Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czytanie ze zrozumieniem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czytanie ze zrozumieniem"— Zapis prezentacji:

1 Czytanie ze zrozumieniem
Par Jocelyne GIASSON Rola wiedzy czytającego w zrozumieniu tekstu. Roz. 10 : Rola wiedzy czytającego w zrozumieniu tekstu.

2 Wiedza wcześniejsza Liczne badania potwierdzają duży wpływ wiedzy wcześniejszej na rozumienie czytanego tekstu Ilościowy aspekt posiadanych wcześniej informacji pociąga za sobą: Wiedza wcześniejsza (nabyta już przed lekturą)‏ Liczne badania potwierdzają duży wpływ wiedzy wcześniejszej na rozumienie czytanego tekstu Ilościowy aspekt posiadanych wcześniej informacji pociąga za sobą: -lepsze zrozumienie informacji zawartych w tekście, -lepsze zapamiętywanie informacji, -większą zdolność do wyciągania wniosków na podstawie tekstu. -lepsze zrozumienie informacji zawartych w tekście, -lepsze zapamiętywanie informacji, -większą zdolność do wyciągania wniosków na podstawie tekstu.

3 Prawda, szczególnie w przypadku czytelników mniej doświadczo nych.
Wiedza wcześniejsza Bada się również wpływ jakości informacji czytającego, szczególnie informacji błędnych. Czytający przyswaja więcej nowych informacji nie wtedy, kiedy posiada nabyte wcześniej wiadomości błędne, ale gdy nie dysponuje żadną wiedzą! STWIERDZENIE Prawda, szczególnie w przypadku czytelników mniej doświadczo nych. Czytelnik posiadający wcześniejszą wiedzę, ma do niej większe zaufanie, niż do tego, co czyta w tekście. Wiedza wcześniejsza Bada się również wpływ jakości informacji czytającego, szczególnie informacji błędnych. Stwierdzenie: Czytający przyswaja więcej nowych informacji nie wtedy, kiedy posiada nabyte wcześniej wiadomości błędne, ale gdy nie dysponuje żadną wiedzą! / Czytelnik posiadający wcześniejszą wiedzę, ma do niej większe zaufanie, niż do tego, co czyta w tekście. Z drugiej strony, kiedy czytelnikowi brakuje wiadomości na jakiś temat, wówczas używa on tekstu, by się ich nauczyć. Oba stwierdzenia są słuszne, szczególnie w przypadku czytelników mniej doświadczonych. Aby zniwelować efekt wywołany przez błędne wiadomości, należy zastosować w procesie czytania inne strategie (str.173). Z drugiej strony, kiedy czytelnikowi brakuje wiadomości na jakiś temat, wówczas używa on tekstu, by się ich nauczyć. Aby zniwelować efekt wywołany przez błędne wiadomości, należy zastosować w procesie czytania inne strategie (str.173).

4 Wiedza wcześniejsza 4 sytuacje
Rodzaje interwencji pedagogicznej ze względu na wiedzę czytającego: zobacz tabelę na str.174. 4 sytuacje 1.Czytający posiada potrzebną wiedzę, jednak nie używa jej podczas czytania. 2.Czytający posiada dużą wiedzę ogólną, ale brak mu wiedzy szczegółowej w danym temacie. 3.Czytający posiada błędne informacje, które zaburzają rozumienie tekstu. 4.Czytający posiada małą wiedzę ogólną. różnego rodzaju interwencje są proponowne zależnie od sytuacji! Wiedza wcześniejsza Rodzaje interwencji pedagogicznej ze względu na wiedzę czytającego: zobacz tabelę na str.174. / 4 sytuacje: 1.Czytający posiada potrzebną wiedzę, jednak nie używa jej podczas czytania. 2.Czytający posiada dużą wiedzę ogólną ale brak mu wiedzy szczegółowej w danym temacie. 3.Czytający posiada błędne informacje, które zaburzają rozumienie tekstu. 4.Czytający posiada małą wiedzę ogólną. (obok punktów) różnego rodzaju interwencje są proponowne zależnie od sytuacji

5 Stymulacja wiedzy uczniów
Wiedza wcześniejsza W pierwszej sytuacji (posiadanej wiedzy, ale nieużywanej w praktyce przez czytającego)‏ Interwencja: polegać będzie na stymulacji posiadanej przez czytającego wiedzy Zaproponowanie czegoś PRZED czytaniem, aby wspomóc integrację nowych wiadomości z tymi już posiadanymi. Wiedza wcześniejsza (w strzałce) Stymulacja wiedzy uczniów W pierwszej sytuacji (posiadanej wiedzy, ale nieużywanej w praktyce przez czytającego): Interwencja: polegać będzie na stymulacji posiadanej przez czytającego wiedzy / Zaproponowanie czegoś PRZED czytaniem, aby wspomóc integrację nowych wiadomości z tymi już posiadanymi. (w strzałce)‏ Co zatem zrobić? Czego należy unikać? Jak postępować? Co zatem zrobić? Czego należy unikać? Jak postępować? itp.

6 Stymulacja wiedzy uczniów
Wiedza wcześniejsza Pułapki! 1. Zaproponowanie zbyt ogólnych zadań przygotowujących do lektury. 2. Zaproponowanie zbyt drobiazgowych przygotowań, nawiązujących głównie do specyficznych, drugorzędnych zagadnień z tekstu. Wiedza wcześniejsza (w strzałce) Stymulacja wiedzy uczniów Pułapki! 1. Zaproponowanie zbyt ogólnych zadań przygotowujących do lektury. 2. Zaproponowanie zbyt drobiazgowych przygotowań, nawiązujących głównie do specyficznych, drugorzędnych zagadnień z tekstu. Zasady ogólne Trzy cele zadań przygotowujących do czytania: -stymulacja wiedzy ucznia -organizacja wiedzy ucznia -powiązanie tej wiedzy z czytanym tekstem Zasady ogólne stymulacja wiedzy ucznia Trzy cele zadań przygotowujących do czytania: organizacja wiedzy ucznia powiązanie tej wiedzy z czytanym tekstem

7 Wiedza wcześniejsza Najważniejs ze zasady. 1.Stymulacja wiedzy uczniów - polega na uświadomieniu im tego,co już wiedzą na temat informacji zawartych w czytanym tekście. Na przykład: podać słowo- klucz do tekstu i zapytać uczniów, z czym się im kojarzy->zadanie to aktywizuje uczniów! 2. Organizacja wiedzy czytającego: czuwanie nad powstaniem powiązań między różnymi koncepcjami, pojawiającymi się w wyniku stymulacji wiedzy ucznia. Na przykład: poproszenie ucznia o uzasadnienie skojarzeń, pojawiających się w związku ze słowem-kluczem. Wiedza wcześniejsza (na zielono )Zasady ogólne 1.Stymulacja wiedzy uczniów - polega na uświadomieniu im tego,co już wiedzą na temat informacji zawarychj w czytanym tekście. Na przykład: podać słowo- klucz do tekstu i zapytać uczniów, z czym się im kojarzy->zadanie to aktywizuje uczniów! 2. Organizacja wiedzy czytającego: czuwanie nad powstaniem powiązań między różnymi koncepcjami pojawiającymi się w wyniku stymulacji wiedzy ucznia. Na przykład: poproszenie ucznia o uzasadnienie skojarzeń, pojawiających się w związku ze słowem-kluczem. 3. Połączenie wiedzy ucznia z tekstem: odwołanie się jedynie do wiedzy i doświadczeń przydatnych w zrozumieniu tekstu (a nie do wszystkich informacji posiadanych w danym temacie). Należało by zapytać: "Co uczniowie już wiedzą i jak można dodać do tej wiedzy nowe informacje?" 3. Połączenie wiedzy ucznia z tekstem: odwołanie się jedynie do wiedzy i doświadczeń przydatnych w zrozumieniu tekstu (a nie do wszystkich informacji posiadanych w danym temacie). Należało by zapytać: "Co uczniowie już wiedzą i jak można dodać do tej wiedzy nowe informacje?''

8 Stymulacja wiedzy uczniów
Wiedza wcześniejsza Wiedza wcześniejsza Stymulacja wiedzy uczniów Zadanie służące stymulacji wiadomości przy lekturze tekstów narracyjnych: 1. Technika scenariusza: (-trochę jak zwiastun w kinie)‏ Prezentacja w trzech odsłonach, wykonana przez nauczyciela: -część, która wzbudza ciekawość uczniów: chodzi o przykucie uwagi uczniów, przywołanie ich wiedzy na dany temat i przeprowadzenie dyskusji. -zarys historii: główni bohaterowie, sytuacja wyjściowa, główne linie intrygi-punkt kulminacyjny akcji. -pytania odnośnie dalszego ciągu: zadawanie pytań, które zachęcą uczniów do przewidywania dalszego ciągu historii. Uwagi: 1. Fundamentalna rola nauczyciela 2. Wykorzystywac z rozsądkiem i przede wszystkim przy trudniejszych tekstach (a nie przy prostych historiach). Przykład str.180-1 Zadanie służące stymulacji wiadomości przy lekturze tekstów narracyjnych: 1. Technika scenariusza: (-trochę jak zwiastun w kinie)‏ Prezentacja w trzech odsłonach, wykonana przez nauczyciela: -część, która wzbudza ciekawość uczniów: chodzi o przykucie uwagi uczniów, przywołanie ich wiedzy na dany temat i przeprowadzenie dyskusji. -zarys historii: główni bohaterowie, sytuacja wyjściowa, główne linie intrygi- punkt kulminacyjny akcji. -pytania odnośnie dalszego ciągu: zadawanie pytań, które zachęcą uczniów do przewidywania dalszego ciągu historii. Przykład str.180-1 Fundamentalna rola nauczyciela 2. Wykorzystywac z rozsądkiem i przede wszystkim przy trudniejszych tekstach (a nie przy prostych historiach). Uwagi:

9 Stymulacja wiedzy uczniów
Wiedza wcześniejsza 2. Różne wersje tej samej historii: - zadanie dla uczniów: stworzyc historię na podstawie słów-kluczy wyjętych z tekstu, następnie porównac ją z wersją oryginalną autora. Wiedza wcześniejsza Stymulacja wiedzy uczniów 2. Różne wersje tej samej historii: - zadanie dla uczniów: stworzyc histori na podstawie słów-kluczy wyjętych z tekstu, następnie porównac ją z wersją oryginalną autora. 5 etapów zostało opisanych na str 5 etapów zostało opisanych na str

10 Stymulacja wiedzy uczniów
Wiedza wcześniejsza Zadania stymulujące wiedzę wcześniejszą przy pracy nad tekstem informacyjnym: Technika PREP: trzy etapy oparte na 3 lub 4 koncepcjach- kluczach, pochodzących z tekstu przeznaczonego do czytania (str.183-5). Przewidywanie: seria pytań służących przewidywaniu istotnych elementów tekstu informacyjnego (str.186).‏ Wiedza wcześniejsza Stymulacja wiedzy uczniów Zadania stymulujące wedzę wcześniejszą przy pracy nad tekstem informacyjnym: Technika PREP: trzy etapy oparte na 3 lub 4 koncepcjach- kluczach, pochodzących z tekstu przeznaczonego do czytania (str.183-5). Przewidywanie: seria pytań służących przewidywaniu istotnych elementów tekstu informacyjnego (str.186). Słowa-klucze: lista ważnych słów, pochodzących z tekstu, które uczniowie grupują w sposób prawdopodobny (str.186-7)‏ Skojarzenia słów: technika opisana na str Słowa-klucze: lista ważnych słów, pochodzących z tekstu, które uczniowie grupują w sposób prawdopodobny (str.186-7)‏ Skojarzenia słów: technika opisana na str

11 Wiedza wcześniejsza Stymulacja wiedzy uczniów
Przewodnik antycypacyjny do lektury tekstów informacyjnych: - odnosi się do przygotowania kwestionariusza na temat tekstu, przeznaczonego do lektury i uzupełnienia go przez uczniów, następnie przeczytanie go w celu sprawdzenia, czy odpowiedzi są zgodne z tekstem (w razie potrzeby zmodyfikowanie lub poprawienie odpowiedzi). Przykład str Efekty: stymulacja wiedzy ucznia i pomoc w redukcji błędnych informacji. Przewodnik antycypacyjny do lektury tekstu opiniotwórczego: Wiedza wcześniejsza Stymulacja wiedzy uczniów Przewodnik antycypacyjny do lektury tekstów informacyjnych: -odnosi się do przygotowania kwestionariusza na temat tekstu, przeznaczonego do lektury i uzupełnienia go przez uczniów, następnie przeczytanie go w celu sprawdzenia, czy odpowiedzi są zgodne z tekstem (w razie potrzeby zmodyfikowanie lub poprawienie odpowiedzi). Efekty: stymulacja wiedzy ucznia i pomoc w redukcji błędnych informacji. Przykład na str Przewodnik antycypacyjny do lektury tekstu opiniotwórczego: Tak samo jak wyżej, prócz tego, że celem jest dokonanie przez uczniów konfrontacji swojej opinii z opinią autora (niekoniecznie zmiana własnego zdania). Szczegóły na str Tak samo jak wyżej, prócz tego, że celem jest dokonanie przez uczniów konfrontacji swojej opinii z opinią autora (niekoniecznie zmiana własnego zdania). Szczegóły na str.190-1

12 Wiedza wcześniejsza Zakres wiedzy uczniów
Jak oszacować zakres wiedzy uczniów przed lekturą jednego lub kilku tekstów na jeden i ten sam temat? 5 technik: Dyskusja nieformalna, Skojarzenia słów. Wiedza wcześniejsza Zakres wiedzy uczniów Jak oszacować zakres wiedzy uczniów przed lekturą jednego lub kilku tekstów na jeden i ten sam temat? 5 technik: - Dyskusja nieformalna, - Pytania wielokrotnego wyboru, - Pytania ustrukturyzowane, - Swobodne przypominanie, - Skojarzenia słów. Pytania wielokrotnego wyboru, Swobodne przypominanie, Pytania ustrukturyzowane,

13 Wiedza wcześniejsza Zakres wiedzy uczniów
Skuteczność tych technik: tablica na str.193. Skojarzenia słów: uzyskują średnie wyniki względem wszystkich kryteriów. Lepsza relacja między ilością zebranych informacji a energią wydatkowaną przez nauczyciela. Zobacz strony 195-7 Jak postepować? Przykład : Wydobycie z tekstu słowa - klucza. Napisanie go na kartce w kilku linijkach, zawsze na początku linijki. Uczeń pisze w kolejnych linijkach skojarzenia w postaci słowa lub wyrażenia. Nauczyciel interpretuje te skojarzenia na podstawie ustalonej skali i daje "ocenę". Wiedza wcześniejsza Zakres wiedzy uczniów Skuteczność tych technik: tablica na str.193. Skojarzenia słów: uzyskują średnie wyniki względem wszystkich kryteriów. Lepsza relacja między ilością zebranych informacji a energią wydatkowaną przez nauczyciela. Jak postepować? Wydobycie z tekstu słowa - klucza. Napisanie go na kartce w kilku linijkach, zawsze na początku linijki. Uczeń pisze w kolejnych linijkach skojarzenia w postaci słowa lub wyrażenia. Nauczyciel interpretuje te skojarzenia na podstawie ustalonej skali i daje "ocenę". zobacz strony Przykład: (W tabeli widnieje słowo "kultura"). kultura

14 Wiedza wcześniejsza Podsumowując: strategia stymulacji wiedzy ucznia jest "konieczna, bez względu na poziom wiedzy czytelnika!" (str.197). Wiedza wcześniejsza Podsumowując: strategia stymulacji wiedzy ucznia jest "konieczna, bez względu na poziom wiedzy czytelnika!" (str.197).


Pobierz ppt "Czytanie ze zrozumieniem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google