Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Gdańsk 27 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Gdańsk 27 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski,"— Zapis prezentacji:

1 Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Gdańsk 27 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski, DAE MPiPS

2 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk2 Struktura prezentacji Prognozowane zmiany liczebności i struktury populacji Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy Rezerwy siły roboczej osoby bierne osoby bezrobotne Podsumowanie główne rezerwy zasobów pracy zmiana w zarządzaniu zasobami ludzkimi

3 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk3 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 1. Prognoza ludności Polski do 2035 r. (w tys.) Źródło: GUS

4 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk4 Wykres 2. Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku (w tys.) Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Źródło: GUS, BAEL

5 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk5 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 3. Struktura ludności w wieku produkcyjnym według rodzaju aktywności zawodowej (II kw. 2011 r.) Źródło: GUS, BAEL

6 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk6 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 4. Prognozowane zmiany struktury aktywności zawodowej przy założeniu zachowania obecnego poziomu zatrudnienia (II kw. 2011 r. - w tys.) Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, BAEL

7 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk7 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 5. Prognozowane zmiany wskaźnika zatrudnienia przy założeniu zachowania obecnego poziomu zatrudnienia (II kw. 2011 r.) Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce i w UE w 2010 r. (dla grupy wieku 20-64) Źródło: Eurostat, LFSŹródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, BAEL

8 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk8 Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce i w UE Wykres 7. Wskaźniki zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 (lewa oś) oraz stopy bezrobocia (prawa oś) w Polsce i w UE27 w latach 2004 - 2011 (w %) Źródło: Eurostat, LFS

9 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk9 Wykres 8. Wskaźniki zatrudnienia wg 5-letnich grup wieku w Polsce i w Niemczech w 2010 r. (w %) Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce i w UE Źródło: Eurostat, LFS

10 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk10 Zatrudnienie młodszych i starszych pracowników Wykres 9. Wskaźniki zatrudnienia dla grup wieku 20-24 i 55-64 w OECD w 2009 r. (w %) Źródło: OECD

11 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk11 Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce i w UE Wykres 10. Wskaźniki zatrudnienia wg poziomu wykształcenia w Polsce i w UE-27 w 2010 r (w %) Źródło: Eurostat, LFS

12 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk12 Rezerwy zasobów pracy - bierni Wykres 11. Struktura biernych zawodowo wg przyczyn bierności, płci i wieku w 2010 r. Źródło: GUS, BAEL

13 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk13 Rezerwy zasobów pracy Osoby młode Osoby starsze Kobiety Osoby chore i niepełnosprawne Osoby słabo wykształcone Osoby obciążone obowiązkami pozazawodowymi Osoby uczące się Rezerwy rynku pracy nie są jednorodne Poszczególne osoby mogą się znaleźć w kilku grupach wyróżnionych ze względu na daną cechę

14 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk14 Konsekwencje zmian podaży pracy dla przedsiębiorstw Wyszukiwanie optymalnych pracowników Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów Znaczna podaż pracy Ograniczona podaż pracy Konkurowanie o pracowników najbardziej pożądanych Wpływ malejącej podaży pracy na strategie zarządzania zasobami ludzkimi Konkurencja o zasoby ma charakter cenowy. Żeby pozyskać rzadkie zasoby trzeba zapłacić więcej niż konkurencja. To podwyższa koszty.

15 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk15 Konsekwencje zmian podaży pracy dla przedsiębiorstw Standardowy pracownikStandaryzacja zarządzania

16 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk16 Konsekwencje zmian podaży pracy dla przedsiębiorstw Różnorodność pracownikówIndywidualne podejście

17 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk17 Indywidualne podejście w zarządzaniu Indywidualne podejście Organizacja czasu pracy Ergonomia stanowiska pracy Budowanie przyjaznej włączającej kultury w organizacji Zdrowie i dobra samopoczucie Elastyczne formy zatrudnienia Nauka, szkolenie, rozwój zawodowy Organizacja pracy Urlopy, czas wolny, przerwy w pracy

18 27 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Gdańsk18 Kluczem jest odejście od stereotypów Osoby młode Osoby starsze Kobiety Osoby chore bądź niepełnosprawne Osoby słabo wykształcone nie zawsze są mniej efektywne od starszych skłonne częściej zmieniać pracę niż starsze częściej chore niż młodsze mniej efektywne od młodszych gorzej przygotowane do zmian niż młodsze mniej dyspozycyjne niż mężczyźni mniej efektywne niż zdrowe / pełnosprawne bardziej kosztowne niż zdrowe / pełnosprawne mniej efektywne niż lepiej wykształcone gorzej przygotowane do zmian niż lepiej wykształcone

19 Dziękuję za uwagę dr Grzegorz Baczewski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Tel. (022) 661 12 85 Grzegorz.Baczewski@mpips.gov.pl


Pobierz ppt "Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Gdańsk 27 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google