Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE. HISTORIA Ośrodek otwarto w kwietniu 1992 roku przy ul. Piastów 10 w Opolu. Ośrodek przewidywany był na 64 miejsca Z założenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE. HISTORIA Ośrodek otwarto w kwietniu 1992 roku przy ul. Piastów 10 w Opolu. Ośrodek przewidywany był na 64 miejsca Z założenia."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

2 HISTORIA Ośrodek otwarto w kwietniu 1992 roku przy ul. Piastów 10 w Opolu. Ośrodek przewidywany był na 64 miejsca Z założenia miał być instytucją resocjalizacyjną Z mieszkańcami była prowadzona intensywna praca socjalna mająca pomóc osobom bezdomnym w otrzymaniu mieszkania i rozpoczęcia samodzielnego życia

3 NOWA SZANSA W 2002 roku Ośrodek przeniesiono do nowego budynku przy ul. Małopolskiej 20A Zwiększyła się ilość miejsc (130 miejsc – ok. 60 rodzin) Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu dla bezdomnych samotnych kobiet, matek z dziećmi, samotnych ojców z dziećmi i pełnych rodzin zdolnych do samoobsługi nie wymagających opieki medycznej Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby/rodziny z terenu miasta Opola na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora MOPR, posiadające pozytywnie rozpatrzony wniosek o przydział lokalu z zasobów gminy Opole Czas pobytu w Ośrodku wynosi do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy Odpłatność za pobyt w Ośrodku regulowana jest Uchwałą Rady Miasta XXXII/336/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku

4 JAKĄ POMOC ŚWIADCZYMY Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie schronienia osobom/rodzinom bezdomnym Z mieszkańcami prowadzimy intensywną pracę socjalną skierowaną na pomoc w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków temu sprzyjających: – udzielanie wsparcia i motywowanie do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów – diagnozowanie, bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy osobom/rodzinom bezdomnym w Ośrodku – kierowanie klientów do placówek, organizacji, instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą – towarzyszenie w załatwianiu różnych spraw urzędowych i bytowych – umożliwienie prowadzenia w Ośrodku samodzielnego gospodarstwa domowego – działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych – podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających

5 INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Zgodnie z art. 49 Ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej realizujemy z mieszkańcami indywidualny program wychodzenia z bezdomności, który pozwala na: – Stworzenie optymalnego planu pomocy opartego na szczegółowej diagnozie psychospołecznej danej osoby – Aktywizację osób bezdomnych w celu zapobieżenia ich dalszej degradacji społecznej i psychospołecznej – Objęcie szczególną opieką bezdomnych matek z dziećmi w celu zapobieżenia sieroctwu społecznemu – Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych – Zapewnienie świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego – Identyfikacja osób z zaburzeniami psychicznymi i podjęcie odpowiednich działań Efektem końcowym realizowanego programu jest osiągnięcie samodzielności życiowej podopiecznego poprzez uzyskanie stałego miejsca zamieszkania

6 A DLA DZIECI W Ośrodku prowadzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i obejmują m.in.: wsparcie w procesie budowania wzajemnych relacji rodzic – dziecko pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych monitorowanie i analizowanie zmian zachodzących w środowisku rodzinnym oddziaływania pedagogiczno-terapeutyczne tj.: -doskonalenie umiejętności pisania, czytania, liczenia -rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia ruchowo-graficzne, ćwiczenia rozwijające pamięć logiczną, ćwiczenia słuchowe i fonetyczne - organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć dydaktycznych; korekcyjnych i kompensacyjnych -Organizowanie aktywizujących zajęć warsztatowych: plastycznych, muzycznych, teatralnych czy zajęć relaksacyjnych

7 W ramach zadań świetlicy prowadzone są grupowe warsztaty profilaktyczne służące nabywaniu i utrwalaniu umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie z presją rówieśniczą, nieulegania sile perswazji, wpływowi wywieranemu przez osoby niepożądane Realizowany jest cykl imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców tj. zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkanie wielkanocne, majówka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, spotkanie bożonarodzeniowe itp.

8 CO PONADTO W Ośrodku prowadzone są praktyki studenckie- studenci Uniwersytetu Opolskiego o kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna, Praca Socjalna, Nauki o rodzinie oraz z Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Opolu Realizujemy projekty socjalne studentów opolskich uczelni wyższych Organizujemy zajęcia psychoedukacyjne w ramach promocji zdrowego stylu życia dla dorosłych mieszkańców Ośrodka o różnych modułach tematycznych Na terenie Ośrodka realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cyklicznie odbywają się mityngi grupy AA Szansa Współpracujemy z Galerią Sztuki Współczesnej, Fundacją Bądź dobroczyńcą, Horyzont, Habitat, Szlachetna Paczka oraz innymi świetlicami z terenu miasta Opola tj.: Serce dla serca, Garaż

9 Prowadzona jest strona internetowa Ośrodka Readaptacji Społecznej Szansa Ośrodek aktywnie pozyskuje sponsorów

10 PRACOWNICY OŚRODKA Edyta Solarska – Halaba Izabela Gwiździł Anna Głowacka Beata Dębska Kamila Lis Beata Bereźnicka Marek Kruk Teresa Człapa Edward Radomski Janina Juraszek

11 ILE JESTEŚMY WARCI , 01 zł

12 DZIĘKUJEMY

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Pobierz ppt "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE. HISTORIA Ośrodek otwarto w kwietniu 1992 roku przy ul. Piastów 10 w Opolu. Ośrodek przewidywany był na 64 miejsca Z założenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google