Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM ZSP Bestwina 1 Edyta Mynarska ZSP BESTWINA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM ZSP Bestwina 1 Edyta Mynarska ZSP BESTWINA."— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM ZSP Bestwina 1 Edyta Mynarska ZSP BESTWINA

2 DEFINICJA ZSP Bestwina 2 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi ADHD (Atention Deficit Hyperactivity Disorder), jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego.

3 ADHD zaburzenia koncentracji nadmierna impulsywność nadruchliwość ZSP Bestwina 3

4 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI ZSP Bestwina 4

5 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI ZSP Bestwina 5 Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynności. Popełnia błędy wynikające z niedbałości. Ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach. Często wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi.

6 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI ZSP Bestwina 6 Często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopot z dokończeniem zadań szkolnych i wypełnianiem codziennych obowiązków. Często ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć. Nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego - jak nauka lub odrabianie zajęć domowych.

7 ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI ZSP Bestwina 7 Gubi rzeczy potrzebne do pracy lub zabawy. Rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców. Często zapomina o różnych codziennych sprawach.

8 NADRUCHLIWOŚĆ ZSP Bestwina 8

9 NADRUCHLIWOŚĆ 9 Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp, bądź nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. Wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia. Często chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble w sytuacjach, gdy jest to zachowanie niewłaściwe.

10 NADRUCHLIWOŚĆ ZSP Bestwina 10 Często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem. Często jest w ruchu, biega jak nakręcone. Często jest nadmiernie gadatliwe.

11 IMPULSYWNOŚĆ ZSP Bestwina 11

12 IMPULSYWNOŚĆ ZSP Bestwina 12 Często wyrywa się z odpowiedzią zanim pytanie zostanie sformułowane w całości. Często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej. Często przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmowy lub zabawy).

13 KRYTERIA DSM - IV ZSP Bestwina 13 Sześć lub więcej z podanych wcześniej objawów zaburzeń koncentracji uwagi lub nadruchliwości i impulsywności musi utrzymywać się przez przynajmniej 6 miesięcy w stopniu utrudniającym funkcjonowanie, bądź w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju. Niektóre objawy dotyczące zaburzeń koncentracji uwagi lub nadpobudliwości psychoruchowej (nadruchliwość, impulsywność) ujawniły się przed 7 rokiem życia dziecka.

14 KRYTERIA DSM - IV ZSP Bestwina 14 Upośledzenie funkcjonowania dziecka spowodowane tymi objawami występuje w dwóch lub więcej sytuacjach (np. w domu, w szkole). Stwierdza się klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub szkolnego.

15 KRYTERIA DSM - IV ZSP Bestwina 15 Objawy u dziecka nie występują w przebiegu przetrwałych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii lub innych psychoz i nie można ich trafniej uznać za objaw innego zaburzenia psychicznego (np. zaburzeń nastroju, lękowych lub nieprawidłowej osobowości).

16 PODTYPY ADHD ZSP Bestwina 16 Z przewagą deficytu uwagi Z przewagą nadruchliwości Mieszany

17 PRZYCZYNY ADHD ZSP Bestwina 17 Uwarunkowania genetyczne Specyficzne wzorce pracy mózgu Zaburzona równowaga między dwoma podstawowymi neuroprzekaźnikami - noradrenaliną i dopaminą

18 OBJAWY ADHD DOTYCZĄ 3 SFER: ZSP Bestwina 18 ruchowej poznawczej emocjonalnej

19 KONSEKWENCJE ADHD ZSP Bestwina 19 słabsze osiągnięcia szkolne obniżony obraz siebie, niska samoakceptacja i samoocena brak akceptacji ze strony rówieśników osobowość antyspołeczna otyłość (niedobór kwasu omega 3 wskazuje związek z ADHD)

20 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 20 postępowanie wobec ucznia z ADHD powinno skupiać się na bezpośredniej pracy zgodnie z zasadą TU I TERAZ; dziecko nadpobudliwe charakteryzuje się dużą niecierpliwością, nie potrafi ono czekać na realizację wyznaczonego w odległym czasie celu- dlatego cel, do którego ma prowadzić działanie dziecka, nie powinien być zbyt odległy. Ważną sprawą jest uczenie finalizacji- konsekwentne przyzwyczajanie dziecka do kończenia każdego rozpoczętego zadania oraz stała kontrola i przypominanie o zobowiązaniach. Skutecznym czynnikiem terapeutycznym jest pochwała.

21 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 21 ustal jasne i jednoznaczne zasady pracy na lekcji i zachowania w szkole wywieś regulamin w widocznym miejscu uwagi oparte na nakazach, a nie na zakazach są bardziej skuteczne określ jasno, co dziecko ma w danej chwili zrobić początek każdej nowej czynności powinien być jasno i wyraźnie zasygnalizowany, np. Uwaga, patrzymy na tablicę

22 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 22 zanim wydasz uczniowi polecenie, upewnij się, że cię słucha; wydaj proste, krótkie polecenie i sprawdzaj jego wykonanie; kolejne polecenia wydawaj dopiero, gdy sprawdzisz, że uczeń wykonał poprzednie; trudniejsze, dłuższe zadania rozkładaj na etapy; uporządkowanie miejsca pracy: na ławce mają być tylko niezbędne przedmioty.

23 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 23 ustalcie możliwe do zaakceptowania formy rozładowania nadruchliwości na lekcji np. starcie tablicy, podlanie kwiatków; załóż zeszyt do korespondencji dla rodziców i zapisuj w nim uwagi i pochwały; dzieci nadpobudliwe często lepiej funkcjonują wzrokowo niż słuchowo. Uczeń taki prędzej dostrzeże gest niż usłyszy głos, bodźce słuchowe bardziej drażnią.

24 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 24 uczeń z trudnościami w koncentracji uwagi musi być przywołany w czasie lekcji - gdy widać, że jest rozproszony, nieuważny, należy zwrócić mu uwagę dotknięciem, bezpośrednim zwróceniem się do niego; chwal każdą próbę dostosowania się do poleceń i zasad !!! (pozytywne wzmocnienia) jednorazowo uczeń pracuje nad jednym zadaniem;

25 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 25 skracaj zadanie do tego, co najważniejsze; dopilnuj, by dziecko kończyło zadanie w klasie; najtrudniejsze zadania powinny odbywać się w godzinach rannych, gdy uwaga nie jest jeszcze osłabiona; dłuższe polecenia należy dzielić mniejsze odcinki; tabele i diagramy dla dziecka są bardziej czytelne od ciągłego tekstu;

26 WSKAZÓWKI DO PRACY W SZKOLE ZSP Bestwina 26 częste przerwy w pracy dostosowane do czasu możliwej pełnej koncentracji dziecka; stosowanie kar czy nagród ma być jeśli to tylko możliwie natychmiastowe, dzieci z ADHD mają trudności w przypominaniu sobie swoich wcześniejszych zachowań, szczególnie negatywnych, ponieważ działają wtedy pod wpływem silnych emocji.

27 SZEŚĆ ETPÓW SKUTECZNEGO WYDAWANIA POLECEŃ ZSP Bestwina 27 1. Podejdź do dziecka. 2. Zdobądź jego uwagę (dotknij ramienia, nawiąż kontakt wzrokowy, zawołaj po imieniu). 3. Sformułuj dwu, trzy - wyrazowe polecenie. 4. Poproś dziecko, by powtórzyło polecenie. 5. Powtórz polecenie tyle razy, ile razy jest to konieczne. 6. Dopilnuj wykonania polecenia.

28 NAGRODA POWINNA BYĆ: ZSP Bestwina 28 natychmiastowa niepodważalna niepodzielna naturalna i na miarę niecierpliwie przez dziecko oczekiwana

29 KONSEKWENCJA POWINNA BYĆ: ZSP Bestwina 29 szybka skuteczna stosowalna sprawiedliwa stała słuszna sympatyczna słowna stanowcza systematyczna

30 Praca na zasobach dziecka ZSP Bestwina 30 Mocne strony dzieci z ADHD: ciekawość życia, kreatywność, wrażliwość ; mają one tak zwane dobre serce, potrafią myśleć niekonwencjonalnie, mają zdolności do grafiki komputerowej, często uzdolnienia manualne, bywają sprawni motorycznie; mają mnóstwo energii, potrafią robić wiele rzeczy naraz, chętnie pomagają innym; są radosne i entuzjastyczne, wrażliwe i towarzyskie, szybko wybaczają, są dociekliwe, gotowe do rozmowy, wiele rzeczy robią intuicyjnie.

31 Wiele wybitnych osób ze świata polityki, nauki i kultury – to osoby z ADHD. Wymienia się, między innym, nazwiska takie, jak: Thomas Edison, Albert Einstein, Salvadore Dali, John F. Kennedy oraz Dastin Hoffman i wielu innych. W Polsce, wśród współcześnie znanych, medialnych osób do ADHD przyznają się: Joanna Szczepkowska i Szymon Majewski. ZSP Bestwina 31


Pobierz ppt "PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM ZSP Bestwina 1 Edyta Mynarska ZSP BESTWINA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google