Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość Quiz o mojej miejscowości Dalej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość Quiz o mojej miejscowości Dalej."— Zapis prezentacji:

1

2 Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość Quiz o mojej miejscowości Dalej

3 2 Spis treści: Historia Historia Historia Środowisko Środowisko Środowisko Zabytki Zabytki Zabytki Oświata Oświata Oświata Bibliografia Bibliografia Bibliografia DalejWsteczKoniec

4 3 Kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka o Płazie? W 1376, kiedy jej właścicielem był Stefan Płaza herbu Topór. W 1376, kiedy jej właścicielem był Stefan Płaza herbu Topór. W 1376, kiedy jej właścicielem był Stefan Płaza herbu Topór. W 1376, kiedy jej właścicielem był Stefan Płaza herbu Topór. W 1683 r. kiedy przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. W 1683 r. kiedy przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. W 1683 r. kiedy przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. W 1683 r. kiedy przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. W 1893 kiedy przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. W 1893 kiedy przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. W 1893 kiedy przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. W 1893 kiedy przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. Wstecz

5 4 WSPANIALE! Pierwsza wzmianka źródłowa o Płazie pochodzi z roku 1376, kiedy wspomniany został jej właściciel Stefan Płaza herbu Topór. Pierwsza wzmianka źródłowa o Płazie pochodzi z roku 1376, kiedy wspomniany został jej właściciel Stefan Płaza herbu Topór. W połowie XV wieku dziedzicami wsi byli bracia Mikołaj i Jakub Płazowie. Za ich czasów obszar Płazy rozpadał się na 3 role szlacheckie, grunta plebańskie i łany kmiece. Wtedy też wybudowano drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego. W połowie XV wieku dziedzicami wsi byli bracia Mikołaj i Jakub Płazowie. Za ich czasów obszar Płazy rozpadał się na 3 role szlacheckie, grunta plebańskie i łany kmiece. Wtedy też wybudowano drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego. następna kategoria

6 5 NIESTETY NIE… W 1683 r. przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. Podążano do Austrii, aby pomóc jej obronić się przed nawałą turecką (tzw. "odsiecz wiedeńska"). W 1683 r. przez Płazę przechodziły wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. Podążano do Austrii, aby pomóc jej obronić się przed nawałą turecką (tzw. "odsiecz wiedeńska"). Spróbuj jeszcze raz

7 6 SPRÓBUJ JESZCZE RAZ… W roku 1893 przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. Założycielem zakładu był ówczesny właściciel Płazy Retinger. Interesującym zabytkiem architektury przemysłowej jest kręgowy piec do wypalania wapna typu "Hoffman", ostatnia tego typu budowla zachowana w Polsce. Przed wybuchem II wojny światowej wybudowano w Płazie nowy budynek szkolny, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa. W roku 1893 przy drodze prowadzącej do Chrzanowa uruchomiono tzw. Wapiennik. Założycielem zakładu był ówczesny właściciel Płazy Retinger. Interesującym zabytkiem architektury przemysłowej jest kręgowy piec do wypalania wapna typu "Hoffman", ostatnia tego typu budowla zachowana w Polsce. Przed wybuchem II wojny światowej wybudowano w Płazie nowy budynek szkolny, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa. Spróbuj jeszcze raz

8 7 Co to jest za drzewo? c) Tulipanowiec Amerykański c) Tulipanowiec Amerykański a) Jesion Wyniosły a) Jesion Wyniosły b) Lipa Srebrzysta b) Lipa Srebrzysta

9 8 BRAWO! Tulipanowiec Amerykański rośnie w parku otaczającym pałac Starzeńskich Pochodzi ze wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzony w końcu XVII w. Do Polski (w tym do Płazy) pierwsze okazy trafiły pod koniec XVIII w. Pochodzi ze wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzony w końcu XVII w. Do Polski (w tym do Płazy) pierwsze okazy trafiły pod koniec XVIII w. Może osiągnąć wysokość ponad 40 m. Wzrost dobry na glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych nad brzegami zbiorników wodnych i strumieni. Gatunek wybitnie światłolubny. Ozdobny przez jasną zieleń liści i posiadający duże zielono-żółte kwiaty podobne do tulipanów, skąd jego nazwa. Gatunek długowieczny, szybko rosnący. Tulipanowiec zdobiący Płazę ma obwód 264 cm. Może osiągnąć wysokość ponad 40 m. Wzrost dobry na glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych nad brzegami zbiorników wodnych i strumieni. Gatunek wybitnie światłolubny. Ozdobny przez jasną zieleń liści i posiadający duże zielono-żółte kwiaty podobne do tulipanów, skąd jego nazwa. Gatunek długowieczny, szybko rosnący. Tulipanowiec zdobiący Płazę ma obwód 264 cm. następna kategoria

10 9 Spróbuj jeszcze raz…. Jesion Wyniosły W całej Europie szeroko rozpowszechniony i często sadzony jako drzewo parkowe lub ozdobne. Osiąga wysokość do 40 m. Wymaga gleb zasobnych i wilgotnych. Gatunek światłolubny, odporny na mróz i zanieczyszczenia atmosferyczne. Jesion jest drzewem długowiecznym, szybko rosnącym. Jesion wyniosły rosnący w Płazie ma obwód 428 cm. W całej Europie szeroko rozpowszechniony i często sadzony jako drzewo parkowe lub ozdobne. Osiąga wysokość do 40 m. Wymaga gleb zasobnych i wilgotnych. Gatunek światłolubny, odporny na mróz i zanieczyszczenia atmosferyczne. Jesion jest drzewem długowiecznym, szybko rosnącym. Jesion wyniosły rosnący w Płazie ma obwód 428 cm. Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną w parku okalającym pałac Starzeńskich, w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Park jest dostępny dla wszystkich. Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną w parku okalającym pałac Starzeńskich, w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Park jest dostępny dla wszystkich. Spróbuj jeszcze raz

11 10 Niestety nie…. Lipa Srebrzysta Drzewo dziko rosnące w południowo-wschodniej Europie i Azji Mniejszej - występuje tam jako gatunek lasotwórczy. Ze względu na swoją urodę jest już od prawie 200 lat bardzo chętnie sadzone jako drzewo ozdobne w parkach i przy ulicach. Ma bardzo piękne, jasno- lub złotożółte ubarwienie jesienne. Drzewo dziko rosnące w południowo-wschodniej Europie i Azji Mniejszej - występuje tam jako gatunek lasotwórczy. Ze względu na swoją urodę jest już od prawie 200 lat bardzo chętnie sadzone jako drzewo ozdobne w parkach i przy ulicach. Ma bardzo piękne, jasno- lub złotożółte ubarwienie jesienne. Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną na placu przed "starym" Kościołem p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Płazie. Drzewa te, uznane za pomniki przyrody rosną na placu przed "starym" Kościołem p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Płazie. Spróbuj jeszcze raz

12 11 Kapliczki i krzyże przydrożne to jeden z przejawów ludowej religijności. Na ogół mijamy je obojętnie, nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego i kto je postawił. Tymczasem każdy przydrożny krzyż czy kapliczka mają własną historię i swego fundatora. Wrosły w krajobraz Płazy i stanowią jego nieodłączny element. Gdzie znajduje się ta kapliczka? Gdzie znajduje się ta kapliczka? b) na Siemocie a) koło cmentarza

13 12 NIESTETY NIE kapliczka koło cmentarza wygląda tak…. Jest to murowany słup pomalowany na biało, z wnęką na rzeźbę. Czterospadowy daszek zakończony jest krzyżem na szczycie. Kapliczka została wybudowana w XIX wieku. Pierwotnie znajdowała się w niej figurka św. Jana. Jest to murowany słup pomalowany na biało, z wnęką na rzeźbę. Czterospadowy daszek zakończony jest krzyżem na szczycie. Kapliczka została wybudowana w XIX wieku. Pierwotnie znajdowała się w niej figurka św. Jana. Spróbuj jeszcze raz

14 13 BRAWO Siemota to przysiółek Płazy, do którego wiedzie lokalna dróżka zaczynająca się przy budynku poczty. Kapliczka stoi wśród pól uprawnych tuż przy drodze. Powstała w latach 30-tych XX wieku, a więc przed II wojną światową. Została zbudowana przez rodzinę Brandysów. Rodzina ta często uczestniczyła w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej i tak narodził się pomysł ustawienia kapliczki. Początkowo kapliczka wisiała na drzewie, koło drogi. Po II wojnie światowej była niejednokrotnie odnawiana. Niedawno zbudowano nową kapliczkę, którą postawiono w tym samym miejscu. W niedużej kapliczce zbudowanej z drewna i przykrytej daszkiem z blachy umieszczono obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka jest zaszklona i umocowana na betonowym słupku. Siemota to przysiółek Płazy, do którego wiedzie lokalna dróżka zaczynająca się przy budynku poczty. Kapliczka stoi wśród pól uprawnych tuż przy drodze. Powstała w latach 30-tych XX wieku, a więc przed II wojną światową. Została zbudowana przez rodzinę Brandysów. Rodzina ta często uczestniczyła w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej i tak narodził się pomysł ustawienia kapliczki. Początkowo kapliczka wisiała na drzewie, koło drogi. Po II wojnie światowej była niejednokrotnie odnawiana. Niedawno zbudowano nową kapliczkę, którą postawiono w tym samym miejscu. W niedużej kapliczce zbudowanej z drewna i przykrytej daszkiem z blachy umieszczono obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka jest zaszklona i umocowana na betonowym słupku. następna kategoria

15 14 Którego roku sięgają początki Szkoły Podstawowej w Płazie? 1 1 8888 4444 5555 r r r r.... 1 9999 5555 1111 rrrr.... 1 9999 9999 9999 rrrr....

16 15 WSPANIALE Początki szkoły w Płazie sięgają okresu zaboru austriackiego. Od 1845 r. funkcjonowała w Płazie szkoła parafialna, przemianowana następnie na szkołę gminną, a od 1869 r. szkoła ta stała się szkołą ludową, oddaną w całości pod opiekę władz świeckich, do tego bowiem czasu nadzór nad szkołą sprawował konsystorz biskupi w Krakowie. Początki szkoły w Płazie sięgają okresu zaboru austriackiego. Od 1845 r. funkcjonowała w Płazie szkoła parafialna, przemianowana następnie na szkołę gminną, a od 1869 r. szkoła ta stała się szkołą ludową, oddaną w całości pod opiekę władz świeckich, do tego bowiem czasu nadzór nad szkołą sprawował konsystorz biskupi w Krakowie. następna kategoriaBibliografia

17 16 ŹLE oto widok szkoły z 1951 r. Warunki lokalowe były trudne. Dla około 250 uczniów 5- klasowej szkoły przeznaczono 4 pomieszczenia: 1 w budynku szkolnym, 1 w budynku gminnym i 2 u Jana Kozuba. W tej sytuacji kierownik szkoły podjął starania w sprawie budowy nowego budynku szkolnego. Warunki lokalowe były trudne. Dla około 250 uczniów 5- klasowej szkoły przeznaczono 4 pomieszczenia: 1 w budynku szkolnym, 1 w budynku gminnym i 2 u Jana Kozuba. W tej sytuacji kierownik szkoły podjął starania w sprawie budowy nowego budynku szkolnego. Spróbuj jeszcze raz

18 17 Niestety nie, oto obecny wygląd szkoły Od 1999 roku funkcję dyrektora pełni Elżbieta Kucharska-Straś. W ciągu minionych 4 lat w szkole podstawowej nastąpiło sporo pozytywnych zmian. Z inicjatywy dyrektora powstały świetlice - szkolna i środowiskowa, z których korzysta wielu uczniów. Szkoła posiada swoją pracownię komputerową. Przy pomocy pracowników szkoły i przy dużym zaangażowaniu ze strony rodziców remontowane są sale dydaktyczne Od 1999 roku funkcję dyrektora pełni Elżbieta Kucharska-Straś. W ciągu minionych 4 lat w szkole podstawowej nastąpiło sporo pozytywnych zmian. Z inicjatywy dyrektora powstały świetlice - szkolna i środowiskowa, z których korzysta wielu uczniów. Szkoła posiada swoją pracownię komputerową. Przy pomocy pracowników szkoły i przy dużym zaangażowaniu ze strony rodziców remontowane są sale dydaktyczne Spróbuj jeszcze raz

19 Dziękuję za uwagę Materiały zaczerpnięto z następujących stron internetowych: http://www.plaza.neostrada.pl/ http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aza http://spplaza.edupage.org/ Koniec


Pobierz ppt "Mieszkam w Płazie więc znam swoją miejscowość Quiz o mojej miejscowości Dalej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google