Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza rynku szkoleń podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza rynku szkoleń podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w warszawie."— Zapis prezentacji:

1 analiza rynku szkoleń podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w warszawie.

2 Rzeczywiste zapotrzebowanie na szkolenia w świetle rozporządzenia ministra zdrowia z 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 231 poz. 2326 ZS = nL x 200 pkt. gdzie: ZS zapotrzebowanie na szkolenia nL liczba lekarzy pkt. - liczba punktów edukacyjnych konieczna do uzyskania w ciągu 4 lat przez lekarza ZS = x 200 = pkt.

3 źródła uzyskiwania punktów edukacyjnych wg rozporządzenia ministra zdrowia
FORMY CZYNNE 1 Realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności. 3 Odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym. 7 Wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum. 9 Uzyskanie stopnia naukowego w zakresie nauk medycznych. 10 Napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego. 11 Napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 12 Przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego. 13 Napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez Filadelfijski Instytut Informacji, Medline lub Index Copernicus. 14 Napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym. 15 Przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym. 16 Kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów.

4 FORMY BIERNE 2 Udział w kursie medycznym, nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności. 4 Udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym. 5 Udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów. 6 Udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy. 8 Udział w programie edukacyjnym, opartym na zadaniach testowych, akredytowany przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów. 17 Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego . 18 Członkostwo w kolegium specjalistów lub towarzystwie naukowym. Opracowanie dotyczy uzyskiwania punktów edukacyjnych w oparciu o formy bierne, formy czynne dotyczą najczęściej lekarzy zatrudnionych w uczelniach i instytutach medycznych i nie zostały uwzględnione w opracowaniu.

5 Liczba punktów dostępna na rynku szkoleń
1 rok 4 lata Warszawski Uniwersytet Medyczny 34.500 CMKP OIL Razem Pozostałe formy i źródła uzyskiwania pkt. edukacyjnych (nie uwzględnione w powyższej analizie) Specjalizacje pkt. w okresie 4-letnim Tytuł naukowy Szkolenia nieakredytowane Szkolenia organizowane przez ZOZ-y Członkostwo w towarzystwie naukowym Prenumerata czasopisma Programy edukacyjne generują 85% pkt. edukacyjnych dostępnych na rynku szkoleń.

6 DOSTĘPNOŚĆ odległość koszt dyspozycyjność lekarza atrakcyjność szkoleń liczba punktów edukacyjnych

7 Odległość miejsca szkolenia od miejsca pracy/zamieszkania lekarza
Programy edukacyjne w miejscu pracy/zamieszkania Szkolenia wewnętrzne w miejsce pracy (rezerwa) Szkolenia w obrębie aglomeracji warszawskiej 92% Szkolenia w miastach wojewódzkich 8% Czynnikiem dodatkowym są utrudnienia/ułatwienia komunikacyjne Koszt szkolenia koszty bezpośrednie, koszty towarzyszące programy edukacyjne, koszty bezpośrednie ok. 8 pln/1pkt formy (kursy medyczne, konferencje, kongresy, zjazdy, sympozja) % bezpłatne tendencja wzrostowa koszty towarzyszące : transport, hotel, koszty utrzymania, utracone zarobki najwyższe koszty szkolenia stomatologiczne

8 Dyspozycyjność lekarza
brak wolnych godzin/dni udzielanych przez ustawodawcę/pracodawcę rezygnacja z pracy zawodowej: dyżurów, zastępstw angażowanie czasu własnego, poświęcanego na wypoczynek i dla rodziny, czas „netto” w dowolnej porze (programy edukacyjne) Atrakcyjność szkoleń rzeczywiste korzyści merytoryczne prestiż organizatora szkolenia/ osoby wykładowcy, korzyści zawodowe i towarzyskie prestiż miejsca szkolenia – luksusowe hotele, programy towarzyszące oprawa organizacyjna - catering, materiały reklamowe Punkty edukacyjne manipulacja formami doskonalenia zawodowego dla uzyskiwania największych korzyści punktowych – zmiana formy doskonalenia zawodowego celem ominięcia limitów.

9 Wnioski Podaż szkoleń dostępnych na obszarze działania OIL w Warszawie ponad czterokrotnie przewyższa zapotrzebowanie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia Obserwuje się nieproporcjonalnie wysoką koncentrację wydarzeń edukacyjnych w aglomeracji warszawskiej w porównaniu z miastami powiatowymi województwa mazowieckiego. Pośród form oferowanych szkoleń największą liczbę punktów edukacyjnych generują programy edukacyjne oparte o zadania testowe. Zjawisko to ma tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy znaczny wzrost odsetek szkoleń, w których udział jest nieodpłatny. Obserwuje się znaczne zróżnicowanie dostępności szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów na niekorzyść tych ostatnich. Szkoleń dla lekarzy dentystów jest proporcjonalnie mniej, są o wiele droższe i zlokalizowane prawie wyłącznie w aglomeracji warszawskiej .


Pobierz ppt "Analiza rynku szkoleń podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google