Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

2 Dzień 2: Sesja 1 Prezentacja uczestników i programu spotkań Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

3 3 Sposób prezentacji zespołu z biblioteki Tutaj proszę wpisać cechy wspólne dla wszystkich członków zespołu Tutaj proszę wpisać cechy, które posiada tylko osoba B Tutaj proszę wpisać cechy, które posiada tylko osoba A Tutaj proszę wpisać cechy, które posiada osoba C Rysunek proszę zrobić na dużej kartce papieru, w prezentacji powinien wziąć udział cały zespól

4 4 Przykłady cech Dotyczące pracy zawodowej – wykształcenie, posiadane tytuły naukowe, staż pracy, stanowisko, członkowstwo w organizacjach zawodowych, liczba dotychczasowych miejsc pracy, temat pracy magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej, itp Dotyczące zainteresowań, gustów – ulubiona pora roku, rodzaj muzyki, rodzaj kuchni, potrawa, smak lodów, rodzaj uprawianego sportu, miejsce i forma spędzania czasu wolnego, ulubiony kolor, sposób spędzania piątkowych wieczorów, ulubione święto, pora dnia, marka samochodu Inne – ciekawa umiejętność, hobby, posiadane zwierzęta Są to tylko przykłady, zachęcamy do generowania własnych pomysłów

5 5 Zarys programu spotkań 10-12 marca – zasady tworzenia planów strategicznych dla bibliotek wojewódzkich, zasady pracy, elementy dokumentu strategicznego, definicja wizji i misji bibliotek, składy zespołów strategicznych 28 – 30 kwietnia – analiza SWOT, definicja celów strategicznych i szczegółowych, regionalni partnerzy 7 – 9 lipca – definicja projektów na lata 2011 – 2012, harmonogramy i budżety, analiza potrzeb dotyczących wizyty studyjnej w Norwegii 20 – 22 października – ewaluacja i monitoring, wdrażanie strategii, zasady wprowadzania zmian, analiza koniecznych zmian organizacyjnych w bibliotekach potrzebnych do wdrożenia strategii, konsultacje społeczne, tworzenie zespołów realizacyjnych, PR, fundrising, narzędzia ICT w realizacji strategii Pomiędzy spotkaniami grupy będą proszone o pracę własną polegającą na przygotowaniu danych wyjściowych do pracy w kolejnym etapie.

6 6 10-12 marca 28 – 30 kwietnia 7 – 9 lipca 20 – 22 października Zarys programu spotkań W ramach pracy własnej: Przegląd strategii regionalnych, które mogą dotyczyć biblioteki wojewódzkiej, zebranie i przywiezienie dokumentów na następne spotkanie Raport o stanie biblioteki wojewódzkiej – dane wyjściowe do analizy W ramach pracy własnej: Zdefiniowanie listy zadań do poszczególnych celów szczegółowych W ramach pracy własnej: Zdefiniowanie listy projektów do zadań na lata 2011 – 2012 Opracowanie wstępnej wersji strategii

7 7 Ostateczny termin opracowania strategii 31 grudnia 2010

8 8 Stałe godziny rozpoczynanie i kończenia 3 – dniowych warsztatów I dzień :12.00 – 18.00 II dzień: 9.00 – 18.00 III dzień: 9.00 – 14.00

9 9 Dodatkowe informacje (1) Uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia trenerów prowadzących warsztaty, pomiędzy spotkaniami będzie można przysyłać fragmenty lub całe opracowania do konsultacji Końcowe wersje strategii będą również konsultowane W pracy nad strategią podczas warsztatów będą brały udział trzy osoby, ważne jest, aby zespół pracujący nad strategią był szerszy. Proponujemy, aby w każdej z bibliotek powołać większe gremium, które będzie generowało i konsultowało rozwiązania oraz brało udział w przygotowywaniu potrzebnych do pracy danych wyjściowych

10 10 Dodatkowe informacje (2) Podczas pracy nad strategią będzie stosowana metoda warsztatowa, każdy zespół składający się z przedstawicieli trzech bibliotek będzie miał opiekuna/trenera, który będzie czuwał nad metodyką pracy, natomiast konkretne rozwiązania i zapisy będą wypracowywane przez członków grupy Każdy z zespołów powinien wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację prac miedzy spotkaniami, kontakt z trenerem oraz będzie zbierała wszystkie efekty pracy warsztatowej (notowanie pomysłów, zbieranie kartek z flipchartów)

11 11 Produkt, czy proces? W opracowaniu strategii ważny jest produkt jakim jest opracowany dokument. Równie ważna jest praca nad dokumentem, czyli proces opracowywania strategii. Daje on możliwość wspólnego zastanowienia się nad obecną sytuacją instytucji i jak pracownicy chcieliby, aby instytucja wyglądała w przyszłości.

12 12 Zasady pracy Jakimi zasadami chcemy się kierować podczas wspólnej pracy

13 Dzień 2: Sesja 2 Wizja mojej biblioteki Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

14 14 Jak będzie wyglądała nasza biblioteka za pięć, za dziesięć, za piętnaście, dwadzieścia lat? Proszę przygotować trzy opisy Może to być opis słowny lub graficzny Ważne, aby nie ograniczać kreatywności

15 15 Co to jest wizja? Wizja jest obrazem instytucji w perspektywie 15 – 20 lat Przykłady sformułowań wizji: » Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy » Biblioteka przystępna i wygodna dla pracy, odpoczynku i samorealizacji, a także popularyzująca kształcenie się przez całe życie (Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Wilnie) » Firma Samsung realizuje jedną wizję: przewodzić zmianom cyfrowej konwergencji Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy? Paul Gauguin

16 Dzień 2: Sesja 3 Misja mojej biblioteki Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

17 17 Jakimi wartościami się kierujemy? Proszę własnymi słowami powiedzieć: co jest głównym celem istnienia biblioteki wojewódzkiej? jakie są najważniejsze wartości, którymi kierujemy się w naszej bibliotece? Ważne, aby nie cytować zapisów ustawowych

18 18 Co to jest misja instytucji? Misja to cel nadrzędny, któremu ma służyć instytucja. Misja organizacji jest kształtowana przez: wyznawane wartości, historię instytucji, preferencje kierownictwa, otoczenie, zasoby i posiadane kompetencje. Moje życie jest moją misją. Musisz obserwować jak żyję, jak jem, jak siedzę, mówię i jak się zachowuję. Suma wszystkich moich zachowań stanowi moją misję. Mahatma Gandhi

19 19 Co to jest misja instytucji? Misja powinna: definiować sens istnienia instytucji, wyrażać wartości i wyzwania z którymi identyfikują się pracownicy, proces jej realizacji powinien być widoczny w codziennej praktyce. Dobra misja motywuje pracowników i pozwala im traktować wizję organizacji jako swoją własną.

20 20 Przykłady misji Przykłady sformułowań misji: Działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewniając prawo dostępu do informacji, wolność wyrazu i umożliwiając korzystanie z Biblioteki i jej zasobów informacyjnych wszystkim mieszkańcom miasta Wilna, a także wspierać działalność samorządowych bibliotek publicznych powiatu, integrując wielonarodową społeczność regionu Litwy Wschodniej (Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Wilnie) W firmie Samsung wszystkie działania wytyczane są przez naszą misję: być najlepszą efirmą cyfrową. Tak wizja jak i misja biblioteki może być elementem promocji bibliotek

21 Dzień 3: Sesja 2 Struktura strategii Zespół przygotowujący strategię Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości

22 22 Struktura dokumentu wizja i misja krótki opis i analiza aktualnego stanu biblioteki; analiza mocnych i słabych stron biblioteki oraz szans i zagrożeń, jakie stwarza otoczenie (analiza SWOT) cele strategiczne i szczegółowe zadania i strategiczne projekty rozwojowe system wdrażania (harmonogram i budżet) system monitoringu i ewaluacji Dobry przykład struktury strategii to Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 – 2021

23 23 Kogo jeszcze zaprosić do pracy? Proszę w grupach zastanowić się kto w każdej z bibliotek mógłby dodatkowo wziąć udział w pracach nad strategią Proszę zaproponować skład zespołu, który będzie pracował między spotkaniami (15 – 20 osób) Proszę wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację i zbieranie efektów pracy grupy

24 24 Praca własna przed następnymi zajęciami powołanie szerszego zespołu do przygotowania strategii przegląd strategii regionalnych, które mogą dotyczyć biblioteki wojewódzkiej, zebranie i przywiezienie dokumentów na następne spotkanie raport o stanie biblioteki wojewódzkiej – dane wyjściowe do analizy, przygotowane według punktów zawartych w opisie analizy SWOT w materiale

25 Do zobaczenia 28 kwietnia Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości


Pobierz ppt "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości został zrealizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google