Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGI ODDECHOWE I WENTYLACJA. Przyczyny niedrożności dróg oddechowych Górne drogi oddechowe –Język, podniebienie miękkie, nagłośnia –obrzęk tkanek miękkich,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGI ODDECHOWE I WENTYLACJA. Przyczyny niedrożności dróg oddechowych Górne drogi oddechowe –Język, podniebienie miękkie, nagłośnia –obrzęk tkanek miękkich,"— Zapis prezentacji:

1 DROGI ODDECHOWE I WENTYLACJA

2 Przyczyny niedrożności dróg oddechowych Górne drogi oddechowe –Język, podniebienie miękkie, nagłośnia –obrzęk tkanek miękkich, ciało obce –krew, wymiociny Krtań –skurcz, ciało obce, obrzęk Dolne drogi oddechowe –wydzielina, obrzęk, krew –skurcz –aspiracja treści pokarmowej

3 Rozpoznanie niedrożności dróg oddechowych PATRZ ruchy klatki piersiowej / brzucha SŁUCHAJ szmery oddechowe, chrapanie, bulgotanie, pianie CZUJ powiew wydychanego powietrza

4 Prawidłowe oddychanie powinno być ciche Całkowita niedrożność dróg oddechowych: zupełna cisza, paradoksalne ruchy oddechowe Częściowa niedrożność- głośne oddychanie: 1. stridor wdechowy, 2. świsty wydechowe, 3. bulgotanie, 4. chrapanie

5 Podstawowe techniki udrażniania dróg oddechowych Odgięcie głowy Uniesienie żuchwy Wyciągnięcie żuchwy Uwaga! – uraz kręgosłupa szyjnego –Ale, zgon z powodu niedotlenienia jest częstszy niż z powodu urazu kręgosłupa szyjnego

6 Odgięcie głowy i uniesienie żuchwy

7 Wyciągnięcie żuchwy

8 Po wykonaniu rękoczynu- oceń skuteczność manewru (wzrokiem, słuchem, dotykiem) Gdy nieskuteczne- NZK lub poszukaj widocznych przeszkód (zęby, protezy, krew…)

9 Odsysanie

10 Proste przyrządy do udrażniania dróg oddechowych

11 Rozmiar rurki ustno-gardłowej

12 Zakładanie rurki ustno-gardłowej

13

14 Wskazania Utrzymywanie drożności dróg oddechowych u nieprzytomnego Utrzymywanie rozwarcia szczęk przy założonej rurce intubacyjnej (lub LMA) i zapobieganie jej zagryzaniu

15 Przeciwwskazania Zachowany odruch wymiotny (pacjent niedostatecznie nieprzytomny) Stany uniemożliwiające otworzenie ust chorego (np. szczękościsk)

16 Zakładanie rurki nosowo- gardłowej

17 Przeciwwskazania Zachowany odruch wymiotny (pacjent niedostatecznie nieprzytomny) Niedrożność jamy nosowej Podejrzenie złamania podstawy czaszki

18 Specjalistyczne sposoby udrażniania dróg oddechowych

19 Intubacja - wprowadzenie rurki intubacyjnej przez usta bądź przez nos i krtań do tchawicy. Intubacja tchawicy

20 Zalety Umożliwia wentylację 100% O 2 Zabezpiecza przed aspiracją treści żołądkowej Umożliwia odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych Alternatywna droga podawania leków Wady Szkolenie i umiejętności są niezbędne Niewłaściwe położenie rurki – intubacja przełyku Możliwe komplikacje przy urazie kręgosłupa szyjnego albo głowy

21 wskazania Utrata przytomności (GCS<8) i brak odruchów obronnych Ryzyko zachłyśnięcia się treścią żołądkową u nieprzytomnego chorego Niemożność utrzymania drożności dróg oddechowych innymi metodami Konieczność stosowania oddechu zastępczego Stan pacjenta wskazujący na możliwość ZK

22 Metody intubacji Pod kontrolą wzroku przy pomocy laryngoskopu (metoda laryngoskopii pośredniej) na ślepo Za pomocą fiberoskopu przez nos/ przez usta

23 Intubacja tchawicy Technika wykonania: Natleń pacjenta Maksymalny czas procedury - 30 sekund Wprowadź rurkę do tchawicy pod kontrolą wzroku Jeżeli masz jakiekolwiek trudności albo wątpliwości natleń pacjenta przed kolejnymi próbami Pacjent ginie dlatego że jest niedotleniony a nie dlatego że jest niezaintubowany !

24 Technika intubacji tchawicy

25 Potwierdzenie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej Kontrola wzrokowa podczas intubacji Osłuchiwanie: –W nadbrzuszu –Obustronnie w linii środkowo-pachowej Symetryczne ruchy klatki piersiowej podczas wentylacji Kapnometria

26 Intubacja szybka crash Gdy konieczna jest niezwłoczna intubacja, pomimo obecności pokarmu w żołądku. Zabieg Sellicka

27 Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą Zalety Zmniejsza ryzyko aspiracji treści pokarmowej Przydatne w trakcie intubacji czy wentylacji z użyciem maski twarzowej lub krtaniowej Wady Może utrudnić intubację Może uniemożliwić wentylację przy użyciu maski krtaniowej Przeciwwskazana przy wymiotach

28 Ucisk wykonany przez asystenta w celu zciśnięcia przełyku pomiędzy chrząstką pierścieniowatą a kręgosłupem Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą

29 Średnica rurki intubacyjnej: (16+wiek)/4 Głębokość na jaką należy wprowadzi r.i. odległość od warg= 3x średnica wewnętrzna rurki w mm odległość od warg= 3x średnica wewnętrzna rurki w mm

30 Alternatywne przyrządy do udrażniania dróg oddechowych

31 Maska krtaniowa LMA

32 Maska krtaniowa Zalety Szybkie i łatwe zakładanie Różnorodność rozmiarów Bardziej efektywna wentylacja niż przy zastosowanie maski twarzowej Brak konieczności stosowania laryngoskopu Wady Nie zabezpiecza w pełni przed aspiracją treści żołądkowej Nie nadaje się podczas wentylacji wysokimi ciśnieniami Niemożność odessania dróg oddechowych

33 Zakładanie maski krtaniowej

34 Combitube

35 CombitubeZalety Łatwe i szybkie zakładanie Bez konieczności laryngoskopii Zabezpieczenie przed aspiracją Można stosować wysokie ciśnienia wdechowe Wady Tylko w 2 rozmiarach Niebezpieczeństwo wentylacji niewłaściwym kanałem Uszkodzenia balonu podczas zakładania Urazy w czasie zakładania Sprzęt jednorazowego użytku

36 wentylacja U każdego pacjenta, który nie oddycha lub którego spontaniczny oddech jest niewydolny należy możliwie szybko rozpocząć sztuczną wentylację. Każdemu resuscytowanemu pacjentowi należy podawać tlen o stężeniu w powietrzu wdechowym (FiO 2 ) >95%

37 Wentylacja Usta-usta, usta-nos, usta-maska twarzowa, kieszonkowa maska d/ sztucznego oddychania (Laerdala) FiO2 =16% Maska twarzowa, rurka intubacyjna, LMA, Combitube + worek samorozprężalny FiO2= 21% FiO2= 21% Maska twarzowa, rurka intubacyjna, LMA, Combitube + worek samorozprężalny + tlen (przepływ 12-15 l/min) FiO2= 50% Maska twarzowa, rurka intubacyjna, LMA, Combitube + worek samorozprężalny + tlen + worek tlenowy FiO2= 95% FiO2= 95%

38 U pacjentów oddychających samoistnie - tlenoterapia bierna U pacjentów nieoddychających lub przy niewydolnym oddechu - tlenoterapia czynna:

39 U pacjentów oddychających samoistnie- tlenoterapia bierna: Wąsy tlenowe FiO 2 = 44% Maska z zastawką Venturiego FiO 2 = 24-60 % Maska tlenowa FiO 2 = 50%

40

41 Dostępne stężenia zwężek to: 24% (przepływ 2l/min.), 28% (przepływ 4l/min.), 31% (przepływ 6l/min.), 35% (przepływ 8l/min.), 40% (przepływ 10l/min.), 60% (przepływ 15l/min.). * Zwężki są oznaczone kolorami, zgodnie z normą ISO, co ułatwia identyfikację.

42

43

44 Wentylacja usta - maska Zalety: Ogranicza bezpośredni kontakt Zmniejsza ryzyko zakażenia Umożliwia podanie tlenu Wady: Uszczelnienie maski Nadmuchanie żołądka

45 Maska – worek samorozprężalny, wentylacja w 2 osoby

46 Wentylacja workiem samorozprężalnym Zalety Ogranicza bezpośredni kontakt Umożliwia podanie tlenu w wysokich stężeniach – do 85% Może być użyty z maską twarzową, maską krtaniową, Combitube, rurką intubacyjną Wady Kiedy stosowany z maską twarzową: Ryzyka niewystarczającej wentylacji Ryzyko wentylacji żołądka Potrzeba 2 osób aby optymalnie wentylować

47 Wentylacja z zastosowaniem Combitube

48 Konikopunkcja Wskazania Niemożność udrożnienia dróg oddechowych w jakikolwiek inny sposób Powikłania Przesunięcie się igły –Odma podskórna –Krwawienie –Perforacja przełyku Niewystarczająca wentylacja Uraz ciśnieniowy

49 Podstawy wentylacji mechanicznej- respirator

50 Podstawy wentylacji mechanicznej Zalety: Wolny ratownik kiedy chory jest zaintubowany Możliwość trzymania maski dwoma rękoma jeżeli chory nie jest zaintubowany Możliwość dokładnego ustawienia objętości oddechowej i liczby oddechów Wysokie FiO 2 Można stosować maskę twarzową, krtaniową, Combitube, rurkę intubacyjną

51 Respiratory należy wyjściowo nastawić tak, aby dostarczały: - objętość oddechową 6-7ml/kg - objętość oddechową 6-7ml/kg - z częstotliwością 10 oddechów/ min - z częstotliwością 10 oddechów/ min

52

53

54


Pobierz ppt "DROGI ODDECHOWE I WENTYLACJA. Przyczyny niedrożności dróg oddechowych Górne drogi oddechowe –Język, podniebienie miękkie, nagłośnia –obrzęk tkanek miękkich,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google