Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces instalacji sieci komputerowej w szkolnej sali komputerowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces instalacji sieci komputerowej w szkolnej sali komputerowej"— Zapis prezentacji:

1 Proces instalacji sieci komputerowej w szkolnej sali komputerowej

2 I. Założenia wstępne

3 Zakładamy iż po wejściu do pracowni zastajemy następującą sytuację:
Mamy do dyspozycji 10 jednostek komputerowych + 1 maszynę przeznaczoną na serwer Zastajemy sprzęt komputerowy w pełni złożony z zainstalowanymi kartami sieciowymi. Na komputerach został zainstalowany wcześniej system operacyjny w naszym przypadku wybrany został Windows 2000 Professional na stacjach roboczych oraz Windows 2000 Serwer dla maszyny serwerowej

4 II Cel zadania

5 Zadanie polega na: Połączeniu przygotowanych maszyn w sieć komputerową i jej skonfigurowanie. Podłączeniu stworzonej sieci do Internetu

6 III Realizacja zadania

7 Zadanie realizowane będzie w trzech podstawowych etapach
Fizyczne połączenie urządzeń w sieć komputerową Konfigurację systemów operacyjnych do pracy w sieci Podłączenie stworzonej sieci do internetu

8 Fizyczne połączenie komputerów w sieć

9 Do wykonania niniejszego zadania konieczne będą:
Kabel sieciowy UDP5 8-mio żyłowy (4 –ro parowy) zwany popularnie skrętką Końcówki sieciowe do zaciśnięcia na końcach kabli w ilości min 2* ilość komputerów ( w naszym przypadku min 22 szt. )

10 Urządzenie do zaciskania końcówek sieciowych na kablach zwane zaciskarką
Opcjonalnym aczkolwiek mocno przydatnym narzędziem będzie również tester kabli sieciowych.

11 Dla sieci złożonej z więcej niż dwóch komputerów, tworzonej na kablu skrętce najpopularniejszym i najczęściej stosowanym układem sieci jest tzw „gwiazda”. Układ ten polega na tym, iż z jednego urządzenia centralnego (komputera , huba , switcha ) rozchodzą się kable do poszczególnych komputerów. Oczywiście przedstawiony obok schemat ukazuje to w uproszczeniu ponieważ umiejscowienie urządzeń może być różne zaś urządzenie centralne wcale nie musi znajdować się pośrodku. Internet

12 W naszej sieci jako urządzenie centralne zastosujemy tzw. switcha (ang
W naszej sieci jako urządzenie centralne zastosujemy tzw. switcha (ang. Przełącznik) czyli jak sama nazwa mówi urządzenia służącego do przełączania komunikacji pomiędzy komputerami

13 Pierwszym krokiem w fizycznym rozmieszczeniu sieci jest ustawienie urządzeń w miejscach, w których mają pracować. Należy przy tym pamiętać, iż switch jest urządzeniem, które wymaga zasilania z gniazdka elektrycznego, a co za tym idzie należy przewidzieć mu dostęp do takiego. Drugim krokiem jest zmierzenie bądź oszacowanie odległości pomiędzy każdym z komputerów a switchem, należy przy tym pamiętać iż ma to być odległość po jakiej będziemy ciągnąć kabel. Np. gdy będziemy chcieli go nieco zamaskować zapewne odległość ta będzie większa niż w linii prostej ) 2m 3,5m 8,75m 5m

14 sciskamy ramiona zaciskarki do samego końca.
Trzeci krok to przycięcie kabli według wymierzonych odległości + ok10 cm na każdy kabel lub więcej jeżeli planujemy w przyszłości jakieś modyfikacje w ustawieniu komputerów. Kable możemy przycinać nożem, nożycami lub wbudowanym w zaciskarkę urządzeniem do cięcia kabli. W tym ostatnim przypadku: umieszczamy kabel miedzy ramionami zaciskarki od strony z napisem cutter sciskamy ramiona zaciskarki do samego końca. W ten sposób przycinamy ilość kabli równą ilości podłączanych komputerów w naszym przypadku 11 1 2 2

15 kabel umieszczamy od strony z napisem stripper
Czwarty krok polega na „obraniu” końcówek kabla z izolacji w tym przypadku możemy również użyć noża lub skorzystać z zaciskarki. W drugim przypadku postępujemy tpodobnie jak przy cięciu kabla: kabel umieszczamy od strony z napisem stripper zaciskamy ramiona zaciskarki delikatnie obracamy kabel i ciągniemy go do siebie. Przy ściąganiu izolacji należy pamiętać iż ściągamy jedynie izolację zewnętrzną (szarą) nie ściągamy kolorowej izolacji z „żyłek” wewnętrznych. W przypadku uszkodzenia którejś z izolacji wewnętrznych przycinamy kabel i zaczynamy operację od początku 1 3 2 3 2

16 Piąty krok to zaciśnięcie końcówek
Piąty krok to zaciśnięcie końcówek. Najpierw układamy kabelki kolorami wg ustalonej przez nas kolejności. Następnie wsuwamy kable w końcówkę pilnując by każdy z nich wszedł w przeznaczony dla niego rowek. Kabelki muszą dojść do samego końca końcówki. Umieszczamy końcówkę wraz z wciśniętymi w nią kabelkami do okienka zaciskarki ściskamy do końca ramiona zaciskarki. Puszczamy ramiona zaciskarki naciskając blokadę na końcówce kabla wyciągamy ją z zaciskarki. Mamy zaciśniętą końcówkę. Ponieważ komputery ze switch-em łaczy się kablem bez przeplotu przy zaciskaniu drugiej końcówki na kablu należy pamiętać aby kabelki kolorami były ułożone identycznie jak przy pierwszej zaciskanej końcówce. W ten sposób postępujemy ze wszystkimi kablami 4 1 2 2

17 Szósty krok jest krokiem opcjonalnym.
Jeśli posiadamy tester do kabli sieciowych możemy z jego pomocą sprawdzić poprawność wykonanego przez nas kabla. W tym celu umieszczamy oba końce kabla w otworach testera. Włączamy tester przesuwając znajdujący się na jego boku suwak do góry (akurat w wykorzystanym przez nas modelu w zależności od rodzaju testera włączanie może znajdować się gdzie indziej) Odczekujemy chwilę aż urządzenie będzie gotowe i naciskamy niebieski przycisk (w innych modelach może być inaczej ). Jeżeli na ekranie testera pokaże się napis „no connect” oznacza to iż kabel został źle wykonany i należy zrobić go jeszcze raz. Prawidłowy dla naszego przypadku odczyt testera powinien wyglądać jak na rysunku obok

18 Siódmym i ostatnim krokiem jest podłączenie kabli do kart sieciowych w komputerach oraz do switcha. W tym celu kolejno wsuwamy jedną końcówkę kabla w otwór w karcie sieciowej komputera zaś drugą w dowolny wolny otwór znajdujący się w switchu i tak po kolei każdy z wykonanych przez nas kabli. Po wykonaniu tej operacji możemy śmiało uznać iż zakończyliśmy instalację fizyczną naszej sieci komputerowej

19 Konfiguracja systemów operacyjnych do pracy w sieci

20 Ponieważ będziemy tworzyć sieć złożoną z niewielkiej ilości komputerów zrezygnujemy z wykorzystania dodtkowych możliwości jakie daje Windows 2000 serwer typu usługa DHCP lub Active Directory pozostawiając te zaawansowane usługi dla celów przyszłościowych. Naszą sieć zbudujemy natomiast jako sieć opartą na grupie roboczej oraz stałych numerach IP.

21 Na pulpicie zaznaczamy ikonkę „Moje miejsca sieciowe” i klikamy na niej prawym przyciskiem myszy.

22 Z menu które się ukaże wybieramy ostatnią pozycje „Właściwości” i naciskamy na niej lewy przycisk myszy.

23 W okienku które się pokaże zaznaczamy pozycję „Protokół TCP/IP”

24 Następnie wybieramy przycisk „Właściwości” klikając na nim lewym przyciskiem myszy

25 W oknie które się ukaże wybieramy opcję „Użyj następującego adresu IP

26 Powinny nam się uaktywnić 3 szare do tej pory okienka W pierwsze z nich wpisujemy numer IP danego komputera np dla serwera njatomiast na każdym kolejnym komputerze ostatnią cyfrę będziemy zwiekszać o 1 aż do jedenastu, czyli na ostatnim komputerze powinniśmy mieć adres

27 W drugim okienku wpisujemy maskę podsieci taką samą na wszystkich komputerach w naszym przypadku może być

28 W trzecim okienku wpisujemy adres IP tzw. bramy
W trzecim okienku wpisujemy adres IP tzw. bramy. Najczęściej będzie to komputer który jest podłączony do Internetu. W naszym wypadku rolę taką pełni serwer, zatem na każdym komputerze z wyjątkiem serwera wpisujemy tu jego adres w naszym przypadku

29 W dwóch kolejnych okienkach wpisujemy adresy IP serwerów DNS czyli komputerów rozpoznających nazwy sieciowe. W pierwsze możemy wpisac adres naszego serwera w drugi adres IP serwera DNS Telekomunikacji Polskiej używanego do komunikacji w Internecie

30 Po wpisaniu danych wybieramy przycisk „OK” i klikamy go lewym przyciskiem myszy

31 Wybieramy jeszcze raz przycisk „OK” i klikamy go lewym przyciskiem myszy.
Po tej operacji może pokazać się okienko z zapytaniem czy chcemy ponownie uruchomić komputer. Zgadzamy się wybierając przycisk „TAK” i czekamy na ponowne uruchomienie się komputera.

32 Po ponownym uruchomieniu komputera z meny „start” wybieramy ustawienia a następnie panel sterowania i uruchamiamy go klikając lewym przyciskiem myszy

33 W „panelu sterowania” wybieramy „system” i klikamy go dwukrotnie lewym przyciskiem myszy

34 W nowootwartym oknie wybieramy zakładkę „identyfikacja sieciowa”, a następnie lewym przyciskiem myszy klikamy na przycisk „właściwości”

35 W kolejnym okienku które się wyświetli wpisujemy w gorne okienko nazwę komputera pamiętając iż dla każdego komputera musi być ona unikatowa (nie może się powtarzać). W naszym przypadku możemy zastosować np. komputer1 komputer2 itd.. W dolny okienku wpisujemy nazwę grupy roboczej taką samą na każdym z komputerów np. „sala komputerowa1”

36 Po wpisaniu danych wybieramy przycisk „OK” i naciskamy go lewym przyciskiem myszy

37 Ponownie wybieramy przycisk „OK” i naciskamy go lewym przyciskiem myszy. Zostaniemy poproszeni o ponowne uruchomienie komputera na co wyrażamy zgodę

38 Jeżeli na wszystkich komputerach wykonaliśmy przedstawione wcześniej czynności możemy na jednym z nich z pulpitu wybrać „Moje miejsca sieciowe” i kliknąć dwa razy ikonkę lewym przyciskiem myszy

39 W oknie, które się ukaże powinny pojawić się nazwy wszystkich podłączonych do sieci komputerów ( o ile oczywiście są włączone) Jeśli na liście znajdują się wszystkie komputery możemy uznać, iż wszystko jest ok. i nasza sieć jest gotowa do działania

40 Konfiguracja udostępnianina połączenia internetowego

41 Ponieważ na dzień dzisiejszy istnieje wielu operatorów i wiele różnych urządzeń stosowanych do połączeń z Internetem, nie będziemy tutaj zajmowali się podłączaniem urządzeń telekomunikacyjnych zdając się na to iż providerzy oraz producenci sprzętu załączają do niego pełne i szczegółowe instrukcje obsługi łącznie z instrukcjami instalacji. Zajmiemy się natomiast udostępnianiem połączenia Internetowego dla reszty komputerów w sieci.

42 Z menu „start” wybieramy „Ustawienia” a następnie „Połączenia sieciowe”

43 W okienku które się ukaże wybieramy połączenie które odpowiada za komunikację z Internetem i klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, zaś na menu które się ukaże wybieramy pole „właściwości”

44 W kolejnym okienku zaznaczamy pole „Włącz udostępnianie połaczenia internetowego dla tego połączenia” a następnie klikamy lewym przyciskiem na klawisz „OK.” Na tym kończymy ustawianie serwera i przechodzimy do reszty komputerów

45 Na każdym z komputerów uruchamiamy Internet Explorer i wybieramy z menu na górze opcję „Narzędzia” klikając na nią lewym przyciskiem myszy, a następnie z menu które się ukaże wybieramy „Opcje Internetowe” również klikając lewym przyciskiem myszy.

46 W oknie które się ukaże wybieramy zakładkę „Połączenia” a następnie klikamy lewym przyciskiem przycisk „Ustawienia sieci LAN,,.”

47 W następnym oknie zaznaczamy lewym przyciskiem myszy opcję „Automatycznie wykryj ustawienia”. Wprzypadku gdy inne opcje są zaznaczone odznaczamy je i klikamy przycisk „OK.” lewym klawiszem myszy

48 Ponownie klikamy lewym przyciskiem myszy na przycisk „OK.”

49 Wpisujemy w Internet Explorer adres jakiejś strony np. www. onet
Wpisujemy w Internet Explorer adres jakiejś strony np. jeśli strona się otworzy to możemy uznać iż dany komputer ma dostęp do internetu. Postępujemy identycznie kolejno ze wszystkimi komputerami.


Pobierz ppt "Proces instalacji sieci komputerowej w szkolnej sali komputerowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google