Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie im. Świętej Anny 31-559 Kraków ul. Półkole 11 Tel./fax 012 411.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie im. Świętej Anny 31-559 Kraków ul. Półkole 11 Tel./fax 012 411."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie im. Świętej Anny 31-559 Kraków ul. Półkole 11 Tel./fax 012 411 53 03

2 Program międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego uczniów klas trzecich. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Zadania i ćwiczenia z języka angielskiego zostały opracowane w oparciu o podstawę programową. Zadania i ćwiczenia z języka angielskiego zostały opracowane w oparciu o podstawę programową. Etap szkolny odbywa się w placówkach, które zgłosiły swój udział w oparciu o przesłane zestawy testów i kryteria oceny testów. Etap szkolny odbywa się w placówkach, które zgłosiły swój udział w oparciu o przesłane zestawy testów i kryteria oceny testów. Etap finałowy odbywa się w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie. Etap finałowy odbywa się w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie. Prace uczniów sprawdzają i oceniają nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie w oparciu o opracowane kryteria oceniania. Prace uczniów sprawdzają i oceniają nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie w oparciu o opracowane kryteria oceniania. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród ma miejsce w tym samym dniu. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród ma miejsce w tym samym dniu.

3 Cele główne: Upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich. Upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie wytrwałości i pracowitości. Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie wytrwałości i pracowitości. Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. Integracja środowiska uczniowskiego. Integracja środowiska uczniowskiego. Współpraca nauczycieli języka angielskiego w klasach młodszych. Współpraca nauczycieli języka angielskiego w klasach młodszych. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

4 Zakres materiału Liczby 1- 20 Liczby 1- 20 Kolory Kolory Zabawki Zabawki Zwierzęta Zwierzęta Przybory szkolne Przybory szkolne Wyposażenie klasy Wyposażenie klasy Kształty i rozmiary Kształty i rozmiary Części ciała Części ciała Ubrania Ubrania Produkty żywnościowe i posiłki Produkty żywnościowe i posiłki Rodzina Rodzina Instrumenty muzyczne Instrumenty muzyczne Pomieszczenia w domu Pomieszczenia w domu Dyscypliny sportowe Dyscypliny sportowe Urodziny Urodziny Dni tygodnia Dni tygodnia Miesiące Miesiące Pory roku Pory roku Pogoda Pogoda Miejsca: poczta, sklep, szpital, kino itp. Miejsca: poczta, sklep, szpital, kino itp. Środki transportu Środki transportu Nazwy: góry, morze, rzeka, jezioro, las Nazwy: góry, morze, rzeka, jezioro, las Nazwy świąt i zwyczajów Nazwy świąt i zwyczajów Kierunki: w prawo, w lewo itp. Kierunki: w prawo, w lewo itp. Podstawowe czynności wykonywane regularnie Podstawowe czynności wykonywane regularnie

5 Kategorie gramatyczne: Kategorie gramatyczne: Liczba mnoga rzeczowników Liczba mnoga rzeczowników Forma dzierżawcza s Forma dzierżawcza s Zaimki osobowe Zaimki osobowe Zaimki wskazujące (this, that) Zaimki wskazujące (this, that) przymiotnik dzierżawczy (my, your…) przymiotnik dzierżawczy (my, your…) stopniowanie przymiotników stopniowanie przymiotników liczebniki główne 1- 20 liczebniki główne 1- 20 liczebniki porządkowe 1st-3rd liczebniki porządkowe 1st-3rd okolicznik miejsca: next to, behind, in front of okolicznik miejsca: next to, behind, in front of okolicznik czasu: on Friday, at nine, in May okolicznik czasu: on Friday, at nine, in May okolicznik sposobu: by bus, by car, on foot okolicznik sposobu: by bus, by car, on foot przedimek określony: the przedimek określony: the przedimek nieokreślony: a, an przedimek nieokreślony: a, an spójniki: and, but, because spójniki: and, but, because czasownik: to be, to have czasownik: to be, to have casownik modalny : can casownik modalny : can czas teraźniejszy ciągły czas teraźniejszy ciągły czas teraźniejszy prosty czas teraźniejszy prosty tryb rozkazujący tryb rozkazujący

6 Sytuacje i funkcje komunikacyjne Witanie się Witanie się Przedstawianie siebie i członków rodziny Przedstawianie siebie i członków rodziny Podawanie wieku i daty urodzin Podawanie wieku i daty urodzin Pytanie o imię, wiek i samopoczucie Pytanie o imię, wiek i samopoczucie Pytanie o godzinę Pytanie o godzinę Pytanie o drogę Pytanie o drogę Pytanie o nr telefonu, podawanie numeru telefonu Pytanie o nr telefonu, podawanie numeru telefonu

7 Sytuacje i funkcje komunikacyjne Opisywanie wyglądu zewnętrznego, zainteresowań i upodobań członków rodziny Opisywanie wyglądu zewnętrznego, zainteresowań i upodobań członków rodziny Nazywanie części ciała, ubrania Nazywanie części ciała, ubrania Opisywanie ubioru Opisywanie ubioru Nazywanie produktów żywnościowych, posiłków Nazywanie produktów żywnościowych, posiłków Przedstawianie swoich umiejętności Przedstawianie swoich umiejętności Wyrażanie swoich upodobań, zamiłowań Wyrażanie swoich upodobań, zamiłowań Opisywanie codziennych czynności Opisywanie codziennych czynności

8 Sytuacje i funkcje komunikacyjne Nazywanie pokojów w domu Nazywanie pokojów w domu Nazywanie i opisywanie zwierząt Nazywanie i opisywanie zwierząt Nazywanie ulubionych zabawek, zabaw Nazywanie ulubionych zabawek, zabaw Nazywanie kolorów Nazywanie kolorów Nazywanie przyborów szkolnych Nazywanie przyborów szkolnych Określanie przynależności przedmiotów do osób Określanie przynależności przedmiotów do osób Nazywanie pór roku i charakteryzowanie pogody Nazywanie pór roku i charakteryzowanie pogody Nazywanie instytucji i środków transportu Nazywanie instytucji i środków transportu

9 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS III Cele Konkursu: Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego wśród uczniów kl.III Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego wśród uczniów kl.III Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów Integracja środowiska uczniowskiego Integracja środowiska uczniowskiego Rozwijanie współpracy nauczycieli języka angielskiego z nauczycielami nauczania zintegrowanego Rozwijanie współpracy nauczycieli języka angielskiego z nauczycielami nauczania zintegrowanego Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie. 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie. 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 4. Konkurs jest dwuetapowy 4. Konkurs jest dwuetapowy

10 Pierwszy etap (szkolny): Pierwszy etap odbywa się w macierzystej szkole w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu i jest przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego lub nauczyciela zintegrowanego tej szkoły; Pierwszy etap odbywa się w macierzystej szkole w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu i jest przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego lub nauczyciela zintegrowanego tej szkoły; Test na eliminacje szkolne zostanie opracowany i przesłany przez Organizatora Konkursu Test na eliminacje szkolne zostanie opracowany i przesłany przez Organizatora Konkursu Każdy uczestnik konkursu startuje indywidualnie Każdy uczestnik konkursu startuje indywidualnie W konkursie biorą udział uczniowie klas III lub (jeśli nauczyciele uznają to za stosowne), uczniowie młodsi, szczególnie uzdolnieni, wykazujący umiejętności i wiedzę na poziomie wyższym; W konkursie biorą udział uczniowie klas III lub (jeśli nauczyciele uznają to za stosowne), uczniowie młodsi, szczególnie uzdolnieni, wykazujący umiejętności i wiedzę na poziomie wyższym; Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg sprawdza testy, a następnie przesyła pocztą lub przynosi osobiście listę zakwalifikowanych uczniów do etapu międzyszkolnego(3 osoby z danej szkoły) na adres SP18; Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg sprawdza testy, a następnie przesyła pocztą lub przynosi osobiście listę zakwalifikowanych uczniów do etapu międzyszkolnego(3 osoby z danej szkoły) na adres SP18; Uczniowie przygotowują się do II etapu Konkursu Uczniowie przygotowują się do II etapu Konkursu

11 Drugi etap (międzyszkolny): Drugi etap (międzyszkolny) – finał Konkursu - odbywa się w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie, w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu; Drugi etap (międzyszkolny) – finał Konkursu - odbywa się w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie, w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu; W konkursie finałowym biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez nauczycieli poprzez eliminacje szkolne (3 uczniów z każdej szkoły); W konkursie finałowym biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez nauczycieli poprzez eliminacje szkolne (3 uczniów z każdej szkoły); Zakres materiału obowiązującego w Konkursie obejmuje zadania związane z podstawą programową dla Języka Angielskiego w zintegrowanym nauczaniu początkowym (pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III); Zakres materiału obowiązującego w Konkursie obejmuje zadania związane z podstawą programową dla Języka Angielskiego w zintegrowanym nauczaniu początkowym (pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III); W czasie konkursu nie wolno korzystać ze słowników, książek, telefonów komórkowych itp.; uczeń może posiadać wyłącznie przybory szkolne; W czasie konkursu nie wolno korzystać ze słowników, książek, telefonów komórkowych itp.; uczeń może posiadać wyłącznie przybory szkolne; Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie, w czasie jednej godziny zegarowej; Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie, w czasie jednej godziny zegarowej; Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, w którego skład wejdą wybrani losowo nauczyciele ze szkol biorących udział w Konkursie; Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, w którego skład wejdą wybrani losowo nauczyciele ze szkol biorących udział w Konkursie; Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu jego odbywania się; Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu jego odbywania się;

12 Finał (część ustna): W ustnym finale wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej drugiego etapu Konkursu; W ustnym finale wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej drugiego etapu Konkursu; Po ogłoszeniu wyników części pisemnej wyłonieni uczniowie będą odpowiadać na wylosowane przez nich pytania w obecności jury; Po ogłoszeniu wyników części pisemnej wyłonieni uczniowie będą odpowiadać na wylosowane przez nich pytania w obecności jury; Przewidywane nagrody to: dyplomy dla wszystkich uczestników finału, nagrody indywidualne oraz podziękowania dla nauczycieli. Przewidywane nagrody to: dyplomy dla wszystkich uczestników finału, nagrody indywidualne oraz podziękowania dla nauczycieli.

13 Finał I Międzyszkolnego Konkursu Rok szkolny 2007/2008

14 Finał II Międzyszkolnego Konkursu Rok szkolny 2008/09

15 Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel języka angielskiego Jolanta Niezgoda j.niezgoda3@chello.pl


Pobierz ppt "MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie im. Świętej Anny 31-559 Kraków ul. Półkole 11 Tel./fax 012 411."

Podobne prezentacje


Reklamy Google