czego zacząć? 2. Dodatkowe kursy na rzecz wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich dla pierwszego jądrowego reaktora energetycznego Fizyka jądrowa i projektowanie reaktora Bezpieczeństwo jądrowe Radiologia, radiografia i ochrona radiologiczna Analizy termiczne, hydrauliczne i termo-hydrauliczne Zaawansowana analiza materiałowa i mechanika Zaawansowane projekty oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego i ich konserwacja Materiałoznawstwo Zastosowanie, kalibrowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych i cyfrowych układów pomiarowych Procesy i metodologia zapewnienia i za-chowania jakości Planowanie, harmonogramy, zarządzanie materiałowe i kontrola kosztów Analiza środowiskowa 7 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

8 Od czego zacząć? 3. Programy szkoleniowe wspierane przez MAEA
Misje techniczne MAEA z warsztatami dotyczące wdrażania programu energetyki jądrowej i jej niezbędnej infrastruktury Krótkoterminowe (tygodniowe) i długoterminowe (miesięczne) programy szkoleniowe MAEA w krajach mających programy jądrowe 4. Programy szkoleniowe z krajów mających programy jądrowe Programy szkoleniowe uzgodnione z dostawcami i wykonawcami reaktorów Programy szkoleniowe uzgodnione bezpośrednio z instytucjami dozoru jądrowego w krajach posiadających energetykę jądrową 8 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

9 Personel elektrowni jądrowej - struktura
Liczba pracowników elektrowni jądrowej zależy od kilku czynników: liczba bloków, lokalizacja elektrowni w stosunku do centrów zamieszkania, liczba usług świadczonych przez podwykonawców, wymogi legislacyjne dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej, prawo środowiskowe, prawo pracy, wielkość niezbędnego wysiłku na rzecz informacji społecznej i edukacji. 9 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

10 Inżynierowie projektu - 30
Technicy chemicy - 20 Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy - 135 Inżynierowi jądrowi - 25 Inżynierowie projektu - 30 Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi - 35 Personel ochrony fizycznej, straż pożarna - 70 Inżynierowi budowlani – 5 Personel szkoleniowy – 35 Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku – 75 Inżynierowi komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących - 20 Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel - 335 Inżynierowie mechanicy - 15 10 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

11 Personel elektrowni jądrowej - struktura
Personel ochrony fizycznej, straż pożarna 70 Inżynierowie projektu Technicy chemicy Inżynierowi jądrowi Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy 135 Inżynierowie mechanicy Inżynierowie budowlani 5 Personel szkoleniowy Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku 75 Inżynierowie komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących 20 Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel 335 = 800 11 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

12 ELEKTROWNIA JĄDROWA ŻARNOWIEC
12 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

13 Kształcenie kadr w Polsce
W latach 1959 – 1994 kształcenie kadr dla energetyki jądrowej prowadziło pięć wiodących uczelni w kraju: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska. W latach 1985 – 1990 wykształcono w zakresie inżynierii jądrowej (energetyka jądrowa) i technik jądrowych: 75 specjalistów na studiach dziennych i ok. 830 na studiach podyplomowych 13 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

14 Kształcenie kadr w Polsce
Kierunek/specjalność: energetyka jądrowa, inżynieria jądrowa Kierunek/specjalność: fizyka jądrowa, energetyka, elektroenergetyka Akademia Górniczo – Hutnicza Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Akademia Górniczo – Hutnicza Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi specjalizację bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna 14 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

15 Kształcenie kadr na świecie
Studia na kierunkach związanych z energetyką i techniką jądrową na świecie: University of California (Berkeley) Univeristy of Birmingham Budapest Univerity of Technology and Economics Massechusetts Institute of Technology MIT (Cambridge) Texas A&M University (College Station) Oregon State University (Corvallis) Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST (Daejon) Commissariat à l’ Énergie Atomique Institut National des Sciences et Techniques Nuclé-aires CEA ISTN (Gif-sur-Yvette) Helsinki University of Technology Taras Shevchenko National Univeristy of Kiev Lappeenranta University of Technology LUT Universidad Politécnica de Madrid Univeristy of Manchester Moscow Engineering Physics Institute (State University) MEPhI University of Pisa Royal Institute of Technology (Sztokholm) Tsinghua University (Pekin) Czech Technical University (Praga) Tokyo Institute of Technology Technische Universität Darmstadt Fachhochschule Aachen World Nuclear 15 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

16 Instytut energii atomowej polatom
Instytut Energii Atomowej POLATOM prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie: fizyki, techniki reaktorów jądrowych, fizyki fazy skondensowanej, zagadnień bezpieczeństwa obiektów jądrowych, ochrony radiologicznej unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, stosowania technik jądrowych i nowych technologii w nauce, przemyśle i ochronie środowiska. 16 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

17 Reaktor badawczy MARIA
Instytut energii atomowej polatom Unikalne narzędzie w skali kraju! Reaktor badawczy MARIA Moc nominalna: 30 MW(t) Gęstość strumienia neutronów term. w rdzeniu 4∙1014 n/cm2∙s Reaktor eksploatowany jest h rocznie przez 80 osobowy zespół operatorski 17 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

18 Instytut energii atomowej polatom
Transition Facility 2005/ „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” Głównym celem projektu była budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu ciał nadzorujących i personelu istniejących i przyszłych instalacji jądrowych w Polsce w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wielomodułowy podręcznik pt. „DŁUGOLETNI PROGRAM SZKOLENIOWEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ”. 10 bloków programowych, około 200 wykładów, stanowiących 350 godzin lekcyjnych oraz 20 ćwiczeń! Symulator reaktora MARIA 18 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

19 podsumowanie Aby zapewnić kadry dla potrzeb energetyki jądrowej, kluczowe jest przyjęcie jednego, spójnego planu dotyczącego kształcenia w tej dziedzinie. Niektóre wyższe uczelnie rozpoczęły na własną rękę wdrażanie odpowiednich kierunków studiów – jako pierwszy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zainaugurowano już kształcenie edukatorów, pierwsza grupa 20 osób rozpoczęła w drugiej połowie 2009 roku półroczny kurs we Francji. Także Instytut Energii Atomowej POLATOM podjął działania ukierunkowane na przygotowanie specjalistycznych programów szkoleniowych. Wydaje się, że mimo bardzo napiętego harmonogramu polskie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze będą w stanie podołać postawionemu przed nimi zadaniu odbudowy kadry dla energetyki jądrowej. 19 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

20 www.iea.cyf.gov.pl Dziękuję!
Zdjęcie: Leszek Holf/National Geographic Polska Dziękuję!


Pobierz ppt "Kadry dla energetyki jądrowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google