Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole Czy prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów? W jaki sposób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole Czy prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów? W jaki sposób."— Zapis prezentacji:

1

2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole

3 Czy prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów? W jaki sposób kształtowane są w szkole właściwe postawy i zachowanie uczniów? Czy uczniowie są świadomi oczekiwań, akceptują działania wychowawcze podejmowane w szkole i czy mają w planowaniu i modyfikowaniu działań swój udział? W jaki sposób analizuje się działania wychowawcze oraz wdraża wnioski?

4 analizy dokumentów szkolnych ankiety dla uczniów ankiety dla nauczycieli analizy wniosków z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej Opis danych 1. Analiza ilościowa wyników ankiet. 2. Analiza wniosków z ewaluacji zewnętrznej. 3. Analiza dokumentów szkolnych 2. Uczestnicy ewaluacji: 88 uczniów 14 nauczycieli

5

6 zdecydowanie tak 23 uczniów raczej tak 48 uczniów raczej nie 12 uczniów zdecydowanie nie 5 uczniów 26% 54% 14% 6% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

7 zdecydowanie tak - 25 uczniów raczej tak - 45 uczniów raczej nie - 16 uczniów zdecydowanie nie - 2 uczniów

8 3. Czy wiesz jakich postaw i zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? tak - 81 uczniów nie - 7 uczniów

9 4. Czy postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które Ty uważasz za ważne?

10 tak - 59 uczniów nie - 29 uczniów

11 kilka miesięcy temu - 33 uczniów około pół roku temu lub dawniej - 24 uczniów w ostatnim miesiącu - 23 uczniów nigdy - 8 uczniów

12 7. Czy w roku szkolnym 2012/2013 podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę zetknąłeś się z tematyką- ( zaznacz właściwe):

13

14 tak - 80 uczniów nie - 7 uczniów brak odpowiedzi 1 uczeń

15 mają wpływ - 47 uczniów nie mają wpływu - 41 uczniów

16 patriotyzmodpowiedz.kulturatolerancjaszacunekuczciwośćwyrozum.prawdomówotwartośćkoleżeńsk. 113722713904210 2 615 52543 341181510168843 418791013 758 54169161581258 65377119815107 72839412 11812 829656114101811 9251633121161011 101214222156156

17

18 wartość12345 koledzy112332136 starsi kol3725407 Internet i tel3231857 nauczyciele44616148 rodzice694627

19 Obliczono na podstawie dwóch pierwszych typowań

20

21 Potrzeby fizycznePotrzeby psychiczne/ emocjonalnePotrzeby społecznePotrzeby estetyczne herbata dostępna na każdej przerwie, automaty z kawą, mydło i lustra w toalecie, czyste toalety, nowe ubikacje, szafki dla uczniów zamykane na klucz - 2 u*, osobne szatnie dla każdej klasy, więcej kotletów schabowych na obiad – 4 u, abyśmy czasem dostawali owoce i czekoladę, większe klasy, późniejsze rozpoczynanie lekcji, aby nie trzeba było zmieniać obuwia, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia w terenie sklepik szkolny 4 u stoisko ze zdrowa żywnością lekcje WF dodatkowe, dłuższe przerwy – 2 u, skrócone lekcje, stwarzanie szans uczniom słabym aby mogli się wykazać się np.: konkursy np. z matematyki -3 u, więcej zajęć pozalekcyjnych: zajęcia plastyczne 2 u. dla chętnych, kulinarne, różne językowe 2 u., muzyczne zajęcia z fajnymi zabawami 3 u., zajęcia sportowe, zajęcia związane ze środowiskiem, więcej działań pedagogicznych np. co 2 tyg., SKS dla chłopców, więcej zawodów sportowych, w szkole brakuje zabawy 2 u. weselszych przerw, brak kartkówek z plastyki 2 u. mniej próbnych testów, zgoda na malowanie paznokci, zgoda na używanie telefonów 2 u. więcej konkursów w szkole na skalę szkolną 2 u. więcej klas z laptopami – 2 uc, aby można było przynosić laptopy i na nich pracować, więcej spotkań np. z : lekarzem, ze znanymi ludźmi, prezentacje na lekcjach przygotowane przez uczniów, aby każdy uczeń miał prawo zdawać na lepszą ocenę bez względu na ocenę półroczną, abyśmy mogli wyrażać swoje zdanie np. na temat tego, czego nam brakuje więcej dyskotek, zabaw organizowanych przez szkołę więcej akcji spotkania z rówieśnikami z innych szkół więcej pracy w grupach w czasie lekcji 2 u. więcej Dni Szkolnych np.: Dzień Sportu, talentów, więcej ciekawych lekcji, mniej zadań domowych 2 u. brakuje uczciwości, szacunku wobec kolegów, aby była większa tolerancja wśród rówieśników, więcej wycieczek, więcej zajęć o kulturze, zajęcia dot. zachowania 9 u. więcej akcji szerzących godne postawy i dobro nowe ławki, odremontowanych korytarzy ( bo jest obskurny) – 2 u. Uczniowie wymieniali odpowiedzi, które można podzielić na kilka kategorii potrzeb: fizyczne, psychiczne/emocjonalne, społeczne, estetyczne. 4 uczniom odpowiada obecny stan i nie chcieliby niczego zmieniać. * uczniów 12. Według Ciebie - czego brakuje w działaniach szkoły a co chciałbyś, aby działo się w niej ?

22

23

24

25

26

27

28 prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów. Wszystkie dokumenty zawierają treści dotyczące kształtowania postaw i zachowań uczniów. działania podejmowane w szkole są systemowe, spójne, analizowane i modyfikowane. Działania nie są w pełni adekwatne do potrzeb uczniów oraz nie są w pełni planowane z ich udziałem.

29 42% ankietowanych nauczycieli zaznaczyło, że uczniowie nie zawsze uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych, oraz tematyki godzin wychowawczych. Taki sam procent uczniów niezbyt chętnie bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych/ klasowych. Według 2 nauczycieli nie przeprowadzono w szkole/klasie diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, także dwóch nauczycieli uważa, że działania wychowawcze i profilaktyczne nie w pełni odpowiadają potrzebom uczniów. 100% nauczycieli twierdzi, że organizuje dyskusje na tematy dotyczące odpowiednich zachowań i postaw. 13 nauczycieli uważa, że można poprawić współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży.

30 Badani ankietą uczniowie mieli określić, czy czują się traktowani w równy sposób z innymi uczniami? 80 % uczniów zaznaczyło odpowiedzi tak lub raczej tak, pozostałe 20% nie i raczej nie. Na pytanie: Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie? uczniowie odpowiadali w sposób następujący: zdecydowanie tak –28%, raczej tak - 52%, raczej nie –18%, zdecydowanie nie - 2%. Zdecydowana większość uczniów 92% wie, jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich w szkole, a 84% uważa, że postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które ankietowani uważają za ważne. Uczniowie twierdzą, że w tym roku szkolnym rozmawiali w szkole z nauczycielami na temat odpowiedniego zachowania, 9% uczniów twierdzi, że nigdy nie uczestniczyli w takich rozmowach. Wszyscy uczniowie zetknęli się z działaniami edukacyjnymi sprzyjającymi kształtowaniu pożądanych postaw. Podczas lekcji lub na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę uczniowie spotkali się z problematyką: kultura zachowania 64%, przeciwdziałania agresji 56% promowanie zdrowego trybu życia i problematyka uzależnień 60%, wychowania ekologicznego 35%, wychowania prorodzinnego 5%, edukacji regionalno - patriotycznej 22%, wychowania przez uczestnictwo w kulturze i sztuce 26%.

31 Według 91% uczniów uzyskane na zajęciach informacje lub określone działania mają wpływ na ich postawę i zachowanie. Na pytanie, czy uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są promowane w szkole 53% odpowiedziało tak, 47% odpowiedziało nie. 67% uczniów szkoły podstawowej uważa, że maja wpływ na tematykę godzin wychowawczych, 33 % uczniów ma inne zdanie na ten temat. W pytaniu 10. Które postawy uważasz za ważne w szkole i przydatne w późniejszym życiu?, uczniowie prezentowali wartości, które są dla nich ważne. Uznali za najważniejsze: kulturę, szacunek, tolerancję, uczciwość, następnie w kolejności: patriotyzm i postawę obywatelską, odpowiedzialność za siebie i innych, prawdomówność, koleżeńskość, wyrozumiałość, otwartość. Na pytanie, Kto ma największy wpływ na zachowanie i postawy uczniów?, wybierali w kolejności: rodziców, nauczycieli, koleżanki i kolegów ze szkoły, starszych kolegów i koleżanki, Internet i telewizję.

32 1. Działania wychowawcze prowadzone przez szkołę sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów. 2. Uczniowie wiedzą jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich i są one dla nich ważne. 3. Utrzymanie działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. 4. Opracowanie tematyki godzin wychowawczych wspólnie z uczniami; zwrócenie uwagi na tematykę związaną z: wyrozumiałością, prawdomównością, zaangażowaniem, motywacją, zachowaniem, wspólne planowanie wyjazdów i wycieczek. 5. Przeprowadzenie w szkole pogłębionej analizy potrzeb dotyczących postaw, wartości uznawanych przez uczniów, w celu dopracowania programu wychowawczego i programu profilaktycznego w zakresie promowanych przez szkołę postaw. 6. Dopracowanie działań służących pogłębieniu współpracy z rodzicami.


Pobierz ppt "Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole Czy prowadzone przez szkołę działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów? W jaki sposób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google