Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RAKTYKA W RAMACH PROJEKTU K LUCZ DO UCZENIA SIĘ – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Michaela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RAKTYKA W RAMACH PROJEKTU K LUCZ DO UCZENIA SIĘ – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Michaela."— Zapis prezentacji:

1 P RAKTYKA W RAMACH PROJEKTU K LUCZ DO UCZENIA SIĘ – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Michaela Urbaniec Zespół Szkół Ogólnokształcących Oddział Przedszkolny w Bieńkowicach.

2 S ESJA 1 – S POTKANIE Z RODZINĄ KLOCKÓW. P RZEDSTAWIENIE KLOCKÓW. Znajdź taki sam. Budowanie tego, na co ma się ochotę.

3 S ESJA 2 – S ZEŚCIAN W ŚWIETLE REFLEKTORÓW – PRZEDSTAWIENIE KLOCKÓW. Zaczarowany worek. Jakiego klocka brakuje? Sześcian i cegła w świetle reflektorów… Utrwalanie nazw klocków.

4 S ESJA 3 – P APUŻKO, PAPUŻKO, CZY UMIESZ TO ZROBIĆ ? B UDOWANIE PRZEZ NAŚLADOWANIE – KROK PO KROKU.

5 S ESJA 4 – M EBELKI LALEK – BUDOWANIE PRZEZ NAŚLADOWANIE, CAŁY PROCES. Papużko, papużko, czy umiesz to zrobić? Mebelki dla lalek – budowanie z pamięci. I zabawa mebelkami…

6 S ESJA 5 – M EBELKI LALEK – BUDOWANIE ZGODNIE Z PRZYKŁADEM – UKRYTA KONSTRUKCJA – BLIŹNIAK. Budowanie konstrukcji na podstawie wcześniej przygotowanego modelu. Mebelki dla lalek - budowanie z pamięci.

7 S ESJA 6 – ŁÓŻKO DLA DUŻEJ I MAŁEJ LALKI – BUDOWANIE ZGODNIE Z PODANYMI KRYTERIAMI. Budowanie łóżek dla 2 lalek, (większej i mniejszej) używając 11 cegiełek.

8 S ESJA 7 – MEBLE DLA TRZECH MISIÓW – BUDOWANIE ZGODNIE Z PODANYMI KRYTERIAMI. Przypomnienie bajki o trzech misiach. Producenci łóżek – zwiedzanie fabryki łóżek. Producenci krzeseł– zwiedzanie fabryki.

9 S ESJA 8 – DŁUGIE I KRÓTKI DRÓŻKI – BUDOWANIE DRÓŻEK O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH. Lalki były bardzo zmęczone a teren między ich domkami był zabłocony więc postanowiliśmy zbudować dróżki by lalki mogły się odwiedzać!

10 S ESJA 9 – DRÓŻKA DO DOMKU KRÓLIKA – BUDOWANIE DRÓŻEK O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH ZGODNIE ZE SCHEMATEM. Krótki – krótszy, długi – dłuższy. Ile cegiełek zmieści się na krótkiej desce a ile na długiej? Umieszczanie klocków na narysowanym planie. Budowanie długich i krótkich dróżek.

11 S ESJA 10 – C ZY JEST WYSTARCZAJĄCO SZEROKA ? B UDOWANIE DRÓŻEK O RÓŻNYCH SZEROKOŚCIACH. Czy droga jest wystarczająco szeroka? Budowanie dróżek z 12 cegiełek i samochodziki o rozstawie kół szerszym niż ścieżka. Poprawa swych dróżek i nasz wniosek: wąskie dróżki są odpowiednie dla pieszych a szerokie drogi dla samochodów.

12 S ESJA 11 – P ROJEKT BUDOWY ZESPOŁOWEJ – BUDOWANIE DRÓŻEK O RÓŻNYCH SZEROKOŚCIACH. Dróżka droga, autostrada – oglądanie zdjęć dróg przyniesionych przez dzieci. Nasz projekt – miasteczko zabawek.

13 S ESJA 12 – W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ – BUDOWANIE NISKICH I WYSOKICH PŁOTÓW. Budowanie płotów w oparciu o wcześniejsze prezentacje płotów zbudowanych przez nauczyciela. Wyjaśnienie, do czego służą określone płoty. Stabilny, czy nie? Wprowadzenie koncepcji stabilności: stojąca cegiełka jest mniej stabilna niż stojący prostopadłościan.

14 S ESJA 13 – OZDOBNE PŁOTY – BUDOWANIE PŁOTÓW O ZMIENNYCH WZORACH. Budowanie przez naśladowanie płotów ze wzorem. Co następne? Budowanie płotu w kolejności według wzoru. Przekorny Dyzio – czyli wszystko na odwrót. Ścieżka w ogrodzie – budowanie własnych płotów stosując zasadę kolejności. Świetna zabawa!

15 S ESJA 14 – Z A OGRODZENIEM – BUDOWANIE ZAGRÓD ZGODNIE Z PRZYKŁADEM I PODANYMI KRYTERIAMI. Zagroda dla zwierząt. Rozwijanie umiejętności dokładnego łączenia klocków. Zagadka sowy mądrej-głowy. Budowanie zagród w zoo.

16 S ESJA 15 – R ATUJEMY KACZKI – BUDOWANIE OGRODZENIA ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM PROJEKTEM. Ratowanie kaczek przed głodnym, wielkim, rudym lisem.

17 S ESJA 15 - CD Piękne grządki kwiatowe. Pomagamy ogrodnikowi, który obawia się o swoje stokrotki, nagietki i tulipany…

18 S ESJA 16 – W YSTARCZAJĄCO WYSOKI I SZEROKI – BUDOWANIE BRAM I WEJŚĆ. Szerokie i wąskie drzwi, wejścia i bramy – budowanie bram o odpowiednich rozmiarach.

19 S ESJA 17 – W EJŚCIE DO KRÓLESTWA KSZTAŁTÓW – BUDOWANIE OZDOBNYCH BRAM I DRZWI. Elementy funkcjonalne (wsporniki, belka) i dekoracyjne – budowanie bram zgodnie z podanym przykładem. Budowanie z pamięci. Królowa Geometrii i jej konkurs na nowe wejście do Królestwa Kształtów. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

20 S ESJA 18 – B UDOWANIE WIEŻY Z BRAMAMI – BUDOWANIE ZGODNIE Z PRZYKŁADEM, UKRYTA KONSTRUKCJA, OCENA DIAGNOSTYCZNA. Brama z wieżą zegarową – budowanie na podstawie przykładu ukrytej konstrukcji. Budowanie innej wieży z wykorzystaniem tego samego zestawu klocków.

21 S ESJA 19 – W GÓRĘ I W DÓŁ SCHODAMI – BUDOWANIE KLATKI SCHODOWEJ. W górę schodami – budowanie przez naśladowanie – Papużka buduje krok po kroku. Łagodne schody- budowanie przez naśladowanie.

22 S ESJA 20 – M ODEL DUCHA – BUDOWA SCHODÓW ZGODNIE Z MODELEM TRÓJWYMIAROWYM. Model ducha – poznanie sposobu analizowania modelu ducha. Tajemnicze schody – odszukanie oryginalnego rozwiązania problemu tworzenia konstrukcji bez szczegółowych informacji, więcej niż jedno rozwiązanie tego samego problemu.

23 S ESJA 21 – W SPINANIE SIĘ I ZJEŻDŻANIE – BUDOWANIE ZJEŻDŻALNI ZGODNIE Z PRZYKŁADEM I TRÓJWYMIAROWYM MODELEM DUCHA. Wspinanie się i zjeżdżanie – części zjeżdżalni: schody, platforma i sama zjeżdżalnia. Model ducha – kształtowanie umiejętności tworzenia konstrukcji, bez szczegółowych informacji.

24 S ESJA 22 – K ŁADKA NAD RZEKA – BUDOWANIE KŁADKI ZGODNIE Z PRZYKŁADEM. Kładka dla pieszych – spotkanie lalek. Budowanie symetrycznych konstrukcji. Części funkcjonalne mostów: dojście – schody lub podjazd, wsporniki lub filary oraz przęsła czyli dźwigary.

25 S ESJA 23 – P ONAD I POD – BUDOWANIE MOSTU TRANSPORTOWEGO Z PODANYMI KRYTERIAMI. Most transportowy – budowanie przez naśladowanie, papużka buduje krok po kroku. Wystarczająco wysoki, wystarczająco szeroki – samochody muszą bezpiecznie po nim przejechać, a łodzie swobodnie pod nim przepłynąć.

26 S ESJA 24 – M OSTY NA WYSPĘ – BUDOWANIE ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM PROJEKTEM. Wspólne budowanie – wakacyjna wyspa. Na naszej wyspie były takie atrakcje jak: zoo, plac zabaw, wesołe miasteczko. Mosty na wyspę – każde dziecko zaprojektowało własną ozdobną kładkę prowadzącą na wyspę.

27 S ESJA 25 – P IĘTROWY DOM – BUDOWA DOMU – BUDOWANIE PRZEZ NAŚLADOWANIE. Zbuduj swój własny dom, taki, jak potrafisz… Dom jednopiętrowy – budowanie przez naśladowanie. Tworzenie konstrukcji metodą krok po kroku.

28 S ESJA 26 – E LEWACJA DWUPIĘTROWEGO DOMU – BUDOWANIE ZGODNIE Z PRZYKŁADEM – UKRYTA KONSTRUKCJA Budowa domu dwupiętrowego – budowanie na podstawie przykładu. Analiza budynku i przystąpienie do budowy bliźniaka.

29 S ESJA 27 – D UŻY I MAŁY DOM – BUDOWANIE ZGODNIE Z PODANYMI KRYTERIAMI I INDYWIDUALNYM PROJEKTEM. Przyjaźni sąsiedzi – budowa domów dla lalek, by mogły widzieć się z okien, rozmawiać ze sobą. Drewniana chatka dla zwierzątek z bajki O chatce i jej mieszkańcach – budowa domu przy użyciu określonych kloców.

30 S ESJA 28 – D OMY DLA SAMOCHODÓW – BUDOWANIE GARAŻY ZGODNIE Z PODANYMI KRYTERIAMI. Budowa garażu poprzez naśladowanie. Tworzenie konstrukcji o właściwym rozmiarze, modyfikowanie konstrukcji odpowiednio do potrzeb.

31 S ESJA 29 – N OWA ULICA W MIEŚCIE ZABAWEK – ZŁOŻONA KONSTRUKCJA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU. Rozwijanie myślenia wizualno –przestrzennego i wyobraźni do tworzenia własnych konstrukcji ( dom z garażem). No i świetna zabawa…

32 S ESJA 30 – T AK, POTRAFIĘ ! – BUDOWANIE ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM PROJEKTEM. Teraz możecie zbudować to, na co macie ochotę. Zbudujcie to najlepiej jak potraficie, ale w inny sposób niż budowaliśmy wcześniej… Plac zabaw Agnieszki.Dom z garażem Kuby. Most Szymona.

33 S ESJA 31 - M OGĘ ZBUDOWAĆ WSZYSTKO ! P LANOWANIE I BUDOWANIE WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU. Wszystko trzeba dobrze zaplanować…

34 S ESJA 32 - K IEROWCY I BUDOWNICZOWIE. B UDOWANIE KONSTRUKCJI ZGODNIE Z RZUTEM AKSONOMETRYCZNYM.

35 S ESJA 33 – D ŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ. G RAFICZNE ZASTĘPOWANIE PRZEDMIOTÓW. Piłka na kostce czy kostka na piłce? Nasz plac zabaw!

36 S ESJA 34 – U JĘCIE APARATU, WIDOKI Z LOTU PTAKA I WŚCIBSKIEGO SĄSIADA. T RÓJPERSPEKTYWICZNY PLAN DO GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIANIA PRZEDMIOTÓW. Przód, góra czy bok? Wyzwanie Graffa. Przedstawianie widoku z przodu, z góry i boku kostki.

37 S ESJA 35 – Z KAŻDEJ PERSPEKTYWY. G RAFICZNE PRZEDSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW W SCHEMACIE TRÓJPERSPEKTYWICZNYM. Tajemnicze klocki. Dobieranie klocka zgodnie ze schematem trój perspektywicznym. Wyzwanie Graffa. Przedstawianie widoku z przodu, z góry i boku kostki.

38 S ESJA 36 – K LOCKI IDĄ SPAĆ – GDZIE JEST MOJE ŁÓŻKO ? D OPASOWANIE KLOCKÓW DO ICH PLANÓW. Klocki idą spać ale my nie! Dopasowanie klocków do schematów trójperspektywicznych.

39 S ESJA 37 – C ZY MOŻESZ TO ODCZYTAĆ ? C ZY MOŻESZ TO ZBUDOWAĆ ?. G RAFICZNY ZAMIENNIK PRZEDMIOTÓW. Znajdź parę! Dopasowanie schematów z widokiem z góry do schematu widoku z przodu. To było łatwe…

40 S ESJA 38 – C ZY POTRAFISZ TO NAPISAĆ ? C ZY POTRAFISZ TO NARYSOWAĆ ? G RAFICZNE ZAMIENNIKI PRZEDMIOTÓW. Poznajemy szablon. Rysowanie z użyciem szablonów, schematów własnych budowli oraz modyfikowanie własnych schematów poprzez dodanie jednego elementu.

41 S ESJA 39 – F ANTAZYJNE PŁOTY. B UDOWANIE RÓŻNYCH PŁOTÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM PERSPEKTYWY Z PRZODU. Które klocki są potrzebne do zbudowania tego płotu? Potrafimy budować płot według schematu oraz według szczegółowego schematu pomniejszonego!

42 S ESJA 40 – P OKAZ LOTNICZY. B UDOWANIE RÓŻNYCH SAMOLOTÓW Z WYKORZYSTANIEM POJEDYNCZEGO PLANU. Główne części samolotów. Rysowanie planu kilku podobnych konstrukcji. Nasze fantastyczne samoloty!

43 S ESJA 41 – P ARK LALEK. T WORZENIE LINII GRANICZNEJ WEDŁUG PLANU.

44 S ESJA 42 – D ETEKTYWI SCHEMATÓW – KTÓRA PIRAMIDA ? K TÓRY DOM ? W YBÓR SCHEMATU ODPOWIADAJĄCEGO KONSTRUKCJI TRÓJWYMIAROWEJ. Starożytne piramidy Budowanie własnych piramid Detektywi schematów. Która piramida? Który dom?

45 S ESJA 43 – C IĘŻARÓWKI BUDOWANIE NA PODSTAWIE PRZYKŁADU. B UDOWANIE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEGO SCHEMATU. B UDOWANIE W CELU SPEŁNIENIA DANYCH KRYTERIÓW. Zbuduj ciężarówkę taką, jak moja. Budowanie według szczegółowego schematu.

46 S ESJA 44 – DETEKTYWI SCHEMATÓW – KTÓRA CIĘŻARÓWKA ? D OBIERANIE SCHEMATU ODPOWIADAJĄCEGO KONSTRUKCJI TRÓJWYMIAROWEJ. Detektywi schematów – dopasowanie właściwego schematu ciężarówki do modelu ciężarówki. Budowa ciężarówki według schematu. Znajdź różnicę – dokonaj zmian. Przebudowa ciężarówki, by zgadzała się z poprawionym planem.

47 S ESJA 45 – M ISJA DO WYKONANIA. K OMBINATORYKA PRZESTRZENNA I TWORZENIE DUŻYCH KLOCKÓW PRZY UŻYCIU MNIEJSZYCH. Budowa dużego graniastosłupa, prostopadłościanu i półsześcianu według modelu ducha.

48 S ESJA 46 – K OMBINATORYKA PRZESTRZENNA II. P RZEKSZTAŁCANIE SCHEMATU OBRYSU W KILKA RÓŻNYCH SCHEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH. Mądra Sowa i Sprytna Małpa – czas na zawody w myśleniu! Szukanie największej liczby rozwiązań trzech problemów: -Na ile sposobów można wykonać duży graniastosłup o podstawie trójkąta? -Na ile sposobów można wykonać prostopadłościan? -Na ile sposobów można wykonać duży półsześcian?

49 S ESJA 47 – A BRAKADABRA PARA MI SŁUŻY. P OTRAFIĘ ZROBIĆ KWADRAT DUŻY ! M ODELOWANIE PŁASKIE : KONSTRUOWANIE FIGUR ZWIERZĄT PRZY POMOCY TANGRAMÓW.

50 S ESJA 48 – B UDOWA SCHODÓW – BUDOWANIE WEDŁUG PEŁNOWYMIAROWEGO POMNIEJSZONEGO SCHEMATU SZCZEGÓŁOWEGO. Budowa schodów według schematu oraz budowa schodów według szczegółowego schematu pomniejszonego była dla nas bardzo łatwa.


Pobierz ppt "P RAKTYKA W RAMACH PROJEKTU K LUCZ DO UCZENIA SIĘ – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Michaela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google