Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty na QALY Jeden z najbardziej obiecujących wskaźników kosztów poniesionych świadczeń Odzwierciedla elementy kliniczne i ekonomiczne Odzwierciedla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty na QALY Jeden z najbardziej obiecujących wskaźników kosztów poniesionych świadczeń Odzwierciedla elementy kliniczne i ekonomiczne Odzwierciedla."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźnik kosztów QALY jako podstawa dla finansowania program lekowych: rosyjskie doświadczenie

2 Koszty na QALY Jeden z najbardziej obiecujących wskaźników kosztów poniesionych świadczeń Odzwierciedla elementy kliniczne i ekonomiczne Odzwierciedla zdanie zarówno pacjenta (ocena jakości życia) , jak i firmy (wartość) Pozwala na porównanie różnych technologii medycznych – ustalenie kolejności technologii medycznych wg kosztów technologii i wybranie najbardziej opłacalnych pozycji (co zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów)

3 Lista technologii wg kosztów na QALY – profilaktyka udaru mózgu
Pozaszpitalne monitorowanie migotania przedsionków w porównaniu ze standardową praktyką USD za QALY Codzienne przyjmowanie 80 mg aspiryny wśród kobiet lat z rozpoznaną cukrzycą w porównaniu z brakiem przyjmowania aspiryny – USD za QALY Wstawienie rozrusznika w porównaniu z nieefektywnym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego u pacjentów starszych niż 50 lat – USD zaQALY Co wybierzemy?

4 Wprowadzane są granice efektywności ekonomicznej w celu ujawnienia możliwości finansowania
Mozliwość odrzucenia B £25,000 - £35,000 A £5,000 - £15,000 Log [затраты/QALY] Rawlins and Culyer, 2004

5 Jaka wartość jest progowa?
Historycznie USD za QALY Wylicza się przykładowo jak równe rocznym kosztom na QALY dializowanego pacjenta Opublikowane koszty graniczne Kraj Валюта Suma graniczna w miejscowej walucie Suma graniczna w euro USA USD Szwecja SEK 54 000 Wielka Brytania GBP 30 000 44 500 Australia AUSD Kanada CND Holandia EURO 20 000 Nowa Zelandia NZD 11 200 5 Л.Аннеманс, 2008 * Conversion to Euro based on exch rates august 1, 2007.

6 Krytyka wskaźnika «koszt QALY»
Dyskryminacja ze względu na wiek i stan zaawansowania choroby - wygrywają młodzi i zdrowi, którzy mogą potencjalnie uzyskać więcej QALY (można wprowadzić współczynniki, biorąc pod uwagę potencjalne lata życia w populacji) Leczenie i badania przesiewowe większej liczby zdrowych osób są droższe (np. badania przesiewowe EKG w grupach młodych pacjentów bez objawów i ich brak EKG u pacjentów w wieku 50 lat z objawami dławicy piersiowej) Dysproporcja między znacząca poprawą jakości życia oraz nieznacznym wzrostem oczekiwanej długości życia i odwrotnie, brak klinicznego uzasadnienia (prednizolon w reumatoidalnym zapaleniu stawów) Wprowadzenie sztucznych "progów" nie pozwoli państwu uciec od konsensusu - co należy leczyć

7 Jakość życia i QALY* – doświadczenie RSPOR
Astma oskrzelowa (2006) Hemofilia ( ) Stwardnienie rozsiane (2008) Zawroty głowy (2009) Szpiczak mnogi (2010) Anemia przy przewlekłej niewydolności nerek (2010) Nadciśnienie tętnicze* (2012) *-wg danych literaturowych

8 Ocena jakości życia na VAS przy różnych chorobach
пунткы schorzenia

9 Koszty QALY przy leczeniu szpiczaka mnogiego

10 Warunki wstępne dla liczenia QALY
Obliczenia te opierają się na badaniach jakości życia pacjentów ze szpiczakiem mnogim (2009, RSPOR), danych na temat skuteczności leczenia z literatury Pacjenci otrzymują (i) standardowe leczenie, (ii) lub leczenie bortezomibem, (iii) lub kombinacją lenalidomidu i deksametazonu Trwanie leczenia – 4 miesiące Wzięto pod uwagę koszty opieki nad pacjentem, zgodnie ze standardem opieki

11 Długość życia chorych Pacjenci, leczeni lenalidomidem i dexametazonem przeżyją 29 miesięcy Pacjenci, leczeni bortezomibem przeżyją 26 miesięcy

12 Jakość życia wg VAS na moment zakończenia badania
lenalidomid– 0,68 bortezomib– 0,60

13 Obliczenie QALY QALY przy zastosowaniu lenalidomidu: 2,4 lat * 0,68 = 1,6 QALYs QALY przy zastosowaniu bortezomibu: 2,1 lat* 0,60 = 1,2 QALYs QALY = liczba lat, które przeżyje pacjent * jakość życia

14 Koszty prowadzenia 1 pacjenta ze szpiczakiem mnogim
Koszty leczenia chorych zgodnie ze standardem pomocy medycznej: rub. Koszty leczenia bortezomibem – rub. Suma kosztów terapii bortezomibem – rub. Koszty leczenia kombinacją lenalidomid+dexametazon: rub. Suma kosztów leczenia kombinacją lenalidomid+dexametazon– ,4 rub.

15 Koszty 1 QALY u chorego ze szpiczakiem mnogim
Dla kombinacji lenalomid+dexametazon: rub. czyli € Dla bortezomibu rub. czyli €

16 Koszt 1 QALY przy leczeniu hemofilii

17 Podstawy do obliczeń QALY
Jako podstawa – badanie jakości życia chorych na hemofilię (2008) 2 grupy chorych: Profilaktyczne leczenie (12 iniekcji VIII czynnika krzepnięcia krwi na miesiąc, brak krwawienia), Nieefektywne leczenie (4 iniekcji VIII czynnika krzepnięcia krwi na miesiąc, wystąpienie krwawienia) Pod uwagę brane są tylko koszty czynnika krzepnięcia

18 Koszty rocznego leczenia hemofilii (tylko leki)
Terapia profilaktyczna МЕ * 5 923 rub. / 500 МЕ = 2 046 988 rub. Nieefektywna terapia 57 600 * 5 923 rub. / 500 МЕ = 682 329 rub.

19 Koszty na leczenie hemofilii do końca życia (tylko leki)
Terapia profilaktyczna 2 046 988 rub. * 35,9 lat= rub. Nieefektywna terapia 682 329 rub. * 7,9 lat = rub.

20 Obliczenie kosztów 1 QALY przy hemofilii (tylko leki)
Koszt 1 QALY przy terapii profilaktycznej: rub. / 26,2 QALY = rub. Koszt 1 QALY przy nieefektywnej terapii: rub. / 4,5 QALY = rub.

21 Wykorzystanie wszelkich środków ochrony zdrowia grupa odpowiedniego leczenia (n=33)
2 wezwania karetki i 2 hospitalizacje przez ostatni miesiąc, 24 wezwania karetki i 24 hospitalizacje rocznie. Koszt 1 wezwania karetki – 4000 rub., koszt hospitalizacji 1 chorego (zgodnie ze standardem pomocy medycznej (model z krwawieniem) wg taryf OMS: (33 445 rub. * 3) + 986 042 rub. = 1  rub. Koszty pomocy medycznej 33 pacjentów rocznie: 4 000 rub. * 24 = 96 000 rub. Koszty karetki na 1 pacjenta rocznie: rub./33 = 2 909 rub. Koszty na hospitalizację 33 pacjentów rocznie: 1 086 377 rub. * 24 = 26  rub. Koszty na hospitalizację 1 pacjenta rocznie: 26 073 048 rub. / 33 = rub. SUMA KOSZTÓ W PROFILAKTYCZNEJ TERAPII 1 pacjent rocznie (KOSZTY TERAPII PROFILATYCZNEJ + KOSZTY WEZWAŃ KARETEK + KOSZTY HOSPITALIZACJI): 2 046 988 RUB. + 2 909 RUB  092 RUB. = 2  RUB.

22 Wykorzystanie wszelkich zasobów ochrony zdrowia grupa nieefektywnej terapii (n 233)
64 wezwań karetki, 31 hospitalizacji w ciągu ostatniego miesiąca 768 wezwań karetki i 372 hospitalizacje w ciągu roku Koszty wezwań karetki na rok: 4 000 rub. * 768 = 3  rub. Koszty na wezwania karetki do 1 pacjenta na rok: 3 072 000 rub. / 233 = 13 184 rub. Koszty hospitalizacji na rok : 1 086 377 rub. * 372 = 404  rub. Koszty hospitalizacji 1 pacjenta na rok 404 132 244 rub. / 233 = 1  rub.  SUMA KOSZTÓW ROCZNEGO LECZENIA CHOREGO W GRUPIE NIEEFEKTYWNEJ TERAPII (koszty profilaktyczne + koszty na wezwania karetki + koszty hospitalizacji): 682 329 rub. + 13 184 rub. + 1 734 473 rub. = 2  rub.

23 Terapia profilaktyczna 2 839 989 rub * 35,9 lat = 101 955 605 rub.
Koszty leczenia do końca życia chorego, wykorzystując wszelkie zasoby ochrony zdrowia Terapia profilaktyczna 2  rub * 35,9 lat = rub. Terapia nieefektywna 2  rub * 7,9 lat= rub

24 Odpowiednia terapia profilaktyczna
Koszty na 1 QALY chorego z hemofilią (wykorzystanie wszystkich zasobów ochrony zdrowia) Odpowiednia terapia profilaktyczna rub. / 26,2 QALY = rub. Nieefektywna terapia rub. / 4,5 QALY = rub.

25 Koszty za 1 QALY u dializowanych pacjentów z anemią przy przewlekłą niewydolnością nerek

26 Ocena jakości życia wg skali VAS przez dializowanych chorych
Mediana – 60 (I kwartyl– 50, III kwartyl -70) Średnia – 59,2 Odchylenie standardowe – 16,7 26 26

27 QALY (Eralfon)= 0,6223*5= 3,112 QALY (Recormon) = 0,591*5= 2,955
Obliczenie QALY u chorych z anemią przy przewlekłej niewydolności nerek i hemodializie Średnia długość życia pacjentów na hemodializie wynosi 5 lat (wg danych ankiet) QALY (Eralfon)= 0,6223*5= 3,112 QALY (Recormon) = 0,591*5= 2,955 QALY (Eprex)= 0,585*5= 2,925 QALY (Epocrin)= 0,558*5= 2,79

28 Koszty na wprowadzenie erytropoetyny
(ceny z państwowego rejestru maksymalnym cen hurtowych r.) Nazwa preparatu Koszt jednego opakowania leku z grupy erytropoetyn y, rub . Koszt 1 iniekcji preparatu z grupy erytropoetyn y, rub . Koszty roku leczenia preparatu z grupy erytropoetyn y, rub * Koszty usług medycznych roczne, rub Koszty 5 lat leczenia preparatu z grupy erytropoetyny, rub * Koszty usług medycznych 5 lat, rub Koszty erytropoetyny i usług medycznych , 5 lat. Recormon, N6, 2000 jedn 4721 787 3 393 16 965 Eralfon, N6, 2000 jedn 5088 848 Epocrin, N10, 2000 jedn 3563,2 356 55 536 4 017 20085 Eprex, N6, 2000 jedn 6165,5 1027 28

29 . Obliczenie kosztów 1 QALY u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek przy hemodializie Koszt 1 QALY = koszty hemodializy + koszty preparatu «Erytropoetyna» i jego wprowadzenia + koszty żelaza i jego wprowadzenie* 5 lat Koszty hemodializy rocznie - 1 310 400 rub. Koszty preparatów żelaza i jego wprowadzenia rocznie rub.

30 Koszt QALY u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek przy hemodializie
Nazwanie leku Koszt ogólny 5 dodatkowych lat życia QALY Koszt QALY Eprex rub. 2,925 rub. Epocrin rub. 2,79 rub. Recormon rub. 2,95 rub. Eralfon rub. 3,112 rub.

31 Koszty 1 QALY u pacjentów z astmą oskrzelową

32 Główne parametry dla obliczania QALY
Jakość życia wg VAS – 0,58±0,16; Koszt leczenia w ciągu roku (standard pomocy medycznej – leczenie szpitalne) – rub.; Oczekiwana długość życia (mężczyźni) – 45,78 lat; Oczekiwana długość życia (kobiety) – 54,38 lat;

33 Obliczenie ilości QALY i kosztu 1 QALY dla pacjenta z astmą oskrzelową
QALY (mężczyźni)=0,58*45,78 26,55 QALYs; QALY(kobiety) = 0,58*54,38=31,54 QALYs; Koszt 1 QALY: rub.

34 Koszt 1 QALY u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

35 Główne parametry dla obliczania QALY
Jakość życia wg VAS – 0,62±0,06*; Koszty na roczne leczenie (standard pomocy medycznej – leczenie szpitalne) – rub.; Oczekiwana długość życia - 30 lat *- Диссертационная работа Фроловой Е.В.,Волгоград, 2010 г.

36 QALY = 0,62*30 =18,6 QALY; Koszt 1 QALY: 7 358 rub.
Obliczenie ilości QALY i kosztów 1 QALY dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym QALY = 0,62*30 =18,6 QALY; Koszt 1 QALY: 7 358 rub.

37 Koszt 1 QALY (wykorzystanie wszelkich zasobów ochrony zdrowia) przy różnych chorobach
Leczenie szpiczaka mnogiego lenalidomidem i dexamethazonem rub. ( Euro) Leczenie hemofilii rub. ( Euro) Profilaktyczne leczenie hemofilii rub.  ( Euro) Leczenie anemii z hemodializą od rub. ( Euro) do rub. ( Euro) Leczenie astmy oskrzelowej wg standardu (szpitalne) Od rub.(1 059 Euro) Do rub. (1 092 Euro) Leczenie nadciśnienia tętniczego wg standardu (szpitalne) 7 358 rub. (182 Euro) 1 Euro = 40,57 rub.( )

38 Badanie zdania ekspertów (2012 -2013)
Cel: przedstawienie zdania ekspertów na temat niezbędnego państwowego finansowania leczenia wielu chorób

39 Wykaz badanych chorób Społecznie ważne choroby na przykładzie nadciśnienia tętniczego i astmy oskrzelowej Choroby, które włączone zostały do programu «7 nozologii», na przykładzie hemofilii i szpiczaka mnogiego Anemia przy przewlekłej niewydolności nerek u pacjentów (w wielu krajach roczny koszt QALY dializowanych pacjentów, przyjęte zostały jako znaczenie progowe przy wyborze technologii medycznych)

40 Miejsce przeprowadzenia ankiety
Fora RSPOR w ramach kongresów «Człowiek i lekarstwo» ( ); Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «Starszy chory. Jakość życia» (2012); Posiedzenia Wyższej Szkoły Terapii Moskiewskiego Miejskiego Towarzystwa Lekarzy (2012 г.) Kursy «Wprowadzenie w analizę farmakoekonomiczną» Pierwszego Moskiewskiego Uniwersytetu Medycznego im. Sechenova ( ); W ramach przejazdu P. Vorobieva «Za sprawiedliwą ochronę zdrowia. Na Magadan» г.

41 W ankiecie wzięło udział 116 respondentów
Obszar działalności zawodowej Ilość respondentów Udział % Wykładowca akademicki 22 19 Organizator ochrony zdrowia 14 12 Lekarz 67 58 Pracownik firmy farmaceutycznej/ farmaceuta 8 7 Inne 5 4

42 Krótka charakterystyka respondentów:
Średni wiek -50,3±14,27 lat; Wykształcenie wyższe – 113 osób (97,4%), z nich stopień naukowy posiadają 33 osoby (28,4%), 3 osoby (2,6%) – posiada wykształcenie niepełne wyższe; 106 osób (91,4%) – mieszkańcy miast, 4 osoby (3,4%) – mieszkają na wsi, 6 osób (5,2%) – brak danych

43 Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny
Poziom dochodów, rub. Ilość osób Udział % do5 tys. 2 1,7 Od 5 do 10 tys. 17 14,7 Od 10 do 20 tys. 42 36,2 Od 20 do 50 tys. Od 50 do 100 tys. 10 8,6 Ponad 100 tys. 1 0,9 Brak danych

44 Ocena poziomu państwowego finansowania za 1 QALY
Choroba Obliczane koszty za QALY, rub./Euro Kwota uzasadniona i wystarczająca Kwota niewystarczająca Kwota zawyżona Nie ma danych Nadciśnienie tętnicze (%) 7 358 rub. (182 Euro) 28(24%) 80(69%) 1 (1%) 7(6%) Astma oskrzelowa, (%) rub. ( Euro) 60 (52%) 38(32,8%) 5(4%) 13(11,2%) Szpiczak mnogi, (%) rub. ( Euro) 30 (35,29%) 10(11,76%) 11(12,94%) 34(40%) Hemofilia (%) rub. ( Euro) 49(42%) 27(23,5%) 12(10,5%) Anemia przy HPN (%) rub. ( Euro) 50(43%) 37(32%) 8(7%) 21(18%)

45 Warianty niezbędnego poziomu państwowego finansowania za 1 QALY, zaproponowane przez ekspertów
Choroba Obliczane koszty za QALY, rub./Euro Wariant eksperta: koszty za QALY, rub./Euro Ilość ankietowanych (%) Nadciśnienie tętnicze 7 358 руб. (182 Euro) тыс. руб. (246, Euro) 39(37%) Astma oskrzelowa руб. ( Euro) 20 – 50 тыс. руб. (493 – Euro) Szpiczak mnogi руб. ( Euro) 0,5 – 1 млн. руб. ( – Euro) 20(17,2%) Hemofilia руб. ( Euro) 1 – 5 млн. руб. ( – Euro) 25(21,6%) Anemia w ChNN руб. ( Euro)

46 Wnioski dot. kosztów za QALY
Obliczania kosztów QALY pozwala porównać do siebie leczenie różnych chorób Preparaty o wysokiej efektywności, mimo wysokich kosztów (czynniki krzepnięcia), dają stosunkowo niskie wskaźniki kosztów za QALY przy efektywnym zastosowaniu Rezultaty analizy „koszty – użyteczność” powinny być uwzględniane przy planowaniu programów lekowych W Rosji niezbędne jest dalsze szerokie zastosowanie jakości życia i kosztów za QALY Koszty za QALY w Rosji nie mogą na dzień dzisiejszy być podstawą dla finansowania technologii medycznych


Pobierz ppt "Koszty na QALY Jeden z najbardziej obiecujących wskaźników kosztów poniesionych świadczeń Odzwierciedla elementy kliniczne i ekonomiczne Odzwierciedla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google