Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Pałac Pod Blachą, jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, późnobarokową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Pałac Pod Blachą, jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, późnobarokową."— Zapis prezentacji:

1 Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie
Pałac Pod Blachą, jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, późnobarokową formę otrzymał w następstwie przebudów w latach Ocalały w czasie wojny, odrestaurowany w latach wykorzystywany był na cele administracyjne i biurowe. W 1989 roku przekazany został Zamkowi Królewskiemu. Wykonane doraźnie prace remontowe pozwoliły na użytkowanie wnętrz pałacowych w ograniczonym zakresie, tym bardziej, że zły stan techniczny, m.in. ze względu na warunki geologiczne drastycznie się pogarszał. Pałac Pod Blachą zlokalizowany jest w strefie Skarpy Warszawskiej, która jest złożona i trudna geotechniczne oraz przecina warstwy wodonośne. Wiek obiektu, liczne przebudowy i rozbudowy, różny poziom fundamentowania, pożar, wojna, budowa i eksploatacja Trasy W-Z w połączeniu z nawodnionym, niejednorodnym, w części nasypowym, podłożem gruntowym spowodowały znaczne i liczne uszkodzenia.

2 Najpoważniejsze uszkodzenia Pałacu pod Blachą
Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Najpoważniejsze uszkodzenia Pałacu pod Blachą brak stabilnego posadowienia fundamentów, zwłaszcza skrzydła południowego i północnego, duże zawilgocenie murów, spowodowane brakiem poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, plamy i przebarwienia solne oraz zniszczenia murów, okładzin kamiennych i tynków zewnętrznych, pęknięcia ścian, obszerne i głębokie zniszczenia strukturalne tynku wewnętrznego, zagrzybienie, zły stan techniczny instalacji wewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych),

3 Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie
Remont pałacu należał do najtrudniejszych przedsięwzięć technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych Zamku w ostatnich latach.

4 Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie
W 2001 roku opracowano projekt podstawowy remontu pałacu, a w 2004 roku zaktualizowano go. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na rozpoczęcie prac. W 2004 roku Zamek otrzymał pierwsze pieniądze na ratowanie zabytku. Jednocześnie przygotowany został wniosek do Unii Europejskiej o dalsze sfinansowanie remontu Data złożenia wniosku: 16 września 2004r. Decyzja o przyznaniu dofinansowania: Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2005r. Zawarcie umowy prefinansowania projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.: 13 września 2005r. Zawarcie umowy dofinansowania z Wojewodą Mazowieckim: 20 września 2005r. Kompleksowy remont pałacu Pod Blachą przeprowadzony został w latach Realizacja projektu pn. „Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie” prowadzona była na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zamkiem Królewskim w Warszawie w ramach Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działania 1.4 – „Rozwój turystyki i kultury” – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz wsparcia z budżetu państwa. Realizacja ww. przedsięwzięcia została sfinansowana z następujących źródeł: Ze środków Unii Europejskiej  745 029,43 PLN (52% wartości inwestycji) Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 204 463,03 PLN (15% wartości inwestycji) Ze środków własnych Zamku Królewskiego 13 497 135,56 PLN (33% wartości inwestycji). Łączna wartość inwestycji wyniosła 41  ,02 PLN.

5 Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęto pierwszy etap prac.
Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęto pierwszy etap prac. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego pod poszczególnymi skrzydłami pałacu, metodą iniekcji wysokociśnieniowej, wzmocniono konstrukcję Korpusu Głównego, poprzez wykonanie żelbetowych wieńców obwodowych. wykonano izolacje ścian fundamentowych, przeprowadzono odwodnienie terenu, przebudowano infrastrukturę zewnętrzną w rejonie obiektu - wybudowano drogę dojazdową na dziedziniec. W trakcie rutynowych, wyprzedzających badań archeologicznych na terenie dziedzińca, w miejscu projektowanej komory podziemnej, natrafiono m.in. na XIV-wieczny kamienno-ceglany mur o wątku wendyjskim, a także pozostałości po wcześniejszym ziemno-drewnianym wale grodu warszawskiego. Prace remontowe wówczas wstrzymano w celu uzyskania maksymalnych informacji o zasięgu i przebiegu odsłoniętej konstrukcji wału.

6 Podstawowe założenia opracowania projektu architektonicznego:
Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Podstawowe założenia opracowania projektu architektonicznego: naprawa, wzmocnienie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, wykonanie podziemnej komory technicznej, przebudowa sieci infrastruktury zewnętrznej, remont wszystkich pomieszczeń, również w zakresie konstrukcji murów, udostępnienie pałacu Pod Blachą osobom niepełnosprawnym – pochylnie, winda, toalety, adaptacja części pomieszczeń do nowych funkcji, odtworzenie historycznego układu pomieszczeń poziomu 0 i +1 w korpusie głównym, przywrócenie w części pomieszczeń ich historycznego wystroju, wymiana w całości stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę poprawną historycznie, remont i naprawa dachów, przebudowa dachu nad skrzydłem północnym, renowacja elewacji wraz z konserwacją rzeźb, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i urządzeń technicznych, wyposażenie zespołu pałacowego i Biblioteki w wentylację mechaniczną i klimatyzację, remont nawierzchni dziedzińca,

7 Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie
W wyniku przeprowadzonego remontu Pałac Pod Blachą przywrócono do pełnej sprawności technicznej określając zarazem na nowo jego funkcje muzealne i edukacyjne. Elewacja otrzymała nową historyczną kolorystykę, a rzeźby i kamieniarkę poddano gruntownej konserwacji. Odtworzono podziały historyczne wnętrz, dostosowując je w trakcie remontu do nowych zadań. Udostępniona została już nowa ekspozycja kobierców Fundacji Teresy Sahakian oraz wielofunkcyjne pomieszczenia dydaktyczne. Trwają prace nad urządzaniem wnętrz poświęconych ks. Józefowi Poniatowskiemu. Wprowadzono klimatyzację, a na pomieszczenie tych i innych urządzeń technicznych wykonano specjalną komorę pod dziedzińcem. Z kostki granitowej i bazaltowej ułożona została nad nią nawierzchnia nowego dziedzińca, w przyszłości miejsce spotkań i wystaw plenerowych. W całym obiekcie wykonano badania i prace konserwatorskie, odsłaniające wszędzie tam gdzie było to możliwe dawne relikty przywracając wnętrzom zabytkowy charakter.

8


Pobierz ppt "Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie Pałac Pod Blachą, jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, późnobarokową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google