Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej Flexicurity a rzeczywistość mazowieckiego rynku pracy. W czym mogą nam pomóc nowe technologie? Aleksandra Leyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej Flexicurity a rzeczywistość mazowieckiego rynku pracy. W czym mogą nam pomóc nowe technologie? Aleksandra Leyk."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej Flexicurity a rzeczywistość mazowieckiego rynku pracy. W czym mogą nam pomóc nowe technologie? Aleksandra Leyk Jan Herbst 2012-05-09

2 Plan wystąpienia I Flexicurity – co i dla kogo? II Diagnoza i wnioski: 1.Elastyczne formy zatrudnienia, 2.Podaż pracy a popyt na pracę, 3.Kształcenie ustawiczne. III Podsumowanie – korzyści z ICT dla pracodawców i pracowników -2-

3 ICT i flexicurity – znaczenie dla rynku pracy? Technologie informacyjno-komunikacyjne jako motor przemian w strukturze zatrudnienia; Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie polityk rynku pracy. -3-

4 Flexibility & security Elastyczne formy zatrudnienia Aktywne polityki rynku pracy System kształcenia ustawicznego System zabezpieczeń społecznych Elementy flexicurity -4-

5 Dla kogo flexicurity? Elastyczność zasobów pracy Obniżenie kosztów Wzrost produktywności pracy Podnoszenie kapitału ludzkiego Pracodawca Elastyczność czasu i miejsca pracy Rozwój kompetencji Płynność zmiany pracy Pracownik Walka z bezrobociem Podnoszenie produktywności i konkurencyjności gospodarki Państwo -5-

6 1. Elastyczne formy zatrudnienia -6-

7 Struktura zatrudnienia a typ stosunku pracy -7- Źródło: Eurostat

8 % pracowników najemnych na umowach czasowych -8- Źródło: Eurostat

9 % pracujących w niepełnym wymiarze czasu -9- Źródło: Eurostat

10 Elastyczność form organizacji pracy na Mazowszu 90% pracowników pracuje w pełnym wymiarze czasu (trend zwyżkowy), Wymiar czasu pracy Dla 7% pracujących to podstawowy sposób pracy, dla 18% - czasami, Praca zdalna Niski odsetek pracujących poza zwyczajowymi godzinami pracy (trend zniżkowy) - w soboty 17% (UE27 25%), wieczorami 22%, (UE15 8%) Praca poza zwyczajowymi godzinami pracy Niemal 30% pracujących, w UE 17% - relatywnie wysoki i rosnący odsetek System zmianowy -10-

11 Potencjał elastyczności -11- połowa pracujących na Mazowszu (49%) twierdzi, że w ich miejscu pracy możliwe jest zmienianie godziny rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy. Elastyczność godzin rozpoczęcia i kończenia pracy 58% (w całej Polsce 52%) może wychodzić z pracy na godzinę lub dłużej Wychodzenie z pracy Co trzeci pracujący na Mazowszu (32%) może także wykonywać niektóre obowiązki zawodowe w domu. Wykonywanie niektórych prac poza domem Otwartość po stronie pracodawców

12 Co jest Pani/Pana zdaniem najważniejsze w pracy zawodowej? -12- Źródło: Diagnoza Społeczna

13 Zatrudnienie na zasadach telepracy -13- Źródło danych: PARP 2011

14 Telepraca – bariery i warunki niezbędne dla implementacji pracy zdalnej Bariera psychologiczna – lęk przed wykluczeniem ze środowiska pracy, lęk przed dyskryminacją, Brak zaufania, Brak wiedzy prawnej i organizacyjnej, Deficyt kompetencji ICT. -14-

15 2. Niedostosowanie podaży i popytu na pracę -15-

16 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja terytorialna -16- Źródło danych: GUS

17 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja terytorialna Źródło danych: GUS 2010

18 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja społeczna Kobiety: Niższe wskaźniki aktywności zawodowej niż u mężczyzn, 10% bezrobotnych kobiet to samotne matki a 16% wypadło poza rynek pracy przez macierzyństwo (Rośnie)!Rośnie Młodzież: Wśród osób 15-29 bezrobocie wynosi 13% (BAEL, gdzie stopa bezrobocia = 7,6%) Młodzi w wieku 25-34 lata stanowią 29% wszystkich poszukujących pracy, Bariery wejścia na rynek pracy dla absolwentów. Osoby starsze: Wśród osób 50+ bezrobocie wynosi 6% (BAEL),

19 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja społeczna Osoby niepełnosprawne: Tylko 16% ma zatrudnienie! Wykształcenie: Dominują osoby nisko wykształcone: gimnazjalne i niższe (28%), zasadnicze zawodowe (26% ), Ale wskaźniki bezrobocia rosną w grupie osób z wykształceniem wyższym (15% bezrobotnych). ICT poprzez możliwość outsourcingu usług i różne formy pracy zdalnej mogą sprzyjać walce z segmentacją rynku pracy i w sposób korzystny dla pracodawców -19-

20 Niedostosowanie podaży i popytu na pracę Wyjątkowo niskie szanse mają: Przedstawiciele średniego personelu nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, Specjaliści dziedzin humanistycznych i społecznych, Rzemieślnicy i nauczyciele. Niedostosowanie zawodowe 70% mazowieckich przedsiębiorców deklaruje trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy (BKL). Niedostosowanie kompetencyjne -20-

21 Dysfunkcjonalność publicznych służb zatrudnienia 30% mazowieckich przedsiębiorców korzysta z pomocy PUP poszukując pracowników (BKL), 1 na 20 pracujących na Mazowszu twierdzi, że PUP pomógł im w znalezieniu pracy (BAEL), Na jedną ofertę pracy przypada ponad 100 zarejestrowanych bezrobotnych. Dysfunkcjonalność publicznych służb zatrudnienia -21-

22 Trendy w pośrednictwie pracy – kluczowe znaczenie ICT Internet jako drugi najczęstszy kanał poszukiwania pracowników (55%) (BKL), Znaczenie sieci społecznych (znajomi i rodzina - 64%), Znaczenie dostępu do informacji, Rola nowych platform komunikacji i wymiany informacji dot. rynku pracy: Efektywne wyszukiwarki, sieciowanie pracowników, łączenie pracowników i pracodawców, profesjonalne usługi doradztwa, informacje i prognozy na temat sytuacji na rynku pracy. -22-

23 Dysfunkcjonalność polityki rynku pracy Brak harmonizacji działań między pracodawcami, instytucjami rynku pracy i systemem edukacji: Niedostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców -> postulat współpracy, Brak kanałów sprawnej komunikacji i dostępu do informacji, Brak myślenia prognostycznego o sytuacji gospodarczej i lokalnie zorientowanych polityk pracy opartych na danych. ICT jako narzędzie ułatwiające gromadzenie i udostępnianie informacji oraz komunikację -23-

24 3. Kształcenie ustawiczne Szkolenia z ICT Niezbędne kompetencje dla wszystkich pracowników, Popyt na specjalistów ICT. Szkolenia z pomocą ICT – distant learning i szkolenia z pomocą narzędzi ICT Wsparcie szkoleniowe dla firm, Wsparcie szkoleniowe dla instytucji rynku pracy Aby ICT służyło wzrostowi zrównoważonemu potrzebna jest infrastruktura i walka z cyfrowym wykluczeniem. -24-

25 PODSUMOWANIE: Korzyści z ICT dla pracodawców Outsourcing usług i zatrudnianie pracowników zdalnych obniżanie kosztów, dostęp do szerszej liczby bardziej zróżnicowanych pracowników, Usprawnianie procesów rekrutacyjnych i planowania zasobów ludzkich, Dostęp do szkoleń => podnoszenia kapitału ludzkiego, Wymiana informacji z instytucjami rynku pracy i instytucjami edukacyjnymi w celu wypracowywania spójnych polityk dot. kształcenia. -25-

26 PODSUMOWANIE: Korzyści z ICT dla pracowników Ułatwienie wejścia na rynek pracy dla osób uczących się, niepełnosprawnych, zamieszkałych w regionach, w których nie ma popytu na dane kompetencje, rodziców wychowujących dzieci (szczególnie samotnie), osób starszych, specjalistów. Wzrost autonomiczności - samodzielność w organizacji własnej pracy, praca zadaniowa, Dostęp do szkoleń, podnoszenie własnych kwalifikacji, Dostęp do informacji o rynku pracy. -26-

27 DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ aleksandraleyk@gmail.com jasherbst@gmail.com -27-


Pobierz ppt "Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej Flexicurity a rzeczywistość mazowieckiego rynku pracy. W czym mogą nam pomóc nowe technologie? Aleksandra Leyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google