Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze przedszkole edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci gminy koziegłowy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze przedszkole edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci gminy koziegłowy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 nasze przedszkole edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci gminy koziegłowy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

2 Cel projektu Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Koziegłowy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz promowanie zagadnień związanych z zasadami równości płci.

3 Zadania realizowane w projekcje
realizacja kampanii promocyjno- informacyjnej z elementami zasady kulturowej równości szans „Nasze przedszkole”, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola, integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym.

4 Grupa docelowa dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące wiejski teren Gminy Koziegłowy, które nie zostały objęte edukacją przedszkolną, dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodzice (opiekunowie) dzieci przedszkolnych szczególnie dzieci niepełnosprawnych.

5 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Zad.1 Realizacja kampanii promocyjno- informacyjnej z elementami zasady kulturowej równości szans „Nasze przedszkole”

6 Kampania informacyjno- promocyjna
został zakupiony komputer oraz oprogramowanie do prowadzenia strony internetowej strona internetowa piszą o nas – BIP Koziegłowy, prasa lokalna,

7 Kampania informacyjno- promocyjna

8 Materiały promocyjne

9 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
PIECZONKI

10 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
JASEŁKA

11 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP Cynków Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP Koziegłówki

12 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy ZS w Lgocie Górnej Dzieci z Przedszkola w Koziegłowach

13 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
Dzieci z Oddziału Integracyjnego w Starej Hucie

14 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Oddziału Integracyjnego w Starej Hucie

15 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Oddziału przy SP Koziegłówki

16 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Oddziału przy SP Cynków

17 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Oddziału przy ZS Pińczyce

18 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Oddziału przy ZS Lgota Górna

19 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Przedszkola w Koziegłowach

20 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Dzieci z Oddziału przy SP w Siedlcu Dużym Wielki finał

21 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
Konkurs plastyczny „JA ZA 20 LAT” przy współudziale Gminnego Ośrodka Kariery w Koziegłowach pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

22 Imprezy zorganizowane w ramach projektu
Wręczenie nagród podczas festiwalu Wystawa prac w Urzędzie GiM Koziegłowy

23 Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
W celu uświadomienia nauczycielom prowadzącym zajęcia w grupach przedszkolnych znaczenia przekazywania wiedzy na temat zagadnień związanych z równością płci dla rozwoju kompetencji społecznych dziewczynek i chłopców zorganizowano dwa 8 -godzinne warsztaty.

24 Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

25 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Zad.2 Rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola. wydłużenie pracy Przedszkola w Koziegłowach i oddziału zamiejscowego w Starej Hucie codziennie od godz – 18.00, w tym dodatkowo od 1 marca wydłużono czas pracy oddziału przy SP w Siedlcu Dużym i Koziegłówkach (2 razy w tygodniu od godz – 16.00) Zrealizowano 667 godzin

26 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
sobotnie dyżury (2 soboty w miesiącu od godz – 13.00), Przeprowadzono 20 dyżurów – 100 godzin zajęcia muzyczne i plastyczne w oddziałach przedszkolnych. Zrealizowano 114 godzin muzycznych 112 godzin plastycznych

27 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Uczestnictwo dzieci w projekcie 187

28 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
w tym:

29 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
w tym:

30 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Realizowany projekt umożliwia dzieciom udział w nieodpłatnych zajęciach: rytmiczno-muzycznych, plastycznych, z elementami języka angielskiego, ogólnorozwojowych z gimnastyką korekcyjną, teatralnych z elementami logopedii.

31 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Tak się bawimy …

32 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
… ćwiczymy …

33 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
… i rozbudzamy tkwiącego w każdym dziecku geniusza.

34 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Zad. 3 Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym. Zadanie w całości realizowane w Oddziale Zamiejscowym w Starej Hucie.

35 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Przystosowano i wyposażono salę do zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w które prowadzone są zajęcia przez specjalistę w wymiarze 6 godzin tygodniowo. (zrealizowano 240 godzin)

36 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Od 1 października funkcjonuje Sala Doświadczeń Świata, która w całości została wyposażona ze środków unijnych ( 48 000 PLN)

37 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
W placówce prowadzone są zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi przez ekspertów pedagogiki specjalnej: psychologa - 7 godzin tygodniowo, pedagoga terapii sensorycznej - 7 godzin tygodniowo, pedagoga pedagogiki specjalnej - 7 godzin tygodniowo.

38 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 2 warsztaty 8-godzinne, wsparcie dla 10 rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

39 Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
Placówka została doposażona w materiały plastyczne, środki dydaktyczne i sprzęt na ogólną kwotę ,22 zł

40 Czy integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami ma sens ?
Czy warto? Czy integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami ma sens ?

41 Z pewnością wielu z Państwa zadało sobie to pytanie...
Czy warto? Z pewnością wielu z Państwa zadało sobie to pytanie...

42 Niech odpowiedzią będą wpisy rodziców po zakończonych warsztatach:
Czy warto? Niech odpowiedzią będą wpisy rodziców po zakończonych warsztatach:

43 Czy warto?

44 Czy warto?

45 Czy warto?

46 Czy warto?

47 Czy warto? Bardzo dziękujemy za okazane wielkie serce, bo to również dzięki Wam te małe dzieci mają daną szansę na normalność.

48 Czy warto? Tylko razem pomocna dłoń silniejsza tylko razem
życzliwość strach umniejsza otworzymy naszym dzieciom nowe drzwi bez lęku o każdy dzień i o dobre sny /J. Wojdas/

49 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Nasze przedszkole edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci gminy koziegłowy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google