Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urodził się 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce jako drugi syna adwokta,należącego do zubożałej szlachty korsykańskiej. Miał 6 rodzeństwa.Od najmłodszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urodził się 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce jako drugi syna adwokta,należącego do zubożałej szlachty korsykańskiej. Miał 6 rodzeństwa.Od najmłodszych."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Urodził się 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce jako drugi syna adwokta,należącego do zubożałej szlachty korsykańskiej. Miał 6 rodzeństwa.Od najmłodszych lat przejawiał geniusz wojenny i taktyczny. Postrach XVIII i XIX Europy, wybitny wódz polityk, mówca.Od roku 1799 Pierwszy Konsul Francj i,od 1804 cesarz Francuzów.Twórca potęgi gospodarczej i militarnej XIX wiecznej Francji. Zmarł 5 maja 1821,na wyspie św.Heleny, gdzie został zesłany po swej największej klęsce pod Waterloo. Okres jego panowania jest zwany Epoką Napoleońską

4 Bitwa pod Marengo – odbyła się 14 czerwca 1800 pomiędzy armią Francji pod dowództwem Napoleona w sile 23 tys. Żołnierzy,a armią Austrii dowodzoną przez Michaela von Melasa w sile 31 tys. Żołnierzy. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Francji, jej skutkiem było wyparcie Austryjaków z terenów Włoch

5 Bitwa pod Hohenlinden- dobyła się 4 grudnia 1800 pomiędzy armią francuską dowodzoną przez Jeana Victora Moreaua w sile 56 tys. Żołnierzy,a armią bawarsko-austryjacką arcyksięcia Austrii Jana Habsburga w sile ok. 63 tys. Żołnierzy. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk Francji,a najistotniejszym skutkiem było zmuszenie Austrii do podpisania korzystnego dla Francji pokoju w Luneville

6 Bitwa pod Ulm - odbyła się w dniach 8-15 października 1805 pomiędzy wojskami Francji dowodzonymi przez Napoleona w sile 150 tys. Żołnierzy,a wojskiem austryjackimi dowodzonym przez Karla Macka von Leibericha w sile ok. 72 tys. Żołnierzy.Bitwa zakończyła się klęską wojsk austryjackich.

7 Bitwa pod Trafalgarem – bitwa morska, która miała miejsce 21 października 1805,pomiędzy flotą Brytyjską dowodzoną przez admirała Haratio Nelsona w sile 33 jednostek nawodnych,a połączonymi flotami Francji i Hiszpanii dowodzonymi przez Pierrea Charlesa de Villeneuve w sile 40 jednostek nawodnych.Bitwa zakończyła się porażką floty francusko-hiszpańskiej oraz przekreśliła szanse desantu na Wyspy Brytyjskie,który planował Napoleon

8 Bitwa pod Austerlitz – (zwana także bitwą III cesarzy)odbyła się 2 grudnia 1805 pomiędzy Wielką Armią dowodzoną przez Napoleona w sile 58 tys. Żołnierzy piechoty, 13 tys. Kawalerii i 139 dział,a połączonymi siłami rosyjsko-austryjackimi Michaaiła Kutzonowa ( car Rosji )i Jana I Liechtensteina ( cesarz Austrii) w sile 75 tys. Żołnierzy piechoty,17 tys. Kawalerii i 278 dział.Bitwa zakończyła się całkowitym rozbiciem wojsk Austrii i Rosji oraz umożliwiła Napoleonowi pochód w głąb Europy. I Faza Bitwy II Faza Bitwy

9 Bitwa pod Jeną-Auerstedt – 14 października 1806 to seria starć pomiędzy siłami Francji,dowodzonymi przez Napoleona i Luisa Nicolasa Davouta,w sile ok. 117 tys. Żołnierzy ( w obu bitwach),a siłami Prus i Królestwa Saksonii dowodzonymi przez Karola Wilhelma Brunszwickiego, Fryderyka Ludwika Hohenlohena i Ernsta Friedricha von Rüchela stojących na czele ok. 111 tys. Żołnierzy.Obie batalie zakończyły się zwycięstwem wojsk francuskich

10 Bitwa pod Heilsbergiem - odbyła się 10 czerwca 1807 pomiędzy Wojsami dowodzonymi przez Napoleona w sile 56 tys. Żołnierzy,a armią Rosyjską dowodzoną przez gen. Bennigsena w sile ok. 90 tys. Żołnierzy. Bitwa nie została rozstrzygnięta

11 Bitwa pod Frydlandem – odbyła się 14 czerwca 1807 pomiędzy siłami Imperium Francuskiego dowodzonymi przez Napoleona w sile ok. 80 tys. Żołnierzy,a siłami Rosji dowodzonymi przez Levina Augusta von Bennigsena. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Francji,doprowadziła również do klęski IV koalicji antyfrancuskiej,oraz podpisania pokoju w Tylży na mocy którego powstało Księstwo Warszawskie

12 Bitwa pod Somosierrą – najkrótsza bitwa w historii ( trwała ok. 8 min) odbyła się 30 listopada 1808 na przełączy Somosierra w Hiszpanii. Bitwa była właściwie szarżą polskich kawalerzystów na pozycje broniących się w przełęczy Hiszpanów.Szarża okazała się ogromnym sukcesem,gdyż otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt

13 Bitwa pod Wagram – stoczona w dniach 5-6 lipca 1809 pomiędzy połączonymi siłami Francji,Królestwa Włoch,Bawarii oraz Saksonii dowodzonymi przez Napoleona w sile ok. 190 tys. Żołnierzy i 488 dział,a siłami Austrii dowodzonymi przez Karola Ludwika Habsburga w sile ok. 120 tys. Żołnierzy piechoty,15 tys. Kawalerii i 446 dział ( inne źródła podają 482 działa ).Całkowite zwycięstwo wojsk Francji,zmuszenie Austrii do podpisania pokoju w Schonbrunn.

14 Bitwa pod Borodino – bitwa stoczona podczas wyprawy przeciw Rosji w dniach 5-7 września 1812 pomiędzy siłami Francji dowodzonymi przez Napoleona w sile 135 tys. Żołnierzy,a wojskami cara Michaiła Kutzonowa w sile 120 tys. Żołnierzy.Bitwa okupiona ogromnymi stratami obu stron.Jednak w jej wyniku Napoleon zajął Moskwę

15 Bitwa nad Berezyną - odbyła się w daniach 25-29 listopada 1812 pomiędzy wojskami dowodzonymi przez Napoleona w sile 37 tys. Żołnierzy,a armią Rosyjską pod dowództwem Michaiła Kutuzowa w sile ok. 40 tys. Żołnierzy. Bitwa nie została definitywnie rozstrzygnięta.

16 Bitwa pod Lipskiem – zwana też bitwą narodów,stoczona w dniach 16-19 października 1813 pomiędzy siłami Francji, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Saksonii dowodzonych prze Napoleona,w sile 175 tys. Żołnierzy i 700 dział,a siłami Austrii,Prus,Rosji i Szwecji w sile ok. 360 tys. Żołnierzy i 1500 dział,dowodzonymi przez Karla Schwarzenberga, Gebharda von Blüchera, Levina Augusta von Bennigsena i księcia Szwecji Karola Szwedzkiego.Bitwa zakończyła się kompletną klęską wojsk sprzymierzonych z Francją,ich kompletnym rozbiciem i zniszczeniem

17 Bitwa pod Waterloo – ostatnie starcie doby wojen napoleońskich.Bitwa odbyła się 18 czerwca 1815 pomiędzy siłami wiernymi Napoleonowi w sile ok.50 tys. Piechoty,16 tys. Kawalerii i 246 dział,a siłami VI koalicji antyfrancuskiej,głównie wojskami Pruskimi i Angielskimi w sile 110 tys. Żołnierzy,13 tys. Kawalerii i 156 działami.Siły koalicyjne dowodzone były przez księcia Welingtona i generała pruskiego Gebharda von Blüchera.Bitwa zakończyła się klęską wojsk dowodzonych przez Bonapartego.Skutkowała też ostatecznym pokonaniem Francji,końcem wojen napoleońskich oraz zesłaniem Napoleona na wyspę św.Heleny,gdzie zmarł

18

19 Skutki Wojen Napoleońskich: -zachwianie równowagi Europejskiej -podporządkowanie wielu państw Francji i jej interesom -stworzenie kilku państw np. Księstwa Warszawskiego - powstanie nowych systemów prawnych wzorowanych na kodeksie Napoleona -ogromne straty w ludziach -wyniszczenie gospodarek praktycznie wszystkich krajów Europy -stworzenie nowego systemu ładu w ramach postanowień kongresu wiedeńskiego -powstanie Świętego Przymierza mającego stać na staży ładu społeczno-politycznego w Europie -restauracja monarchii we Francji

20


Pobierz ppt "Urodził się 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce jako drugi syna adwokta,należącego do zubożałej szlachty korsykańskiej. Miał 6 rodzeństwa.Od najmłodszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google