Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[nm] <20 Promieniowanie 20-200Ultrafiolet próżniowy 200-400Ultrafiolet 400-800Światło widzialne >800Podczerwień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[nm] <20 Promieniowanie 20-200Ultrafiolet próżniowy 200-400Ultrafiolet 400-800Światło widzialne >800Podczerwień"— Zapis prezentacji:

1

2 [nm] <20 Promieniowanie 20-200Ultrafiolet próżniowy 200-400Ultrafiolet 400-800Światło widzialne >800Podczerwień

3 relacja de Brogliea

4 Oddziaływania fotonów z materią Energia translacyjna Energia rotacyjna Energia oscylacyjna Energia elektronowa Energia w mikroświecie jest skwantowana Absorpcja i emisja kwantów energii oznacza przejście badanego układu na wyższy lub niższy skwantowany poziom energergetyczny.

5 Prawa absorbcji promieniowania I – natężenie wiązki promieniowania [W/m 2 ]

6 Prawo Lamberta Prawo Lamberta-Beera

7 Prawo addytywności absorbancji Odchylenia od prawa Beera: - układy wieloskładnikowe pod względem optycznym - układy mętne (rozpraszanie wielokrotne) - odchylenia aparaturowe

8 Typy monochromatorów Filtry Filtry interferencyjne

9 Typy monochromatorów Pryzmaty

10 Typy monochromatorów Siatki dyfrakcyjne

11

12

13 Spektrometry fourierowskie interferometr Michelsona

14 Spektrometry fourierowskie interferometr Michelsona

15 Spektroskop Ramana

16

17

18 Drgania aktywne w widmie Ramana - polaryzowalność cząsteczki jest anizotropowa Drgania aktywne w widmie IR - moment dipolowy cząsteczki zmienia się w trakcie drgań

19 Widma rotacyjne

20 Widma oscylacyjne Potencjał Morsea

21 Widma rotacyjne Widma oscylacyjne Widma rotacyjno-oscylacyjne Widma elektronowe Widma elektronowo-oscylacyjno-rotacyjne

22

23 Grupy chromoforowe grupa etylenowa, karbonylowa Sprzężenie chromoforów efekt batochromowy, hiperchromowy Efekt batochromowy – przesuwanie się maksimum absorpcji lub widma emisyjnego w kierunku fal dłuższych (powodują podstawniki zawierające wiązania wielokrotne lub wolne pary elektronowe (orbitale i n)) Efekt hipsochromowy – przesuwanie się maksimum absorpcji lub widma emisyjnego w kierunku krótszych (powodują podstawniki zawierające wiązania pojedyncze bez wolnych par elektronowych (orbitale )) Efekt hipo i hiperchromowy zmniejszanie się lub wzrost absorbancji w wyniku zmiany otoczenia grupy chromoforowej

24 Sprzężenie chromoforów poprzez elektrony grupy - CH 2 - – hiperkoniugacja Wpływ grup sąsiednich poprzez efekty indukcyjne lub mezomeryczne auksochromy wywołują efekt batochromowy, hiperchromowy antyauksochromy wywołują efekt hipsochromowy

25 Luminescencja chemiluminescencja –w trakcie niektórych reakcji chemicznych elektroluminescencja – świecenie wywołane przepływem prądu elektrycznego elektronoluminescencja (katodoluminescencja) – świecenie pod wpływem uderzeń elektronów przyspieszanych napięciem między elektrodami fotoluminescencja – zjawisko poprzedzone wzbudzeniem (absorpcją). Pochłonięta energia jest następnie wyemitowana także w postaci światła, na ogół o energii mniejszej niż energia światła wzbudzającego. Ze względu na czas trwania fotoluminescencję dzieli się na: fluorescencję (10 -8 s) fosforescencję (>10 -8 s) scyntylacja – emisja światła pod wpływem promieniowania jonizującego rentgenoluminescencja, radioluminescencja sonoluminescencja – wywołana ultradźwiękami termoluminescencja – wyzwalana podniesieniem temperatury tryboluminescencja – wywołana czynnikiem mechanicznym, np. tarciem, zginaniem, ściskaniem

26 Fluorescencja, fosforescencja Stany singletowe i trypletowe, reguła Hunda Reguła Hunda - w atomie, w celu uzyskania najbardziej korzystnego energetycznie zapełnienia orbitali atomowych, powinno być jak najwięcej elektronów niesparowanych

27 Diagram Jabłońskiego Konwersja wewnętrzna, konwersja interkombinacyjna,

28 reguła Francka-Condona http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Franck-Condon- diagram.png&filetimestamp=20060501212932

29

30 Kinetyka zaniku fluorescencji Widmo fluorescencji Fluorescencja S 1 S 0 Reguła Stokesa

31 Równanie Sterna-Volmera D – substancja absorbująca światło D* - stan wzbudzony subst. D (singletowy) A – substancja wygaszająca fluorescencję

32 Równanie Sterna-Volmera wydajność fluorescencji

33 Równanie Sterna-Volmera

34 Fosforescencja T 1 S 0 Opóźniona fluorescencja typu E T 1 S 1 S 0 Opóźniona fluorescencja typu P T 1 (A)+ T 1 (A) S 1 S 0 Anihilacja dwóch trypletów z utworzeniem singletu

35 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) - jądra o połówkowym spinie - porządkujące silne pole magnetyczne - precesja Larmora - absorpcja i emisja promieniowania o zakresie radiowym (warunek rezonansu) - ekranujące sąsiedztwo – przesunięcie chemiczne w widmie - sprzężenia spinowo-spinowe

36 CH 3 CH 2 OH Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

37 Sonochemia Kawitacja Dezintegrator ultradźwiękowy

38

39


Pobierz ppt "[nm] <20 Promieniowanie 20-200Ultrafiolet próżniowy 200-400Ultrafiolet 400-800Światło widzialne >800Podczerwień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google