Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM"— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM
Edyta Mynarska ZSP BESTWINA ZSP Bestwina

2 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi
DEFINICJA Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi ADHD (Atention Deficit Hyperactivity Disorder), jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego. ADHD nie równa się upośledzenie. Może istnieć jednocześnie z upośledzeniem w stopniu lekkim. Natomiast w upośledzeniu w stopniu średnim i ciężkim ewentualne zachowania podobne do zachowań dziecka z ADHD wynikają z deficytu umysłowego. Dzieci z ADHD mają taki sam iloraz inteligencji, jak dzieci zdrowe, ale nie są w stanie w pełni go wykorzystać. Należy też wykluczyć molestowanie seksualne, bowiem dzieci wykorzystywane seksualnie mają upośledzoną koncentrację uwagi. Należy wykluczyć też deficyty słuchu, bowiem dzieci niedosłyszące poszukują stymulacji, która do nich nie dociera. ZSP Bestwina

3 ADHD zaburzenia nadmierna koncentracji impulsywność nadruchliwość
Cechą charakterystyczną zespołu jest występowanie trwałych wzorców zachowania, utrzymujących się przynajmniej przez 6 miesięcy, a przejawiających się przede wszystkim jako: - zaburzenia koncentracji; - nadmierna impulsywność; - nadruchliwość. Nasilenie powyższych objawów jest niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju i utrudnia funkcjonowanie dziecka w otoczeniu. ZSP Bestwina

4 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
ZSP Bestwina

5 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynności. Popełnia błędy wynikające z niedbałości. Ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach. Często wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi. Sześć lub więcej z podanych tu objawów zaburzeń koncentracji uwagi musi utrzymywać się przez co najmniej 6 miesięcy w stopniu utrudniającym adaptację i funkcjonowanie dziecka, bądź w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju. Daty, nazwiska, nowe informacje dobrze jest komunikować w różnych konfiguracjach, tak aby uczniowie zapamiętali. Często rodzice dzieci z ADHD mówią, jakie to ADHD jak przy komputerze i przed telewizorem potrafi siedzieć godzinami?” i rzeczywiście mówią prawdę, ale warto poobserwować w jaki sposób oglądają telewizję, najczęściej z palcem na pilocie przerzucając stale kanałami, a gry potrafią po 15 razy rozpoczynać to samo, mają też kłopoty w odnalezieniu różnych elementów w grze, co jest powodem wielkich frustracji. Gdy dzieci wyłączają się należy zasugerować rodzicom, aby wykonali EEG, aby wykluczyć epilepsję. ZSP Bestwina

6 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
Często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopot z dokończeniem zadań szkolnych i wypełnianiem codziennych obowiązków. Często ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć. Nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego - jak nauka lub odrabianie zajęć domowych. 1. Dzieci z ADHD mają ogromne kłopoty z pamięcią proceduralną (polecenia złożone), np.. Że pod pojęciem posprzątania pokoju kryje się wytarcie kurzu, odkurzenie i poukładanie zabawek jest to niemożliwe do zapamiętania dla dziecka z ADHD. Wf też nie jest mocną stroną ADHD-owców z tego powodu, iż jest tam mnóstwo reguł, zasad których należy przestrzegać np.. Kozłowanie, dwutakt, wrzut piłki do odpowiedniego kosza, za dużo jak na jedną głowę z ADHD. 2. U dziecka z ADHD praca nad zadaniem domowym zaczyna się przede wszystkim od tego, czy plecak został zabrany ze szkoły do domu. Jeśli jednak jest otwiera zeszyt a tam jest napisane, zadanie 5 strona 37, a na stronie 15 były dużo ciekawsze rzeczy i zaczyna się cały cyrk odrabiania lekcji. 3. 1 na 1 -, są to idealne warunki do pracy z dzieckiem z ADHD jest wtedy w centrum zainteresowania, a to on lubi najbardziej. Jeśli ma jakąś pasję – to też jest w stanie zrobić bardzo dużo. ZSP Bestwina

7 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
Gubi rzeczy potrzebne do pracy lub zabawy. Rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców. Często zapomina o różnych codziennych sprawach. Dziecko z ADHD gubi nagminnie wszystko, buty, kapcie, przybory szkolne, bo jest całe mnóstwo innych ważniejszych bodźców w danej chwili, niż pilnowanie całego kramu. Ostrożnie z etykietą „złodzieja”, bo tak jak gubi, tak też potrafi zgarnąć do plecaka obojętnie co, bowiem jego myśli są już zupełnie gdzie indziej. Dzieci z ADHD nie posiadają zdolności hierarchizowania , nie są w stanie spośród bodźców i informacji wybrać tej najważniejszej, na teraz, wszystko jest tak samo ważne, zadanie do wykonania w szkole, biedronka która właśnie usiadła na parapecie, długopis który upadł koledze i pani sprzątaczka, która upomina kogoś głośno na korytarzu, absolutnie wszystko ma tę samą wartość. Mają też problemy z odczytywaniem komunikatów „nie wprost”. Komunikaty wypowiadane do ADHD-owców muszą być jasne i proste. 3. Wyjście z toalety – naciśnięci spłuczki – dzieci maja z tym kłopot, dlatego wiele matek ADHD-owców rezygnuje z pracy, aby dopilnować wszystkiego. ZSP Bestwina

8 NADRUCHLIWOŚĆ ZSP Bestwina

9 NADRUCHLIWOŚĆ Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp, bądź nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. Wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia. Często chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble w sytuacjach, gdy jest to zachowanie niewłaściwe. „dziecko czuło niepokój w obrębie krzesła” – fragment opinii nauczycielki uczącej dziecko z ADHD. 2. Na przerwie ciężko byłoby rozpoznać, które z dzieci ma ADHD problem zaczyna się po dzwonku. ZSP Bestwina

10 NADRUCHLIWOŚĆ Często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem. Często jest w ruchu, „biega jak nakręcone”. Często jest nadmiernie gadatliwe. Często dzieci te nie odpoczywają – np.. Tylko spokojniej się bawią, zamiast 15 rzeczy naraz robią tylko 3. 3. tzw. chaotyzm językowy – mówią dużo, wszystko co mu ślina na język przyniesie i co skojarzy mu się z daną sytuacja. O ADHD musimy myśleć długofalowo i np.. Kiedy tak opowiada, uczymy go systematyzować wypowiedź pod kątem przyszłych wypracowań. ZSP Bestwina

11 IMPULSYWNOŚĆ ZSP Bestwina

12 IMPULSYWNOŚĆ Często wyrywa się z odpowiedzią zanim pytanie zostanie sformułowane w całości. Często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej. Często przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmowy lub zabawy). I tu objawia się zmysł który jest najbardziej wyostrzony u dzieci z ADHD czyli poczucie niesprawiedliwości społecznej. Jasiu podnosi rękę zanim pani dokończy pytanie, pani obiecuje „Jasiu jak tylko dokończę pytanie obiecuję, że będziesz pierwszy”, ale Jasiu myśli w duchu, że pewnie tak jak zwykle pani zapyta Malwinkę i już koncentruje się na nowym piórniku kolegi. Kiedy pani kończy pytanie tak jak obiecała pyta Jasia o odpowiedź, ale Jasiu nie ma już nic do powiedzenia ani mądrego, ani głupiego i co wówczas robi pani/ tak jak przewidział Jaś, pyta Malwinkę. 2. Nie wolno fundować dzieciom z ADHD zbyt długiego czekania. Dziecko noszące okulary ma deficyt i siedzi w pierwszej ławce, dziecko z ADHD ma deficyt i nie umie długo czekać, więc trzeba brać go w pierwszej kolejności do wykonywania różnych zadań. Nigdy długie czekanie nie może być karą dla ADHD-owca, bo to pogłębia jego poczucie niesprawiedliwości społecznej. 3. Jest to przyczyna, że nie ma znajomych, nie mówiąc o przyjaciołach Zupełnie nic nie daje myślenie – zobaczysz jak to jest miło – i postąpić tak, jak postąpił przed chwilą ADHD-owiec, on zupełnie nie jest w stanie przełożyć tego na swoje zachowanie. Dobrze jest spisać kontrakt z dzieckiem, ale jeśli już do niego dojzie, muszą podpisać się wszyscy domownicy, łącznie z psem i bezwzględnie go przestrzegać. Im więcej granic, ograniczeń, sztywnych zasad, tym lepiej te dzieci mogą funkcjonować, dlatego ta ważne jest nie odchodzenie od zawartych w umowie zasad, które spisujemy w formie kontraktu razem z dzieckiem (zestaw nieprzekraczalnych zasad i konsekwencje ich łamania) ZSP Bestwina

13 KRYTERIA DSM - IV Sześć lub więcej z podanych wcześniej objawów zaburzeń koncentracji uwagi lub nadruchliwości i impulsywności musi utrzymywać się przez przynajmniej 6 miesięcy w stopniu utrudniającym funkcjonowanie, bądź w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju. Niektóre objawy dotyczące zaburzeń koncentracji uwagi lub nadpobudliwości psychoruchowej (nadruchliwość, impulsywność) ujawniły się przed 7 rokiem życia dziecka. ZSP Bestwina

14 KRYTERIA DSM - IV Upośledzenie funkcjonowania dziecka spowodowane tymi objawami występuje w dwóch lub więcej sytuacjach (np. w domu, w szkole). Stwierdza się klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub szkolnego. ZSP Bestwina

15 KRYTERIA DSM - IV Objawy u dziecka nie występują w przebiegu przetrwałych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii lub innych psychoz i nie można ich trafniej uznać za objaw innego zaburzenia psychicznego (np. zaburzeń nastroju, lękowych lub nieprawidłowej osobowości). ZSP Bestwina

16 PODTYPY ADHD Z przewagą deficytu uwagi Z przewagą nadruchliwości
Mieszany Szare myszki, niewidoczne, trochę pogapią się w sufit, trochę w okno i lekcja ucieka. W zeszycie i notatkach nie ma ładu ani składu, bo problem jest tylko z utrzymaniem równowagi. Paradoksalnie to stawia te dzieci w gorszej sytuacji, bo często nie myśli się o tych dzieciach w kategoriach diagnozy pod kątem ADHD i często też tej diagnozy nie ma. O wiele częściej zapadają na ten podtyp dziewczynki. 2. Występuje najczęściej u chłopców. Mówi się o tych dzieciach, że swędzi je pupa. Mają większe szanse, bowiem trafiają po pomoc. 3. Występuje najczęściej ogólnie i częściej u chłpców. ZSP Bestwina

17 PRZYCZYNY ADHD Uwarunkowania genetyczne Specyficzne wzorce pracy mózgu
Zaburzona równowaga między dwoma podstawowymi neuroprzekaźnikami - noradrenaliną i dopaminą Przyczyny nieprawdziwe: * Ołowica – dawna teoria i faktycznie przy zatruciu ołowiem objawy są zbliżone do tych z ADHD. Badanie wykonuje się z włosa, jest ono bardzo drogie, ale jeśli rodzice upierają się bardzo, to mogą je wykona. Niewłaściwa dieta – np.. Cukier, słodycze – pobudzają. Jest ulubioną hipotezą rodziców, bo podanie zdrowego jedzenia wymaga od rodziców mniej wysiłku i pracy, obrać i pokroić kilka marchewek itp.. *patologia rodzinna, błędy wychowawcze – objawy ADHD będą nasilać się w patologii, ale patologia nie jest przyczyną. ADHD dziedziczone jest wieloenowo, czyli w naszym materiale genetycznym nie można znaleźć jednego miejsca odpowiedzialnego za powstanie tego zaburzenia. 2. Dotyczy to pracy kory przedczołowej obu półkul mózgowych, struktur głębokich, spoidła wielkiego oraz móżdżku. Połączenia płatów czołowych gorzej pracują z innymi strukturami mózgu. Natomiast obszary mózgu odpowiedzialne za kojarzenie informacji słuchowych i wzrokowych funkcjonują inaczej u dzieci z ADHD, przypuszcza się, że są bombardowane niepotrzebnymi, niedofiltroanymi informacjami. 3. Właściwy poziom dopaminy odpowiada za stan gotowości do odbioru i przetwarzania danej informacji, a także za zdolność naszego umysłu do koncentrowania się na jednym, wybranym bodźcu. Niewłaściwy poziom tego neuroprzekaźnika sprawia, iż dzieci nie są w stanie odrzucić informacji nieważnych w danej sytuacji oraz nie potrafią utrzymać uwagi na zadaniu. Noradrenalizna z kolei pozwala na szybkie rozpoznanie bodźca, który może stanowić zagrożenie i mobilizuje organizm do działania. Pomaga też skupić się na wszystkim, co nowe i niezwykłe. Niedobór może powodować niedocenianie zagrożenia, a nadmiar może sprawić, że organizm pozostaje w stanie ciągłego pobudzenia. Zdrowe dziecko ma przysłowiowe 3 sekundy na wyhamowani np.. Przed włożeniem ręki do wrzątku, dziecko zADHD nie ma tych 3 sekund, nie przewiduje konsekwencji własnych działań, wybiera najbardziej atrakcyjny bodziec. Pobudzenie –(wstaję, działam) - harmonia – hamowanie (odkładam, zaczekam) Istotą ADHD jest to, że mają za mało hamowania, a za dużo pobudzania. Do dopaminy i noradrenaliny dochodzi jeszcze serotonina, która podnosi nastrój, u dziecka z ADHD nie jest dobry jej poziom np.. Zdrowe dziecko nie jest zadowolone gdy mama nie kupi mu cukierka, a wpada w rozpacz gdy zdechnie mu pies, a ADHD-owiec wpada w rozpacz z obydwu powodów. ZSP Bestwina

18 OBJAWY ADHD DOTYCZĄ 3 SFER:
ruchowej poznawczej emocjonalnej Ekspansja ruchowa – duża wyraźnie wzmożona potrzeba ruchu (nadmierna aktywność dziecka nie jest wyrazem jego złego charakteru, ale wzmożonej potrzeby ruchu niezależnej od jego woli) - dzieci te mają też słabą koordynację, słabo zintegrowane odruchy obronne, deficyty w planowaniu aktywności ruchowej - niepokój ruchowy – nie jest w stanie usiedzieć w jednym miejscu, ma nawyki ruchowe: dłubanie w nosie, pstrykanie palcami, obgryzanie paznokci, itp.. 2. Mają trudności z koncentracją uwagi – nie potrafią z dochodzących do nich bodźców wybrać najważniejszego - pochopność myślenia – jest też charakterystyczną cechą ADHD-owców – szybciej działa niż myśli, najpierw zgłosi się do odpowiedzi, a dopiero potem myśli czy ma w ogóle coś do powiedzenia. 3. Silne, nieproporcjonalne do bodźca reakcje – obniżony próg wrażliwości na bodźce. - drażliwość - nieopanowanie - labilność emocjonalna – reakcje uczuciowe tych dzieci wskazują na pewną niedojrzałość emocjonalną i odpowiadają reakcjom dzieci znacznie młodszych. ZSP Bestwina

19 KONSEKWENCJE ADHD słabsze osiągnięcia szkolne
obniżony obraz siebie, niska samoakceptacja i samoocena brak akceptacji ze strony rówieśników osobowość antyspołeczna otyłość (niedobór kwasu omega 3 wskazuje związek z ADHD) 4. Badania wykazują, że dzieci z ADHD są ignorowane właśnie z powodu uporczywych i trudnych do modyfikowania problemów adaptacyjnych (nieradzenia sobie z zasadami, regułami i obowiązkami w domu, szkole, środowisku rówieśniczym. Dzieci te często psują zabawę grupową, podczas, gdy inne dzieci szybko uczą się współpracować. Inną przyczyna frustracji otoczenia, jest stałe sprawianie kłopotów rówieśnikom, nauczycielom. Niestety od odrzucenia jest blisko do potępienia. 6. Tak jak nie potrafi powstrzymywać niektórych zachowań, tak nie potrafi przestać się objadać, jakby nie zauważało sygnałów płynących z ciała. Tu także powinni czuwać rodzice. ZSP Bestwina

20 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
postępowanie wobec ucznia z ADHD powinno skupiać się na bezpośredniej pracy zgodnie z zasadą „TU I TERAZ”; dziecko nadpobudliwe charakteryzuje się dużą niecierpliwością, nie potrafi ono czekać na realizację wyznaczonego w odległym czasie celu- dlatego cel, do którego ma prowadzić działanie dziecka, nie powinien być zbyt odległy. Ważną sprawą jest uczenie finalizacji- konsekwentne przyzwyczajanie dziecka do kończenia każdego rozpoczętego zadania oraz stała kontrola i przypominanie o zobowiązaniach. Skutecznym czynnikiem terapeutycznym jest pochwała. 1 – sza ławka na środku, blisko pani, aby go kontrolować, z uczniem który nie będzie go podpuszczał, jeśli ma wzmożoną potrzebę kontroli, może to być ostatnia ławka, żeby nie siedział ciągle odwrócony plecami do nas, ale ławka przed nim powinna być pusta. Stała struktura dnia, np. sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej, powtórzenie, nowy temat, podsumowanie, zadanie pracy domowej. Taki plan może wisieć na ścianie, żeby adehadowiec mógł się odnaleźć w czasie zajęć, gdy jego myśli gdzieś odbiegną. Warto poprzyczepiać tzw. Gotowce na ścianach (np.. Pisanie wypracowania – punkt po punkcie) – pomoże też i zdrowym w utrwaleniu materiału. Warto też, by wszystkie dzieci zaopatrzyły się w zakreślacze i każemy zakreślić nowe i ważne do zapamiętania rzeczy – pomogą także i zdrowym. Nikt nie kwestionuje tego, że to my w klasie jesteśmy szefami, ale im szybciej zaakceptujemy , że znajduje się w niej chory to dobrze. ZSP Bestwina

21 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
ustal jasne i jednoznaczne zasady pracy na lekcji i zachowania w szkole wywieś regulamin w widocznym miejscu uwagi oparte na nakazach, a nie na zakazach są bardziej skuteczne określ jasno, co dziecko ma w danej chwili zrobić początek każdej nowej czynności powinien być jasno i wyraźnie zasygnalizowany, np. „Uwaga, patrzymy na tablicę” ZSP Bestwina

22 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
zanim wydasz uczniowi polecenie, upewnij się, że cię słucha; wydaj proste, krótkie polecenie i sprawdzaj jego wykonanie; kolejne polecenia wydawaj dopiero, gdy sprawdzisz, że uczeń wykonał poprzednie; trudniejsze, dłuższe zadania rozkładaj na etapy; uporządkowanie miejsca pracy: na ławce mają być tylko niezbędne przedmioty. Nadruchliwość na polecenie – 1x na polecenie to 1x mniej samowolnie, gdy widzimy, iż dziecko zaczyna się wiercić, to każę podać kredę, zmoczyć gąbkę, itp. Imprezy szkolne – 1 rząd przed sceną absolutnie odpada, musi siedzieć blisko drzwi, obok pani, bowiem z adehadowcem trzeba przewidywać mnóstwo sytuacji. ZSP Bestwina

23 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
ustalcie możliwe do zaakceptowania formy rozładowania nadruchliwości na lekcji np. starcie tablicy, podlanie kwiatków; załóż zeszyt do korespondencji dla rodziców i zapisuj w nim uwagi i pochwały; dzieci nadpobudliwe często lepiej funkcjonują wzrokowo niż słuchowo. Uczeń taki prędzej dostrzeże gest niż usłyszy głos, bodźce słuchowe bardziej drażnią. ZSP Bestwina

24 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
uczeń z trudnościami w koncentracji uwagi musi być „przywołany” w czasie lekcji - gdy widać, że jest rozproszony, nieuważny, należy zwrócić mu uwagę dotknięciem, bezpośrednim zwróceniem się do niego; chwal każdą próbę dostosowania się do poleceń i zasad !!! (pozytywne wzmocnienia) jednorazowo uczeń pracuje nad jednym zadaniem; ZSP Bestwina

25 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
skracaj zadanie do tego, co najważniejsze; dopilnuj, by dziecko kończyło zadanie w klasie; najtrudniejsze zadania powinny odbywać się w godzinach rannych, gdy uwaga nie jest jeszcze osłabiona; dłuższe polecenia należy dzielić mniejsze odcinki; tabele i diagramy dla dziecka są bardziej czytelne od ciągłego tekstu; ZSP Bestwina

26 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE
częste przerwy w pracy dostosowane do czasu możliwej pełnej koncentracji dziecka; stosowanie kar czy nagród ma być jeśli to tylko możliwie natychmiastowe, dzieci z ADHD mają trudności w przypominaniu sobie swoich wcześniejszych zachowań, szczególnie negatywnych, ponieważ działają wtedy pod wpływem silnych emocji. ZSP Bestwina

27 SZEŚĆ ETPÓW SKUTECZNEGO WYDAWANIA POLECEŃ
1. Podejdź do dziecka. 2. Zdobądź jego uwagę (dotknij ramienia, nawiąż kontakt wzrokowy, zawołaj po imieniu). 3. Sformułuj dwu, trzy - wyrazowe polecenie. 4. Poproś dziecko, by powtórzyło polecenie. 5. Powtórz polecenie tyle razy, ile razy jest to konieczne. 6. Dopilnuj wykonania polecenia. ZSP Bestwina

28 NAGRODA POWINNA BYĆ: natychmiastowa niepodważalna niepodzielna
naturalna i na miarę niecierpliwie przez dziecko oczekiwana Można ją otrzymywać natychmiast, jeśli zrobiło się wszystko, co było w umowie. 2. Jeśli jedna strona dotrzymała umowy, musi to zrobić druga. 3. Bez zgody zdobywcy nie można jej dzielić pomiędzy innych np.. Jeśli nagrodą jest wspólna zabawa nie można do niej zapraszać innych dzieci lub sugerować że należy się podzielić z rodzeństwem zdobytą czekoladą. 4.Proporcjonalna do wysiłku dziecka, nie może być przekupstwem, ale rekompensatą za włożony w pracę trud. 5. nagroda, która spowszedniała, przestaje być rzeczą dla której warto się starać. ZSP Bestwina

29 KONSEKWENCJA POWINNA BYĆ:
szybka skuteczna stosowalna sprawiedliwa stała słuszna sympatyczna słowna stanowcza systematyczna 10 x s Natychmiast po przewinieniu 2. Doprowadzona do końca 3.Możliwa do wyegzekwowania w praktyce, dziecko pozostawione samo w domu nie ma żadne motywacji, by pamiętać o zakazie oglądania telewizji 4.Proporcjonalna do przewinienia 5. Jednym z celów wychowawczych jest nauczenie dzieci przewidywania następstw działania . 6. Powinna być związana z rzeczywistym przewinieniem dziecka. 7. Dziecko nie jest przestępcą, a więc nie jest złe. Po prostu popełniło błąd, za który musi ponieść konsekwencje. O konsekwencji trzeba porozmawiać spokojnie, bez podnoszenia głosu, nie ujawniając emocji. 8. słowna, a nie fizyczna. 9. To dorośli powinni decydować o zasadach panujących w domu czy klasie, trzeba wewnętrznego przekonania, że mamy siłę, możliwości i środki, by wyegzekwować, ustalone zasady. 10. Dzieci z adhd nie oszacowują ryzyka i mają własną definicję słowa „wyjątek” ZSP Bestwina

30 Praca na zasobach dziecka
Mocne strony dzieci z ADHD: ciekawość życia, kreatywność, wrażliwość ; mają one tak zwane „dobre serce”, potrafią myśleć niekonwencjonalnie, mają zdolności do grafiki komputerowej, często uzdolnienia manualne, bywają sprawni motorycznie; mają mnóstwo energii, potrafią robić wiele rzeczy naraz, chętnie pomagają innym; są radosne i entuzjastyczne, wrażliwe i towarzyskie, szybko wybaczają, są dociekliwe, gotowe do rozmowy, wiele rzeczy robią intuicyjnie. ZSP Bestwina

31 Wiele wybitnych osób ze świata polityki, nauki i kultury – to osoby z ADHD. Wymienia się, między innym, nazwiska takie, jak: Thomas Edison, Albert Einstein, Salvadore Dali, John F. Kennedy oraz Dastin Hoffman i wielu innych. W Polsce, wśród współcześnie znanych, „medialnych” osób do ADHD przyznają się: Joanna Szczepkowska i Szymon Majewski. ZSP Bestwina


Pobierz ppt "PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google