Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki na obszarach chronionych Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2 Ochrona przyrody a turystyka
Czy utworzenie obszaru chronionego jest szansą czy barierą dla rozwoju turystyki? Czy turystyka i ochrona przyrody są przeciwstawne? Czy istnieje możliwość pogodzenia funkcji ochrony przyrody z funkcją turystyczną?

3 Zrównoważony rozwój turystyki
Turystyka zrównoważona - łączy potrzeby współczesnych turystów oraz regionów recepcyjnych zapewniając jednocześnie możliwość zaspokojenia tych potrzeb w przyszłości. Jest związana z zarządzaniem wszystkimi zasobami w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby ekonomiczne, społeczne i estetyczne, przy jednoczesnym podtrzymaniu integralności kulturowej, procesów ekologicznych oraz różnorodności i ciągłości biologicznej (Agenda 21 dla Podróży i Gospodarki Turystycznej, 1997). Koncepcja turystyki zrównoważonej Źródło: opracowanie własne Główne cechy turystyki zrównoważonej: zaspokajanie potrzeb miejscowych społeczności, przyczynianie się do podniesienia poziomu i jakości życia obecnie oraz w przyszłości, spełnianie oczekiwań rosnącej liczby turystów oraz trwały rozwój gospodarki turystycznej, ochrona zasobów przyrodniczych oraz kulturowych.

4 Sprzeczność interesów
Krótka perspektywa Szybki rozwój regionu Jak najwyższe korzyści ekonomiczne w jak najkrótszym czasie Degradacja walorów przyrodniczych i kulturowych Negatywne skutki ekonomiczne i społeczne Długa perspektywa Trwały rozwój regionu, korzyści teraz i w przyszłości Jak najwyższe korzyści ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze teraz i w przyszłości Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Harmonijny rozwój

5 Zrównoważony rozwój turystyki
Turystyka nie stoi w sprzeczności z ochroną przyrody Obszary chronione Turystyka wspiera ochronę przyrody Główne walory turystyczne ochrona konieczna dla zachowania trwałości popytu turystycznego podstawa konkurencyjności obszaru dobro rzadkie Turystyka, wymagając dobrej kondycji środowiska przyrodniczego, a jednocześnie przynosząc korzyści finansowe dla regionu, może jednocześnie stać się narzędziem ochrony przyrody – istnieje możliwość symbiozy i obopólnych korzyści.

6 ekonomiczne przesłanki rozwoju ekoturystyki
Uczestnicy ekoturystyki – lat, wyższe wykształcenie i wyższa świadomość ekologiczna, specjalistyczne zainteresowania, indywidualne wymagania, są skłonni zapłacić więcej, nie zawsze zaspokajają potrzeby najtaniej, większa częstotliwość wyjazdów, dłuższe podróże, mniejsza sezonowość ruchu turystycznego, niski stopień uzależnienia od warunków atmosferycznych, Najszybciej rozwijający się sektor w turystyce średnia stopa wzrostu liczby przyjazdów turystycznych na świecie w latach – 2020 szacowana jest na 4,1 % (WTO 2003), zaś ekoturystyki na 30 %, Bazuje na lokalnym potencjale, wydatki turystów zostają w regionie.

7 ekonomiczne przesłanki rozwoju ekoturystyki
Turysta Agent Touroperator Transport Zakwaterowanie Obsługa przewodnicka Inne turystyka masowa, komercyjna ekoturystyka

8 Bariery rozwoju ekoturystyki
Infrastrukturalne punkty informacji turystycznej, wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu, lokale gastronomiczne oferujące lokalne potrawy, ścieżki dydaktyczne, ośrodki edukacyjne, Kwalifikacyjne brak wykwalifikowanej kadry, brak świadomości potrzeb ekoturystów,

9 zagrożenia Odpływ dochodów poza region
W krajach rozwijających się, w większości regionów, gdzie rozwija się turystyka przyrodnicza, ponad 90% wydatków turystów wypływa poza region (np. w Tortuguero NP – Costa Rica miejscowa społeczność czerpie ok. 6% przychodów generowanych przez turystykę), Rozwój turystyki komercyjnej i masowej pod hasłem ekoturystyki

10

11

12

13 podsumowanie Rozwój turystyki przyrodniczej, a zwłaszcza ekoturystyki może być drogą do ochrony przyrody pod warunkiem, że będzie czynnikiem rozwoju ekonomicznego regionu, Rozwój taki musi być planowy, oparty na szerokiej współpracy podmiotów związanych z turystyką, Konieczne jest zrozumienie, poparcie i jak najszersza partycypacja miejscowej ludności oraz stworzenie specjalistycznej, bogatej oferty turystycznej, opartej o lokalny potencjał.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google