Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość"— Zapis prezentacji:

1 Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość
Quiz o mojej miejscowości Dalej

2 Spis treści: Historia Środowisko Zabytki Oświata Bibliografia Koniec
Wstecz Dalej

3 Kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka o Płazie?
W 1376, kiedy jej właścicielem był Stefan Płaza herbu Topór. W 1683 r. kiedy przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. W 1893 kiedy przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. Wstecz

4 WSPANIALE! Pierwsza wzmianka źródłowa o Płazie pochodzi z roku 1376, kiedy wspomniany został jej właściciel Stefan Płaza herbu Topór. W połowie XV wieku dziedzicami wsi byli bracia Mikołaj i Jakub Płazowie. Za ich czasów obszar Płazy rozpadał się na 3 role szlacheckie, grunta plebańskie i łany kmiece. Wtedy też wybudowano drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego. następna kategoria

5 NIESTETY NIE… W 1683 r. przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. Podążano do Austrii, aby pomóc jej obronić się przed nawałą turecką (tzw. "odsiecz wiedeńska"). Spróbuj jeszcze raz

6 SPRÓBUJ JESZCZE RAZ… W roku 1893 przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. Założycielem zakładu był ówczesny właściciel Płazy Retinger. Interesującym zabytkiem architektury przemysłowej jest kręgowy piec do wypalania wapna typu "Hoffman", ostatnia tego typu budowla zachowana w Polsce. Przed wybuchem II wojny światowej wybudowano w Płazie nowy budynek szkolny, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa. Spróbuj jeszcze raz

7 Co to jest za drzewo? a) Jesion Wyniosły b) Lipa Srebrzysta
c) Tulipanowiec Amerykański

8 BRAWO! Tulipanowiec Amerykański rośnie w parku otaczającym pałac Starzeńskich           Pochodzi ze wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzony w końcu XVII w. Do Polski (w tym do Płazy) pierwsze okazy trafiły pod koniec XVIII w.            Może osiągnąć wysokość ponad 40 m. Wzrost dobry na glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych nad brzegami zbiorników wodnych i strumieni. Gatunek wybitnie światłolubny. Ozdobny przez jasną zieleń liści i posiadający duże zielono-żółte kwiaty podobne do tulipanów, skąd jego nazwa. Gatunek długowieczny, szybko rosnący. Tulipanowiec zdobiący Płazę ma obwód 264 cm. następna kategoria

9 Spróbuj jeszcze raz…. Jesion Wyniosły
          W całej Europie szeroko rozpowszechniony i często sadzony jako drzewo parkowe lub ozdobne. Osiąga wysokość do 40 m. Wymaga gleb zasobnych i wilgotnych. Gatunek światłolubny, odporny na mróz i zanieczyszczenia atmosferyczne. Jesion jest drzewem długowiecznym, szybko rosnącym. Jesion wyniosły rosnący w Płazie ma obwód 428 cm.           Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną w parku okalającym pałac Starzeńskich, w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Park jest dostępny dla wszystkich. Spróbuj jeszcze raz

10 Niestety nie…. Lipa Srebrzysta
 Drzewo dziko rosnące w południowo-wschodniej Europie i Azji Mniejszej - występuje tam jako gatunek lasotwórczy. Ze względu na swoją urodę jest już od prawie 200 lat bardzo chętnie sadzone jako drzewo ozdobne w parkach i przy ulicach. Ma bardzo piękne, jasno- lub złotożółte ubarwienie jesienne. Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną na placu przed "starym" Kościołem p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Płazie. Spróbuj jeszcze raz

11 Gdzie znajduje się ta kapliczka?
Kapliczki i krzyże przydrożne to jeden z przejawów ludowej religijności. Na ogół mijamy je obojętnie, nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego i kto je postawił. Tymczasem każdy przydrożny krzyż czy kapliczka mają własną historię i swego fundatora. Wrosły w krajobraz Płazy i stanowią jego nieodłączny element. Gdzie znajduje się ta kapliczka? a) koło cmentarza b) na Siemocie

12 NIESTETY NIE kapliczka koło cmentarza wygląda tak….
Jest to murowany słup pomalowany na biało, z wnęką na rzeźbę. Czterospadowy daszek zakończony jest krzyżem na szczycie. Kapliczka została wybudowana w XIX wieku. Pierwotnie znajdowała się w niej figurka św. Jana. Spróbuj jeszcze raz

13 BRAWO  Siemota to przysiółek Płazy, do którego wiedzie lokalna dróżka zaczynająca się przy budynku poczty. Kapliczka stoi wśród pól uprawnych tuż przy drodze. Powstała w latach 30-tych XX wieku, a więc przed II wojną światową. Została zbudowana przez rodzinę Brandysów. Rodzina ta często uczestniczyła w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej i tak narodził się pomysł ustawienia kapliczki. Początkowo kapliczka wisiała na drzewie, koło drogi. Po II wojnie światowej była niejednokrotnie odnawiana. Niedawno zbudowano nową kapliczkę, którą postawiono w tym samym miejscu. W niedużej kapliczce zbudowanej z drewna i przykrytej daszkiem z blachy umieszczono obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka jest zaszklona i umocowana na betonowym słupku. następna kategoria

14 Którego roku sięgają początki Szkoły Podstawowej w Płazie?

15 WSPANIALE Początki szkoły w Płazie sięgają okresu zaboru austriackiego. Od 1845 r. funkcjonowała w Płazie szkoła parafialna, przemianowana następnie na szkołę gminną, a od 1869 r. szkoła ta stała się szkołą ludową, oddaną w całości pod opiekę władz świeckich, do tego bowiem czasu nadzór nad szkołą sprawował konsystorz biskupi w Krakowie. następna kategoria Bibliografia

16 ŹLE oto widok szkoły z 1951 r. Warunki lokalowe były trudne. Dla około 250 uczniów 5-klasowej szkoły przeznaczono 4 pomieszczenia: 1 w budynku szkolnym, 1 w budynku gminnym i 2 u Jana Kozuba. W tej sytuacji kierownik szkoły podjął starania w sprawie budowy nowego budynku szkolnego. Spróbuj jeszcze raz

17 Niestety nie, oto obecny wygląd szkoły
Od 1999 roku funkcję dyrektora pełni Elżbieta Kucharska-Straś. W ciągu minionych 4 lat w szkole podstawowej nastąpiło sporo pozytywnych zmian. Z inicjatywy dyrektora powstały świetlice - szkolna i środowiskowa, z których korzysta wielu uczniów. Szkoła posiada swoją pracownię komputerową. Przy pomocy pracowników szkoły i przy dużym zaangażowaniu ze strony rodziców remontowane są sale dydaktyczne Spróbuj jeszcze raz

18 Materiały zaczerpnięto z następujących stron internetowych:
Dziękuję za uwagę Materiały zaczerpnięto z następujących stron internetowych: Koniec


Pobierz ppt "Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google