Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA"— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Temat pracy: Program komputerowy wspomagający wytwarzanie rozkładów zajęć (planów lekcji) dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Dzień dobry Tematem pracy dyplomowej jest „Program komputerowy wspomagający wytwarzanie rozkładów zajęć (planów lekcji) dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu”. Praca wykonana pod kierunkiem Pana Doktora Jacka MATULEWSKIEGO. Wynikiem pracy jest: Dokument piśmienny; CD ROM z programem komputerowym Praca wykonana w ramach studiów podyplomowych pod kierunkiem dr. Jacka MATULEWSKIEGO Wykonał: mgr inż. Wojciech PRYCZEK Toruń 2010

2 Proces planowania zajęć w jednostkach dydaktycznych.
Rozkłady zajęć są wynikiem procesu panowania, który obejmuje: ANALIZĘ KONCEPCJĘ WERYFIKACJĘ Rozkłady zajęć są podstawowym dokumentem do realizacji zamierzeń dydaktycznych. Stanowią wykładnię do wykonywania codziennej pracy nauczyciela oraz ucznia (słuchacza). Celem rozkładów zajęć jest zapewnienie systematyczności w wykonywaniu przedsięwzięć dydaktycznych. Rozkłady zawierają szczegółowe sformułowania dotyczące konkretnych zajęć oraz ich przebiegu z poszczególnych przedmiotów. Przeważnie wytwarzane są na określony miesiąc lub semestr nauki. Do ich wytwarzania wykorzystuje się informację zawarte w: dokumentach planistycznych: perspektywiczne plany szkolenia, plany zamierzeń organizacyjno-dydaktycznych, plany korelacji, harmonogramy szkolenia oraz wnioski planistyczne zapotrzebowania do zajęć, zarządzenia i wytyczne organizacyjne, instrukcje i dokumenty normatywne. Wytwarzanie rozkładów zajęć może odbywać się już na szczeblu jednostek dydaktycznych (Wydział, Katedra). W tym celu istnieją zespoły planistyczne, których zadaniem jest zbieranie oraz przetwarzanie informacji do postaci rozkładów zajęć (planów lekcji).

3 Istniejący system informacyjny planowania zajęć w CSAiU
Niniejsza praca odnosi się do istniejącego systemu. Analizie został poddany system informacyjny planowania zajęć, który realizowany jest w etatowej jednostce organizacyjnej Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu zajmującej się planowaniem zajęć. W tym względzie została przeprowadzona analiza mająca na celu określenie: Stanu formalno-prawnego (etat centrum); Organizacyjnego (podległość); Funkcjonalnego (rola); Przestrzennego (gdzie się znajduje); Oraz Technicznego (czym dysponuje). System zapewnia planowanie zajęć dla wszystkich jednostek dydaktycznych (pięć cykli szkoleniowych oraz jeden Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych). Miesięczny cykl opracowania rozkładów zajęć został przedstawiony na slajdzie. Cykl ten obejmuje: zbieranie wniosków do planowania; analizę wniosków i opisywanie kartek do planowania; zakładanie na tablicę planowania ograniczeń wykładowców, sprzętu i sal wykładowych; udział w przydziale poligonu do strzelań; planowanie zajęć; opisywanie sal; kontrolę planowania przez podstawowe jednostki dydaktyczne; sprawdzenie ograniczeń wykładowców oraz nakładek sal i sprzętu; pisanie rozkładów zajęć; powielanie rozkładów zajęć; zarejestrowanie i wydanie użytkownikom rozkładów zajęć. Przez cały okres planowania dokonuje się kontroli realizacji opracowywania rozkładów zajęć oraz poprawianie wprowadzonych zmian.

4 Cel programowego wspomagania procesu tworzenia rozkładów zajęć
usprawnienie procesu zbierania informacji (danych do planowania zajęć); skrócenie czasu planowania zajęć; wyeliminowanie ręcznego przepisywania rozkładów zajęć komputerowe opracowywanie rozkładów zajęć dla: grup szkoleniowych; wykładowców; sal wykładowych; zasadniczego sprzętu używanego do zajęć. Na podstawie przeprowadzonej analizy została opracowana koncepcja programu komputerowego wspomagania wytwarzania rozkładów zajęć. Oraz określono cele programowego wspomagania procesu tworzenia rozkładów zajęć. Przedmiotem informatyzacji jest planowanie i wytwarzanie rozkładów zajęć

5 Wymagania stawiane przez użytkownika
(sprzętowe) Stanowisko pracy systemu należy wyposażyć w: Zestaw mikrokomputerowy klasy IBM PC pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7; Monitor LCD o przekątnej min 17 cali; Urządzenie wskazujące - mysz komputerową (o rozdzielczości pracy min 800 dpi); Karta ETHERNET do podłączenia z lokalna siecią komputerową; Drukarkę współpracującą z systemem komputerowym (o formacie wydruku A-4/A3). Wnioski z analizy oraz wywiady pozwoliły określić wymagania stawiane przez użytkowników, co zostało przedstawione na ekranie. SPRZĘTOWE Użytkownik dysponuję takim sprzętem !

6 Wymagania stawiane przez użytkownika
(programowe) Ingerencja w bazę danych i w tym zakresie: Dopisywanie jednostek organizacyjnych; Usuwanie jednostek organizacyjnych; Poprawianie jednostek organizacyjnych, Planowanie zajęć ma się odbywać graficznie w tym zakresie: Na ekranie widoczny 1 tydzień dla grupy szkoleniowej, Zajęcie – kratka o kolorze przedmiotu z literą, Wstawianie zajęć – za pomocą „kliknięcia” myszy, Ostrzeganie podczas nakładania się sal – miejsc zajęć, wykładowców, sprzętu, Możliwość wycofania się z ostatniej operacji w przypadku układania zajęć, Wydruki w tym zakresie: Rozkład zajęć dla grupy szkoleniowej, wykładowców, sprzętu, sal wykładowych w wybranym okresie (od.. do). PROGRAMOWE Obsługa programu ma się zawierać w zakresie znajomości środowiska MS Windows XP

7 Hierarchia funkcji „Planowanie Zajęć”.
Nabyta wiedza z poprzednich faz pozwoliła przystąpić do opracowania projektu pakietu programowego (programu komputerowego). Zadanie projektowe miało na celu precyzyjne sformułowanie, co ma realizować powstający system informatyczny, niezależnie od tego jak ma to robić. Najprostrzą i najbardziej przydatną metodą modelowania funkcji jest konstruowanie hierarchii funkcji. Metoda ta ma służyć zrozumieniu, co dane przedsiębiorstwo robi lub powinno robić w przyszłości, aby osiągnąć swoje cele. Określono zdarzenia wywołujące poszczególne funkcję oraz przeprowadzono analizę zależności funkcji Można ją zastosować w odniesieniu do poziomu przedsiębiorstwa, jednakże może być stosowana także do poziomu systemu oraz programu/procedury W projekcie dokonano dekompozycji poszczególnych funkcji.

8 Ogólny diagram zależności funkcji „Planowanie zajęć”.
Diagramy zależności funkcji które służą do definiowania wymagań dotyczących projektowania złożonych systemów zależnych.

9 Szczegółowy diagram zależności funkcji
Wystąpienie zdarzenia może spowodować wywołanie sekwencji funkcji w celu osiągnięcia przez system żądanego wyniku zwanego rezultatem kluczowym. Zakończenie wykonywania funkcji może również wywołać rozpoczęcie wykonywania innej funkcji – można uważać, że koniec każdej funkcji jest niejawnym zdarzeniem. Diagramy zależności funkcji obrazują kolejność w jakiej funkcje są wywoływane, gdy system reaguje na jakieś zdarzenie oraz wynik będący rezultatem tej sekwencji. Diagramy zależności funkcji pomagają skupić uwagę na ważnych sekwencjach funkcji, co umożliwia zaprojektowanie odpowiednich systemów do ich obsługi. Diagramy zależności funkcji mogą być stosowane na poziomie przedsiębiorstwa, systemu, programu/procedury.

10 Model związków encji dla systemu „Planowanie zajęć”
W projekcie określono model danych. Przedstawia on powiązanie encji (obiektów) w których informacje są znane lub przechowywane.

11 Kontekst diagram dla systemu „Planowanie zajęć”
Kontekst diagram obrazuje System planowania zajęć jako proces główny oraz przedstawia wymianę danych z systemem (wprowadzanie i wyprowadzanie danych z systemu). Inaczej mówiąc zobrazowuje „granice systemu”. Główny proces został poddany dekompozycji w celu przedstawienia realizacji tego procesu za pomocą diagramów przepływu danych. Diagramy przepływu danych obrazują procesy zachodzące w systemie oraz wymianę danych między nimi, jak również sposób w jaki dane te są wprowadzanie i wyprowadzane z samego systemu.

12 Implementacja Następnym etapem realizacji zadania jest implementacja funkcji programu. Wynikiem której jest program komputerowy o nazwie „Planowanie zajęć” wspomagający wytwarzanie rozkładów zajęć (planów lekcji) obsługujący omawiany system.

13 Baza danych Do wykonania aplikacji (programu komputerowego) posłużono się następującymi narzędziami programistycznymi: CodeGear 2009 (Delphi 2009) – środowisko programistyczne; MS Access 2007 – bazy danych; MS EXCEL 2007 – tabela służb dyżurnych; MS SQL Server – bazy danych przy pracy sieciowej; Crystal Reports 2008 – wydruki raportów.

14 Graficzne planowanie zajęć
Program realizuje graficznie układanie zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych.

15 Wydruk rozkładu zajęć dla grupy szkoleniowej
Wynikiem końcowym programu komputerowego jest drukowanie rozkładów zajęć (planów lekcji) Dla grup szkoleniowych

16 Wydruk rozkładu zajęć dla wykładowcy
Dla wykładowców.

17 Wydruk obciążenia sali wykładowej
Dla sal wykładowych

18 Wydruk zapotrzebowania sprzętu do zajęć
Dla sprzętu

19 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google