Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień r. Jerzy Biernat

2 2 Dział 010 i 400 Rolnictwo i wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie Dział Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach Dział Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Rudniku Budowa sieci wodociągowej fi 200 w Sułkowicach SUMA 010 i

3 3 Dział 010 i 400

4 4 Dział 010 Koncepcja budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

5 5 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

6 6 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

7 7 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku

8 8 Dział 600 Transport i łączność Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Chodnik dr. woj. 955 Sułkowice Rudnik Modernizacja drogi w Harbutowicach Halawówka Modernizacja drogi w Harbutowicach Końcówka Budowa zatoki przy dr. krajowej w Krzywaczce Modernizacja dri Jaworzyna II w Krzywaczce Parking przy ul. Tysiąclecia w Sułkowicach Modernizacja parkingu na Zielonej SUMA

9 9 Dział 600

10 10 Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra

11 11 Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra

12 12 Dział 600 Modernizacja drogi Halawówka w Harbutowicach

13 13 Dział 600 Modernizacja drogi Końcówka w Harbutowicach

14 14 Dział 600 Modernizacja drogi Jaworzyna II w Krzywaczce

15 15 Dział 600 Modernizacja parkingu na Zielonej w Sułkowicach

16 16 Dział 700, 750 i 754 Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Zakup komputerów, oprogramowania i samochodu dla straży miejskiej Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – pomoc finansowa Zakup samochodu bojowego - wyposażenie Modernizacja i urządzenie placu ćwiczeniowego, apelowego i parkingowego przy OSP Sułkowice Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sułkowicach Zakup gruntów SUMA

17 17 Dział 700, 750 i 754

18 18 Dział 754 Wóz strażacki

19 19 Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice

20 20 Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice

21 21 Dział 801 i 851 Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Modernizacja obiektów Szkoła Podstawowa w Sułkowicach Modernizacja obiektów ZPO Biertowice Projekt rozbudowy szkoły z salą gimnastyczną w Rudniku Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 1 Sułkowicach Budowa przedszkola przy ZPO Krzywaczka – projekt Dofinansowanie inwestycji – baza sportowa SUMA

22 22 Dział 801 i 851

23 23 Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku

24 24 Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku

25 25 Dział 801 Projektowane przedszkole w Krzywaczce

26 26 Dział 801 Chodnik do szkoły w Biertowicach

27 27 Dział 851 Urządzanie placów zabaw

28 28 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków – projekt rozbudowy Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV (II Rejon) Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I (ul. Dolna) Dotacja celowa – modernizacja bloku oczyszczalnia Budowa linii sortowniczej w Sułkowicach Rozbudowa oświetlenia ulicznego SUMA

29 29 Dział 900

30 30 Dział 900 – sortownia i kompostownia

31 31 Dział 900 – sortownia i kompostownia

32 32 Dział 900 – sortownia i kompostownia

33 33 Dział 900 – sortownia i kompostownia

34 34 Dział 900 – sortownia i kompostownia

35 35 Dział 900 – sortownia i kompostownia

36 36 Dział 921 i 926 Lp.Wyszczególnienie Środki budżetowe WykonanieZaangażowanie 921Centrum Kultury w Krzywaczce Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Sułkowice Boisko ogólnodostępne w Biertowicach – zakup gruntu

37 37 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

38 38 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

39 39 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

40 40 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

41 41 Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach

42 42 Dofinansowanie budowy chodnika ul. Dolna w Rudniku – pomoc finansowa

43 43 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

44 44 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

45 45 Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca

46 46 Dofinansowanie budowy chodnika ul. Sportowa w Sułkowicach – pomoc finansowa

47 47 Usuwanie skutków powodzi

48 48 Usuwanie skutków powodzi

49 49 Usuwanie skutków powodzi

50 50 Wykonanie planu wydatków majątkowych 2009 Lp.WyszczególnienieŚrodki budżetoweWykonanieZaangażowanie 1 Wydatki majątkowe

51 51 Wnioski Wydatki inwestycyjne w 2009 roku należą do najwyższych w historii Samorządu Sułkowic od 1990 roku. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku należą do najwyższych w historii Samorządu Sułkowic od 1990 roku. Wartość ponad 16 mln złotych przeznaczonych na inwestycje świadczy intensywnym inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Stan realizacji inwestycji na koniec października wynosi 77% planu. Wartość ponad 16 mln złotych przeznaczonych na inwestycje świadczy intensywnym inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Stan realizacji inwestycji na koniec października wynosi 77% planu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że prace najbardziej kapitałochłonne wykonywane są terminowo i zostaną zafakturowane zgodnie z harmonogramem. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że prace najbardziej kapitałochłonne wykonywane są terminowo i zostaną zafakturowane zgodnie z harmonogramem. Przedstawiony stan zaawansowania prac świadczy o dobrej realizacji tegorocznego – bardzo ambitnego i trudnego budżetu inwestycyjnego. Przedstawiony stan zaawansowania prac świadczy o dobrej realizacji tegorocznego – bardzo ambitnego i trudnego budżetu inwestycyjnego.

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google