Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW

2 Sondaż społeczny wśród mieszkańców Czas realizacji badania: sierpień - wrzesień 2015 r. Miejsce realizacji: Gmina Chrzanów Liczba respondentów: 774

3 STRUKTURA RESPONDENTÓW

4 OCENA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY I USŁUG NA TERENIE GMINY CHRZANÓW

5 Jakiego elementu infrastruktury brakuje Panu/Pani w pobliżu miejsca zamieszkania?

6 Brak którego z wymienionych wyżej elementów jest dla Pana/Pani najbardziej uciążliwy?

7 Jakiego rodzaju usług brakuje Panu/Pani w pobliżu miejsca zamieszkania?

8 Brak którego z wymienionych wyżej elementów jest dla Pana/Pani najbardziej uciążliwy?

9 OCENA SYSTEMU ŚWIADCZENIA USŁUG NA TERENIE GMINY CHRZANÓW

10 Jak często korzysta Pan/Pani z komunikacji zbiorowej? KOMUNIKACJA PUBLICZNAKOMUNIKACJA PRYWATNA

11 Jak ocenia Pan/Pani dostępność i jakość komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Chrzanów? KOMUNIKACJA PUBLICZNAKOMUNIKACJA PRYWATNA

12 Jak ocenia Pan/Pani działania polityki prorodzinnej na terenie Gminy Chrzanów?

13 Jak ocenia Pan/Pani jakość i dostępność usług skierowanych do osób starszych oraz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Chrzanów?

14 Czy dostępność i poziom edukacji w Gminie Chrzanów spełnia Pana/Pani oczekiwania? TAK – 83,9% NIE – 16,1% niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach zbyt duża liczebność klas niski poziom nauczania

15 Czy oferta rekreacyjno-sportowa Gminy Chrzanów spełnia Pana/Pani oczekiwania? TAK – 75,6% NIE – 24,4% brak ścieżek rowerowych zły stan infrastruktury sportowej niewystarczająca liczba obiektów rekreacyjno-sportowych oferta skierowana wyłącznie do młodzieży

16 Czy oferta kulturalna Gminy Chrzanów spełnia Pana/Pani oczekiwania? TAK – 74,9% NIE – 25,1% większość oferty kulturalnej skupiona w mieście niewystarczająca ilość imprez, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych; brak zróżnicowania brak uzgodnionego między instytucjami kultury kalendarza imprez

17 Czy dostępność i poziom opieki medycznej w Gminie Chrzanów spełnia Pana/Pani oczekiwania? TAK – 33,2% NIE – 66,8% długie terminy oczekiwania do lekarzy specjalistów oraz na badania diagnostyczne niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów

18 RYNEK PRACY Jak ocenia Pan/Pani sytuację na rynku pracy w Gminie Chrzanów?

19 Jak ocenia Pan/Pani sytuację materialną w swoim gospodarstwie domowym? RYNEK PRACY

20 Czy uważa Pan/Pani, że któraś z wymienionych poniżej grup znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Chrzanów? RYNEK PRACY

21 KLUCZOWE ATUTY I WYZWANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ CHRZANÓW

22 Które z podanych poniżej sfer funkcjonowania miasta uważa Pan/Pani za najlepiej rozwinięte?

23 Jakie są Pana/Pani zdaniem najistotniejsze problemy Gminy Chrzanów? brak miejsc pracy niski poziom opieki zdrowotnej i dostępność specjalistów zawirowania polityczne niewystarczająca liczba połączeń autobusowych z Krakowem i Katowicami, brak połączeń kolejowych niezadowalający stan dróg i chodników niewystarczająca ilość bezpłatnych parkingów

24 PREFEROWANE KIERUNKI ROZWOJU

25 Realizacji jakich działań i inwestycji oczekuje Pan/Pani w Gminie Chrzanów z udziałem środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020?

26 Jak wyobraża Pan/Pani sobie Gminę Chrzanów za 5 lat? Proszę wskazać kierunki, w których Pana/Pani zdaniem Gmina powinna się rozwijać. tworzenie nowych miejsc pracy poprawa infrastruktury transportowej (drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe) rozwój komunikacji publicznej rozwój oferty przemysłu czasu wolnego (kultura i turystyka jednodniowa) poprawa jakości opieki zdrowotnej podnoszenie poziomu edukacji działania na rzecz ochrony środowiska

27 Jakie są Pana/Pani plany odnośnie miejsca zamieszkania? inne miejsce w Polsce – 30 wskazań Kraków – 23 wskazania województwo śląskie – 14 wskazań inne miejsce za granicą – 14 wskazań

28 Dziękujemy za uwagę Wojciech Odzimek odzimek@mistia.org.pl Dawid Hoinkis dawid.hoinkis@mistia.org.pl Maria Piątkowska maria.piatkowska@mistia.org.pl FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google