Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie finansowe dla projektów wytwarzających energię z OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007 - 2013 listopad 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie finansowe dla projektów wytwarzających energię z OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007 - 2013 listopad 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie finansowe dla projektów wytwarzających energię z OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, listopad 2012 r. Zenona Barszczewska – Rolf Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki

2 Rola Ministerstwa Gospodarki w dystrybucji funduszy UE
Instytucja Pośrednicząca Instytucje Wdrażające Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Nafty i Gazu Beneficjenci - podmioty realizujące inwestycje w zakresie budowy / modernizacji : jednostek wytwarzania: energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody (np. farmy wiatrowe, elektrownie na biomasę lub biogaz), ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej, energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii (np. elektrociepłownie na biomasę), biokomponentów i biopaliw, systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, energii elektrycznej, magazynów gazu ziemnego, a także magazynowanie ropy naftowej i produktów ropopochodnych, systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych magazynów gazu ziemnego, a także ropy naftowej i produktów ropopochodnych

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Finansowanie inwestycji polegających na produkcji energii elektrycznej i / lub cieplnej z Odnawialnych Źródeł Energii Instytucja udzielająca wsparcia Nazwa i numer działania Priorytet Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.2 9.3 Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy Europejskich 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 9.6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

4 Działanie 9.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wysokosprawne wytwarzanie energii”
Wsparcie inwestycji w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniających wymogi wysokosprawnej kogeneracji: budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w wyniku której jednostki te będą spełniały wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu spełniającymi wymogi dla wysokosprawnej kogeneracji określone w dyrektywie 2004/8/WE.

5 Działanie 9.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wysokosprawne wytwarzanie energii”

6 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.1 POIiŚ na budowę biogazowni Nazwa Beneficjenta Moc w MW elektr./ciepl. Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania Poldanor S. A. 2,314 / 2,472 zachodniopomorskie ,00 ,00 pomoskie CIRRUS Sp. z o. o. 1,668 / bd. ,00 ,00 EKOWOOD Sp. z o. o. 1,063 / bd. warmińsko-mazurskie ,00 ,00 Eco Progres Sp. z o. o. ,00 ,00 Biomodus Sp.z o.o. 0,8 / bd. wielkopolskie ,00 ,00 BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. 0,526 / 0,505 ,36 ,59 Allter Power Sp. z .o.o. 1,36 / bd. mazowieckie ,60 ,00 Tempo Sp. z o o. 0,84 / 0,84 lubelskie ,88 ,00 0,84 / 0,85 ,20 ,00

7 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.1 POIiŚ na budowę elektrowni na biomasę Nazwa Beneficjenta Moc w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 1,675 wielkopolskie ,68 ,00 Ośrodek Wypoczynkowy „ARŁAMÓW” S.A. 1,2 - elektr. / 4,9 - ciepl. podkarpackie ,00 ,00 MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. 6,8 - elektr. / 1, ciepl. ,10 ,00

8 Lokalizacja biogazowni i elektrowni na biomasę dofinansowanych w ramach działania 9.1 POIiŚ
Biogazownie: Poldanor CIRRUS EKOWOOD Eco Progress BIOGAZ ZENERIS Biomodus Alter Power Tempo Elektrownie na biomasę: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ośrodek Wypoczynkowy „ARŁAMÓW” S.A. MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

9 Działanie 9.4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” Wsparcie projektów polegających m.in. na budowie lub zwiększeniu mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących: energię wiatru, biogaz (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji), biomasę (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji), oraz budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących energię: geotermalną i słoneczną.

10 Działanie 9.4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”

11 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.4 POIiŚ na budowę farm wiatrowych Nazwa Beneficjenta Moc elektr. w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania BETA Sp. z o. o. 20 zachodniopomorskie ,60 ,00 PSW Sp. z o.o. 4,25 ,48 ,00 Polska Energia Wiatrowa Sp. z o. o 40 ,00 ,00 KSM Energia Sp. z. o. o. 7,5 ,03 ,73 Wiatrowa Baltica Sp. z. o. o. 4 ,08 ,75 AWK Sp. z o. o. 38 239 905 987,16 ,14 Megawat Polska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Andrzej Ordon, Kazimierz Ordon ,41 ,03 Megawat Kanin Sp. z o.o. ,44 ,00 Elektrownie Wiatrowe SZELF Sp. z o. o. 10 pomorskie ,04 ,01 3E1 Sp. z o. o. 8 ,75 ,00

12 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.4 POIiŚ na budowę farm wiatrowych Nazwa Beneficjenta Moc elektr. w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania Taciewo Sp. z o. o. 30 podlaskie 174 030 924,64 ,00 Wiatrak Sp. z o. o. 2,8 kujawsko-pomorskie ,48 ,05 Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o. o. 5,95 33 341 504,38 ,60 Sagitarius Solutions Sp. z o.o. 7,5 ,40 ,48 Pelpin Sp. z o. o. 48 ,83 Eko-Energia Sp. z. o. o. 3,20 ,15 ,00 Elektrownie Wiatrowe KAROR Sp. z o. o. 6 lubuskie ,82 ,00 Elsett Electronics Sp. z o.o. 4,5 ,00 ,98 Golice Wind Farm Sp. z o. o. 38 ,25 EW Czyżewo Sp. z o. o. ,57 ,69

13 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.4 POIiŚ na budowę farm wiatrowych Nazwa Beneficjenta Moc elektr. w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania Mannaz Sp. z o. o. 4,1 wielkopolskie ,76 ,00 Relax Wind Park I Sp. z o. o. 20 ,00 ,00 Istra Sp. z o.o. 5 ,00 ,00 Energia dla Ciebie Sp z o.o. 4 łódzkie ,08 ,00 Krzemień i Wspólnicy Sp. z o. o 8 ,26 ,85 EOLOS Sp. z o. o. ,20 ,83 Ekopal Sp. z o.o. 5,85 ,49 ,00 Enwind Sp. z o.o. ,84 ,35 Elwiatr Pruszyński Sp. z. o. o. 158 256 939,22 ,00 Windenerg Sp. z o.o., JAR 3 S.K. 6 mazowieckie ,34 ,17

14 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.4 POIiŚ na budowę farm wiatrowych Nazwa Beneficjenta Moc elektr. w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania EWG Taczalin Sp. z o.o. 42 dolnośląskie ,00 ,60 Amon Sp. z o. o. 34 ,46 ,00 Talia Sp. z. o. o. 24 ,17 Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 20 podkarpackie 167 809 746,49 Firma G.A. "ETON" Andrzej Gądek 6 43 668 562,89 ,36

15 Lokalizacja farm wiatrowych dofinansowanych w ramach działania 9
Lokalizacja farm wiatrowych dofinansowanych w ramach działania 9.4 POIiŚ zachodniopomorskie: 8 FW, łączna moc 133,925 MW pomorskie: 2 FW, łączna moc 18 MW podlaskie 1 FW, łączna moc 30 MW kujawsko-pomorskie 5 FW, łączna moc 67,45 MW lubuskie: 4 FW, łączna moc 54,5 MW wielkopolskie: 3 FW, łączna moc 29,1 MW łódzkie: 6 FW, łączna moc 77,85 MW mazowieckie: 1 FW, 6 MW dolnośląskie: 3 FW, łączna moc 100 MW podkarpackie: 2 FW, łączna moc 26 MW

16 Przykład etapów realizacji projektu w ramach działania 9.4 POIiŚ
Przygotowanie łopat wirnika do montażu Elementy wieży turbiny wiatrowej Układanie tras kablowych Montaż wirnika Golice Wind Farm Sp. z o. o. (woj. lubuskie) 38 MW

17 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.4 POIiŚ na budowę elektrowni na biomasę Nazwa Beneficjenta Moc w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania Tauron Wytwarzanie S.A. (Stalowa Wola) 20 podkarpackie ,00 ,00 Tauron Wytwarzanie S.A. (Jaworzno) 50 śląskie ,00 ,55 Widok Bio-Energia Sp. z. o. o. 1,670 pomorskie ,00 ,00

18 Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania
Dofinansowanie udzielone w ramach działania 9.4 POIiŚ na budowę biogazowni Nazwa Beneficjenta Moc elektr. w MW Lokalizacja Całkowita wartość Projektu Wartość dofinansowania Bioelektrownia Szarlej Sp. z o. o. 3,195 kujawsko-pomorskie ,84 ,00 Biogazownia Rypin Sp. z o. o. 1,875 ,30 ,39 Bioelektrownia Buczek Sp. z. o. o. 1,670 ,66 ,95 Bioenergy Project Sp. z o. o. 1,990 łódzkie ,51 ,00 MINEX INVEST Sp. z o. o. 1,052 warmińsko-mazurskie ,84 ,93 BIOGAL Sp. Z. o. o. 1,000 ,00 ,00 Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. 2,151 pomorskie ,00 ,00 AGROELEKTROGAZ Sp. z. o. o. zachodniopomorskie , 43 ,15 Eko Energia Grzmiąca Sp. z o. o. 1,6 ,92 ,57 Wikana Bioenergia Sp. z o.o. 0,99 lubelskie 20 081 980,52 7 877 044,96

19 Lokalizacja biogazowni i elektrowni na biomasę dofinansowanych w ramach działania 9.4 POIiŚ
Biogazownie: Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Eko Energia Grzmiąca AGROELEKTROGAZ Bioelektrownia Szarlej Bioelektrownia Buczek Biogazownia Rypin Bioenergy Project MINEX INVEST BIOGAL Wikana Bioenergia Elektrownie na biomasę: Tauron Wytwarzanie (Stalowa Wola) Tauron Wytwarzanie (Jaworzno) Widok Bio-Energia

20 Przykład projektu zrealizowanego w ramach działania 9.4 POIiŚ
ładowarka komora fermentacyjna z dozownikiem płyta na kiszonkę Elektrociepłownia biogazowa generatory Eko – Energia Grzmiąca Sp. z o. o. (Grzmiąca, woj. zachodniopomorskie) 1,6 MW

21

22 Ministerstwo Gospodarki
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy Europejskich Pl. Trzech Krzyży 3/ Warszawa Tel. (022) , Fax (022)


Pobierz ppt "Wsparcie finansowe dla projektów wytwarzających energię z OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007 - 2013 listopad 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google