Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"— Zapis prezentacji:

1 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kasince Małej

2 Opis programu Ogólnopolski Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas“ został zrealizowany w szkole podstawowej nr 3 w Kasince Małej w dniach od do r. W programie brało udział łącznie 28 dzieci: Grupa łączona: kl. I (4 dzieci), przedszkole kl. 0 (5 dzieci) Oddział Przedszkolny: 19 dzieci Realizatorami programu były: mgr Justyna Kucharzak, wychowawca oddziału przedszkolnego Małgorzata Lulek, wychowawca klasy I i klasy 0 mgr Monika Piwko-Bieniek, pedagog szkolny, koordynator programu 2

3 Cele programu wybrane do realizacji w roku szkolnym 2013/2014
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. 3

4 Informacja o realizacji programu
Rodzice dzieci zostali powiadomieni o realizacji programu: na spotkaniu rodzicielskim poprzez ogłoszenie na drzwiach wejściowych do szkoły oraz w oddziale przedszkolnym 4

5 Scenariusze zajęć dla dzieci
Zajęcia I. WYCIECZKA Zajęcia II. CO I DLACZEGO DYMI? Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU TYTONIOWEGO? Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!“ (grupa 5-latków). Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców pt. „Kotylion – Nie pal przy mnie” (grupa 5-latków). Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców pt. „Plakat – miejsca, w których nie wolno palić”-(kl. 0 i kl. I). Recytacja wierszy „Mamo, tato nie pal!” (kl. 0 i kl. I). Wykonanie gazetki pt. „Stop paleniu”. 5

6 1. Zajęcia I. WYCIECZKA Wycieczka odbyła się dnia 30.09.10.2013.
Wycieczka była spacerem po okolicy. Celem wycieczki było ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w środowisku. 6

7 1. Zajęcia I. WYCIECZKA 7

8 2. Zajęcia II. CO I DLACZEGO DYMI?
Zajęcia odbyły się dnia Celem zajęć było zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: zlokalizowania różnych źródeł dymów określenia różnych rodzajów dymów określenia przyczyn wydobywania się dymów 8

9 2. Zajęcia II. CO I DLACZEGO DYMI?
Rysowanie w grupach różnych źródeł dymu 9

10 2. Zajęcia II. CO I DLACZEGO DYMI?
Prezentacja i omawianie różnych źródeł dymu w tym dymu papierosowego w oddziale przedszkolnym pięciolatków.

11 2. Zajęcia II. CO I DLACZEGO DYMI?
Dzieci z kl. 0 i kl. I prezentują swoje prace pt. „Różne źródła dymu“ 11

12 2. Zajęcia II. CO I DLACZEGO DYMI?
Galeria rysunków kl. 0 i kl. I „Różne źródła dymu“ 12

13 3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
Zajęcia odbyły się dnia Celem zajęć było zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. 13

14 3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
Zapachy przyjemne Zapachy nieprzyjemne Zdjęcie: Zdjęcie:

15 Wspólna zabawa przy piosence „Ten zielony Dinek”
3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Wspólna zabawa przy piosence „Ten zielony Dinek”

16 Prezentacja w Internecie
3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Prezentacja w Internecie

17 Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”
3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”

18 Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”
3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”

19 Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”
3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”

20 Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”
3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Kolorowanie rodziny Dinka przy piosence „Ten zielony Dinek”

21 3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
Wystawa rodziny Dinusia

22 3. Zajęcia III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
Wspólna prezentacja prac dzieci

23 4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
Zajęcia odbyły się dnia Celem zajęć było zwiększenie wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów. 23

24 Dzieci słuchają historyjki o Dinusiu, który jechał pociągiem z mamą.
4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Dzieci słuchają historyjki o Dinusiu, który jechał pociągiem z mamą.

25 Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka“
4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka“

26 Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka“
4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka“

27 Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka“
4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka“

28 4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
Dzieci demonstrują samopoczucie Dinusia w wagonie dla palących: kaszlą, kichają, robią kwaśne miny.

29 4. Zajęcia IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
Dzieci demonstrują samopoczucie Dinusia w wagonie dla palących: kaszlą, kichają, robią kwaśne miny.

30 5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?
Zajęcia odbyły się dnia Celem zajęć był wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności: zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach radzenia sobie w sytuacjach, kiedy inni palą papierosy 30

31 Rodzaje tabliczek z zakazem palenia
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Rodzaje tabliczek z zakazem palenia 31

32 5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?
Dzieci rozpoznają i wskazują bez problemu tabliczki z zakazem palenia

33 5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?
Dzieci rozpoznają i wskazują bez problemu tabliczki z zakazem palenia

34 Dzieci kolorują własne znaczki „Nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Dzieci kolorują własne znaczki „Nie pal przy mnie“ 34

35 Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“ 35

36 Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“

37 Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“

38 Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Dzieci z własnoręcznie zaprojektowanymi znaczkami „Nie pal przy mnie“

39 Dzieci z pracami pt. „Proszę nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Dzieci z pracami pt. „Proszę nie pal przy mnie“

40 Galeria prac pt. „Proszę nie pal przy mnie“
5. Zajęcia V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Galeria prac pt. „Proszę nie pal przy mnie“

41 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”
Przedstawienie pt. „Mamo, tato – nie pal!” odbyło się dnia Przygotowane zostało przez wychowawczynię panią Justynę Kucharzak oraz koordynatora programu panią Monikę Piwko-Bieniek. 41

42 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”, które odbyło
się r. w grupie pięciolatków

43 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”

44 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”
Grupa niepaląca wyciąga z dymu grupę palaczy.

45 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”

46 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”

47 6. Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”
Grupa małych aktorów niepalących.

48 7. Warsztaty plastyczne pt. „Kotylion – Nie pal przy mnie”
48

49 7. Warsztaty plastyczne pt. „Kotylion – Nie pal przy mnie”
49

50 7. Warsztaty plastyczne pt. „Kotylion – Nie pal przy mnie”
50

51 Recytowanie wierszy przez dzieci z kl. I i kl.0 podczas przedstawienia
8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”, które odbyło się r Recytowanie wierszy przez dzieci z kl. I i kl.0 podczas przedstawienia 51

52 8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”
52

53 8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”
53

54 8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!”
„ Moda na nie palenie .To jest taka piękna moda, co Ci tylko zdrowia doda”. 54

55 „ Nie pal mamo, nie pal tato , bo się później płaci za to.”
8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!” „ Nie pal mamo, nie pal tato , bo się później płaci za to.” 55

56 „Nie pal papierosów tyle daj odpocząć płucom chwilę”.
8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!” „Nie pal papierosów tyle daj odpocząć płucom chwilę”. 56

57 „Tata nie pali, mama nie pali. W domu jesteśmy zdrowi i cali.”
8.Przedstawienie „Mamo, tato – nie pal!” „Tata nie pali, mama nie pali. W domu jesteśmy zdrowi i cali.” 57

58 9.Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci –„Plakat - miejsca, w których nie wolno palić”

59 9.Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci –„Plakat - miejsca, w których nie wolno palić”

60 9Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci –„Plakat - miejsca, w których nie wolno palić”
60

61 9.Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci –„Plakat - miejsca, w których nie wolno palić”
61

62 9.Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci –„Plakat - miejsca, w których nie wolno palić”
62

63 Prezentacja prac dzieci

64 Prezentacja prac z rodzicami

65 Prezentacja prac z rodzicami

66 Prezentacja prac z rodzicami
66

67 Prezentacja prac z rodzicami
67

68 Podsumowanie warsztatów plastycznych pt. Kotylion- Nie pal przy mnie…”
68

69 Wystawa prac dzieci 69

70 Wystawa prac dzieci 70

71 Wystawa prac dzieci 71

72 Wystawa prac dzieci 72

73 Wystawa prac dzieci 73

74 Wystawa prac dzieci 74

75 Wystawa prac dzieci 75

76 Mali autorzy prac z rodzicami
76

77 10.Gazetka „Stop paleniu!”
77

78 Przedszkolaki z brelokami programu zielony „Dinek”

79 Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014
W programie brało udział łącznie 25 dzieci. Program był realizowany w czasie od do r. w oddziale przedszkolnym. Program zrealizowały: mgr Justyna Kucharzak, wychowawca oddziału przedszkolnego Małgorzata Lulek, wychowawca klasy 0 i klasy I mgr Monika Piwko-Bieniek, pedagog szkolny, koordynator programu Dzieci z kl. 0 z pomocą uczniów klasy I recytowały wiersze pt. „ Mamo, tato nie pal!” Dzieci bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyły w zajęciach. Przedszkolakom bardzo podobały się breloczki programu zielony „Dinek” oraz piosenka.

80 Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014
7. Przedszkolaki nabyły dużo nowych wiadomości na temat szkodliwości wdychania dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. 8. Dzieci wykształciły umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu, w szczególności dymu papierosowego. 9. Przedszkolaki często poruszały problem szkodliwości palenia i wdychania dymu papierosowego podczas rozmów z rodzicami w domu, namawiały swoich opiekunów do zaprzestania palenia.

81 Dziękuję za uwagę Pedagog szkolny i koordynator programu mgr Monika Piwko-Bieniek


Pobierz ppt "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google