Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leasing dla ludzi biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leasing dla ludzi biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Leasing dla ludzi biznesu
wprowadzenie Leasing dla ludzi biznesu

2 Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL):
wprowadzenie HISTORIA FIRMY  Rozpoczęcie działalności Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL): 30 stycznia 1998 roku Akcjonariusze: 50% - Raiffeisen Bank Polska S.A. 50% - Raiffeisen-Leasing International GmbH, Wien Zarząd: Arkadiusz Etryk – Prezes Zarządu Przemysław Stańczyk – Wiceprezes Zarządu Kapitał akcyjny: ,00 PLN Finansowanie: Grupa Raiffeisen Bank Rozwoju Rady Europy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Inne wiodące banki Centrala: Warszawa, ul. Prosta 51 tel. (022) , fax: (022)

3 FINANSUJEMY wprowadzenie środki transportu
samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciężki transport drogowy, przyczepy i naczepy maszyny i urządzenia wózki widłowe, wtryskarki, maszyny drukarskie, maszyny do pakowania, obróbki drewna, lasery, prasy do cięcia blachy, centra obróbcze, frezarki, tokarki, urządzenia i wyposażenia warsztatowe, maszyny budowlane, drogowe, rolnicze i inne linie produkcyjne łodzie i jachty łodzie i jachty motorowe, jachty żaglowe nieruchomości lokale użytkowe, budynki i lokale biurowe, obiekty i lokale handlowe, centra logistyczne i magazynowe zarządzanie flotą

4 LEASING: CO TO JEST? DLA KOGO? CO MOŻNA ?
wprowadzenie LEASING: CO TO JEST? DLA KOGO? CO MOŻNA ? Leasing to forma finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W największym uproszczeniu polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla klienta wybrany przez niego przedmiot (samochód, całą flotę aut, maszynę, nieruchomość komercyjną) i oddaje je następnie Klientowi (leasingobiorcy/korzystającemu) w leasing – używanie z możliwością zakupu po zakończeniu leasingu za symboliczną kwotę (ustalona przy zawieraniu umowy).

5 amortyzacja jest po stronie Finansującego (RLPL)
wprowadzenie LEASING OPERACYJNY Cechy: amortyzacja jest po stronie Finansującego (RLPL) minimalny czas trwania umowy wynosi 40% normatywnego okres amortyzacji (24 miesiące) Wykup minimalny wynika ze stawki amortyzacji kosztem uzyskania przychodu raty leasingowe są w pełnej wysokości zgodnie z ustawą o podatku VAT leasing operacyjny jest usługą

6 kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki
wprowadzenie LEASING FINANSOWY Cechy: amortyzacja jest po stronie Korzystającego (wykazuje przedmiot leasingu w aktywach bilansu) możliwość elastycznego kształtowania okresu leasingu. Minimalny czas to 6 miesięcy Brak wykupu. Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu następuje z samej umowy leasingu po spełnieniu przez Korzystającego zobowiązań przyjętych w umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych zgodnie z ustawą o podatku VAT leasing finansowy jest dostawą

7 wprowadzenie Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego, odzwierciedlające jego zużycie na skutek eksploatacji i upływu czasu, dokonywane poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy leasingu operacyjnym, stawka amortyzacji przedmiotu wyznacza minimalny okres umowy, oraz wysokość wartości końcowej. Przy pozostałych formach finansowania, stawka amortyzacji przedmiotu nie wpływa na strukturę transakcji. Amortyzację zaczynamy naliczać od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zdatny do użytku środek trwały został przekazany do użytkowania. Koniec naliczania przypada w miesiącu, gdy sumaryczna wartość odpisów, dokonana w całym okresie amortyzowania zrówna się z wartością początkową środka trwałego. Z odpisów można zrezygnować wcześniej, może to nastąpić, gdy środek trwały zostanie sprzedany, zlikwidowany lub zniszczony, czyli przestanie służyć uzyskiwaniu przychodów przez firmę.

8 AMORTYZACJA OKRES LEASINGU WYKUP
wprowadzenie AMORTYZACJA OKRES LEASINGU WYKUP 30% np. sprzęt IT 18 miesięcy 1% 20% np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, urządzenie do foto-odmładzania i depilacji 24 miesiące 36-60 miesięcy 19% 18% np. sprzęt geodezyjny, kabina lakiernicza, maszyna do robót drogowych 27 miesięcy 17% 14% np. ciągniki siodłowe, naczepy, ciągnik rolniczy, 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy 20% 7% 10% np. urządzenia chłodnicze, bankomat, dźwig, hala namiotowa, myjnia samochodowa 72 miesiące 25% 15% 7% na jacht 72 miesięcy

9 KORZYŚCI PODATKOWE Leasing operacyjny Leasing finansowy wprowadzenie
-kosztem uzyskania przychodu jest opłata wstępna, opłata administracyjna, koszt rejestracji, kolejne okresowe opłaty leasingowe, ubezpieczenie przedmiotu leasingu -kosztem uzyskania przychodu są materiały eksploatacyjne i naprawy związane z przedmiotem leasingu -wartość końcowa poniżej 3500 pln podlega jednorazowej amortyzacji u korzystającego, wartość powyżej korzystający amortyzuje zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi -możliwość ponownego odliczenia podatku VAT od wartości końcowej -całość VAT do odliczenia przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT. W pozostałych wypadkach można odliczyć 60%VAT, jednak nie więcej niż 6000 pln -podatek VAT jest doliczany do okresowych opłat leasingowych -leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc podatkowo suma aktywów nie ulega zmianie -leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy  -korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych -kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty - Kosztem uzyskania przychodów są wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu -podatek VAT naliczany od całej wartości przedmiotu leasingu jest płatny z góry -całość VAT do odliczenia przy samochodach spełniających warunki ustawy VAT. W pozostałych przypadkach można odliczyć 60% VAT, jednak nie więcej niż 6000 pln

10 Kiedy leasing operacyjny?
wprowadzenie Kiedy leasing operacyjny? Kiedy finansowy? -we wszystkich możliwych przypadkach ( wymierne korzyści podatkowo-księgowe) -jeśli chcemy odliczyć cały VAT od razu(maszyny, samochody ciężarowe) -jeśli chcemy być od początku właścicielem przedmiotu leasingu wg. przepisów podatkowych -jeśli przedmiot leasingu ma inny VAT niż 23% (dotyczy to np. samochodów używanych kupowanych na Fakturę VAT Marża) -jeśli chcemy zastosować przyśpieszoną amortyzację -jeśli chcemy spłacić leasing w dowolnym momencie - jeśli przedmiot leasingu ma niską stawkę amortyzacji

11 WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU LEASINGU: 10 000,00
wprowadzenie JAK LICZYMY SUMĘ OPŁAT WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU LEASINGU: ,00 OKRES LEASINGU: MIESIĘCY OPŁATY WSTĘPNE : 20% ,00 PLN WARTOŚĆ KOŃCOWA: 1% 100,00 PLN SUMA OPŁAT: 115,75% JAK LICZYMY: X 2,632% = 94,752% 94, 752% + 20% (opłaty wstępne) + 1% (wartość końcowa) = 115,75%

12 Klient segmentu Micro – maszyny i urządzenia
wprowadzenie Klient segmentu Micro – maszyny i urządzenia 0% WOL tylko dla pożyczki rolniczej, Maszyny budowlane – wszystkie nowe i używane maszyny budowlane, które nie są mobilne, np. żurawie, stałe betoniarki itp. Pozostałe „lekkie” maszyny (o szerokim rynku zbytu) – wszystkie nowe i używane maszyny o małej utracie wartości, mogące mieć szerokie zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach (RLI category w EVO - other equipment; dyskonto 30%) Pozostałe „ciężkie” maszyny (o wąskim rynku zbytu) – wszystkie nowe i używane, wyspecjalizowane urządzenia przemysłowe, dostosowane do specyficznych potrzeb danego klienta/branży; (RLI category w EVO - other equipment limited repurchase; dyskonto 60%) Maszyny i urządzenia niezbywalne - z punktu widzenia zabezpieczenia na finansowanym aktywo bezwartościowe - np. wyposażenie sklepów, regały wysokiego składowania, urządzenia chłodnicze, zbiorniki, okablowanie etc., (RLI category w EVO - IT equipment lub furniture, store equipment, other restricted - dyskonto 100%)

13 LEASING - PODSUMOWANIE leasing operacyjny:
wprowadzenie LEASING - PODSUMOWANIE leasing operacyjny: O pozytywnej weryfikacji wniosku decyduje nie tylko dochód klienta, ale również przychód Większość około kontraktowych wydatków, stanowi koszt uzyskania przychodu Okres leasingu, oraz wartość końcowa uzależniona od stawki amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący Co miesiąc Korzystający otrzymuje fakturę VAT na podstawie której dokonuje odliczeń Przedmiot leasingu ubezpieczany jest przez firmę leasingową a jego koszt można doliczyć do rat leasingowych Nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej Możliwość inwestycji przy minimalnych nakładach własnych środków leasing finansowy: Amortyzacja jest po stronie finansującego Kosztem uzyskania przychodu są odsetki od rat kapitałowych Brak wykupu

14 wprowadzenie LEASING A KREDYT – PODSTAWOWE RÓŻNICE


Pobierz ppt "Leasing dla ludzi biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google