Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOCNE STRONYSŁABE STRONY ZGODNE Z ZASADĄ ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACITRUDNA WERYFIKACJA OSÓB RZECZYWIŚCIE ZAMIESZALYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ STOSUNKOWO DUŻA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOCNE STRONYSŁABE STRONY ZGODNE Z ZASADĄ ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACITRUDNA WERYFIKACJA OSÓB RZECZYWIŚCIE ZAMIESZALYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ STOSUNKOWO DUŻA."— Zapis prezentacji:

1

2

3 MOCNE STRONYSŁABE STRONY ZGODNE Z ZASADĄ ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACITRUDNA WERYFIKACJA OSÓB RZECZYWIŚCIE ZAMIESZALYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ STOSUNKOWO DUŻA SPRAWIEDLIWOŚĆRYZYKO MANIPULOWANIA DANYMI PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI RZECZYWISTE WYLICZENIE OPŁATYBRAK MOŻLIWOŚĆI WPROWADZENIA ALGORYTMU POZWALAJĄCEGO NA OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – USTAWA JASNO WSKAZUJE IŻ OPŁATA MUSI BYĆ RÓWNA DLA WSZYSTKICH ZGODNA Z ZASADĄ ZANIECZYSZCZAJĄCY ZAPŁACIZMIENNA LICZBA MIESZKAŃCÓW – KONIECZNOŚĆ ZMIANY DEKLARACJI NAJPOWSZECHNIEJSZA METODA NIEWIELKA ZMIENNOŚĆ KRYTERIUM DZIĘKI CZEMU DEKLARACJA KORYGUJĄCA NIE MUSI BYĆ CZĘSTO SKŁADANA KORZYSTNA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MAŁĄ LICZBĘ OSÓB ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI POJEMNIKA ŁATWOŚĆ WYLICZEŃ MOŻEMY BAZOWAĆ NA REJESTRACH MIESZKAŃCÓW – EWIDENCJA MELDUNKOWA

4 SZANSEZAGROŻENIA PROSTA MOŻLIWOŚĆ USTALENIA LICZBY KONIECZNYCH POJEMNIKÓW ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO OD 2014 ROKU UTRUDNI WERYFIKACJE DANYCH UŁATWIONE PLANOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DZIĘKI STAŁYM, Z GÓRY WIADOMYM WPŁYWOM DO BUDŻETU GMINY PRZERZUCANIE KOSZTÓW ODBIERANIA ODPADÓW NA ZAMELDOWANYCH/ ZAMIESZKAŁYCH OPŁATA OBLICZONA NA TEJ PODSTAWIE PRZY ZAŁOŻENIU DUŻEJ ŚCIĄGALNOŚCI POKRYJE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BRAK MOŻLIWOŚCI REGULOWANIA OPŁATY PRZEZ RODZINY WIELODZIETNE UJAWNIENIE PEŁNEGO STRUMIENIA ODPADÓW

5

6 MOCNE STRONYSŁABE STRONY MIARA OD KTÓREJ TRUDNO UCIEC PODATNIKOWI – KORZYSTNA W PRZYPADKU GMIN O DUŻYCH SEZONOWYCH ZMIANACH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH (NP. MIEJSCOWOŚCI LETNISKOWE) METODA MOŻLIWA DO WPROWADZENIA W GMINACH 100% ZWODOCIĄGOWANYCH – GMINA ODOLANÓW ………. PROPORCJONALNE WYLICZENIE OPŁATYZE WZGLĘDU NA BRAK OPOMIAROWANIA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI ZMUSZA DO STOSOWANIA METODY MIESZANEJ – NIEZGODNOŚĆ Z USTAWĄ !! OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA WODY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓWKONIECZNOŚĆ PROWADZENIA WIELKIEJ BAZY DANYCH POSZKODOWANE OSOBY ZUŻYWAJĄCE WIĘCEJ WODY SZCZEGÓLNIE NA TERENACH WIEJSKICH KRADZIEŻ WODY NIEKONTROLOWANY WYCIEK WODY (AWARIE, RÓŻNICE WSKAZAŃ LICZNIKA) RYZYKO NIELEGALNYCH PODŁĄCZEŃ DO UJĘĆ WODY TRUDNOŚĆ W UZYSKANIU DANYCH ŹRÓDŁOWYCH ZUŻYCIE WODY DO CELÓW GOSPODARCZYCH (NP..PODLEWANIE OGRÓDKÓW) KONIECZNOŚĆ CZĘSTEGO SKŁADANIA DEKLARACJI KORYGUJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA ZMIENNOŚĆ DANYCH DUŻA DYNAMIKA UTRUDNIENIE ROZLICZANIA POBORU WODY NA WĘZŁACH GRUPOWYCH (BEZWŁADNOŚĆ LICZNIKÓW) HISTORYCZNE, SPÓZNIONE DANE DO WERYFIKACJI, KONIECZNOŚC WYMIANY LICZNIKÓW - DROGI, DŁUGOTRWAŁY PROCES

7 SZANSEZAGROŻENIA OPŁATA OBLICZONA NA TEJ PODSTAWIE PRZY ZAŁOŻENIU DUŻEJ ŚCIĄGALNOŚCI POKRYJE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NIECHĘĆ MIESZKAŃCÓW DO CZĘSTEGO SKŁADANIA DEKLARACJI WPROWADZENIE OSZCZĘDNOŚCI ZUŻYCIA WODY ZAGROŻENIE DLA BUDŻETU GMINY W PRZYPDAKU CZĘSTEGO SKŁADANIA DEKLARACJI PRZY ZMNIEJSZONYM ZUŻYCIU WODY RYZKO NIELEGALNYCH PODŁĄCZEŃ DO UJĘĆ WODY TRUDNE OBIEKTYWNE USTALENIE NIEZBĘDNEJ LICZBY POJEMNIKÓW

8

9 MOCNE STRONYSŁABE STRONY NIEZMIENNOŚC KRYTERIUM – RZADKO SKŁADANE DEKLARACJE KORYGUJĄCE BRAK ZWIĄZKU Z BEZPOŚREDNIĄ ILOŚCIĄ WYTWARZANYCH ODPADÓW, M² NIE PRODUKUJĄ ODPADÓW MIERNIK STAŁY KORZYSTNY DLA BUDŻETU GMINYNIEKORZYSTNA DLA MNIEJ LICZNYCH RODZIN POSIADAJĄCYCH DUŻĄ POWIERZCHNIĘ MIESZKALNĄ STOSUNKOWA ŁATWOŚC WYMIARU I EGZAKUCJIZRÓŻNICOWANIE POJEMNONOŚCI KUBŁA NIE UWZGLĘDNI WIELKOŚCI PRODUKOWANYCH ODPADÓW MOŻLIWOŚĆ WERYFIKACJII DANYCH W REJESTRZE GRUNTÓW I BUDYNKÓW BRAK ZWIĄZKU Z ZASADĄ ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI BARDZO PRZYDATNA WE WSPÓŁNTACH MIESZKANIOWYCH TRUDNOŚCI W ZRÓŻNICOWANIU STAWKI OPŁATY ZLIKWIDOWANIE RYZKA MANIPULACJI DANYCH W DEKLARACJACH

10 SZANSEZAGROŻENIA OPŁATA OBLICZONA NA TEJ PODSTAWIE PRZY ZAŁOŻENIU DUŻEJ ŚCIĄGALNOŚCI POKRYJE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BRAK ACEPTACJI SPOŁĘCZNEJ ZE WZGLĘDU NA NIESPRAWIELIWOSĆ SPSOBU OBLICZANIA OPŁĄTY UŁATWIONE PLANOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, DZIĘKI STAŁYM WPŁYWOM DO BUDŻETU GMINY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA LICZBY KONIECZNYCH POJEMNIKÓW NISKA ODPŁATNOŚĆ DLA RODZIN ZAJMUJĄCYCH MAŁĄ POWIERZCHNIĘ MIESZKALNĄ

11

12 MOCNE STRONYSŁABE STRONY MNIEJ SPRZECIWÓW I KONTROWERSJI ZE STRONY RODZIN WIELODZIETNYCH NIESPRAWIEDLIWOŚĆ SYSTEMU ZE WZGLĘDU NA NIERÓWNĄ LICZĘ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM MOŻLIWOŚĆ ZRÓŻNICOWANIA OPŁATY OD WIELKOŚCI GOSPODARSTWA DOMOWEGO ??? TRUDNOŚĆ W ZIDENTYFIKOWANIU ILOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH MAŁO DEKLARACJI KORYGUJĄCYCH, NIEWIELKA DYNAMIKA BARDZO WYSOKIE KOSZTY DLA NIEDUŻEJ ILOŚCI OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM BRAK MOŻŁIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA POJEMNIKA W STOSUNKU DO WIELKOŚCI GOSPODARSTWA DOMOWEGO BRAK DEFINICJI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

13 SZANSEZAGROŻENIA UŁATWIONE PLANOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, DZIĘKI STAŁYM WPŁYWOM DO BUDŻETU GMINY TRUDNOŚĆ W OBIEKTYWNYM OKREŚLENIU WYMAGANEJ LICZBY POJEMNIKÓW OPŁATA OBLICZONA NA TEJ PODSTAWIE PRZY ZAŁOŻENIU DUŻEJ ŚCIĄGALNOŚCI POKRYJE KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU BRAK AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ ZE ZWGLĘDU NA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ SYSTEMU OPŁATA MOŻE NIE POKRYĆ KOSZTÓW JEJ FUNKCJONOWANIA TRUDNOŚĆ OSZACOWANIA STRUMIENIA ODPADÓW – CZĘŚĆ ODPADÓW NIE TRAFIA DO KUBŁÓW

14 MIEJSCOWOŚĆ POWYŻEJ 11 RAZEM GOSPODARSTW DOMOWYCH / OSOBY BABY / 186 BONIKÓW / 574 GARKI /778 GLIŚNICA /332 GORZYCE MAŁE / 371 HUTA /558 KACZORY / 191 KUROCH / 97 NABYSZYCE /558 NADSTAWKI / 223 RACZYCE / 1292 ŚWIECA /999 TARCHAŁY MAŁE /198 TARCHAŁY WIELKIE /1335 UCIECHÓW /1033 WIERZBNO /677 ODOLANÓW /5284 RAZEM /14686

15


Pobierz ppt "MOCNE STRONYSŁABE STRONY ZGODNE Z ZASADĄ ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACITRUDNA WERYFIKACJA OSÓB RZECZYWIŚCIE ZAMIESZALYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ STOSUNKOWO DUŻA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google