Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE
Stan na dzień r. Jerzy Biernat

2 Dział 010 i 400 Rolnictwo i wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie Dział 010 1 Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach 35 000 20 606 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku 2 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Rudniku 40 900 6 100 37 200 3 Budowa sieci wodociągowej fi 200 w Sułkowicach SUMA 010 i 400

3 Dział 010 i 400

4 Koncepcja budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
Dział 010 Koncepcja budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

5 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku
Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

6 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku
Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

7 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku
Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

8 Dział 600 Transport i łączność
Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Chodnik dr. woj. 955 Sułkowice Rudnik 2 Modernizacja drogi w Harbutowicach Halawówka 70 200 70 159 3 Modernizacja drogi w Harbutowicach Końcówka 90 500 90 393 4 Budowa zatoki przy dr. krajowej w Krzywaczce 82 000 5 Modernizacja dri Jaworzyna II w Krzywaczce 6 Parking przy ul. Tysiąclecia w Sułkowicach 64 530 3 000 7 Modernizacja parkingu na Zielonej SUMA

9 Dział 600

10 Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra

11 Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra

12 Modernizacja drogi Halawówka w Harbutowicach
Dział 600 Modernizacja drogi Halawówka w Harbutowicach

13 Modernizacja drogi Końcówka w Harbutowicach
Dział 600 Modernizacja drogi Końcówka w Harbutowicach

14 Modernizacja drogi Jaworzyna II w Krzywaczce
Dział 600 Modernizacja drogi Jaworzyna II w Krzywaczce

15 Modernizacja parkingu na Zielonej w Sułkowicach
Dział 600 Modernizacja parkingu na Zielonej w Sułkowicach

16 Dział 700, 750 i 754 Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Zakup komputerów, oprogramowania i samochodu dla straży miejskiej 70 000 68 177 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – pomoc finansowa 10 000 3 Zakup samochodu bojowego - wyposażenie 4 Modernizacja i urządzenie placu ćwiczeniowego, apelowego i parkingowego przy OSP Sułkowice 73 938 5 Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sułkowicach 40 200 35 192 6 Zakup gruntów 51 599 17 104 SUMA

17 Dział 700, 750 i 754

18 Dział 754 Wóz strażacki

19 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice
Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice

20 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice
Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice

21 Dział 801 i 851 Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Modernizacja obiektów Szkoła Podstawowa w Sułkowicach 40 000 32 463 39 963 2 Modernizacja obiektów ZPO Biertowice 69 110 3 Projekt rozbudowy szkoły z salą gimnastyczną w Rudniku 26 840 4 Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 1 Sułkowicach 8 000 7 564 5 Budowa przedszkola przy ZPO Krzywaczka – projekt 48 000 6 Dofinansowanie inwestycji – baza sportowa 39 340 38 833 SUMA

22 Dział 801 i 851

23 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku
Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku

24 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku
Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku

25 Projektowane przedszkole w Krzywaczce
Dział 801 Projektowane przedszkole w Krzywaczce

26 Chodnik do szkoły w Biertowicach
Dział 801 Chodnik do szkoły w Biertowicach

27 Urządzanie placów zabaw
Dział 851 Urządzanie placów zabaw

28 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków – projekt rozbudowy 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV (II Rejon) 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I (ul. Dolna) 4 Dotacja celowa – modernizacja bloku oczyszczalnia 82 978 5 Budowa linii sortowniczej w Sułkowicach 6 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 23 700 12 841 SUMA

29 Dział 900

30 Dział 900 – sortownia i kompostownia

31 Dział 900 – sortownia i kompostownia

32 Dział 900 – sortownia i kompostownia

33 Dział 900 – sortownia i kompostownia

34 Dział 900 – sortownia i kompostownia

35 Dział 900 – sortownia i kompostownia

36 Dział 921 i 926 921 Centrum Kultury w Krzywaczce 400 000 7 320 926
Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 921 Centrum Kultury w Krzywaczce 7 320 926 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Sułkowice Boisko ogólnodostępne w Biertowicach – zakup gruntu 65 100 6 100

37 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

38 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

39 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

40 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

41 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

42 Dofinansowanie budowy chodnika ul. Dolna w Rudniku – pomoc finansowa

43 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj
Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

44 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj
Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

45 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj
Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

46 Dofinansowanie budowy chodnika ul
Dofinansowanie budowy chodnika ul. Sportowa w Sułkowicach – pomoc finansowa

47 Usuwanie skutków powodzi

48 Usuwanie skutków powodzi

49 Usuwanie skutków powodzi

50 Wykonanie planu wydatków majątkowych 2009
Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Wydatki majątkowe

51 Wnioski Wydatki inwestycyjne w 2009 roku należą do najwyższych w historii Samorządu Sułkowic od 1990 roku. Wartość ponad 16 mln złotych przeznaczonych na inwestycje świadczy intensywnym inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Stan realizacji inwestycji na koniec października wynosi 77% planu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że prace najbardziej kapitałochłonne wykonywane są terminowo i zostaną zafakturowane zgodnie z harmonogramem. Przedstawiony stan zaawansowania prac świadczy o dobrej realizacji tegorocznego – bardzo ambitnego i trudnego budżetu inwestycyjnego.

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google