Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik po Rajdzie 2.0 dla instruktorów Hufca Warszawa - Mokotów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik po Rajdzie 2.0 dla instruktorów Hufca Warszawa - Mokotów."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik po Rajdzie 2.0 dla instruktorów Hufca Warszawa - Mokotów

2 Druhny i Druhowie! 43. Rajd Arsenał nadchodzi wielkimi krokami! Pozostało do niego niespełna da miesiące. To dobry moment, by przekazać Wam istotne informacje o Rajdzie oraz podsumować dotychczasowe przygotowania. Zebraliśmy aktualną wiedzę z każdego z obszarów przygotowań oraz samego Rajdu. Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik pozwoli Wam łatwo zorientować się w temacie Arsenału i zainspiruje do włączenia się w przygotowania. Nie ukrywamy, że bardzo zależy nam na Waszym zaangażowaniu we współtworzenie Rajdu. Poniższe informacje powinny pomóc Wam wybrać najbardziej odpowiednie pole do działania. Zapraszamy do lektury, zapraszamy do zespołu tworzącego 43. Rajd Arsenał! Czuwaj! w imieniu Zespołu Rajdowego hm. Marcin Adamski, komendant 43. Rajdu Arsenał 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013

3 Koncepcja Rajdu 43. Rajd Arsenał odbędzie się w konwencji inspirowanej filozofią WEB 2.0. Mówiąc ogólnie – to nowatorskie podejście do tworzenia i wykorzystywania zasobów internetowych, w którym twórca stoi na równi z użytkownikiem. Uznaliśmy, że wartościowym wyzwaniem byłoby zrobić Rajd Arsenał 2.0 – przyjmując powyższe hasła jako zasady naszych działań i kierować się nimi zarówno podczas przygotowań jak i realizacji rajdu. Sądzimy, że jako Hufiec możemy wiele zyskać na tego rodzaju nowym doświadczeniu. S ŁOWA KLUCZE KONCEPCJI 2.0 TO M. IN. : PARTYCYPACJA ŁAMANIE SCHEMATÓW MNOGOŚĆ WYBORU OTWARTOŚĆ INTERAKCJE. T O NAS ZAINSPIROWAŁO. S ŁOWA KLUCZE KONCEPCJI 2.0 TO M. IN. : PARTYCYPACJA ŁAMANIE SCHEMATÓW MNOGOŚĆ WYBORU OTWARTOŚĆ INTERAKCJE. T O NAS ZAINSPIROWAŁO. Przede wszystkim na inne jakościowo zaangażowanie nas jako organizatorów. Zachęcamy do współpracy, ale co do zasady czekamy na inicjatywę instruktorów. Każdy, kto będzie miał pomysł na siebie, może znaleźć miejsce w zespole rajdowym – w każdej chwili aż do samego Rajdu. Nie chcemy nikogo wciągać na siłę do działania, ale liczymy na energię oddolną. Do wyboru są zarówno małe zadania organizacyjne i programowe, jak i większe działania koordynacyjne. Postanowiliśmy również zatrzeć ostrą granicę między uczestnikami a organizatorami i 43. Rajd Arsenał tworzyć wspólnie. Uczestnicy mają możliwości proponowania zajęć oraz lokalizacji punktów gry rajdowej. Poza tym patrole mogą wziąć udział w ocenianiu zadań przedrajdowych, wskazując instruktora-sędziego. Dodatkowo osoby spoza Hufca mogą zgłaszać się do zadań organizacyjnych. Dzięki temu uczestnicy zyskują realny wpływ na kształt Rajdu.

4 Oś programowa Tematem tegorocznego Rajdu jest prawo i prawość. Duża pojemność tych haseł jest ogromną zaletą a jednocześnie wyzwaniem. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 C HOCIAŻ TEMAT RAJDU JEST PRECYZYJNIE OKREŚLONY, NIE SKRYSTALIZOWAŁO SIĘ NA RAZIE JEGO HASŁO I MOTTO. Z AKŁADAMY, ŻE STANIE SIĘ TO DOPIERO, GDY ZAKOŃCZY SIĘ BUDOWA PROGRAMU GRY. P RZEWIDUJEMY ZORGANIZOWANIE W ODPOWIEDNIM CZASIE KONKURSU NA HASŁO I MOTTO 43. R AJDU A RSENAŁ. C HOCIAŻ TEMAT RAJDU JEST PRECYZYJNIE OKREŚLONY, NIE SKRYSTALIZOWAŁO SIĘ NA RAZIE JEGO HASŁO I MOTTO. Z AKŁADAMY, ŻE STANIE SIĘ TO DOPIERO, GDY ZAKOŃCZY SIĘ BUDOWA PROGRAMU GRY. P RZEWIDUJEMY ZORGANIZOWANIE W ODPOWIEDNIM CZASIE KONKURSU NA HASŁO I MOTTO 43. R AJDU A RSENAŁ. W jednym Rajdzie można pomieścić wiele różnych treści, ale trzeba przy tym dopilnować, żeby nie były one potraktowane powierzchownie. Możemy rozmawiać o prawach człowieka, prawach czy prawach obywatelskich, o przestrzeganiu i łamaniu prawa, świadomości praw i przepisów, także o prawości jako cnocie i wartości, a wreszcie – o Prawie Harcerskim. Mimo tak szerokiego kontekstu, temat rajdu jest jednak bardzo konkretny i z pewnością znaczący społecznie.

5 Mapa myśli 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 O TO MAPA MYŚLI NAKREŚLONA WOKÓŁ TEMATU R AJDU. S TANOWI INSPIRACJĘ DLA BUDOWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROGRAMU O TO MAPA MYŚLI NAKREŚLONA WOKÓŁ TEMATU R AJDU. S TANOWI INSPIRACJĘ DLA BUDOWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROGRAMU

6 Kto robi Rajd? Zgodnie z koncepcją 2.0, Rajd tworzymy wszyscy. Już wiemy, że nie pozostało to czysto teoretycznym założeniem. Wymyśliliśmy wspólnie ponad 80 pomysłów na punkty gry oraz ponad 20 lokalizacji. Pięć szczepów stworzyło zapowiedzi swoich baz. Kilkanaście osób zgłosiło się do działania w zespole rajdowym. W tym roku nie stworzyliśmy sztabu rajdowego. Trzon organizacyjny nazwaliśmy zespołem rajdowym. Z aktualnym składem zespołu można zapoznać się na stronie Rajdu: 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Cały czas uzupełniamy zespół o kolejne osoby. Czekamy także na Ciebie!

7 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Zajmuje się obszarem komunikacji. Odpowiada za kontakt z patrolami, promowanie Rajdu i zbieranie zgło- szeń a także za koordynację mediów rajdowych (strony www, serwisów społecznościowych) oraz zagospo- darowanie osób zgłaszających się do działania. Zajmuje się obszarem programowym. Odpowiada za stworzenie gry, a także za program na bazach oraz program jubileuszowy skierowany do mieszkańców Warszawy. Mikołaj jest też projektantem i administratorem arsenałowego Sugestera. Jest redaktorką Rajdu. Prowadzi stro- nę rajdową www.arsenal.zhp.pl oraz profil Rajdu na Facebooku. Ida redaguje również komunikaty rajdowe do uczestników i organizatorów oraz pisze artykuły o Rajdzie. Współpracuje z Mateuszem i należy do jego zespołu. Zajmuje się obszarem oceny i ewa- luacji. Odpowiada za zaprojektowanie rajdowego współzawodnictwa oraz organizację oceny zadania przed- rajdowego. Piotr przeprowadził m.in. badanie odbioru koncepcji wśród kadry hufca i zapowiada, że po- dobnych badań będzie więcej. Zajmuje się sferą organizacyjną. Odpo- wiada za zorganizowanie lokalizacji punktów gry rajdowej, za przebieg uroczystości niedzielnych oraz za orga- nizację baz rajdowych. Poniżej prezentujemy kluczowe osoby, abyście wiedzieli, do kogo zgłaszać się z pytaniami i propozy- cjami.

8 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych i rzeczowych. Odpowia-- da za zapewnienie finansowania pro- gramu, zorganizowanie nagród dla pa- troli i sprawy logistyczne, w tym m.in. zapewnienie sprzętu strategicznego. Trzyma w ryzach rajdowy budżet i bie- rze udział w tworzeniu wniosków dotacyjnych. Współpracuje z Igorem i należy do jego zespołu. Oprócz tego Ania jest szefową Arsenału zucho- wego, który organizowany jest przez Namiestnictwo Zuchowe dla gromad hufcowych. Jest rajdowym fundraiserem, czyli zajmuje się redagowaniem wniosków dotacyjnych. Właśnie trzyma kciuki za powodzenie wniosku złożonego do jednego z urzędów państwowych. Zajmuje się obszarem relacji zewnętrznych. Pozyskuje patronów i partnerów rajdowych. Odpowiada za stworzenie i wysłanie zaproszeń rajdowych. Buduje zespół, który zajmie się promocją rajdu. Zajmuje się koordynacją całego Rajdu, czyli jest jego komendantem. Organizuje współpracę między poszczególnymi koordynatorami i odpowiada za terminową realizację działań.

9 Ramowy program Rajdu 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Koncert to pomysł zgłoszony przez uczestników, który postanowiliśmy zrealizować. Do współorganizowania koncertu zgłosiła sie pwd. Aneta Soszka ze Szczepu 53 WDHiZ. Wydarzenie dla warszawiaków będzie miało pełniejszy wymiar niż organizowany od kilku lat "Rodzinny spacer z mapą". Wydarzenie nazwaliśmy "Piknikiem historycznym" a jego celem jest pokazaniu mieszkańcom Warszawy historii akcji pod Arsenałem. W ramach pikniku odbędzie się rekonstrukcja historyczna akcji. PRZYJAZD PATROLI DO W ARSZAWY, KONCERT, ZAJĘCIA NA BAZACH RAJDOWYCH, A RSENAŁ ZUCHOWY GRA RAJDOWA, WYDARZENIE DLA WARSZAWIAKÓW, ZAJĘCIA NA BAZACH RAJDOWYCH, A RSENAŁ ZUCHOWY UROCZYSTOŚCI CENTRALNE, APEL KOŃCZĄCY RAJD, SPOTKANIE PORAJDOWE ORGANIZATORÓW Wciąż czekamy na zgłoszenie się szefa KONCERTU. Szukamy również koordynatora PIKNIKU HISTORYCZNEGO.

10 Bazy rajdowe 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 W tym roku nie ma ścisłego podziału na patrole starszoharcerskie i wędrownicze, a więc nie ma odpowiadającego mu podziału baz. Na bazach mogą spotkać się uczestnicy w różnym wieku. Program baz nie nawiązuje do tematu Rajdu (prawa i prawości). Bazy samodzielnie określają swoje koncepcje programowe i to co z nich wyniknie, co wypełni czas patrolom. Powinny to być koncepcje elastyczne, dopasowane do modelu organizacyjnego.

11 Bazy rajdowe c.d. zadaniem każdej bazy jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla patroli i zaprezentowanie jej najpóźniej do końca lutego w formie zwiastuna na stronie baz, patrole do połowy marca wybiorą samodzielnie na jakiej bazie chcą stacjonować pierwszej nocy i drugiej nocy (możliwość zmiany bazy), baza odpowiada za zorganizowanie posiłków lub miejsca posiłku w piątek, sobotę oraz w niedzielę (sobotnia obiadokolacja zapewniona będzie centralnie), baza samodzielnie pozyskuje zgodę szkoły na organizację bazy (nie ma jednolitego wzoru pisma). 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 K OORDYNATOREM PROGRAMOWYM BAZ JEST PHM. P ATRYCJA P IEKUT ( PATRYCJA. PIEKUT @ MOKOTOW. ZHP. PL ) PATRYCJA. PIEKUT @ MOKOTOW. ZHP. PL K OORDYNATOREM PROGRAMOWYM BAZ JEST PHM. P ATRYCJA P IEKUT ( PATRYCJA. PIEKUT @ MOKOTOW. ZHP. PL ) PATRYCJA. PIEKUT @ MOKOTOW. ZHP. PL Na spotkanie przeznaczone dla kadry baz zapraszamy 18 lutego. Cały czas czekamy na zgłoszenia kolejnych baz. Aktualne zapowiedzi pięciu zgłoszonych baz a także miejsce na zwiastun Twojej własnej bazy czekają w Suges- terze:

12 Zgłoszenia patroli 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Z A ZGŁOSZENIA PATROLI W ZESPOLE RAJDOWYM ODPOWIADA PWD. M ATEUSZ W IZE ( MATEUSZ. WIZE @ MOKOTOW. ZHP. PL ) MATEUSZ. WIZE @ MOKOTOW. ZHP. PL Z A ZGŁOSZENIA PATROLI W ZESPOLE RAJDOWYM ODPOWIADA PWD. M ATEUSZ W IZE ( MATEUSZ. WIZE @ MOKOTOW. ZHP. PL ) MATEUSZ. WIZE @ MOKOTOW. ZHP. PL Jeśli chcesz wystawić patrol na Rajd kliknij po szczegółowe informacje.

13 Zadanie przedrajdowe W tym roku zadanie składa się z 3 części. Pierwsza część jest najbardziej obszerna i polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działania lokalnego w obszarze prawa i prawości. Działania mają być nastawione na wywołanie zmiany społecznej. Patrole muszą zdać raporty z wykonania zadania do 1 marca. Zadanie będzie oceniał zespół złożony z instruktorów hufca oraz instruktorów-sędziów zgłoszonych dobrowolnie przez patrole. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Z A ZADANIE PRZEDRAJDOWE I JEGO OCENĘ ODPOWIADA W ZESPOLE RAJDOWYM PHM. P IOTR K OŁODZIEJCZYK ( ADMIRAL @ POMARANCZARNIA. ORG ( ADMIRAL @ POMARANCZARNIA. ORG ) Z A ZADANIE PRZEDRAJDOWE I JEGO OCENĘ ODPOWIADA W ZESPOLE RAJDOWYM PHM. P IOTR K OŁODZIEJCZYK ( ADMIRAL @ POMARANCZARNIA. ORG ( ADMIRAL @ POMARANCZARNIA. ORG ) Dwie pozostałe części zadania związane są z aktywnością patrolu w obszarze wspólnego tworzenia programu Rajdu. Zadanie drugie polega na przygotowaniu zajęć dla innych patroli i przeprowadzenie ich podczas gry. Trzecie zadanie to zaproponowanie tematu zajęć, które my jako organizatorzy zapewnimy w czasie gry. Te dwa zadania realizowane są w arsenałowym Sugesterze. Zachęcamy instruktorów z Mokotowa do wejścia w skład zespołu sędziów, którzy ocenią wykonanie pierwszej części zadania przedrajdowego. Kliknij, by dowiedzieć się, jak – i po co – zostać sędzią.

14 Gra rajdowa Gra rajdowa organizowana jest centralnie. Organizatorzy baz nie są odpowiedzialni za przygotowanie obszarów gry (tras). 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Gra poświęcona jest w całości tematowi prawa i prawości. Jej program układany jest w pewnych etapach. W tej chwili trwa etap zbierania pomysłów na zajęcia oraz propozycji lokalizacji punktów. Pomysły te pomysły są samodzielnie przez ich autorów do arsenałowego Sugestera. Równolegle ze zgłaszaniem pomysły podlegają głosowaniu i komentowaniu – to etap drugi. Spośród wszystkich propozycji zespół programowy gry wybierze te najbardziej popularne, najciekawsze oraz najbardziej wartościowe i z nich ułoży szczegółowy program. Trzecim etapem, już po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych patroli, będzie zaplanowanie przebiegu gry indywidualnie przez każdy patrol dla siebie. Za pomocą narzędzia on-line patrole określą, ile i które punkty odwiedzą, w jakiej kolejności i w jakich lokalizacjach. Liczymy jednak na kadrę baz przy prowadzenia i współprowadzeniu punktów na grze. Zapraszamy na spotkanie 4 marca. Wszystkie ręce na pokład! Zgłoś się do punktu na grze!

15 Gra rajdowa c.d. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 S ZEFEM ZESPOŁU PROGRAMOWEGO GRY JEST PHM. M IKOŁAJ O LSZEWSKI ( MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL Z A LOKALIZACJĘ PUNKTÓW ODPOWIADA PHM. T ADEUSZ P IEŃKOWSKI ( TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL S ZEFEM ZESPOŁU PROGRAMOWEGO GRY JEST PHM. M IKOŁAJ O LSZEWSKI ( MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL Z A LOKALIZACJĘ PUNKTÓW ODPOWIADA PHM. T ADEUSZ P IEŃKOWSKI ( TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL Lokalizacja punktów na grze to zadanie odrębne od programu gry. Będziemy się starali zorganizować punkty w tych miejscach, które zostaną zaproponowane w arsenałowym Sugesterze. Oprócz tego Urząd Miasta pomaga nam w lokalizacji punktów w atrakcyjnych miejscach Warszawy. Propozycje lokalizacji punktów zbieramy do 20 lutego.

16 Gra Rajdowa c.d. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013

17 Jubileusz i uroczystości W tym roku przypada 70. rocznica przeprowadzenia Akcji pod Arsenałem. Nie przewidujemy z tej okazji wielkiej pompy, niemniej jednak chcielibyśmy aby okrągła rocznica była zauważona – zwłaszcza przez warszawiaków. W sobotę rajdową zorganizujemy pełniejsze niż w ostatnich latach wydarzenie dla mieszkańców i gości stolicy. Nazwaliśmy je roboczo "Piknikiem historycznym", ponieważ głównym jego celem jest właśnie edukacja historyczna w temacie Szarych Szeregów i akcji pod Arsenałem. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Elementami pikniku będą: rekonstrukcja Akcji pod Arsenałem (odegrana dwukrotnie) punkt informacji historycznej z materiałami drukowanymi na temat Szarych Szeregów i akcji kino historyczne w budynku Arsenału ("Akcja pod Arsenałem") wystawa "Kamyk na szańcu" oraz film "Alek, Rudy, Zośka" autorstwa Barbary Wachowicz – w Muzeum Niepodległości w Al. Solidarności rodzinny spacer z mapą czyli tradycyjny bieg po miejscach historycznych przeznaczony dla uczniów i rodzin

18 Jubileusz i uroczystości c.d. Drugi akcent jubileuszu to oczywiście niedzielne uroczystości centralne będące jednocześnie zakończeniem Rajdu. Ich przebieg będzie zgodny ze stosowanym dotychczas scenariuszem. Ustaliliśmy, że zorganizujemy je wspólnie z ZHR. Podzieliliśmy się w ten sposób, że za organizację mszy świętej odpowiada strona ZHR, za uroczystości na Pl. Piłsudskiego – my, natomiast przy apelu pod Arsenałem bardzo blisko współpracujemy, gdyż ma być wspólny, niedługi i zgrabny. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Z A ORGANIZACJĘ NIEDZIELNYCH UROCZYSTOŚCI ODPOWIADA PHM. T ADEUSZ P IEŃKOWSKI ( TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL Z A ORGANIZACJĘ NIEDZIELNYCH UROCZYSTOŚCI ODPOWIADA PHM. T ADEUSZ P IEŃKOWSKI ( TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) TADEUSZ. PIENKOWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL

19 Jak się zaangażować? Aby zachęcić Was do działania, proponujemy: Formularz online "Dołącz do nas" - czyli krótka ankieta dla tych, którzy chcą coś zrobić. Każdy, kto sie w ten sposób zgłosi, otrzyma propozycję działania. Wśród dotychczasowych zgłoszonych są osoby z naszego hufca i z innych miejsc. Formularz dostępny jest na stronie Rajdu. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 Dołącz do nas! Sugester - internetowe forum opinii. Sugester pomaga nam zbierać od Was i od uczestników rajdu pomysły na zajęcia i lokalizacje punktów gry rajdowej. Jest też miejscem, gdzie bazy prezentują się uczestnikom, którzy w tym roku będą mogli sami wybrać miejsca noclegów. Możecie też po prostu zgłosić się bezpośrednio pod adresem RAJD @ ARSENAL. ZHP. PL RAJD @ ARSENAL. ZHP. PL

20 Sugester – czy to działa? 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013 A DMINISTRATOREM S UGESTERA JEST PHM. M IKOŁAJ O LSZEWSKI ( MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL A DMINISTRATOREM S UGESTERA JEST PHM. M IKOŁAJ O LSZEWSKI ( MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL ) MIKOLAJ. OLSZEWSKI @ MOKOTOW. ZHP. PL

21 Ważne daty 10 lutego – koniec zgłoszeń patroli na Rajd 18 lutego – spotkanie dla kadry baz 20 lutego – koniec zgłoszeń pomysłów na punkty gry i ich lokalizację 28 lutego – koniec umieszczania zwiastunów baz na Sugesterze 4 marca – spotkanie dla kadry gry 10 marca – informacja o kwalifikacji patroli na Rajd 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013

22 Spotkajmy się na 43. Rajdzie Arsenał! Na Rajdzie 2.0! 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013


Pobierz ppt "Przewodnik po Rajdzie 2.0 dla instruktorów Hufca Warszawa - Mokotów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google