Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKOŚĆPLEMNIKÓWI KONCENTRACJA PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH W NASIENIU LUDZKIM NA TERENACH ANTROPOGENICZNIE ZMIENIONYCH – DONIESIENIE WSTĘPNE JAKOŚĆ PLEMNIKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKOŚĆPLEMNIKÓWI KONCENTRACJA PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH W NASIENIU LUDZKIM NA TERENACH ANTROPOGENICZNIE ZMIENIONYCH – DONIESIENIE WSTĘPNE JAKOŚĆ PLEMNIKÓW."— Zapis prezentacji:

1 JAKOŚĆPLEMNIKÓWI KONCENTRACJA PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH W NASIENIU LUDZKIM NA TERENACH ANTROPOGENICZNIE ZMIENIONYCH – DONIESIENIE WSTĘPNE JAKOŚĆ PLEMNIKÓW I KONCENTRACJA PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH W NASIENIU LUDZKIM NA TERENACH ANTROPOGENICZNIE ZMIENIONYCH – DONIESIENIE WSTĘPNE SPERM QUALITY AND CONCENTRATION OF CHEMICAL ELEMENTS IN HUMAN SEMEN FROM ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTS - PRELIMINARY REPORT Urszula Marzec-Wróblewska, Piotr Kamiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera, Wydział Lekarski, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, POLAND CEL PRACY Celem projektu jest ocena wpływu stopnia degradacji środowisk i destabilizacji gospodarki pierwiastkowej na stan równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej nasienia u ludzki zamieszkujących zróżnicowane środowiska. Badania te mają też na celu określenie, w jakim stopniu zmiany zachodzące w nasieniu są przyczyną destabilizacji jego parametrów jakościowych. Poszerzą wiedzę o czynnikach wpływających na niepłodność, zwłaszcza niepłodność o nieznanym pochodzeniu. MATERIAŁ Badania obejmują grupę 168. mężczyzn, którzy zgłosili sie do punktów diagnostyki medycznej i gabinetów lekarskich celem badań seminologicznych. Mężczyźni ci zamieszkują różne tereny województwa kujawsko-pomorskiego oraz kraju. Grupę kontrolną, stanowią osoby, u których stwierdzono normozoospermię zgodnie z wskazaniami WHO. Podstawą badań jest nasienie ludzkie (plemniki i plazma nasienna). METODYKA BADAŃ Próby nasienia, w ilości do 3,5 ml od osoby, zostały zebrane celem wykonania analiz nasienia (wygląd; objętość; ruchliwość; obecność komórek okrągłych w nasieniu; koncentracja plemników - kryteria WHO), koncentracji pierwiastków: Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, Al, Se, Be, V, Cd, Pb, Ni i Cr metodą ICP-MS oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy nadtlenkowej, katalazy, reduktazy i peroksydazy glutationowej. Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe dotyczące palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zawodowego narażenia na czynniki szkodliwe wśród uczestników badania. Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR PRAWIDŁOWE PARAMETRY JAKOŚCIOWE NASIENIA (KRYTERIA WHO): Objętość : 2.0 ml – 6,0 ml Koncentracja plemników : 20 mln - 200 mln plemników/ml Ruchliwość : 50% lub więcej progresywny postępowy ( tj. typu A i B ) lub 25% i więcej typu A typu A : ruch szybki, prostoliniowy, postępowy typu B : ruch wolny, słabo linearny, nie linearny Morfologia : 30% lub więcej z morfologią prawidłową TERMINOLOGIA: normozoospermia - prawidłowe nasienie, oligozoospermia - obniżona liczba plemników w ejakulacie (< 20 mln/ml), asthenozoospermia - nieprawidłowa ruchliwość plemników (< 50% plemników wykazuje ruch postępowy lub < 25% ruch liniowy), teratozoospermia - nieprawidłowa budowa plemników (< 30% z nich ma nieprawidłowo zbudowaną główkę), oligoasthenoteratozoospermia - połączenie trzech powyższych zaburzeń, azoospermia - brak plemników w ejakulacie, polispermia - ponad 200 mln plemników/ml aspermia - brak ejakulatu, hypospermia - objętość nasienia poniżej 2 ml, hiperspermia - objętość ejakulatu powyżej 6 ml. GRUPA BADANA N% poliasthenozoospermia21,55 asthenozoospermia2821,71 hipospermia, asthenozoospermia53,88 oligoasthenozoospermia1310,08 hipospermia, oligoasthenozoospermia10,78 azoospermia96,98 polizoospermia10,78 hiperspermia, normozoospermia75,43 hipospermia, normozoospermia21,55 aspermia, azoospermia10,78 hiperspermia, asthenozoospermia32,33 oligoasthenoteratozoospermia1410,85 asthenoteratozoospermia2317,83 oligoteratozoospermia43,10 oligozoospermia32,33 hiperspermia, azoospermia32,33 teratozoospermia43,10 hiperspermia, oligoasthenozoospermia10,78 hiperspermia, asthenoteratozoospermia10,78 hiperspermia,oligoasthenozoospermia10,78 hipospermia, asthenoteratozoospermia10,78 hiperspermia, teratozoospermia10,78 hipospermia, oligoasthenoteratozoospermia 10,78 GRUPA KONTROLNA normozoospermia39100,00 ANALIZA STATYSTYCZNA Badania obejmują grupę 168. mężczyzn. Do chwili obecnej wykonano analizy nasienia, koncentracji pierwiastków i przeprowadzono badania ankietowe. Wśród przebadanych pod kątem parametrów jakościowych pacjentów 23,21% wykazuje normozoospermię (gr. kontrolna), natomiast u 76,79% (gr. badana) stwierdzono odchylenia w stosunku do prawidłowych wartości jednego lub kilku parametrów jakościowych według kryteriów WHO. Część z dotychczas wykonanych analiz przedstawiono w tabelach i na wykresach. Praca naukowa została sfinansowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantu Rektora nr 47-2008. GRUPA BADANA N ważnych ŚredniaMedianaMinimumMaksimumOdch.std Be, BERYL 1240,001 0,0000,0040,001 Al, GLIN 12462,07952,7394,396215,73347,768 V, WANAD 1240,0040,0020,0000,0250,004 Cr, CHROM 1240,0330,000 0,8820,109 Mn, MANGAN 1240,0520,0190,0000,6170,082 Fe, ŻELAZO 12420,37918,2782,55869,7599,929 Co, KOBALT 1240,0010,000 0,0100,003 Ni, NIKIEL 1240,0430,0090,0001,4630,142 Cu, MIEDŹ 1241,4841,0820,09941,2803,671 Zn, CYNK 1241064,294949,28897,2406694,134827,829 Se, SELEN 1240,0600,0420,0040,4620,062 Mo, MOLIBDEN 1240,0590,0220,0001,2340,152 Cd, KADM 1240,0190,0050,0000,6440,066 Pb, OŁÓW 1240,1900,1220,0182,3210,270 Na, SÓD 12440144,59737950,3264120,388101471,62312266,606 Mg, MAGNEZ 1241066,027788,53229,8536401,2871003,131 K, POTAS 12412080,73311332,6591657,96835479,3075240,615 Ca, WAPŃ 1244453,2413924,832484,39017191,3042227,264 GRUPA KONTROLNA Be, BERYL 380,001 0,0000,0020,000 Al, GLIN 3865,75761,34513,170172,22635,432 V, WANAD 380,0040,0030,0000,0210,004 Cr, CHROM 380,0160,000 0,1110,029 Mn, MANGAN 380,0540,0180,0000,5250,106 Fe, ŻELAZO 3819,58318,4809,72438,5157,014 Co, KOBALT 380,0010,000 0,0090,002 Ni, NIKIEL 380,0170,000 0,0890,026 Cu, MIEDŹ 381,3341,1090,5865,7570,834 Zn, CYNK 381091,5941054,124351,8572864,893455,059 Se, SELEN 380,0630,0520,0220,1520,029 Mo, MOLIBDEN 380,0570,0190,0000,6830,119 Cd, KADM 380,0160,0060,0010,1420,030 Pb, OŁÓW 380,2570,1300,0392,5280,430 Na, SÓD 3840709,91640055,64328733,39764401,0649087,207 Mg, MAGNEZ 381103,032982,278383,9902890,096577,780 K, POTAS 3812849,35512381,0417190,60126464,2864080,857 Ca, WAPŃ384340,2624273,2052757,5777302,8131153,295 Test U Manna-Whitneya wykazał istotne różnice (p <0,05) pomiędzy: -średnią zawartością selenu w nasieniu u pacjentów grupy badanej i kontrolnej w grupie badanej: -średnią zawartością kobaltu w nasieniu u pacjentów nie wykazujących i wykazujących asthenozoospermię -średnią zawartością żelaza, kobaltu i ołowiu w nasieniu u pacjentów nie wykazujących i wykazujących teratozoospermię -średnią zawartością żelaza w nasieniu u pacjentów palących i niepalących tytoniu -średnią zawartością glinu w nasieniu u pacjentów pijących i niepijących kawy -średnią zawartością berylu, glinu, żelaza, cynku, selenu, ołowiu, wapna, potasu i magnezu w nasieniu u pacjentów pijących i niepijących alkoholu -średnią zawartością molibdenu i kadmu w nasieniu u pacjentów narażonych i nienarażonych zawodowo na inne czynniki szkodliwe w grupie kontrolnej: -średnią zawartością berylu, selenu, sodu i wapna w nasieniu u pacjentów palących i niepalących tytoniu Test Kruskala-Wallisa wykazał istotne różnice (p <0,05) pomiędzy: -średnią zawartością sodu w nasieniu w zależności od dziennej ilości wypalanych papierosów -średnią zawartością molibdenu w nasieniu w zależności od stopnia narażenia na inne czynniki szkodliwe - średnią zawartością potasu, magnezu, niklu i żelaza w nasieniu w zależności od typu miejscowości zamieszkiwanej (wieś, miasteczko >1000 mieszkańców, miasto) w grupie badanej: - średnią zawartością potasu, magnezu, ołowiu, kadmu i żelaza w nasieniu w zależności od typu miejscowości zamieszkiwanej (wieś, miasteczko >1000 mieszkańców, miasto) -średnią zawartością kobalt, selenu i sodu w nasieniu u pacjentów wykazujących poszczególne nieprawidłowe parametry jakościowe nasienia


Pobierz ppt "JAKOŚĆPLEMNIKÓWI KONCENTRACJA PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH W NASIENIU LUDZKIM NA TERENACH ANTROPOGENICZNIE ZMIENIONYCH – DONIESIENIE WSTĘPNE JAKOŚĆ PLEMNIKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google