Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cylinder skrzyżowany Korekcja astygmatyzmu inż. Piotr Michałowski wrzesień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cylinder skrzyżowany Korekcja astygmatyzmu inż. Piotr Michałowski wrzesień 2012."— Zapis prezentacji:

1 Cylinder skrzyżowany Korekcja astygmatyzmu inż. Piotr Michałowski wrzesień 2012

2 Cylinder skrzyżowany Dobrane szkła niezależnie od zastosowanej metody doboru zawsze wymagają sprawdzenie czy dobrane szkła zapewniają najlepszą korekcję. b Zastosowanie cylindra skrzyżowanego pozwala precyzyjnie sprawdzić prawidłowości korekcji cylindrycznej dla pojedynczego oka. 2

3 Cylinder skrzyżowany Metoda ta pozwala nie tylko ocenić czy zastosowane szkło zapewnia najlepszą korekcję, ale w przypadku nieprawidłowości wskazuje na kierunek poprawy, co umożliwia zastosowanie cylindra skrzyżowanego zarówno do wstępnego jak i ostatecznego doboru szkieł cylindrycznych dla każdego oka oddzielnie 3

4 Cylinder skrzyżowany Budowa Budowa Soczewka sferocylindryczna o mocach +0,5 dptr cyl w jednej osi i -0,5 dptr cyl w drugiej Soczewka sferocylindryczna o mocach +0,5 dptr cyl w jednej osi i -0,5 dptr cyl w drugiej (czasem ±0,25 dptr cyl) (czasem ±0,25 dptr cyl) Oprawka z rączką umieszczoną pod kątem 45 o w stosunku do głównych osi soczewki Oprawka z rączką umieszczoną pod kątem 45 o w stosunku do głównych osi soczewki 4

5 Cylinder skrzyżowany Metodę zastosowania takiej soczewki zaproponował Jackson w 1907r Metodę zastosowania takiej soczewki zaproponował Jackson w 1907r stąd cylinder skrzyżowany występuje czasem pod nazwą cylindra Jacksona lub z angielskiego jako cross-cylinder w skrócie CC stąd cylinder skrzyżowany występuje czasem pod nazwą cylindra Jacksona lub z angielskiego jako cross-cylinder w skrócie CC 5

6 Cylinder skrzyżowany Zasłonięte Zasłonięte drugie oko Wyrównana Wyrównana wada sferyczna Przyciemnione Przyciemnione światło Pomieszczenie Pomieszczenie 5÷6 m Zestaw Zestaw soczewek cylindrycznych i oprawka próbna lub foropter Wygodne Wygodne posadzenie pacjenta (dopasowanie fotela, oprawki, głowicy foroptera) Poinstruowanie Poinstruowanie pacjenta o istocie badania 6 Warunki pomiaru

7 Cylinder skrzyżowany Przed Przed jednym okiem będziemy dokładali przyrząd ze specjalną soczewką w dwóch położeniach Oczekujemy Oczekujemy od pacjenta aby powiedział w którym położeniu będzie lepiej widział: w pierwszym czy w drugim Może Może się zdarzyć że dołożenie przyrządu pogorszy widzenie, ale to nie jest ważne Istotne Istotne jest tylko to w którym położeniu jest lepiej Jednakowe Jednakowe widzenie w obu położeniach jest celem naszego badania 7 Instrukcja dla pacjenta

8 Cylinder skrzyżowany Pionowe ramię krzyża jest załamywane przez oś I soczewki cylindrycznej i skupia się w ognisku osi I. W osi I poziome ramię krzyża nie jest załamywane i w ognisku I powstaje linia odwzorowująca poziome ramię krzyża, a nie punkt. Istota astygmatyzmu 8

9 Cylinder skrzyżowany Poziome ramię krzyża jest załamywane przez oś II soczewki cylindrycznej i skupia się w ognisku tej osi. W II pionowe ramię krzyża nie jest załamywane i w ognisku II powstaje linia odwzorowująca pionowe ramię krzyża a nie punkt. Istota astygmatyzmu 9

10 Cylinder skrzyżowany jący za układem optycznym z wadą astygmatyczną powstaje nie w jednym ognisku jak przy układzie o mocy sferycznej lecz w dwóch punktach oddalonych od siebie. Oddalenie tych dwóch ognisk jest tym większe im wyższa jest wada astygmatyczna układu optycznego Istota astygmatyzmu polega na tym, że obraz dowolnego przedmiotu np. krzyża powsta- 10

11 Cylinder skrzyżowany Badania fizjologiczne wykazują : że w przypadku występowania astygmatyzmu oko w naturalny sposób ogniskuje się na liniach pionowych Źródło: Astigmatism, accommodation and visual instrumentation, N Charman and H. Whitefoot, Applied Optics, Vol. 17, N° 24, 1978. 11 Oko ma tendencję do ogniskowania na liniach pionowych

12 Cylinder skrzyżowany A co będzie gdy astygmatyzm układu optycznego oka spotka się z astygmatyzmem cylindra skrzyżowanego Trzeba rozpatrzyć dwie możliwości ? 12

13 Cylinder skrzyżowany Jeżeli oś astygmatyz mu cylindra będzie zgodna z wadą układu optycznego to odległość ognisk się powiększy - całkowity astygmatyzm układu wzrośnie - widzenie się pogorszy Możliwość pierwsza - astygmatyzm zgodny 13

14 Cylinder skrzyżowany Jeżeli astygmatyz m cylindra będzie przeciwny do wady układu optycznego to odległość ognisk zmaleje - całkowity astygmatyzm układu zmniejszy się - widzenie się poprawi 14 Możliwość druga - astygmatyzm przeciwny

15 Cylinder skrzyżowany Metoda szukania mocy astygmatyzmu Metoda szukania mocy astygmatyzmu Przy odpowiedzi w pierwszym zwiększamy moc soczewki korygującej w osi 90 o, a w drugim w 180 o Powyższe czynności powtarzamy tak długo, aż pacjent powie że nie widzi różnicy Przykładamy cylinder skrzyżowany przed jedno oko trzymając rączkę pod kątem 45 o Pytamy pacjenta czy widzi lepiej w pierwszym położeniu (czas ) W tym momencie szybko obracamy rączkę, by osie soczewki zamieniły się miejscami i pytamy dalej czy w drugim położeniu 15

16 Cylinder skrzyżowany Metoda szukania mocy astygmatyzmu w częściej występujących osiach Metoda szukania mocy astygmatyzmu w częściej występujących osiach Szybka zmiana osi powoduje przesuwanie ognisk: raz zbliżając je do siebie, aby za moment je oddalić Skutkuje to naprzemiennym poprawianiem i pogorszeniem widzenia 16 Pozycja w której następuje poprawa wskazuje na położenie osi w której należy zwiększyć moc zgodnie z osiami cylindra skrzyżowanego

17 Cylinder skrzyżowany Niebezpieczeństwo błędu Niebezpieczeństwo błędu Dlatego trzeba stawiać pytanie czy lepiej widać w pierwszym położeniu, (obrócić rączkę) czy w drugim Zapytanie pacjenta czy widzi lepiej teraz czy teraz 17 Zawsze kończy się odpowiedzią TERAZ Tylko które teraz pacjent miał na myśli????

18 Cylinder skrzyżowany Metoda szukania mocy astygmatyzmu - osie skośne Metoda szukania mocy astygmatyzmu - osie skośne w pierwszym położeniu, czy w drugim (obracając rączkę) Powyższe czynności powtarzamy tak długo, aż pacjent powie, że nie widzi różnicy, co świadczy o wyrównaniu mocy astygmatyzmu Jeśli trzymając rączkę pod kątem 45 o pacjent nie widzi różnicy może to świadczyć, że astygmatyzm został już wyrównany lub że nie ma go w osiach prostych 18 Obracamy rączkę w położenie poziome sprawdzając czy nie ma astygmatyzmu w osiach skośnych Pytamy pacjenta czy widzi lepiej

19 Cylinder skrzyżowany Metoda korekcji osi astygmatyzmu Metoda korekcji osi astygmatyzmu widzi lepiej w pierwszym położeniu, czy w drugim i oś soczewki korygującej obracamy w kierunku lepszego widzenia Powyższe czynności powtarzamy tak długo, aż pacjent powie, że nie widzi różnicy - co świadczy o właściwym ustawieniu osi astygmatyzmu Po wyrównaniu mocy należy sprawdzić czy osie włożonej soczewki pokrywają się z wadą Ustawiamy rączkę w położenie zgodne z osią wstawionej so- czewki Obracając rączkę pytamy pacjenta czy 19

20 Cylinder skrzyżowany Metoda korekcji osi astygmatyzmu Metoda korekcji osi astygmatyzmu Po lewej stronie dodanie do soczewki korekcyjnej dodatkowej mocy cylin- drem skrzyżowanym po- woduje zmianę kąta wy- padkowego astygmatyzmu zgodnie ze skalą TABO Po prawej stronie zgodnie z ruchem zegara Obracamy soczewkę korekcyjną w kierunku lepszego widzenia Ustawiamy rączkę w no- wej osi soczewki korek- cyjnej i ponawiamy bada- nie 20

21 Cylinder skrzyżowany Metoda korekcji astygmatyzmu cylindrem dodatnim Metoda korekcji astygmatyzmu cylindrem dodatnim 21 Ostrość wzroku DeDe V DLDL V max Korekcja sferyczna z ekwiwalentemDołożenie cylindra dodatniego w osi zielonej Dołożenie następnego cylindra dodatniego w osi zielonej i pogorszenie widzenia Poprawa korekcji sferycznej i poprawa ostrości Położenie ogniska w osi zielonej i w osi niebieskiej

22 Cylinder skrzyżowany Metoda korekcji astygmatyzmu cylindrem ujemnym Metoda korekcji astygmatyzmu cylindrem ujemnym 22 Ostrość wzroku DeDe V DLDL V max Korekcja sferyczna z ekwiwalentem Dołożenie cylindra ujemnego w osi niebieskiej Dołożenie następnego cylindra ujemnego w osi niebieskiej i poprawa widzeniaPoprawa korekcji sferycznej - odmglenie Położenie ogniska w osi zielonej i w osi niebieskiej Wprowadzenie zamglenia

23 Cylinder skrzyżowany Wybór testu Wybór testu Jednak najlepszym testem jest obraz solniczki zaproponowany przez Goldmana. Do korekcji astygmatyzmu przy pomocy cylindra skrzyżowanego można uży- wać znaków na tablicy Snellena polecając obser- wować znaki o jeden rząd wyżej niż rozpoznawalne Dobrze jest wykorzystywać znaki okrągłe takie jak: 8, 6, 3, 0 a pomijać takie jak : 1, 4, 7 23

24 Cylinder skrzyżowany 24 Test kropek Goldmana solniczka sitko durszlak maszynka do mięsa

25 Cylinder skrzyżowany Powodzenia Powodzenia Dziękuję za uwagę i życzę wiele radości z podejmowanej pracy w poprawianiu widzenia 25

26 Cylinder skrzyżowany 26

27 Cylinder skrzyżowany 27

28 Cylinder skrzyżowany 28


Pobierz ppt "Cylinder skrzyżowany Korekcja astygmatyzmu inż. Piotr Michałowski wrzesień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google