Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy 31 miejscowości, w których zamieszkuje 6800 mieszkańców. Największe wioski to Baranowo, Zawady, Cierpięta i Jastrząbka. Na obszarze gminy znajdują się 2 parafie i 29 sołectw. Większość mieszkańców gminy żyje z rolnictwa nastawionego na produkcję mleka. Kierunek ten potwierdza obecność dwóch zakładów mleczarskich na terenie gminy: zakładu Hochland i spółdzielni Mlekowita. Gmina Baranowo jest nowoczesną gminą wiejską o funkcji rolniczo- turystycznej z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, respektującą zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Od wielu lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale największy skok cywilizacyjny odnotowujemy od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Zawdzięczać to należy funduszom przedakcesyjnym i poakcesyjnym dostępnym w ramach SAPARD, ZPORR, PROW, EFRROW i RPO, a także środkom z budżetu Marszałka.

3

4 Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek I. Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap I Baranowska wieś odnową stoi Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska Urządzenie bazy kulturalno - turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół w Zawadach Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Baranowo - LGD Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska - LGD

5 II. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranowo. Etap I, Etap II Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo

6

7

8 Projekt RW.II./AK/0219.4-144/09 Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek - zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Umowa o przyznanie pomocy Nr 0045-6922-UM0700144/09 RW.II.AK/0219.4- 144/09 z dnia 24/10/2009 roku. Całkowita wartość Projektu – 310.670,54zł, w tym kwalifikowalne 246.119,98zł: EFRROW – 184.589,00zł tj. 75% kwalifikowalnych środki własne ogółem - 126.081,54zł Okres realizacji Projektu: 30/03/2009-31/08/2010 roku

9

10 Projekt RW.II.AK/0219.4-41/09 Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap I -zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr 0044-6922-UM0700041/09 RW.II.AK/0219.4-41/09 z dnia 24/10/2009 roku. Całkowita wartość Projektu – 951.549,18zł, w tym kwalifikowalne 636.914,85zł: EFRROW – 477.686,00zł tj. 75% kwalifikowalnych środki własne ogółem - 473.863,18zł Okres realizacji Projektu: 12/03/2009-30/06/2010

11

12

13 Projekt RW.II./AR/0219.4-237/10 Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska - zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr 00106-6922-UM0700237/10 RW.II./AR/0219.4-237/10 z dnia 11/01/2012 roku Całkowita wartość Projektu – 713.798,27zł, w tym kwalifikowalne 580.323,80zł EFRROW – 435.242,00zł tj. 75% kwalifikowalnych środki własne ogółem - 278.556,27zł Okres realizacji Projektu: 30/11/2010- 19/11/2012

14 Cierpięta

15

16 Wola Błędowska

17 Projekt RW.II./AR/0219.4-235/10 Baranowska wieś odnową stoi – zrealizowane Umowa o przyznanie pomocy Nr 00103-6922-UM0700235/10 RW.II./AR/0219.4-235/10 z dnia 11/01/2012 roku Planowana Całkowita wartość Projektu – 476.708,91zł, w tym kwalifikowalne 387.617,00zł - planowane EFRROW – 287.575,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem - 189.133,91zł. Planowany okres realizacji Projektu: 30/11/2010- 31/10/2013. W tym: Etap I Zagospodarowanie terenu centrum wsi Ramiona - zrealizowane Całkowita wartość I etapu Projektu – 138.591,78zł, w tym kwalifikowalne 112.676,24zł - EFRROW – 81.370,00 tj. 75% kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 81.370,00zł - środki własne ogółem - 57.221,78zł Okres realizacji I etapu Projektu: 30/11/2010- 31/10/2012. Etap II Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rycica – zrealizowane Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rupin – zrealizowane Planowana całkowita wartość II etapu Projektu – 338.117,13zł, w tym kwalifikowalne 274.940,76zł - planowane EFRROW – 206.205,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem - 131.912,13zł Planowany okres realizacji II etapu Projektu: 30/04/2013 - 31/10/2013.

18 Ramiona

19

20 Rycica

21 Rupin

22 Urządzenie bazy kulturalno - turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu – zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr 00104-6922-UM0700257/10 RW.II./AR/0219.4-257/10 z dnia 11/01/2012 roku Planowana Całkowita wartość Projektu – 744.881,40zł, w tym kwalifikowalne 566.007,33zł - planowane EFRROW – 423.786,20zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem - 321.095,20zł Okres realizacji Projektu: 09/04/2010- 31/09/2013. w tym: Etap I Termomodernizacja siedziby Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawady oraz Towarzystwa społeczno- kulturalnego im. Aleksandra Kopcia - zrealizowane Całkowita wartość I etapu Projektu – 278.452,85zł w tym kwalifikowalne 211.316,38zł - EFRROW – 157.768,20zł tj. 75% kwalifikowalnych, - środki własne ogółem - 120.684,65zł Okres realizacji I etapu Projektu: 09/04/2010-30/11/2012 Etap II Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowych Łąkach - zrealizowany Planowana całkowita wartość II etapu Projektu – 466.428,55zł, w tym kwalifikowalne 354.690,95zł - planowane EFRROW – 266.018,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem - 200.410,55zł Planowany okres realizacji II etapu Projektu: 30/04/2013 - 31/09/2013.

23

24

25

26

27 Projekt RW.II./AR/0219.4-236/10 Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół w Zawadach - zrealizowany Umowa o przyznanie pomocy Nr 00105-6922-UM0700236/10 RW.II./AR/0219.4-236/10 z dnia 11/01/2012 roku Całkowita wartość Projektu – 1.026.304,74zł, w tym kwalifikowalne 834.499,79zł - EFRROW – 417.249,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki Moje boisko –Orlik 2012– 482.000,00zł, - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 124.888,50zł, - środki własne ogółem - 2.167,24zł. Okres realizacji Projektu: 30/11/2010-21/12/2012

28

29

30 Projekt RW.II./BW/0219.11-8/10 Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Baranowo - LGD - zrealizowany Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr 00019-6930-UM0730008/10 RW.II./BW/0219.11-8/10 z dnia 30 listopada 2010 roku Całkowita wartość Projektu – 640.206,44zł, w tym kwalifikowalne 516.722,55zł - EFRROW – 372.073,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem - 268.133,44zł Okres realizacji Projektu: 20/12/2007-30/11/2011 W tym: Etap I Urządzenie centrum wsi Dłutówka, Całkowita wartość I etapu Projektu – 339.608,22zł, w tym kwalifikowalne 271.656,53zł: - EFRROW – 188.274,00 tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem - 151.334,22zł Okres realizacji I etapu Projektu: 20/12/2007-30/03/2011 Etap II Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy Kościele w Baranowie etap II. Całkowita wartość II etapu Projektu – 300.598,22, w tym kwalifikowalne 245.066,02zł - EFRROW – 183.799,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem - 116.799,22zł Okres realizacji II etapu Projektu: 21/12/2009-30/11/2011

31 Etap I

32

33 Etap II

34

35 Projekt RW-VII.7161.5.30.2011.MG Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska – zrealizowany Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr 00027- 6930-UM0730096/11 RW-VII.7161.5.30.2011.MG z dnia 24/05/2012 roku. PROJEKT W TRAKCIE ANEKSOWANIA NA KWOTY PO PRZETARGU* Planowana całkowita wartość Projektu wg umowy 185.658,40zł, w tym kwalifikowalne 148.665,17zł - planowane EFRROW – 80.000,00zł tj. 75% kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 80.000,00zł - planowane środki własne ogółem - 105.658,40zł Planowany okres realizacji Projektu: 25/05/2011- 31/10/2013

36

37

38

39 Projekt RW.II./ES/0219.5-24/09 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranowo. Etap I, Etap II - zrealizowany Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr 00040-6921-UM0700026/09 RW.II. /ES/0219.5-24/09 z dnia 25/05/2010 roku. Całkowita wartość Projektu – 3.766.995,65 zł, w tym kwalifikowalne 2.827.016,99 zł - EFRROW – 2.120.262,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem - 1.646.733,65 zł Okres realizacji Projektu: 24/04/2008-29/12/2011 w tym: Etap I Całkowita wartość I etapu Projektu – 1.954.073,33zł, w tym kwalifikowalne 1.349.954,94 zł - EFRROW – 1.012.466,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem - 941.607,33 zł Okres realizacji I etapu Projektu: 24/04/2008-31/01/2011 Etap II Całkowita wartość II etapu Projektu – 1.812.922,32zł, w tym kwalifikowalne 1.477.062,05 zł - EFRROW – 1.107.796,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - środki własne ogółem - 705.126,32 zł Okres realizacji II etapu Projektu: 24/04/2008-29/12/2011

40

41

42

43 Projekt RW-II.7160.14.140.2011.AR Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo – w trakcie realizacji Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy Nr 00129- 6921-UM0700186/11 RW-II.7160.14.140.2011.AR z dnia 19/11/2012 roku. PROJEKT W TRAKCIE OCENY PROCEDURY PRZETARGOWEJ* Planowana całkowita wartość Projektu wg umowy 2.299.397,55zł, w tym kwalifikowalne 1.869.199,91zł - planowane EFRROW – 1.401.899,00zł tj. 75% kwalifikowalnych - planowane środki własne ogółem - 897.498,55 zł Planowany okres realizacji Projektu: 29/12/2011-31/12/2013. *Wartości Projektów po przetargu, a przez to dofinansowania mogą ulec zmianom.

44

45

46


Pobierz ppt "Gmina Baranowo to jedna z jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego. Położona na Kurpiach, oddalona o 25 km od Ostrołęki i o 33 km od Przasnysza. Gmina liczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google