Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Zrzeszenie Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” Prof.. Jerzy RUT Uniwersytet Rzeszowski 20 – 21 maj 2008 r. Arłamów

2 Karpacki wymiar turystyki – potencjał
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” Karpacki wymiar turystyki – potencjał atrakcyjność środowiska przyrodniczego; bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe; możliwości wsparcia finansowego poprzez środki pomocowe UE; determinacja ludzi reprezentujących samorządy lokalne, stowarzyszenia i branżę turystyczną, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społeczeństw lokalnych; prognozy wzrostu ruchu turystycznego w związku ze wspólną organizacją Euro 2012 w piłce nożnej oraz wzrastającą modą na Karpaty; turystyka biznesowa; turystyka na terenach wiejskich; turystyka miejska i kulturowa; turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna; turystyka tranzytowa i przygraniczna

3 Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 2. Projekty karpackie projekty wspierania rozwoju regionalnego; rozwój gospodarki i handlu; rozwój infrastruktury technicznej; usprawnienie ruchu granicznego; projekty zmierzające do zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof; projekty ochrony i poprawy stanu środowiska; projekty współpracy w zakresie planowania przestrzennego; projekty współpracy w zakresie nauki i badań, szkolnictwa, sportu i ochrony zdrowia, w tym szkół kształcących kadry dla turystyki; projekty opieki nad wspólnym dziedzictwem kulturowym; projekty partnerstwa na rzecz zachowania tradycji i kultury regionów; działania na rzecz wyrównania i stałej poprawy warunków życia mieszkańców; projekty na rzecz ogólnej poprawy stosunków międzyludzkich i integracji środowisk.

4 2.1. Projekty dla turystyki
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 2.1. Projekty dla turystyki rozwój turystyki w ramach pięciu markowych produktów turystycznych; projekty na rzecz turystyki przyrodniczej, edukacyjnej i geriatrycznej; projekty dla zrównoważonej turystyki aktywnej i ekoturystyki; projekty promowania turystyki uzdrowiskowej; projekty wymiany grup społecznych, zawodowych, młodzieży, miast partnerskich; projekty wymiany kulturalnej; projekty dla turystyki socjalnej; projekty obozów wędrownych dla osób dorosłych;

5 2.1. Projekty dla turystyki
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 2.1. Projekty dla turystyki projekty poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości turystycznej; projekty poprawy stanu infrastruktury turystycznej; projekty poprawy połączeń dróg i szlaków transgranicznych; projekt utworzenia regionalnych biur turystycznych i współpracujących z nimi agencji lokalnych; projekty na rzecz zwiększenia współpracy między turystycznymi podmiotami gospodarczymi; projekty wspólnych szkoleń i doskonalenia kadr turystycznych; projekty na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na rozwój turystyki; wspólne opracowanie priorytetów strategicznych i rozwojowych; wspólne wypracowanie strategii rozwoju gospodarczego w turystyce, zgodnej z programami wspólnotowymi i krajowymi; wspólna promocja walorów i produktów turystycznych; wykreowanie wspólnej marki jako atrakcyjnego i unikatowego regionu turystycznego i wypoczynkowego.

6 Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 2.2. Projekty zaangażowania organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwój turystyki uregulowanie własności terenów; ułatwienia w obrocie nieruchomościami; pozyskiwanie inwestorów; modernizacja starych i zagospodarowanie nowych szlaków turystycznych; infrastruktura na szlakach turystycznych; tworzenie nowych muzeów; modernizacja i rozwój bazy turystycznej; modernizacja i poprawa dostępności komunikacyjnej dróg głównych i powiatowych w regionie: modernizacja i poprawa stanu dróg położonych peryferyjnie; budowa parkingów w pobliżu szlaków turystycznych i obiektów kulturowych; otwarcie nowych przejść granicznych z Ukrainą; podejmowanie inicjatyw i ciągłych starań o ułatwienia w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej; poprawa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego; zaplanowanie i wybudowanie przy ciągach komunikacyjnych infrastruktury dla turystyki samochodowej;

7 Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 2.2. Projekty zaangażowania organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwój turystyki właściwe i czytelne oznakowanie dróg, parkingów, dojazdów i informacji o miejscach i obiektach turystycznych; zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; prowadzenie w regionach szkoleń dla organów samorządowych i branży turystycznej; wspieranie rozwoju turystyki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju; regularne i przemienne organizowanie targów turystycznych; stwarzanie warunków uczestnictwa przedstawicielom samorządów gminnych w targach turystycznych; prowadzenie szerokiej i różnorodnej informacji i reklamy; tworzenie sieci dystrybucji informacji o produktach turystycznych; wyprodukowanie filmu prezentującego walory i produkty turystyczne regionu; tworzenie pozytywnego wizerunku regionu; kreowanie mody na wypoczynek w euroregionie;

8 3. Priorytety dla turystyki
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 3. Priorytety dla turystyki powołanie regionalnych biur turystycznych oraz ich agencji lokalnych współpracujących z pojedynczymi dostawcami usług; utworzenie komputerowego systemu informacyjnego i operacyjnego do obsługi biur podróży; agenci lokalni prowadzą aktywną promocję i sprzedaż produktów na swoim obszarze działania; skupują od dostawców pojedyncze produkty i usługi pakietując je w produkt turystyczny; do zadań agencji (na wszystkich szczeblach) wchodziłoby ponadto: prowadzenie szerokiej oferty sprzedaży pakietów turystycznych wszystkich pięciu obszarów wchodzących w skład produktów markowych; organizacja imprez objazdowych siecią transgranicznych szlaków tematycznych po euroregionie;

9 3. Priorytety dla turystyki
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 3. Priorytety dla turystyki w ramach turystyki miejskiej i kulturowej przygotowanie i organizowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; przygotowanie szerokiej oferty obozów w ramach turystyki aktywnej; zapewnienie oferty produktowo-usługowej dla turystyki całorocznej; organizacja imprez fakultatywnych dla turystów przebywających na turnusach wypoczynkowych i sanatoryjnych w regionie; organizacja dla rodzin, osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych wycieczek weekendowych w ramach turystyki kulturowej; organizacja wyjazdów na imprezy, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe; realizacja zleceń oraz przygotowywanie w ramach oferty własnej, pakietów dla indywidualnego turysty; przygotowywanie i promowanie nowych pakietów produktów turystycznych, zgodnie z trendami, modą i oczekiwaniami rynku; stałe podnoszenie jakości produktów i usług wśród branży i podmiotów około turystycznych; zapewnienie pojedynczym dostawcom działalność w zrzeszeniach branżowych;

10 3.1. Funkcjonowanie miejsc recepcji ruchu turystycznego
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” 3.1. Funkcjonowanie miejsc recepcji ruchu turystycznego usługi noclegowe; usługi gastronomiczne: zakłady gastronomiczne; zakłady uzupełniające; punkty gastronomiczne; komunikacja drogowa, kolejowa, lotnicza; sieć handlu detalicznego; punkty zakładów rzemieślniczych; banki i urzędy pocztowe oraz łączności; stacje benzynowe i serwisy naprawcze; wypożyczalnie samochodów, skuterów, motocykli; wypożyczalnie sprzętu turystyczno-rekreacyjnego; serwis naprawy sprzętu sportowego; punkty informacji turystycznej; biura obsługi turystów, w tym usług pilockich i przewodnickich oraz sprzedaży imprez fakultatywnych dla przebywających na wypoczynku; ośrodki (parki) kultury, rozrywki, zdrowia i urody, higieny, rekreacji,; prowadzenie w większych hotelach, w ośrodkach wypoczynkowych oraz miejscowościach uzdrowiskowych zajęć animacji kulturalnej, rekreacyjnych, terapeutycznych, rozrywkowych, Wellness, Spa, itd.);

11 Priorytety dla miejscowości (gmin) tranzytowych
Panel 4 - „Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego” Priorytety dla miejscowości (gmin) tranzytowych nie ma gmin (miejscowości) nieturystycznych – są jedynie zaniedbane; pomoc i doradztwo władz samorządowych dla tych miejscowości; właściwe zagospodarowanie miast i miasteczek według zaakceptowanej koncepcji architektonicznej; urządzenie skwerów, kwietników, parków z alejkami spacerowymi, ławeczkami, estetycznymi koszami na odpadki oraz wykreowanie swojej indywidualności; dbanie o wizerunek, czystość, estetykę i kolorystykę budynków oraz ład, porządek i bezpieczeństwo; zadbanie o budowę lub urządzenie placówek kultury, miejsc lub obiektów dla sportu i rekreacji w zależności od możliwości terenu; czytelnie oznakowane i w dogodnych miejscach urządzenie parkingów zachęcających do zatrzymania się; prowadzenie punktów usługowych, sklepów z pamiątkami itd.; budowa hoteliku, motelu, kempingu, pensjonatu, udostępnianie pokojów; zabezpieczenie możliwości spożycia posiłku, np. kuchni regionalnej; podejmowanie innych działań zmierzających do zachęcenia podróżnego do zatrzymania się w danej miejscowości.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google