Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwagi dotyczące badań przy użyciu kwestionariusza ankiety lub wywiadu w kontekście oceny propozycji zgłaszanych przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwagi dotyczące badań przy użyciu kwestionariusza ankiety lub wywiadu w kontekście oceny propozycji zgłaszanych przez."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwagi dotyczące badań przy użyciu kwestionariusza ankiety lub wywiadu w kontekście oceny propozycji zgłaszanych przez wykonawców badań w ramach ZORP

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ścieżki poznawcze Problemy Teoria lub teoria hipotezy Zmienne - wskaźniki Pytania badawcze Problemyhipotezy Zmienne - wskaźniki Pytania badawcze

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uteoretycznienie w kontekście zlecenia wykonania badań 1.Pozwala na uniknięcie przyczynkarskiego charakteru badań – wpisują się w istniejące nurty badań /ewentualna możliwość porównań itp./ 2. Jest wskaźnikiem znajomości problematyki badań – uteoretycznienie /znajomość teorii rozumianych jako uporządkowane zbiory poddanych szeregowi testów twierdzeń dotyczących interesującej nas dziedziny oraz umiejętność jej zastosowania/ - uteoretycznienie /znajomość wcześniej przeprowadzonych badań, publikacji dot. problematyki – nie mamy tutaj do czynienia z teorią w pełnym słowa znaczeniu/

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Funkcje poznawcze kwestionariusza ankiety lub wywiadu 1.Odpowiedzi na pytania powinny dostarczać informacji niezbędnych do oceny sformułowanych hipotez. 2.Każde pytanie musi być związane z problematyką badania. 3. Wykonawca powinien wskazać i uzasadnić ścieżkę / przejścia od problemu badawczego do pytania badawczego.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Język kwestionariusza Wykonawca powinien uwzględnić profil społeczny respondenta – należy dopasować język w którym zadawane są pytania, czy też formułowane polecenia kwestionariuszowe, do języka respondenta. Język kwestionariusza powinien być zbliżony do języka badanego. np. badania gimnazjalistów, bezrobotnych i przedsiębiorców /małe p., średnie p., wielkie p./ Problem: czy można wskazać takie okoliczności, w których zasadnym /ze względu na cele poznawcze/ byłoby zwracanie się do uczniów ostatniej klasy gimnazjum Pan/i ?

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Czas trwania wywiadu 1.Jeżeli czas trwania indywidualnego wywiadu przekracza 30 minut przyjmuje się wystąpienie syndromu zmęczenia respondenta z wszelkimi tego konsekwencjami. 2. Czy wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety mają merytoryczne uzasadnienie ? np. jeżeli pytamy respondentów o zawód ojca oraz zawód matki, a w zbiorze hipotez lub problemów badawczych nie zostaje wskazany obszar dla którego odpowiedzi /np. preferencje, plany lub oczekiwania dot. przyszłej pracy w kontekście zawodu wykonywanego przez rodziców/ na wymienione pytania mają stanowić wskaźnik, można te pytania uznać za zbędne lub zaproponowany zbiór problemów badawczych za niewyczerpujący

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Układ odniesienia respondenta Układ odniesienia respondenta można rozumieć jako system kategorii w jakich dane sprawy postrzega dana osoba – w tym sposoby rozumienia pojęć, sposoby klasyfikowania, schematy interpretacyjne itd. np. czy wieloryb to ryba czy ssak ? – struktury esencjalne /L. Nowak – V. Quine/ Jeżeli chcemy narzucić respondentowi pewien układ odniesienia, musimy zadbać o to w pytaniu – służą temu np. pytania zamknięte lub odpowiednio jasno i wyraźnie sformułowane. Przykład: Czy jest Pan/i za przeprowadzeniem reform społeczno – gospodarczych w naszym kraju ? Czy jest Pan/i za przeprowadzeniem reform społeczno-gospodarczych w naszym kraju zawartych w programie X ? Czy jest Pan/i za przeprowadzeniem reform społeczno-gospodarczych w naszym kraju polegających na… ?

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykład: czy w ostatnim miesiącu pracował/a Pan/i zarobkowo lub dla zysku? Problem: a. jeżeli x pracował przez czternaście dni na budowie domu szwagra i otrzymał za to pieniądze, to czy zostanie to zinterpretowane jako praca dla zysku lub zarobkowa ? b. Czego dotyczy pytanie ? – czy pyta mnie o moje intencje ? /nie pracowałem dla zysku, to przecież rodzina - czy o to czy otrzymałem pieniądze za wykonaną pracę ?

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem stopnia poinformowania respondenta 1.Czy pytanie zostanie zrozumiane ? - problem zadawania pytań dotyczących wprost wyjaśnianego lub opisywanego zjawiska: czy potrafi Pan/i wskazać przyczyny pogłębiającego się stanu anomii społecznej w Pana/i rodzinie ? /najprawdopodobniej wcześniej czy później pojawiłyby się odpowiedzi dotyczące niewłaściwej diety/ 2. Czy respondent będzie w stanie udzielić interesujących nas informacji ? – błędne założenie kompetencji -np. badania przedsiębiorstw dotyczące planów związanych ze szkoleniami pracowników lub barierami związanymi z ich zatrudnianiem czy wykonawca proponuje jako respondenta osobę, która pełni w przedsiębiorstwie rolę związaną z ZZL ? /czy zwrócono na to uwagę ?/

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie -Czy badamy opinie o x, czy wiedzę o x itp.? Przykład 1 - Jak Pan/i ocenia sytuację kameruńskiego przemysłu stoczniowego ? możliwy scenariusz: skoro pytają o kameruński przemysł stoczniowy, to znaczy, że taki tam jest / no ale skoro Kamerun leży w Afryce, to panuje tam bieda, a skoro bieda w ogóle, to i w przemyśle stoczniowym bieda / a skoro bieda, to kiepsko – czyli oceniam sytuację jako złą lub bardzo złą wypełnianie luki informacyjnej Przykład 2 Pytanie kierowane do bezrobotnych: Jak Pan/i ocenia kondycję finansową firm Pomorza Zachodniego ? Czy zadanie tego pytania można metodologicznie usprawiedliwić ?

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem aprobaty społecznej Problem pojawia się przy pytaniach dotyczących zagadnień związanych z ocenami społecznymi. -np. Czy myje Pan/i regularnie zęby ?; Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki ?; czy pracował/a Pan/i podczas pobytu za granicą na czarno ? /na kwestionariuszu widnieje nazwa Powiatowego Urzędu Pracy/; Na kogo ma Pan/i zamiar głosować w najbliższych wyborach prezydenckich ? /przykład wyborców Stanisława Tymińskiego/, ile Pan/i zarabia miesięcznie ? /żądanie podania konkretnej kwoty zamiast wskazania przedziału zarobków/ - Czy pytanie jest niezbędne ? Czy wykonawca zapewnia respondentowi komfort / bezpieczeństwo odpowiedzi ? /przykład badań Gallupa dot. zachowań seksualnych Europejczyków/ - czy proponowany sposób przeprowadzenia wywiadu uwzględnia zagrożenia związane z występowaniem efektu aprobaty społecznej ?

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem pytań odnoszących się do więcej niż jednego zagadnienia Pytanie powinno dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Przykład: Czy popiera Pan/i pomysł wypłaty po 100 tys. zł zwalnianym z pracy górnikom i urzędnikom ?

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem pytań wskaźnikowo niedopasowanych Problem pojawia się wówczas, gdy odpowiedź na zadane pytanie ma dostarczać informacji o występowaniu lub natężeniu indicatum, jednak istnieją wątpliwości dot. spełnienia tej funkcji /problem mocy wskaźnika/. Przykład brak akceptacji dla polityki zagranicznej władz Izraela = wskaźnik postawy antysemickiej

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem dobrania formy odpowiedzi 1.Czy zadawać pytania otwarte czy zamknięte ? 2.Czy jeżeli zadajemy pytanie zamknięte wyczerpujemy wszystkie możliwe odpowiedzi ? 3.Czy zadając pytanie zamknięte chcemy narzucać jeden układ odniesienia ? Przykład: Czy podatki w Polsce są Pana/i zdaniem: a.za wysokie b.za niskie c.w sam raz respondent x uważa, że dla bogatych są za wysokie, ale dla biednych za niskie /lub dla robotników za wysokie, ale dla chłopów za niskie/

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Problem kontroli kwestionariusza w badaniach próbnych

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nawet najlepiej opracowany kwestionariusz może przestać być cokolwiek wart w rękach złego ankietera /Z. Gostkowski Podręcznik ankietera/


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwagi dotyczące badań przy użyciu kwestionariusza ankiety lub wywiadu w kontekście oceny propozycji zgłaszanych przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google