Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Roz. 10 : Rola wiedzy czytającego w zrozumieniu tekstu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Roz. 10 : Rola wiedzy czytającego w zrozumieniu tekstu."— Zapis prezentacji:

1 Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Roz. 10 : Rola wiedzy czytającego w zrozumieniu tekstu.

2 Liczne badania potwierdzają duży wpływ wiedzy wcześniejszej na rozumienie czytanego tekstu Wiedza wcześniejsza -lepsze zrozumienie informacji zawartych w tekście, -lepsze zapamiętywanie informacji, -większą zdolność do wyciągania wniosków na podstawie tekstu. Ilościowy aspekt posiadanych wcześniej informacji pociąga za sobą:

3 Bada się również wpływ jakości informacji czytającego, szczególnie informacji błędnych. Czytający przyswaja więcej nowych informacji nie wtedy, kiedy posiada nabyte wcześniej wiadomości błędne, ale gdy nie dysponuje żadną wiedzą! Wiedza wcześniejsza Czytelnik posiadający wcześniejszą wiedzę, ma do niej większe zaufanie, niż do tego, co czyta w tekście. Z drugiej strony, kiedy czytelnikowi brakuje wiadomości na jakiś temat, wówczas używa on tekstu, by się ich nauczyć. Prawda, szczególnie w przypadku czytelników mniej doświadczo nych. Aby zniwelować efekt wywołany przez błędne wiadomości, należy zastosować w procesie czytania inne strategie (str.173).

4 Wiedza wcześniejsza Rodzaje interwencji pedagogicznej ze względu na wiedzę czytającego: zobacz tabelę na str.174. różnego rodzaju interwencje są proponowne zależnie od sytuacji! 4 sytuacje 1.Czytający posiada potrzebną wiedzę, jednak nie używa jej podczas czytania. 2.Czytający posiada dużą wiedzę ogólną, ale brak mu wiedzy szczegółowej w danym temacie. 3.Czytający posiada błędne informacje, które zaburzają rozumienie tekstu. 4.Czytający posiada małą wiedzę ogólną.

5 Wiedza wcześniejsza Interwencja: polegać będzie na stymulacji posiadanej przez czytającego wiedzy Zaproponowanie czegoś PRZED czytaniem, aby wspomóc integrację nowych wiadomości z tymi już posiadanymi. Co zatem zrobić? Czego należy unikać? Jak postępować? itp. W pierwszej sytuacji (posiadanej wiedzy, ale nieużywanej w praktyce przez czytającego) Stymulacja wiedzy uczniów

6 Wiedza wcześniejsza Pułapki! 1. Zaproponowanie zbyt ogólnych zadań przygotowujących do lektury. 2. Zaproponowanie zbyt drobiazgowych przygotowań, nawiązujących głównie do specyficznych, drugorzędnych zagadnień z tekstu. Zasady ogólne Trzy cele zadań przygotowujących do czytania: stymulacja wiedzy ucznia organizacja wiedzy ucznia powiązanie tej wiedzy z czytanym tekstem Stymulacja wiedzy uczniów

7 Wiedza wcześniejsza 3. Połączenie wiedzy ucznia z tekstem: odwołanie się jedynie do wiedzy i doświadczeń przydatnych w zrozumieniu tekstu (a nie do wszystkich informacji posiadanych w danym temacie). 1.Stymulacja wiedzy uczniów - polega na uświadomieniu im tego,co już wiedzą na temat informacji zawartych w czytanym tekście. Na przykład: podać słowo- klucz do tekstu i zapytać uczniów, z czym się im kojarzy->zadanie to aktywizuje uczniów! 2. Organizacja wiedzy czytającego: czuwanie nad powstaniem powiązań między różnymi koncepcjami, pojawiającymi się w wyniku stymulacji wiedzy ucznia. Na przykład: poproszenie ucznia o uzasadnienie skojarzeń, pojawiających się w związku ze słowem-kluczem. Należało by zapytać: "Co uczniowie już wiedzą i jak można dodać do tej wiedzy nowe informacje?'' Najważniejs ze zasady.

8 Wiedza wcześniejsza Zadanie służące stymulacji wiadomości przy lekturze tekstów narracyjnych: 1. Technika scenariusza: (-trochę jak zwiastun w kinie) Prezentacja w trzech odsłonach, wykonana przez nauczyciela: -część, która wzbudza ciekawość uczniów: chodzi o przykucie uwagi uczniów, przywołanie ich wiedzy na dany temat i przeprowadzenie dyskusji. -zarys historii: główni bohaterowie, sytuacja wyjściowa, główne linie intrygi- punkt kulminacyjny akcji. -pytania odnośnie dalszego ciągu: zadawanie pytań, które zachęcą uczniów do przewidywania dalszego ciągu historii. 1.Fundamentalna rola nauczyciela 2. Wykorzystywac z rozsądkiem i przede wszystkim przy trudniejszych tekstach (a nie przy prostych historiach). Przykład str.180-1 Uwagi: Stymulacja wiedzy uczniów

9 Wiedza wcześniejsza 2. Różne wersje tej samej historii: - zadanie dla uczniów: stworzyc historię na podstawie słów-kluczy wyjętych z tekstu, następnie porównac ją z wersją oryginalną autora. 5 etapów zostało opisanych na str.181-3. Stymulacja wiedzy uczniów

10 Wiedza wcześniejsza Zadania stymulujące wiedzę wcześniejszą przy pracy nad tekstem informacyjnym: Technika PREP: trzy etapy oparte na 3 lub 4 koncepcjach- kluczach, pochodzących z tekstu przeznaczonego do czytania (str.183-5). Przewidywanie: seria pytań służących przewidywaniu istotnych elementów tekstu informacyjnego (str.186). Słowa-klucze: lista ważnych słów, pochodzących z tekstu, które uczniowie grupują w sposób prawdopodobny (str.186-7) Skojarzenia słów: technika opisana na str.187-8. Stymulacja wiedzy uczniów

11 Wiedza wcześniejsza Przewodnik antycypacyjny do lektury tekstów informacyjnych: - odnosi się do przygotowania kwestionariusza na temat tekstu, przeznaczonego do lektury i uzupełnienia go przez uczniów, następnie przeczytanie go w celu sprawdzenia, czy odpowiedzi są zgodne z tekstem (w razie potrzeby zmodyfikowanie lub poprawienie odpowiedzi). Efekty: stymulacja wiedzy ucznia i pomoc w redukcji błędnych informacji. Przykład str.189-190 Przewodnik antycypacyjny do lektury tekstu opiniotwórczego: Tak samo jak wyżej, prócz tego, że celem jest dokonanie przez uczniów konfrontacji swojej opinii z opinią autora (niekoniecznie zmiana własnego zdania). Szczegóły na str.190-1 Stymulacja wiedzy uczniów

12 Wiedza wcześniejsza Zakres wiedzy uczniów Jak oszacować zakres wiedzy uczniów przed lekturą jednego lub kilku tekstów na jeden i ten sam temat? 5 technik: Skojarzenia słów. Swobodne przypominanie, Pytania ustrukturyzowane, Pytania wielokrotnego wyboru, Dyskusja nieformalna,

13 Wiedza wcześniejsza Skuteczność tych technik: tablica na str.193. Skojarzenia słów: uzyskują średnie wyniki względem wszystkich kryteriów. Lepsza relacja między ilością zebranych informacji a energią wydatkowaną przez nauczyciela. Wydobycie z tekstu słowa - klucza. Napisanie go na kartce w kilku linijkach, zawsze na początku linijki. Uczeń pisze w kolejnych linijkach skojarzenia w postaci słowa lub wyrażenia. Nauczyciel interpretuje te skojarzenia na podstawie ustalonej skali i daje "ocenę". kultura Przykład : Jak postepować? Zakres wiedzy uczniów Zobacz strony 195-7

14 Wiedza wcześniejsza Podsumowując: strategia stymulacji wiedzy ucznia jest "konieczna, bez względu na poziom wiedzy czytelnika!" (str.197).


Pobierz ppt "Czytanie ze zrozumieniem Par Jocelyne GIASSON Roz. 10 : Rola wiedzy czytającego w zrozumieniu tekstu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google