Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźnik kosztów QALY jako podstawa dla finansowania program lekowych: rosyjskie doświadczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźnik kosztów QALY jako podstawa dla finansowania program lekowych: rosyjskie doświadczenie."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźnik kosztów QALY jako podstawa dla finansowania program lekowych: rosyjskie doświadczenie

2 Koszty na QALY Jeden z najbardziej obiecujących wskaźników kosztów poniesionych świadczeń Jeden z najbardziej obiecujących wskaźników kosztów poniesionych świadczeń Odzwierciedla elementy kliniczne i ekonomiczne Odzwierciedla elementy kliniczne i ekonomiczne Odzwierciedla zdanie zarówno pacjenta (ocena jakości życia), jak i firmy (wartość) Odzwierciedla zdanie zarówno pacjenta (ocena jakości życia), jak i firmy (wartość) Pozwala na porównanie różnych technologii medycznych – ustalenie kolejności technologii medycznych wg kosztów technologii i wybranie najbardziej opłacalnych pozycji (co zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów) Pozwala na porównanie różnych technologii medycznych – ustalenie kolejności technologii medycznych wg kosztów technologii i wybranie najbardziej opłacalnych pozycji (co zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów)

3 Lista technologii wg kosztów na QALY – profilaktyka udaru mózgu Pozaszpitalne monitorowanie migotania przedsionków w porównaniu ze standardową praktyką USD za QALY Pozaszpitalne monitorowanie migotania przedsionków w porównaniu ze standardową praktyką USD za QALY Codzienne przyjmowanie 80 mg aspiryny wśród kobiet lat z rozpoznaną cukrzycą w porównaniu z brakiem przyjmowania aspiryny – USD za QALY Codzienne przyjmowanie 80 mg aspiryny wśród kobiet lat z rozpoznaną cukrzycą w porównaniu z brakiem przyjmowania aspiryny – USD za QALY Wstawienie rozrusznika w porównaniu z nieefektywnym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego u pacjentów starszych niż 50 lat – USD zaQALY Wstawienie rozrusznika w porównaniu z nieefektywnym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego u pacjentów starszych niż 50 lat – USD zaQALY Co wybierzemy? https://research.tufts-nemc.org/cear4/default.aspx

4 Mozliwość odrzucenia Log [затраты/QALY] A B £5,000 - £15,000 £25,000 - £35,000 Rawlins and Culyer, 2004 Wprowadzane są granice efektywności ekonomicznej w celu ujawnienia możliwości finansowania

5 5 Jaka wartość jest progowa? Historycznie USD za QALY Historycznie USD za QALY Wylicza się przykładowo jak równe rocznym kosztom na QALY dializowanego pacjenta Opublikowane koszty graniczne Л.Аннеманс, 2008 KrajВалюта Suma graniczna w miejscowej walucie Suma graniczna w euro USAUSD SzwecjaSEK Wielka BrytaniaGBP AustraliaAUSD KanadaCND HolandiaEURO Nowa ZelandiaNZD * Conversion to Euro based on exch rates august 1, 2007.

6 Krytyka wskaźnika «koszt QALY» Dyskryminacja ze względu na wiek i stan zaawansowania choroby - wygrywają młodzi i zdrowi, którzy mogą potencjalnie uzyskać więcej QALY (można wprowadzić współczynniki, biorąc pod uwagę potencjalne lata życia w populacji) Dyskryminacja ze względu na wiek i stan zaawansowania choroby - wygrywają młodzi i zdrowi, którzy mogą potencjalnie uzyskać więcej QALY (można wprowadzić współczynniki, biorąc pod uwagę potencjalne lata życia w populacji) Leczenie i badania przesiewowe większej liczby zdrowych osób są droższe (np. badania przesiewowe EKG w grupach młodych pacjentów bez objawów i ich brak EKG u pacjentów w wieku 50 lat z objawami dławicy piersiowej) Leczenie i badania przesiewowe większej liczby zdrowych osób są droższe (np. badania przesiewowe EKG w grupach młodych pacjentów bez objawów i ich brak EKG u pacjentów w wieku 50 lat z objawami dławicy piersiowej) Dysproporcja między znacząca poprawą jakości życia oraz nieznacznym wzrostem oczekiwanej długości życia i odwrotnie, brak klinicznego uzasadnienia (prednizolon w reumatoidalnym zapaleniu stawów) Dysproporcja między znacząca poprawą jakości życia oraz nieznacznym wzrostem oczekiwanej długości życia i odwrotnie, brak klinicznego uzasadnienia (prednizolon w reumatoidalnym zapaleniu stawów) Wprowadzenie sztucznych "progów" nie pozwoli państwu uciec od konsensusu - co należy leczyć Wprowadzenie sztucznych "progów" nie pozwoli państwu uciec od konsensusu - co należy leczyć

7 Jakość życia i QALY* – doświadczenie RSPOR Astma oskrzelowa (2006) Hemofilia ( ) Stwardnienie rozsiane (2008) Zawroty głowy (2009) Szpiczak mnogi (2010) Anemia przy przewlekłej niewydolności nerek (2010) Nadciśnienie tętnicze* (2012) *-wg danych literaturowych

8 Ocena jakości życia na VAS przy różnych chorobach schorzenia пунткы

9 Koszty QALY przy leczeniu szpiczaka mnogiego

10 Warunki wstępne dla liczenia QALY Obliczenia te opierają się na badaniach jakości życia pacjentów ze szpiczakiem mnogim (2009, RSPOR), danych na temat skuteczności leczenia z literatury Obliczenia te opierają się na badaniach jakości życia pacjentów ze szpiczakiem mnogim (2009, RSPOR), danych na temat skuteczności leczenia z literatury Pacjenci otrzymują (i) standardowe leczenie, (ii) lub leczenie bortezomibem, (iii) lub kombinacją lenalidomidu i deksametazonu Pacjenci otrzymują (i) standardowe leczenie, (ii) lub leczenie bortezomibem, (iii) lub kombinacją lenalidomidu i deksametazonu Trwanie leczenia – 4 miesiące Trwanie leczenia – 4 miesiące Wzięto pod uwagę koszty opieki nad pacjentem, zgodnie ze standardem opieki Wzięto pod uwagę koszty opieki nad pacjentem, zgodnie ze standardem opieki

11 Długość życia chorych Pacjenci, leczeni lenalidomidem i dexametazonem przeżyją 29 miesięcy Pacjenci, leczeni lenalidomidem i dexametazonem przeżyją 29 miesięcy Pacjenci, leczeni bortezomibem przeżyją 26 miesięcy Pacjenci, leczeni bortezomibem przeżyją 26 miesięcy

12 Jakość życia wg VAS na moment zakończenia badania lenalidomid– 0,68 lenalidomid– 0,68 bortezomib– 0,60 bortezomib– 0,60

13 Obliczenie QALY QALY przy zastosowaniu lenalidomidu: 2,4 lat * 0,68 = 1,6 QALYs QALY przy zastosowaniu lenalidomidu: 2,4 lat * 0,68 = 1,6 QALYs QALY przy zastosowaniu bortezomibu: 2,1 lat* 0,60 = 1,2 QALYs QALY przy zastosowaniu bortezomibu: 2,1 lat* 0,60 = 1,2 QALYs QALY = liczba lat, które przeżyje pacjent * jakość życia

14 Koszty prowadzenia 1 pacjenta ze szpiczakiem mnogim Koszty leczenia chorych zgodnie ze standardem pomocy medycznej: Koszty leczenia chorych zgodnie ze standardem pomocy medycznej: rub. Koszty leczenia bortezomibem – rub. Koszty leczenia bortezomibem – rub. Suma kosztów terapii bortezomibem – rub. Koszty leczenia kombinacją lenalidomid+dexametazon: rub. Koszty leczenia kombinacją lenalidomid+dexametazon: rub. Suma kosztów leczenia kombinacją lenalidomid+dexametazon– ,4 rub.

15 Koszty 1 QALY u chorego ze szpiczakiem mnogim Dla kombinacji lenalomid+dexametazon: Dla kombinacji lenalomid+dexametazon: – rub. czyli – rub. czyli Dla bortezomibu Dla bortezomibu – rub. czyli – rub. czyli

16 Koszt 1 QALY przy leczeniu hemofilii

17 Podstawy do obliczeń QALY Jako podstawa – badanie jakości życia chorych na hemofilię (2008) 2 grupy chorych: Profilaktyczne leczenie (12 iniekcji VIII czynnika krzepnięcia krwi na miesiąc, brak krwawienia), Nieefektywne leczenie (4 iniekcji VIII czynnika krzepnięcia krwi na miesiąc, wystąpienie krwawienia) Pod uwagę brane są tylko koszty czynnika krzepnięcia

18 Koszty rocznego leczenia hemofilii (tylko leki) Terapia profilaktyczna МЕ * rub. / 500 МЕ = rub. Nieefektywna terapia * rub. / 500 МЕ = rub.

19 Koszty na leczenie hemofilii do końca życia (tylko leki) Terapia profilaktyczna Terapia profilaktyczna rub. * 35,9 lat= rub. Nieefektywna terapia Nieefektywna terapia rub. * 7,9 lat = rub.

20 Obliczenie kosztów 1 QALY przy hemofilii (tylko leki) Koszt 1 QALY przy terapii profilaktycznej: Koszt 1 QALY przy terapii profilaktycznej: rub. / 26,2 QALY = rub. Koszt 1 QALY przy nieefektywnej terapii: Koszt 1 QALY przy nieefektywnej terapii: rub. / 4,5 QALY = rub.

21 Wykorzystanie wszelkich środków ochrony zdrowia grupa odpowiedniego leczenia (n=33) 2 wezwania karetki i 2 hospitalizacje przez ostatni miesiąc, 2 wezwania karetki i 2 hospitalizacje przez ostatni miesiąc, 24 wezwania karetki i 24 hospitalizacje rocznie. Koszt 1 wezwania karetki – 4000 rub., koszt hospitalizacji 1 chorego (zgodnie ze standardem pomocy medycznej (model z krwawieniem) wg taryf OMS: ( rub. * 3) rub. = rub. Koszty pomocy medycznej 33 pacjentów rocznie: rub. * 24 = rub. Koszty karetki na 1 pacjenta rocznie: rub./33 = rub. Koszty na hospitalizację 33 pacjentów rocznie: rub. * 24 = rub. Koszty na hospitalizację 1 pacjenta rocznie: rub. / 33 = rub. SUMA KOSZTÓ W PROFILAKTYCZNEJ TERAPII 1 pacjent rocznie (KOSZTY TERAPII PROFILATYCZNEJ + KOSZTY WEZWAŃ KARETEK + KOSZTY HOSPITALIZACJI): RUB RUB RUB. = RUB.

22 Wykorzystanie wszelkich zasobów ochrony zdrowia grupa nieefektywnej terapii (n 233) 64 wezwań karetki, 31 hospitalizacji w ciągu ostatniego miesiąca 768 wezwań karetki i 372 hospitalizacje w ciągu roku Koszty wezwań karetki na rok: rub. * 768 = rub. Koszty na wezwania karetki do 1 pacjenta na rok: rub. / 233 = rub. Koszty hospitalizacji na rok : rub. * 372 = rub. Koszty hospitalizacji 1 pacjenta na rok rub. / 233 = rub. SUMA KOSZTÓW ROCZNEGO LECZENIA CHOREGO W GRUPIE NIEEFEKTYWNEJ TERAPII (koszty profilaktyczne + koszty na wezwania karetki + koszty hospitalizacji): rub rub rub. = rub.

23 Koszty leczenia do końca życia chorego, wykorzystując wszelkie zasoby ochrony zdrowia Terapia profilaktyczna Terapia profilaktyczna rub * 35,9 lat = rub. Terapia nieefektywna Terapia nieefektywna rub * 7,9 lat= rub

24 Koszty na 1 QALY chorego z hemofilią (wykorzystanie wszystkich zasobów ochrony zdrowia) Odpowiednia terapia profilaktyczna rub. / 26,2 QALY = rub. Nieefektywna terapia rub. / 4,5 QALY = rub.

25 Koszty za 1 QALY u dializowanych pacjentów z anemią przy przewlekłą niewydolnością nerek

26 Ocena jakości życia wg skali VAS przez dializowanych chorych (n – 1395) Mediana – 60 (I kwartyl– 50, III kwartyl -70) Mediana – 60 (I kwartyl– 50, III kwartyl -70) Średnia – 59,2 Średnia – 59,2 Odchylenie standardowe – 16,7 Odchylenie standardowe – 16,7

27 Obliczenie QALY u chorych z anemią przy przewlekłej niewydolności nerek i hemodializie 5 lat (wg danych ankiet) Średnia długość życia pacjentów na hemodializie wynosi 5 lat (wg danych ankiet) QALY (Eralfon)= 0,6223*5= 3,112 QALY (Eralfon)= 0,6223*5= 3,112 QALY (Recormon) = 0,591*5= 2,955 QALY (Recormon) = 0,591*5= 2,955 QALY (Eprex)= 0,585*5= 2,925 QALY (Eprex)= 0,585*5= 2,925 QALY (Epocrin)= 0,558*5= 2,79 QALY (Epocrin)= 0,558*5= 2,79

28 Koszty na wprowadzenie erytropoetyny (ceny z państwowego rejestru maksymalnym cen hurtowych r.) Nazwa preparatu Koszt jednego opakowania leku z grupy erytropoetyn y, rub. Koszt 1 iniekcji preparatu z grupy erytropoetyn y, rub. Koszty roku leczenia preparatu z grupy erytropoetyn y, rub * Koszty usług medyc znych roczne, rub Koszty 5 lat leczenia preparatu z grupy erytropoe tyny, rub * Koszty usług medyczny ch 5 lat, rub Koszty erytropoetyny i usług medycznych, 5 lat. Recormon, N6, 2000 jedn Eralfon, N6, 2000 jedn Epocrin, N10, 2000 jedn 3563, Eprex, N6, 2000 jedn 6165,

29 Obliczenie kosztów 1 QALY u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek przy hemodializie Koszt 1 QALY = koszty hemodializy + koszty preparatu «Erytropoetyna» i jego wprowadzenia + koszty żelaza i jego wprowadzenie* 5 lat Koszty hemodializy rocznie rub. Koszty hemodializy rocznie rub. Koszty preparatów żelaza i jego wprowadzenia rocznie rub. Koszty preparatów żelaza i jego wprowadzenia rocznie rub..

30 Koszt QALY u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek przy hemodializie Nazwanie leku Koszt ogólny 5 dodatkowych lat życia QALY Koszt QALY Eprex rub. 2, rub. Epocrin rub. 2, rub. Recormon rub. 2, rub. Eralfon rub. 3, rub.

31 Koszty 1 QALY u pacjentów z astmą oskrzelową

32 Główne parametry dla obliczania QALY Jakość życia wg VAS – 0,58±0,16; Koszt leczenia w ciągu roku (standard pomocy medycznej – leczenie szpitalne) – rub.; Oczekiwana długość życia (mężczyźni) – 45,78 lat; Oczekiwana długość życia (kobiety) – 54,38 lat;

33 Obliczenie ilości QALY i kosztu 1 QALY dla pacjenta z astmą oskrzelową QALY (mężczyźni)=0,58*45,78 26,55 QALYs; QALY(kobiety) = 0,58*54,38=31,54 QALYs; Koszt 1 QALY: rub.

34 Koszt 1 QALY u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

35 Główne parametry dla obliczania QALY Jakość życia wg VAS – 0,62±0,06*; Koszty na roczne leczenie (standard pomocy medycznej – leczenie szpitalne ) – rub.; Oczekiwana długość życia - 30 lat *- Диссертационная работа Фроловой Е.В.,Волгоград, 2010 г.

36 Obliczenie ilości QALY i kosztów 1 QALY dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym QALY = 0,62*30 =18,6 QALY; Koszt 1 QALY: rub.

37 Koszt 1 QALY (wykorzystanie wszelkich zasobów ochrony zdrowia) przy różnych chorobach Leczenie szpiczaka mnogiego lenalidomidem i dexamethazonem rub. ( Euro) rub. ( Euro) Leczenie hemofilii rub. ( Euro) Profilaktyczne leczenie hemofilii rub. ( Euro) Leczenie anemii z hemodializą od rub. ( Euro) do rub. ( Euro) Leczenie astmy oskrzelowej wg standardu (szpitalne) Od rub.(1 059 Euro) Do rub. (1 092 Euro) Leczenie nadciśnienia tętniczego wg standardu (szpitalne) rub. (182 Euro) rub 1 Euro = 40,57 rub.( )

38 Badanie zdania ekspertów ( ) Cel: przedstawienie zdania ekspertów na temat niezbędnego państwowego finansowania leczenia wielu chorób

39 Wykaz badanych chorób Społecznie ważne choroby na przykładzie nadciśnienia tętniczego i astmy oskrzelowej Choroby, które włączone zostały do programu «7 nozologii», na przykładzie hemofilii i szpiczaka mnogiego (w wielu krajach roczny koszt QALY dializowanych pacjentów, przyjęte zostały jako znaczenie progowe przy wyborze technologii medycznych) Anemia przy przewlekłej niewydolności nerek u pacjentów (w wielu krajach roczny koszt QALY dializowanych pacjentów, przyjęte zostały jako znaczenie progowe przy wyborze technologii medycznych)

40 Miejsce przeprowadzenia ankiety Fora RSPOR w ramach kongresów «Człowiek i lekarstwo» ( ); Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «Starszy chory. Jakość życia» (2012); Posiedzenia Wyższej Szkoły Terapii Moskiewskiego Miejskiego Towarzystwa Lekarzy (2012 г.) Kursy «Wprowadzenie w analizę farmakoekonomiczną» Pierwszego Moskiewskiego Uniwersytetu Medycznego im. Sechenova ( ); W ramach przejazdu P. Vorobieva «Za sprawiedliwą ochronę zdrowia. Na Magadan» г.

41 W ankiecie wzięło udział 116 respondentów Obszar działalności zawodowejIlość respondentówUdział % Wykładowca akademicki2219 Organizator ochrony zdrowia1412 Lekarz6758 Pracownik firmy farmaceutycznej/ farmaceuta 87 Inne54

42 Krótka charakterystyka respondentów: Średni wiek -50,3±14,27 lat; Wykształcenie wyższe – 113 osób (97,4%), z nich stopień naukowy posiadają 33 osoby (28,4%), 3 osoby (2,6%) – posiada wykształcenie niepełne wyższe; 106 osób (91,4%) – mieszkańcy miast, 4 osoby (3,4%) – mieszkają na wsi, 6 osób (5,2%) – brak danych

43 Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny Poziom dochodów, rub.Ilość osóbUdział % do5 tys.21,7 Od 5 do 10 tys.1714,7 Od 10 do 20 tys.4236,2 Od 20 do 50 tys.4236,2 Od 50 do 100 tys.108,6 Ponad 100 tys.10,9 Brak danych21,7

44 Ocena poziomu państwowego finansowania za 1 QALY ChorobaObliczane koszty za QALY, rub./Euro Kwota uzasadniona i wystarczająca Kwota niewystarczająca Kwota zawyżona Nie ma danych Nadciśnienie tętnicze (%) rub. (182 Euro) 28(24%)80(69%)1 (1%) 7(6%) Astma oskrzelowa, (%) rub. (1 092 Euro) 60 (52%)38(32,8%)5(4%)13(11,2%) Szpiczak mnogi, (%) rub. ( Euro) 30 (35,29%)10(11,76%)11(12,94%)34(40%) Hemofilia (%) rub. ( Euro) 49(42%)27(23,5%)12(10,5%)28(24%) Anemia przy HPN (%) rub. ( Euro) 50(43%)37(32%)8(7%)21(18%)

45 Warianty niezbędnego poziomu państwowego finansowania za 1 QALY, zaproponowane przez ekspertów ChorobaObliczane koszty za QALY, rub./Euro Wariant eksperta: koszty za QALY, rub./Euro Ilość ankietowanych (%) Nadciśnienie tętnicze руб. (182 Euro) тыс. руб. (246, Euro) 39(37%) Astma oskrzelowa руб. (1 092 Euro) 20 – 50 тыс. руб. (493 – Euro) 39(37%) Szpiczak mnogi руб. ( Euro) 0,5 – 1 млн. руб. ( – Euro) 20(17,2%) Hemofilia руб. ( Euro) 1 – 5 млн. руб. ( – Euro) 25(21,6%) Anemia w ChNN руб. ( Euro) руб. ( Euro) 25(21,6%)

46 Wnioski dot. kosztów za QALY Obliczania kosztów QALY pozwala porównać do siebie leczenie różnych chorób Obliczania kosztów QALY pozwala porównać do siebie leczenie różnych chorób Preparaty o wysokiej efektywności, mimo wysokich kosztów (czynniki krzepnięcia), dają stosunkowo niskie wskaźniki kosztów za QALY przy efektywnym zastosowaniu Preparaty o wysokiej efektywności, mimo wysokich kosztów (czynniki krzepnięcia), dają stosunkowo niskie wskaźniki kosztów za QALY przy efektywnym zastosowaniu Rezultaty analizy koszty – użyteczność powinny być uwzględniane przy planowaniu programów lekowych Rezultaty analizy koszty – użyteczność powinny być uwzględniane przy planowaniu programów lekowych W Rosji niezbędne jest dalsze szerokie zastosowanie jakości życia i kosztów za QALY W Rosji niezbędne jest dalsze szerokie zastosowanie jakości życia i kosztów za QALY Koszty za QALY w Rosji nie mogą na dzień dzisiejszy być podstawą dla finansowania technologii medycznych Koszty za QALY w Rosji nie mogą na dzień dzisiejszy być podstawą dla finansowania technologii medycznych


Pobierz ppt "Wskaźnik kosztów QALY jako podstawa dla finansowania program lekowych: rosyjskie doświadczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google