Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE. 1."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE. 1

2 R ZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 231 poz. 2326 ZS = nL x 200 pkt. gdzie: ZS - zapotrzebowanie na szkolenia nL - liczba lekarzy pkt. - liczba punktów edukacyjnych konieczna do uzyskania w ciągu 4 lat przez 1 lekarza ZS = 20.000 x 200 = 4.000.000pkt. 2

3 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA FORMY CZYNNE 1 Realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności. 3 Odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym. 7 Wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum. 9 Uzyskanie stopnia naukowego w zakresie nauk medycznych. 10 Napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego. 11 Napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 12 Przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego. 13 Napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez Filadelfijski Instytut Informacji, Medline lub Index Copernicus. 14 Napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym. 15 Przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym. 16 Kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów. 3

4 FORMY BIERNE 2 Udział w kursie medycznym, nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności. 4 Udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym. 5 Udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów. 6 Udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy. 8 Udział w programie edukacyjnym, opartym na zadaniach testowych, akredytowany przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów. 17 Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego. 18 Członkostwo w kolegium specjalistów lub towarzystwie naukowym. Opracowanie dotyczy uzyskiwania punktów edukacyjnych w oparciu o formy bierne, formy czynne dotyczą najczęściej lekarzy zatrudnionych w uczelniach i instytutach medycznych i nie zostały uwzględnione w opracowaniu. 4

5 L ICZBA PUNKTÓW DOSTĘPNA NA RYNKU SZKOLEŃ 1 rok4 lata Warszawski Uniwersytet Medyczny34.500138.320 CMKP585.9002.343.600 OIL3.643.80014.539.200 Razem4.264.20017.021.120 Programy edukacyjne generują 85% pkt. edukacyjnych dostępnych na rynku szkoleń. 5

6 DOSTĘPNOŚĆ 6

7 1.Odległość miejsca szkolenia od miejsca pracy/zamieszkania lekarza Programy edukacyjne w miejscu pracy/zamieszkania Szkolenia wewnętrzne w miejsce pracy (rezerwa) Szkolenia w obrębie aglomeracji warszawskiej 92% Szkolenia w miastach wojewódzkich 8% Czynnikiem dodatkowym są utrudnienia/ułatwienia komunikacyjne 2.Koszt szkolenia koszty bezpośrednie, koszty towarzyszące programy edukacyjne, koszty bezpośrednie ok. 8 pln/1pkt formy (kursy medyczne, konferencje, kongresy, zjazdy, sympozja) 60% bezpłatne tendencja wzrostowa koszty towarzyszące : transport, hotel, koszty utrzymania, utracone zarobki najwyższe koszty szkolenia stomatologiczne 7

8 4.Atrakcyjność szkoleń rzeczywiste korzyści merytoryczne prestiż organizatora szkolenia/ osoby wykładowcy, korzyści zawodowe i towarzyskie prestiż miejsca szkolenia – luksusowe hotele, programy towarzyszące oprawa organizacyjna - catering, materiały reklamowe 3.Dyspozycyjność lekarza brak wolnych godzin/dni udzielanych przez ustawodawcę/pracodawcę rezygnacja z pracy zawodowej: dyżurów, zastępstw angażowanie czasu własnego, poświęcanego na wypoczynek i dla rodziny, czas netto w dowolnej porze (programy edukacyjne) 5.Punkty edukacyjne manipulacja formami doskonalenia zawodowego dla uzyskiwania największych korzyści punktowych – zmiana formy doskonalenia zawodowego celem ominięcia limitów. 8

9 Wnioski Podaż szkoleń dostępnych na obszarze działania OIL w Warszawie ponad czterokrotnie przewyższa zapotrzebowanie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia Obserwuje się nieproporcjonalnie wysoką koncentrację wydarzeń edukacyjnych w aglomeracji warszawskiej w porównaniu z miastami powiatowymi województwa mazowieckiego. Pośród form oferowanych szkoleń największą liczbę punktów edukacyjnych generują programy edukacyjne oparte o zadania testowe. Zjawisko to ma tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy znaczny wzrost odsetek szkoleń, w których udział jest nieodpłatny. Obserwuje się znaczne zróżnicowanie dostępności szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów na niekorzyść tych ostatnich. Szkoleń dla lekarzy dentystów jest proporcjonalnie mniej, są o wiele droższe i zlokalizowane prawie wyłącznie w aglomeracji warszawskiej. 9


Pobierz ppt "ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google