Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III"— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III
Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie im. Świętej Anny Kraków ul. Półkole 11 Tel./fax 012 

2 Program międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego uczniów klas trzecich.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Zadania i ćwiczenia z języka angielskiego zostały opracowane w oparciu o podstawę programową. Etap szkolny odbywa się w placówkach, które zgłosiły swój udział w oparciu o przesłane zestawy testów i kryteria oceny testów. Etap finałowy odbywa się w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie. Prace uczniów sprawdzają i oceniają nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie w oparciu o opracowane kryteria oceniania. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród ma miejsce w tym samym dniu.

3 Cele główne: Upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie wytrwałości i pracowitości. Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. Integracja środowiska uczniowskiego. Współpraca nauczycieli języka angielskiego w klasach młodszych. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

4 Zakres materiału Liczby 1- 20 Kolory Zabawki Zwierzęta
Przybory szkolne Wyposażenie klasy Kształty i rozmiary Części ciała Ubrania Produkty żywnościowe i posiłki Rodzina Instrumenty muzyczne Pomieszczenia w domu Dyscypliny sportowe Urodziny Dni tygodnia Miesiące Pory roku Pogoda Miejsca: poczta, sklep, szpital, kino itp. Środki transportu Nazwy: góry, morze, rzeka, jezioro, las Nazwy świąt i zwyczajów Kierunki: w prawo, w lewo itp. Podstawowe czynności wykonywane regularnie

5 Kategorie gramatyczne:
Liczba mnoga rzeczowników Forma dzierżawcza ‘s Zaimki osobowe Zaimki wskazujące (this, that) przymiotnik dzierżawczy (my, your…) stopniowanie przymiotników liczebniki główne 1- 20 liczebniki porządkowe 1st-3rd okolicznik miejsca: next to, behind, in front of okolicznik czasu: on Friday, at nine, in May okolicznik sposobu: by bus, by car, on foot przedimek określony: the przedimek nieokreślony: a, an spójniki: and, but, because czasownik: to be, to have casownik modalny : can czas teraźniejszy ciągły czas teraźniejszy prosty tryb rozkazujący

6 Sytuacje i funkcje komunikacyjne
Witanie się Przedstawianie siebie i członków rodziny Podawanie wieku i daty urodzin Pytanie o imię, wiek i samopoczucie Pytanie o godzinę Pytanie o drogę Pytanie o nr telefonu, podawanie numeru telefonu

7 Sytuacje i funkcje komunikacyjne
Opisywanie wyglądu zewnętrznego, zainteresowań i upodobań członków rodziny Nazywanie części ciała, ubrania Opisywanie ubioru Nazywanie produktów żywnościowych, posiłków Przedstawianie swoich umiejętności Wyrażanie swoich upodobań, zamiłowań Opisywanie codziennych czynności

8 Sytuacje i funkcje komunikacyjne
Nazywanie pokojów w domu Nazywanie i opisywanie zwierząt Nazywanie ulubionych zabawek, zabaw Nazywanie kolorów Nazywanie przyborów szkolnych Określanie przynależności przedmiotów do osób Nazywanie pór roku i charakteryzowanie pogody Nazywanie instytucji i środków transportu

9 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS III
Cele Konkursu: Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego wśród uczniów kl.III Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i wytrwałości Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów Integracja środowiska uczniowskiego Rozwijanie współpracy nauczycieli języka angielskiego z nauczycielami nauczania zintegrowanego Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie. 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 4. Konkurs jest dwuetapowy

10 Pierwszy etap (szkolny):
Pierwszy etap odbywa się w macierzystej szkole w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu i jest przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego lub nauczyciela zintegrowanego tej szkoły; Test na eliminacje szkolne zostanie opracowany i przesłany przez Organizatora Konkursu Każdy uczestnik konkursu startuje indywidualnie W konkursie biorą udział uczniowie klas III lub (jeśli nauczyciele uznają to za stosowne), uczniowie młodsi, szczególnie uzdolnieni, wykazujący umiejętności i wiedzę na poziomie wyższym; Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg sprawdza testy, a następnie przesyła pocztą lub przynosi osobiście listę zakwalifikowanych uczniów do etapu międzyszkolnego(3 osoby z danej szkoły) na adres SP18; Uczniowie przygotowują się do II etapu Konkursu

11 Drugi etap (międzyszkolny):
Drugi etap (międzyszkolny) – finał Konkursu - odbywa się w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie, w terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu; W konkursie finałowym biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez nauczycieli poprzez eliminacje szkolne (3 uczniów z każdej szkoły); Zakres materiału obowiązującego w Konkursie obejmuje zadania związane z podstawą programową dla Języka Angielskiego w zintegrowanym nauczaniu początkowym (pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III); W czasie konkursu nie wolno korzystać ze słowników, książek, telefonów komórkowych itp.; uczeń może posiadać wyłącznie przybory szkolne; Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie, w czasie jednej godziny zegarowej; Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, w którego skład wejdą wybrani losowo nauczyciele ze szkol biorących udział w Konkursie; Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu jego odbywania się;

12 Finał (część ustna): W ustnym finale wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej drugiego etapu Konkursu; Po ogłoszeniu wyników części pisemnej wyłonieni uczniowie będą odpowiadać na wylosowane przez nich pytania w obecności jury; Przewidywane nagrody to: dyplomy dla wszystkich uczestników finału, nagrody indywidualne oraz podziękowania dla nauczycieli.

13 Finał I Międzyszkolnego Konkursu Rok szkolny 2007/2008

14 Finał II Międzyszkolnego Konkursu Rok szkolny 2008/09

15 Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel języka angielskiego
Jolanta Niezgoda


Pobierz ppt "MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla KLAS III"

Podobne prezentacje


Reklamy Google