Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy 31 miejscowości, w których zamieszkuje 6800 mieszkańców. Największe wioski to Baranowo, Zawady, Cierpięta i Jastrząbka. Na obszarze gminy znajdują się 2 parafie i 29 sołectw. Większość mieszkańców gminy żyje z rolnictwa nastawionego na produkcję mleka. Kierunek ten potwierdza obecność dwóch zakładów mleczarskich na terenie gminy: zakładu Hochland i spółdzielni Mlekowita. Gmina Baranowo jest nowoczesną gminą wiejską o funkcji rolniczo- turystycznej z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, respektującą zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Od wielu lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale największy skok cywilizacyjny odnotowujemy od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Zawdzięczać to należy funduszom przedakcesyjnym i poakcesyjnym dostępnym w ramach SAPARD, ZPORR, PROW, EFRROW i RPO, a także środkom z budżetu Marszałka.

3

4 Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek I. Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap I Baranowska wieś odnową stoi Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska Urządzenie bazy kulturalno - turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół w Zawadach Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Baranowo - LGD Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska - LGD

5 II. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranowo. Etap I, Etap II Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo

6

7

8 Projekt RW.II./AK/ /09 Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek - zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Umowa o przyznanie pomocy Nr UM /09 RW.II.AK/ /09 z dnia 24/10/2009 roku. Całkowita wartość Projektu – ,54zł, w tym kwalifikowalne ,98zł: EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych środki własne ogółem ,54zł Okres realizacji Projektu: 30/03/ /08/2010 roku

9

10 Projekt RW.II.AK/ /09 Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap I -zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr UM /09 RW.II.AK/ /09 z dnia 24/10/2009 roku. Całkowita wartość Projektu – ,18zł, w tym kwalifikowalne ,85zł: EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych środki własne ogółem ,18zł Okres realizacji Projektu: 12/03/ /06/2010

11

12

13 Projekt RW.II./AR/ /10 Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska - zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr UM /10 RW.II./AR/ /10 z dnia 11/01/2012 roku Całkowita wartość Projektu – ,27zł, w tym kwalifikowalne ,80zł EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych środki własne ogółem ,27zł Okres realizacji Projektu: 30/11/ /11/2012

14 Cierpięta

15

16 Wola Błędowska

17 Projekt RW.II./AR/ /10 Baranowska wieś odnową stoi – zrealizowane Umowa o przyznanie pomocy Nr UM /10 RW.II./AR/ /10 z dnia 11/01/2012 roku Planowana Całkowita wartość Projektu – ,91zł, w tym kwalifikowalne ,00zł - planowane EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem ,91zł. Planowany okres realizacji Projektu: 30/11/ /10/2013. W tym: Etap I Zagospodarowanie terenu centrum wsi Ramiona - zrealizowane Całkowita wartość I etapu Projektu – ,78zł, w tym kwalifikowalne ,24zł - EFRROW – ,00 tj. 75% kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż ,00zł - środki własne ogółem ,78zł Okres realizacji I etapu Projektu: 30/11/ /10/2012. Etap II Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rycica – zrealizowane Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rupin – zrealizowane Planowana całkowita wartość II etapu Projektu – ,13zł, w tym kwalifikowalne ,76zł - planowane EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem ,13zł Planowany okres realizacji II etapu Projektu: 30/04/ /10/2013.

18 Ramiona

19

20 Rycica

21 Rupin

22 Urządzenie bazy kulturalno - turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu – zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr UM /10 RW.II./AR/ /10 z dnia 11/01/2012 roku Planowana Całkowita wartość Projektu – ,40zł, w tym kwalifikowalne ,33zł - planowane EFRROW – ,20zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem ,20zł Okres realizacji Projektu: 09/04/ /09/2013. w tym: Etap I Termomodernizacja siedziby Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawady oraz Towarzystwa społeczno- kulturalnego im. Aleksandra Kopcia - zrealizowane Całkowita wartość I etapu Projektu – ,85zł w tym kwalifikowalne ,38zł - EFRROW – ,20zł tj. 75% kwalifikowalnych, - środki własne ogółem ,65zł Okres realizacji I etapu Projektu: 09/04/ /11/2012 Etap II Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowych Łąkach - zrealizowany Planowana całkowita wartość II etapu Projektu – ,55zł, w tym kwalifikowalne ,95zł - planowane EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem ,55zł Planowany okres realizacji II etapu Projektu: 30/04/ /09/2013.

23

24

25

26

27 Projekt RW.II./AR/ /10 Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół w Zawadach - zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr UM /10 RW.II./AR/ /10 z dnia 11/01/2012 roku Całkowita wartość Projektu – ,74zł, w tym kwalifikowalne ,79zł - EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki Moje boisko –Orlik 2012– ,00zł, - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – ,50zł, - środki własne ogółem ,24zł. Okres realizacji Projektu: 30/11/ /12/2012

28

29

30 Projekt RW.II./BW/ /10 Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Baranowo - LGD - zrealizowany Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr UM /10 RW.II./BW/ /10 z dnia 30 listopada 2010 roku Całkowita wartość Projektu – ,44zł, w tym kwalifikowalne ,55zł - EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem ,44zł Okres realizacji Projektu: 20/12/ /11/2011 W tym: Etap I Urządzenie centrum wsi Dłutówka, Całkowita wartość I etapu Projektu – ,22zł, w tym kwalifikowalne ,53zł: - EFRROW – ,00 tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem ,22zł Okres realizacji I etapu Projektu: 20/12/ /03/2011 Etap II Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap II. Całkowita wartość II etapu Projektu – ,22, w tym kwalifikowalne ,02zł - EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem ,22zł Okres realizacji II etapu Projektu: 21/12/ /11/2011

31 Etap I

32

33 Etap II

34

35 Projekt RW-VII MG Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska – zrealizowany Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr UM /11 RW-VII MG z dnia 24/05/2012 roku. PROJEKT W TRAKCIE ANEKSOWANIA NA KWOTY PO PRZETARGU* Planowana całkowita wartość Projektu wg umowy ,40zł, w tym kwalifikowalne ,17zł - planowane EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż ,00zł - planowane środki własne ogółem ,40zł Planowany okres realizacji Projektu: 25/05/ /10/2013

36

37

38

39 Projekt RW.II./ES/ /09 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranowo. Etap I, Etap II - zrealizowany Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr UM /09 RW.II. /ES/ /09 z dnia 25/05/2010 roku. Całkowita wartość Projektu – ,65 zł, w tym kwalifikowalne ,99 zł - EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem ,65 zł Okres realizacji Projektu: 24/04/ /12/2011 w tym: Etap I Całkowita wartość I etapu Projektu – ,33zł, w tym kwalifikowalne ,94 zł - EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem ,33 zł Okres realizacji I etapu Projektu: 24/04/ /01/2011 Etap II Całkowita wartość II etapu Projektu – ,32zł, w tym kwalifikowalne ,05 zł - EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem ,32 zł Okres realizacji II etapu Projektu: 24/04/ /12/2011

40

41

42

43 Projekt RW-II AR Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo – w trakcie realizacji Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr UM /11 RW-II AR z dnia 19/11/2012 roku. PROJEKT W TRAKCIE OCENY PROCEDURY PRZETARGOWEJ* Planowana całkowita wartość Projektu wg umowy ,55zł, w tym kwalifikowalne ,91zł - planowane EFRROW – ,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem ,55 zł Planowany okres realizacji Projektu: 29/12/ /12/2013. *Wartości Projektów po przetargu, a przez to dofinansowania mogą ulec zmianom.

44

45

46


Pobierz ppt "Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google