Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Przewrót subiektywno – marginalistyczny 1870-1936.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Przewrót subiektywno – marginalistyczny 1870-1936."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Przewrót subiektywno – marginalistyczny 1870-1936

2 Ekonomia połowy XIX w. _______________________________________________________________________________________________________ Główne problemy Wallusch, WTE Źródła przewrotu roku 1870 analiza makroekonomiczna bez zwracania uwagi na mikropodstawy SUBIEKTYWNYnowe prądy w filozofii nauki – neokantyzm oraz empiriokrytycyzm podkreślają SUBIEKTYWNY charakter poznania racjonalność gospodarowania rzadkimi dobrami

3 Nowe podejście ____________________________________________________________________________________________ Wyróżniki Wallusch, WTE Użyteczność krańcowa, subiektywizm odczuć przy ocenie wartości, optymalność interpretowana matematycznie (1. i 2. pochodna) Użyteczność 1. Użyteczność obiektywność vs. subiektywizm obiektywne i subiektywne teorie wartości Rachunek różniczkowy 2. Rachunek różniczkowy maksymalizacja

4 Szkoły ____________________________________________________________________________________________ Podobieństwa Wallusch, WTE Podstawa analizy: użyteczność krańcowa użyteczność marginalna Szkoła psychologiczna Szkoła matematyczna Szkoła neoklasyczna prymat konsumpcji analiza funkcjonalna Wien Lausanne Cambridge

5 Szkoły ____________________________________________________________________________________________ Różnice Wallusch, WTE Różnice w tworzeniu modeli Szkoła psychologiczna Szkoła matematyczna Szkoła neoklasyczna Psychologiczne podstawy wyboru, strona popytowa Metoda równowagi ogólnej, strona podażowa i popytowa Metoda równowag cząstkowych, strona podażowa

6 Szkoła matematyczna ________________________________________________________________________________________ Metoda równowagi ogólnej model makroekonomiczny jako układ równań wszystkie podmioty zachowują się optymalnie układ ma dokładnie jedno rozwiązanie pieniądz jest neutralny wszystkie rynki znajdują się w ciągłej równowadze

7 główny problem: równowaga ogólna podstawa rozważań: procedury optymalizacyjne Leon Walras __________________________________________________________________________________ 1834-1910 Wallusch, WTE podstawa mikroekonomiczna: optymalizacja na poziomie mikro nie dopuszcza wystąpienia nierównowagi makroekonomicznej Redukcjonistyczne podstawy modelu równowagi ogólnej – równowaga makroekonomiczna jako wynik równowag na poszczególnych rynkach

8 metoda geometryczna: cena rachunek różniczkowy analiza wielookresowa: krótki i długi okres (bardzo krótki, krótki, rynkowy, długi) główne założenie: wolna konkurencja Neoklasycyzm __________________________________________________________________________________

9 William Stanley Jevons ________________________________________________________________________________ 1835-1882 Równowaga Równowaga: metoda analizy równowag cząstkowych: analiza zależności między dwiema wielkościami Stąd: użyteczność krańcowa jako pierwsza pochodna; metoda – różniczkowanie Wallusch, WTE ceteris paribus Zasada ceteris paribus: pozostałe elementy systemu się nie zmieniają Badania sposobu ustalania się równowagi przy zmianie jednego z czynników; np. jak zmieni się cena, gdy zmieni się popyt na pewnym rynku z

10 RÓWNOWAGA: cena Równowaga ________________________________________________________________________________________ ceny ilości cena równowagi ilość równowagi długi okres Cena Wallusch, WTE popytpodaż Ustalenie się ceny równowagi na przecięciu obu krzywych

11 RÓWNOWAGA: cena Równowaga ________________________________________________________________________________________ ceny ilości cena równowagi ilość równowagi Cena Wallusch, WTE popyt podaż Równowaga przy pełnym zatrudnieniu krótki okres Podaż w krótkim okresie jest sztywna: brak innowacji uniemożliwia spadek kosztów i cen

12 Równowaga ________________________________________________________________________________________ Rynek jako podstawa analizy: kształtowanie się JEDNOLITEJ CENY dla dobra Popyt i podaż ustalane jako funkcja ceny doskonała konkurencja!!! Założenie ułatwiające: brak dóbr zastępczych i komplementarnych Cena Wallusch, WTE Badania sposobu ustalania się równowagi przy zmianie jednego z czynników; np. jak zmieni się cena, gdy zmieni się popyt na pewnym rynku z

13 Równowaga (a podatki) ________________________________________________________________________________________ Założenie ułatwiające: popyt zale ży tylko od ceny brak dóbr komplementarnych i zastępczych zmiana ceny jednego dobra nie wpływa na popyt na inne MU zależy wyłącznie od ilości danego dobra dochód rozkłada się na bardzo dużo dóbr zmiana ceny dobra nie wpływa na MU pieniądza zmian a MU pieniądza wymaga dóbr zastępczych i komplementarnych marginalna użyteczność pieniądza jest stała

14 PROGRESYWNE OPODATKOWANIE Równowaga (a podatki) ________________________________________________________________________________________ nierówny podział dochodu marginalna użyteczność pieniądza progresywne opodatkowanie w zależności od uzyskiwanych dochodów marginalna użyteczność pieniądza zmienia się Wallusch, WTE AC Pigou: Opodatkowanie jako element wyrównujący krańcową użyteczność pieniądza u poszczególnych podmiotów


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Przewrót subiektywno – marginalistyczny 1870-1936."

Podobne prezentacje


Reklamy Google