Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA dla maturzysty Zbiór zadań z poprzednich matur z podpowiedziami, wynikami i rozwiązaniami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA dla maturzysty Zbiór zadań z poprzednich matur z podpowiedziami, wynikami i rozwiązaniami."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA dla maturzysty Zbiór zadań z poprzednich matur z podpowiedziami, wynikami i rozwiązaniami

2 ZADANIE 1 Z gwiazdy o masie 4. 10 30 kg, promieniu 10 6 km i okresie wirowania 10 5 s w czasie wybuchu supernowej zostaje odrzuconych w przestrzeń 90% masy. Z pozostałej masy powstaje gwiazda neutronowa o promieniu 100km. Odrzucona masa nie unosi momentu pędu. Oblicz okres wirowania gwiazdy neutronowej oraz gęstości gwiazdy przed i po wybuchu.

3 ZADANIE 2 Obwód drgający, będący częścią odbiornika fal radiowych zawiera kondensator o pojemności 10μF i zwojnicę połączone szeregowo. Gdy na okładkę kondensatora wprowadzono ładunek q o =200μC, w obwodzie pojawiły się drgania opisane wzorem q = q o cosωt o okresie równym 12,56. 10 -6 s. Opory rzeczywiste w obwodzie są tak małe, że je pomijamy. Oblicz napięcie maksymalne w obwodzie.

4 ZADANIE 3 Ryby sterują swoją pływalnością i zanurzeniem, zmieniając zawartość powietrza w pęcherzach pławnych, tak aby ich średnia gęstość była równa gęstości wody na danej głębokości. Przyjmij, że gdy ryba ma puste pęcherze pławne to jej gęstość wynosi 1080kg/m 3. Oblicz jaką część całkowitej objętości ryby musi stanowić powietrze w pęcherzach, aby jej gęstość zmniejszyła się do gęstości wody 1000kg/m 3. Gęstość powietrza wynosi 1,21kg/m 3.

5 ZADANIE 4 Butla o pojemności 40dm 3, zawiera 1,97kg CO 2 wytrzymuje ciśnienie 3MPa. Oblicz w jakiej temperaturze (w 0 C) powstanie niebezpieczeństwo rozerwania butli. Przyjmij gęstość CO 2 d=1,97kg/m 3, pod ciśnieniem p 0 =10 5 Pa, T 0 =0 0 C.

6 ZADANIE 5 W obwodzie elektrycznym przedstawionym na rysunku E=12V, R=18Ω, R 1 =30Ω, R 2 =20Ω. Oblicz opór zastępczy dla obwodu i natężenia prądów I, I 1, I 2.

7 ZADANIE 6 Jaka powinna być masa klocka aby po wychyleniu wahadła z położenia równowagi o kąt 60 0, zwolnieniu go, a następnie trafieniu pociskiem w chwili przechodzenia przez położenie równowagi, wahadło zatrzymało się w miejscu. Masa pocisku 8g a prędkość 500m/s.

8 ZADANIE 7 Element grzejny naczynia tworzy pasek przewodzący o szerokości 4mm, grubości 0,1mm i długości 0,628m. Opór właściwy materiału elementu grzejnego wynosi 3,8. 10 -7 Ω. m. Źródłem zasilania grzałki jest akumulator o SEM=12,6V i oporze wewnętrznym 0,03Ω. Oblicz moc takiej grzałki.

9 ZADANIE 8 Masywna gwiazda utworzyła w wyniku ewolucji obiekt o masie 12,56. 10 29 kg i promieniu 1km. Oceń czy ten obiekt może być czarną dziurą?

10 ZADANIE 9 Beczka ściśle wypełniona gipsem stacza się swobodnie i bez poślizgu po pochylni z wysokości 100cm. Oblicz prędkość beczki u podstawy pochylni.

11 ZADANIE 10 Jaką masę ma dwutlenek węgla w temperaturze 22 0 C, jeżeli pod ciśnieniem 1,5. 10 5 Pa zajmuje objętość 3. 10 -3 m 3 ? Masy molowe węgla i tlenu wynoszą odpowiednio 12g/mol i 16g/mol.

12 ZADANIE 11 Znajdź długość fali de Brogliea dla elektronów przyspiesza- nych w polu elektrostatycznym różnicą potencjałów 200V.

13 ZADANIE 12 Jaki jest maksymalny pęd przekazywany płytce cynkowej gdy następuje emisja elektronu pod wpływem padającego światła o częstotliwości 1,2. 10 15 Hz. Praca wyjścia dla cynku wynosi 4,3eV.

14 ZADANIE 13 Oblicz energie wiązania jądra irydu. Masa jądra wyrażona w jednostkach masy atomowej równa się 190,960584u. 1u = 1,660565. 10 -27 kg

15 ZADANIE 14 Do poziomej osi, wykonującej 300 obrotów na sekundę, przymocowane są dwie cienkie tarcze w odległości 20 cm od siebie. Aby wyznaczyć prędkość kuli wystrzelono ją w ten sposób, że przebiła obie tarcze w tej samej odległości od osi obrotu. Znaleźć średnią prędkość kuli pomiędzy tarczami, jeśli miejsca przebicia tych tarcz były przesunięte względem siebie o kąt 18°.

16 ZADANIE 15 Cząstką alfa porusza się w próżni po okręgu o promieniu R=5cm w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B=2,5. 10 -2 T. Obliczyć długość fali materii odpowiadającą tej cząstce.

17 ZADANIE 16 Własny średni czas życia mezonu Π (tzn. średni czas zmierzony w układzie spoczywającym względem tej cząstki elementarnej, po którym rozpada się ona na inne cząstki) wynosi t 0 = 2,5. 10 -8 s. Obliczyć średni czas życia tego mezonu, jeżeli porusza się on z prędkością V 1 = 0,7c lub V 2 = 0.99c. Obliczyć, jaką odległość przebędzie mezon w czasie równym jego średniemu czasowi życia.

18 ZADANIE 17 Oblicz przyspieszenie, z którym walec będzie się staczał (bez poślizgu) z równi pochyłej o kącie nachylenia α=30 0.

19 ZADANIE 18 Grube miedziane szyny i poprzeczka tworzą literęU. Szyny i poprzeczka umieszczone są w jednorodnym polu magnetycznym B. Pole magnetyczne ma kierunek pionowy - prostopadły do górnej płaszczyzny szyn. Poprzeczka ślizga się po szynach ze stałą szybkością. Poprzeczka to prosty przewodnik o oporze R. Znaleźć natężenie I prądu płynącego w tym obwodzie.

20 ZADANIE 19 Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi 3 N. Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek?

21 ZADANIE 20 Oszacuj, ile razy wydłuży się czas potrzebny do zagotowania wody, jeżeli napięcie na zaciskach elementu grzejnego zmaleje 0 20%. Załóż, że opór elektryczny elementu grzejnego jest stały, a straty ciepła w obu sytuacjach są pomijalne.

22 Bartosz Klak Andżelika Klem Patryk Lewandowski Henryk Panas Dawid Pieczyński Adam Salamon Anna Simon Krzysztof Szczepanik Kacper Śniedziewski Prezentacja i wybór zadań

23 Podpowied ź do zadania nr 1 Skorzystaj z prawa o zachowaniu momentu pędu Iω = constans

24 Podpowied ź do zadania nr 2 Skorzystaj z wzoru na pojemność kondensatora C=Q/U

25 Podpowied ź do zadania nr 3 Masa to iloczyn objętości i gęstości. Masa ryby z powietrzem to suma masy ryby i zawartego powietrza.

26 Podpowied ź do zadania nr 4 Skorzystaj z równania gazu doskonałego i wzoru na gęstość.

27 Podpowied ź do zadania nr 5 Pamiętaj o sile elektromotorycznej źródła prądu I = E /R

28 Podpowied ź do zadania nr 6 Skorzystaj z zasady zachowania energii a następnie z zasady zachowania pędu.

29 Podpowied ź do zadania nr 7 Skorzystaj z wzoru na opór Pamiętaj o oporze wewnętrznym źródła.

30 Podpowied ź do zadania nr 8 Sprawdź czy druga prędkość kosmiczna dla tego obiektu nie jest większa od prędkości światła.

31 Podpowied ź do zadania nr 9 Ułóż równanie w oparciu o zasadę zachowania energii. Pamiętaj o energii kinetycznej ruchu obrotowego.

32 Podpowied ź do zadania nr 10 Masa molowa CO 2 to masa molowa węgla i dwie masy molowe tlenu.

33 Podpowied ź do zadania nr 11 Z przyrównania energii potencjalnej E=qU do energii kinetycznej wyznacz kwadrat pędu czyli m 2 V 2

34 Podpowied ź do zadania nr 12 Znajdź zależność pędu od energii kinetycznej.

35 Podpowied ź do zadania nr 13 Oblicz deficyt masy, czyli różnicę pomiędzy masą jądra liczoną po składnikach jądra a masa jądra w całości. Potem zastosuj wzór Einsteina E=m. c 2

36 Podpowied ź do zadania nr 14 Potrzebny do rozwiązania zadania czas, wyliczyć można z ruchu tarcz.

37 Podpowied ź do zadania nr 15 Porównaj siłę Lorenza z siłą odśrodkową.

38 Podpowied ź do zadania nr 16 Ponieważ prędkości są przyświetlne pamiętaj o czasie relatywistycznym.

39 Podpowied ź do zadania nr 17 Staczający się walec wykonuje równocześnie ruch postępowy i obrotowy. Zapisz drugą zasadę dynamiki dla tych ruchów i ułóż układ równań

40 Podpowied ź do zadania nr 18 Zastosuj prawo Faraday'a indukcji elektromagnetycznej oraz prawo Ohma dla obwodu.

41 Podpowied ź do zadania nr 19 Zastosuj zasadę zachowania energii i jej przemianę w prace wykonaną przez siły tarcia.

42 Podpowied ź do zadania nr 20 W obu przypadkach praca lub ciepło ma tę samą wartość.

43 Wynik zadania 1 T = 10 -4 s d 1 =1g/cm 3 d 2 =10 11 g/cm 3

44 Wynik zadania 2 U o = 20V

45 Wynik zadania 3

46 Wynik zadania 4 T= 54,6 0 C

47 Wynik zadania 5 R c = 30Ω I=0,4 A I 1 =0,16A I 2 =0,24A

48 Wynik zadania 6 m= 1,27kg

49 Wynik zadania 7 P = 240W

50 Wynik zadania 8 V II = 4,1. 10 8 m/s Obiekt może być czarną dziurą

51 Wynik zadania 9 V = 3,65m/s

52 Wynik zadania 10 m = 8g

53 Wynik zadania 11 λ = 8,68. 10 -11 m

54 Wynik zadania 12 p = 4. 10 -25 kg. m/s

55 Wynik zadania 13 E w = 537 MeV

56 Wynik zadania 14 V sr = 1200m/s

57 Wynik zadania 15

58 Wynik zadania 16 S 1 = 7,35m S 2 = 373,10625m

59 Wynik zadania 17 a= 3,27m/s 2

60 Wynik zadania 18 I = B. l. V/R

61 Wynik zadania 19 V= 3m/s

62 Wynik zadania 20

63 Rozwiązanie zadania 1

64 Rozwiązanie zadania 2

65 Rozwiązanie zadania 3

66 Rozwiązanie zadania 4

67 Rozwiązanie zadania 5

68 Rozwiązanie zadania 6

69 Rozwiązanie zadania 7

70 Rozwiązanie zadania 8

71 Rozwiązanie zadania 9

72 Rozwiązanie zadania 10

73 Rozwiązanie zadania 11

74 Rozwiązanie zadania 12

75 Rozwiązanie zadania 13

76 Rozwiązanie zadania 14

77 Rozwiązanie zadania 15

78 Rozwiązanie zadania 16

79 Rozwiązanie zadania 17

80 Rozwiązanie zadania 18

81 Rozwiązanie zadania 19

82 Rozwiązanie zadania 20


Pobierz ppt "FIZYKA dla maturzysty Zbiór zadań z poprzednich matur z podpowiedziami, wynikami i rozwiązaniami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google