Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat

2 2 Dział 010 i 400 Rolnictwo i wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie Dział 010 1 Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach 35 00020 60635 000 Dział 400 1 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku 400 500356 556 2 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Rudniku 40 9006 10037 200 3 Budowa sieci wodociągowej fi 200 w Sułkowicach 200 000 SUMA 010 i 400 676 400 583 262 628 756 628 756

3 3 Dział 010 i 400

4 4 Dział 010 Koncepcja budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

5 5 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

6 6 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

7 7 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

8 8 Dział 600 Transport i łączność Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Chodnik dr. woj. 955 Sułkowice Rudnik 1 354 790 1 095 444 2 Modernizacja drogi w Harbutowicach Halawówka 70 20070 159 3 Modernizacja drogi w Harbutowicach Końcówka 90 50090 393 4 Budowa zatoki przy dr. krajowej w Krzywaczce 82 00000 5 Modernizacja dri Jaworzyna II w Krzywaczce 116 000 115 907 6 Parking przy ul. Tysiąclecia w Sułkowicach 64 530 0 3 000 7 Modernizacja parkingu na Zielonej 110 000 108 099 SUMA 1 888 020 1 480 003 1 483 003

9 9 Dział 600

10 10 Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra

11 11 Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra

12 12 Dział 600 Modernizacja drogi Halawówka w Harbutowicach

13 13 Dział 600 Modernizacja drogi Końcówka w Harbutowicach

14 14 Dział 600 Modernizacja drogi Jaworzyna II w Krzywaczce

15 15 Dział 600 Modernizacja parkingu na Zielonej w Sułkowicach

16 16 Dział 700, 750 i 754 Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Zakup komputerów, oprogramowania i samochodu dla straży miejskiej 70 000 68 177 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – pomoc finansowa 10 000 3 Zakup samochodu bojowego - wyposażenie 129 000128 660 4 Modernizacja i urządzenie placu ćwiczeniowego, apelowego i parkingowego przy OSP Sułkowice 100 00073 938 5 Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sułkowicach 40 200 35 192 6 Zakup gruntów 51 599 17 104 SUMA 403 799 336 071 336 071 336 071

17 17 Dział 700, 750 i 754

18 18 Dział 754 Wóz strażacki

19 19 Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice

20 20 Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice

21 21 Dział 801 i 851 Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Modernizacja obiektów Szkoła Podstawowa w Sułkowicach 40 000 32 46339 963 2 Modernizacja obiektów ZPO Biertowice 107 00069 110106 110 3 Projekt rozbudowy szkoły z salą gimnastyczną w Rudniku 139 08026 840139 080 4 Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 1 Sułkowicach 8 0007 564 5 Budowa przedszkola przy ZPO Krzywaczka – projekt 48 0000 6 Dofinansowanie inwestycji – baza sportowa 39 34038 833 SUMA 381 420 174 810 379 550

22 22 Dział 801 i 851

23 23 Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku

24 24 Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku

25 25 Dział 801 Projektowane przedszkole w Krzywaczce

26 26 Dział 801 Chodnik do szkoły w Biertowicach

27 27 Dział 851 Urządzanie placów zabaw

28 28 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków – projekt rozbudowy 200 000 0 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV (II Rejon) 5 645 6094 639 1605 599 654 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I (ul. Dolna) 3 600 0002 565 3653 600 000 4 Dotacja celowa – modernizacja bloku oczyszczalnia 82 978 5 Budowa linii sortowniczej w Sułkowicach 2 101 480 2 101 055 6 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 23 700 12 841 SUMA 11 653 767 9 401 399 11 596 527

29 29 Dział 900

30 30 Dział 900 – sortownia i kompostownia

31 31 Dział 900 – sortownia i kompostownia

32 32 Dział 900 – sortownia i kompostownia

33 33 Dział 900 – sortownia i kompostownia

34 34 Dział 900 – sortownia i kompostownia

35 35 Dział 900 – sortownia i kompostownia

36 36 Dział 921 i 926 Lp.Wyszczególnienie Środki budżetowe WykonanieZaangażowanie 921Centrum Kultury w Krzywaczce 400 000 7 320 926 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Sułkowice 440 000 178 344438 078 926 Boisko ogólnodostępne w Biertowicach – zakup gruntu 65 100 06 100

37 37 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

38 38 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

39 39 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

40 40 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

41 41 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

42 42 Dofinansowanie budowy chodnika ul. Dolna w Rudniku – pomoc finansowa

43 43 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

44 44 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

45 45 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

46 46 Dofinansowanie budowy chodnika ul. Sportowa w Sułkowicach – pomoc finansowa

47 47 Usuwanie skutków powodzi

48 48 Usuwanie skutków powodzi

49 49 Usuwanie skutków powodzi

50 50 Wykonanie planu wydatków majątkowych 2009 Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Wydatki majątkowe 16 338 506 12 568 43014 927 966

51 51 Wnioski Wydatki inwestycyjne w 2009 roku należą do najwyższych w historii Samorządu Sułkowic od 1990 roku. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku należą do najwyższych w historii Samorządu Sułkowic od 1990 roku. Wartość ponad 16 mln złotych przeznaczonych na inwestycje świadczy intensywnym inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Stan realizacji inwestycji na koniec października wynosi 77% planu. Wartość ponad 16 mln złotych przeznaczonych na inwestycje świadczy intensywnym inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Stan realizacji inwestycji na koniec października wynosi 77% planu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że prace najbardziej kapitałochłonne wykonywane są terminowo i zostaną zafakturowane zgodnie z harmonogramem. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że prace najbardziej kapitałochłonne wykonywane są terminowo i zostaną zafakturowane zgodnie z harmonogramem. Przedstawiony stan zaawansowania prac świadczy o dobrej realizacji tegorocznego – bardzo ambitnego i trudnego budżetu inwestycyjnego. Przedstawiony stan zaawansowania prac świadczy o dobrej realizacji tegorocznego – bardzo ambitnego i trudnego budżetu inwestycyjnego.

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google