Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kadry dla energetyki jądrowej Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kadry dla energetyki jądrowej Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM."— Zapis prezentacji:

1 Kadry dla energetyki jądrowej Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM Targi EXPOPOWER Poznań, 19 maja 2010 roku Źródło: Perspektiven in der Kerntechnik, InformationsKreis Kernenergie

2 13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej już w roku 2020. Istnieje jednak wiele problemów, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Jednym z nich jest budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu instytucji nadzorujących i przyszłych instalacji jądrowych. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE JĄDROWYM W POLSCE 2 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

3 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE JĄDROWYM W POLSCE 3 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W Polsce istnieją trzy obiekty jądrowe: reaktor badawczy MARIA oraz dwa przechowalniki wypalonego paliwa. Wszystkie znajdują się w Ośrodku Jądrowym w Świerku pod Warszawą. Kształcenie i szkolenie personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jądrowe jest wykonywane przez instytucje eksploatujące te obiekty.

4 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWEJ 4 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Najważniejszym priorytetem podczas pracy w elektrowni jądrowej jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, którego podstawą są: bardzo wysoki poziom instalacji nuklearnych oraz wysokie kwalifikacje personelu

5 OD CZEGO ZACZĄĆ? 5 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zaleca, aby działania rozpocząć od określenia wiedzy, umiejętności oraz zdolności pracowników niezbędnych przy wdrażaniu programu energetyki jądrowej oraz rozwinięcia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, które przygotują pracowników.

6 OD CZEGO ZACZĄĆ? 6 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ 1. Rozwój instytucji edukacyjnych dla zagadnień związanych z energią jądrową Rozważane instytucje: Szkoły wyższe i zawodowe, szczególnie z regionu związanego z daną lokalizacją elektrowni. Źródła kadry kształcącej: Wydziały inżynierii budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, metalurgicznej, chemicznej, komputerowej i środowiskowej oraz wydziały fizyki

7 OD CZEGO ZACZĄĆ? 7 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ 2. Dodatkowe kursy na rzecz wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich dla pierwszego jądrowego reaktora energetycznego Fizyka jądrowa i projektowanie reaktora Bezpieczeństwo jądrowe Radiologia, radiografia i ochrona radiologiczna Analizy termiczne, hydrauliczne i termo- hydrauliczne Zaawansowana analiza materiałowa i mechanika Zaawansowane projekty oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego i ich konserwacja Materiałoznawstwo Zastosowanie, kalibrowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych i cyfrowych układów pomiarowych Procesy i metodologia zapewnienia i za-chowania jakości Planowanie, harmonogramy, zarządzanie materiałowe i kontrola kosztów Analiza środowiskowa

8 OD CZEGO ZACZĄĆ? 8 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ 3. Programy szkoleniowe wspierane przez MAEA Misje techniczne MAEA z warsztatami dotyczące wdrażania programu energetyki jądrowej i jej niezbędnej infrastruktury Krótkoterminowe (tygodniowe) i długoterminowe (miesięczne) programy szkoleniowe MAEA w krajach mających programy jądrowe 4. Programy szkoleniowe z krajów mających programy jądrowe Programy szkoleniowe uzgodnione z dostawcami i wykonawcami reaktorów Programy szkoleniowe uzgodnione bezpośrednio z instytucjami dozoru jądrowego w krajach posiadających energetykę jądrową

9 PERSONEL ELEKTROWNI JĄDROWEJ - STRUKTURA 9 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Liczba pracowników elektrowni jądrowej zależy od kilku czynników: liczba bloków, lokalizacja elektrowni w stosunku do centrów zamieszkania, liczba usług świadczonych przez podwykonawców, wymogi legislacyjne dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej, prawo środowiskowe, prawo pracy, wielkość niezbędnego wysiłku na rzecz informacji społecznej i edukacji.

10 10 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Personel ochrony fizycznej, straż pożarna - 70 Inżynierowie projektu - 30 Technicy chemicy - 20 Inżynierowi jądrowi - 25 Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel - 335 Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy - 135 Inżynierowie mechanicy - 15 Inżynierowi budowlani – 5 Personel szkoleniowy – 35 Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku – 75 Inżynierowi komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących - 20 Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi - 35

11 PERSONEL ELEKTROWNI JĄDROWEJ - STRUKTURA 11 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Personel ochrony fizycznej, straż pożarna70 Inżynierowie projektu30 Technicy chemicy20 Inżynierowi jądrowi25 Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy135 Inżynierowie mechanicy15 Inżynierowie budowlani5 Personel szkoleniowy35 Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku75 Inżynierowie komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących20 Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi35 Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel335 = 800

12 ELEKTROWNIA JĄDROWA ŻARNOWIEC 12 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

13 KSZTAŁCENIE KADR W POLSCE 13 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W latach 1959 – 1994 kształcenie kadr dla energetyki jądrowej prowadziło pięć wiodących uczelni w kraju: Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska. W latach 1985 – 1990 wykształcono w zakresie inżynierii jądrowej (energetyka jądrowa) i technik jądrowych: 75 specjalistów na studiach dziennych i ok. 830 na studiach podyplomowych

14 KSZTAŁCENIE KADR W POLSCE 14 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Kierunek/specjalność: energetyka jądrowa, inżynieria jądrowa Akademia Górniczo – Hutnicza Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej prowadzi specjalizację bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Kierunek/specjalność: fizyka jądrowa, energetyka, elektroenergetyka Akademia Górniczo – Hutnicza Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warszawski

15 KSZTAŁCENIE KADR NA ŚWIECIE 15 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Studia na kierunkach związanych z energetyką i techniką jądrową na świecie: University of California (Berkeley) Univeristy of Birmingham Budapest Univerity of Technology and Economics Massechusetts Institute of Technology MIT (Cambridge) Texas A&M University (College Station) Oregon State University (Corvallis) Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST (Daejon) Commissariat à l Énergie Atomique Institut National des Sciences et Techniques Nuclé-aires CEA ISTN (Gif-sur-Yvette) Helsinki University of Technology Taras Shevchenko National Univeristy of Kiev Lappeenranta University of Technology LUT Universidad Politécnica de Madrid Univeristy of Manchester Moscow Engineering Physics Institute (State University) MEPhI University of Pisa Royal Institute of Technology (Sztokholm) Tsinghua University (Pekin) Czech Technical University (Praga) Tokyo Institute of Technology Technische Universität Darmstadt Fachhochschule Aachen World Nuclear

16 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM 16 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Instytut Energii Atomowej POLATOM prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie: fizyki, techniki reaktorów jądrowych, fizyki fazy skondensowanej, zagadnień bezpieczeństwa obiektów jądrowych, ochrony radiologicznej unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, stosowania technik jądrowych i nowych technologii w nauce, przemyśle i ochronie środowiska.

17 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM 17 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Unikalne narzędzie w skali kraju! Reaktor badawczy MARIA Moc nominalna: 30 MW(t) Gęstość strumienia neutronów term. w rdzeniu 410 14 n/cm 2 s Reaktor eksploatowany jest 4000 h rocznie przez 80 osobowy zespół operatorski

18 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM 18 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Transition Facility 2005/017-488.03.06 Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna Głównym celem projektu była budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu ciał nadzorujących i personelu istniejących i przyszłych instalacji jądrowych w Polsce w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wielomodułowy podręcznik pt. DŁUGOLETNI PROGRAM SZKOLENIOWEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ. 10 bloków programowych, około 200 wykładów, stanowiących 350 godzin lekcyjnych oraz 20 ćwiczeń! Symulator reaktora MARIA

19 PODSUMOWANIE 19 KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ Aby zapewnić kadry dla potrzeb energetyki jądrowej, kluczowe jest przyjęcie jednego, spójnego planu dotyczącego kształcenia w tej dziedzinie. Niektóre wyższe uczelnie rozpoczęły na własną rękę wdrażanie odpowiednich kierunków studiów – jako pierwszy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zainaugurowano już kształcenie edukatorów, pierwsza grupa 20 osób rozpoczęła w drugiej połowie 2009 roku półroczny kurs we Francji. Także Instytut Energii Atomowej POLATOM podjął działania ukierunkowane na przygotowanie specjalistycznych programów szkoleniowych. Wydaje się, że mimo bardzo napiętego harmonogramu polskie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze będą w stanie podołać postawionemu przed nimi zadaniu odbudowy kadry dla energetyki jądrowej.

20 WWW.IEA.CYF.GOV.PL Dziękuję! Zdjęcie: Leszek Holf/National Geographic Polska


Pobierz ppt "Kadry dla energetyki jądrowej Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google