Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

2 HISTORIA Ośrodek otwarto w kwietniu 1992 roku przy ul. Piastów 10 w Opolu. Ośrodek przewidywany był na 64 miejsca Z założenia miał być instytucją resocjalizacyjną Z mieszkańcami była prowadzona intensywna praca socjalna mająca pomóc osobom bezdomnym w otrzymaniu mieszkania i rozpoczęcia samodzielnego życia

3 NOWA „SZANSA” W 2002 roku Ośrodek przeniesiono do nowego budynku przy ul. Małopolskiej 20A Zwiększyła się ilość miejsc (130 miejsc – ok. 60 rodzin) Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu dla bezdomnych samotnych kobiet, matek z dziećmi, samotnych ojców z dziećmi i pełnych rodzin zdolnych do samoobsługi nie wymagających opieki medycznej Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby/rodziny z terenu miasta Opola na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora MOPR, posiadające pozytywnie rozpatrzony wniosek o przydział lokalu z zasobów gminy Opole Czas pobytu w Ośrodku wynosi do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy Odpłatność za pobyt w Ośrodku regulowana jest Uchwałą Rady Miasta XXXII/336/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku

4 JAKĄ POMOC ŚWIADCZYMY Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie schronienia osobom/rodzinom bezdomnym Z mieszkańcami prowadzimy intensywną pracę socjalną skierowaną na pomoc w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków temu sprzyjających: udzielanie wsparcia i motywowanie do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów diagnozowanie, bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy osobom/rodzinom bezdomnym w Ośrodku kierowanie klientów do placówek, organizacji, instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą towarzyszenie w załatwianiu różnych spraw urzędowych i bytowych umożliwienie prowadzenia w Ośrodku samodzielnego gospodarstwa domowego działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających

5 INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej realizujemy z mieszkańcami indywidualny program wychodzenia z bezdomności, który pozwala na: Stworzenie optymalnego planu pomocy opartego na szczegółowej diagnozie psychospołecznej danej osoby Aktywizację osób bezdomnych w celu zapobieżenia ich dalszej degradacji społecznej i psychospołecznej Objęcie szczególną opieką bezdomnych matek z dziećmi w celu zapobieżenia sieroctwu społecznemu Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych Zapewnienie świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego Identyfikacja osób z zaburzeniami psychicznymi i podjęcie odpowiednich działań Efektem końcowym realizowanego programu jest osiągnięcie samodzielności życiowej podopiecznego poprzez uzyskanie stałego miejsca zamieszkania

6 A DLA DZIECI W Ośrodku prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i obejmują m.in.: wsparcie w procesie budowania wzajemnych relacji rodzic – dziecko pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych monitorowanie i analizowanie zmian zachodzących w środowisku rodzinnym oddziaływania pedagogiczno-terapeutyczne tj.: doskonalenie umiejętności pisania, czytania, liczenia rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia ruchowo-graficzne, ćwiczenia rozwijające pamięć logiczną, ćwiczenia słuchowe i fonetyczne organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć dydaktycznych; korekcyjnych i kompensacyjnych Organizowanie aktywizujących zajęć warsztatowych: plastycznych, muzycznych, teatralnych czy zajęć relaksacyjnych

7 W ramach zadań świetlicy prowadzone są grupowe warsztaty profilaktyczne służące nabywaniu i utrwalaniu umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie z presją rówieśniczą, nieulegania sile perswazji, wpływowi wywieranemu przez osoby niepożądane Realizowany jest cykl imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców tj. zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkanie wielkanocne, majówka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, spotkanie bożonarodzeniowe itp.

8 CO PONADTO W Ośrodku prowadzone są praktyki studenckie- studenci Uniwersytetu Opolskiego o kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna, Praca Socjalna, Nauki o rodzinie oraz z Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Opolu Realizujemy projekty socjalne studentów opolskich uczelni wyższych Organizujemy zajęcia psychoedukacyjne w ramach promocji zdrowego stylu życia dla dorosłych mieszkańców Ośrodka o różnych modułach tematycznych Na terenie Ośrodka realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cyklicznie odbywają się mityngi grupy AA „Szansa” Współpracujemy z Galerią Sztuki Współczesnej, Fundacją „Bądź dobroczyńcą”, „Horyzont”, „Habitat”, „Szlachetna Paczka” oraz innymi świetlicami z terenu miasta Opola tj.: „Serce dla serca”, „Garaż”

9 Prowadzona jest strona internetowa Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” www.mopr.republika.pl
Ośrodek aktywnie pozyskuje sponsorów

10 Edyta Solarska – Halaba
PRACOWNICY OŚRODKA Edyta Solarska – Halaba Izabela Gwiździł Anna Głowacka Beata Dębska Kamila Lis Beata Bereźnicka Marek Kruk Teresa Człapa Edward Radomski Janina Juraszek

11 ILE JESTEŚMY WARCI  , 01 zł

12 DZIĘKUJEMY

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google