Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak korzystać z M OODLE dr inż. Piotr Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak korzystać z M OODLE dr inż. Piotr Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej."— Zapis prezentacji:

1 Jak korzystać z M OODLE dr inż. Piotr Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

2 Agenda Pakiet MoodlePakiet Moodle LogowanieLogowanie Poruszanie się po serwisiePoruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcjaKorzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quizKorzystanie z modułu quiz Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

3 http://moodle.org/ Nazwa pakietu Moodle jest skrótem od Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment (modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). Ideą systemu jest założenie, że student jest świadomym i aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, w oparciu o dostępne mu zasoby. Rola nauczyciela polega zaś przede wszystkim na formułowaniu problemów do samodzielnego rozwiązania i odpowiedniego motywowania studentów. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

4 Agenda Pakiet MoodlePakiet Moodle LogowanieLogowanie Poruszanie się po serwisiePoruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcjaKorzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quizKorzystanie z modułu quiz Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

5 Adres portalu eportal-ch.pwr.wroc.pl (bez www na początku!) Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

6 Logowanie Aby zalogować się do portalu, studenci Wydziału Chemicznego w polu Nazwa użytkownika powinni wpisać swój numer albumu, natomiast w polu Hasło identyczne z hasłem na poczcie studenckiej. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

7 Logowanie Serwer pocztowy dostępny jest pod adresem: http://student.pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

8 Logowanie Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Aby aktywować konto pocztowe oraz konto na serwerze Moodle należy wybrać link aktywacja konta

9 Logowanie Uwaga! Aktywacja konta następuje po wypełnieniu formularza, zgodnie z danymi z rekrutacji. Na stronie można też zmienić swoje hasło logowania. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

10 Logowanie Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Adres do aktywacji konta dostępny jest także bezpośrednio ze strony e-portalu

11 Logowanie Uwaga, w bezpośrednim interesie studenta leży sprawdzenie przed kolokwium, czy może się on zalogować na serwer pocztowy (stronę e-portalu). Obecnie na Wydziale Chemicznym wszelkie pytania i wnioski można kierować do Pana Krzysztofa Rohledera: Krzysztof.Rohleder@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

12 https://studentka.pwr.wroc.pl/node11.html Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

13 Agenda Pakiet MoodlePakiet Moodle LogowanieLogowanie Poruszanie się po serwisiePoruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcjaKorzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quizKorzystanie z modułu quiz Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

14 Poruszanie się po serwisie Kursy na portalu zostały pogrupowane w bloki tematyczne. Przykładowo aby pobrać materiały do wykładu z chemii nieorganicznej, należy rozwinąć kategorię kursów Chemia Nieorganiczna. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

15 Poruszanie się po serwisie Po wybraniu kategorii kursów rozwijana jest lista kursów zawartych w danym bloku tematycznym. Wejście do danego kursu następuje po kliknięciu na jego nazwę.

16 Poruszanie się po serwisie Część wykładów na portalu dydaktycznym dostępna jest bez hasła, co jest sygnalizowane ikoną Do pozostałych kursów dostęp ograniczony jest hasłem, które studenci powinni otrzymać od osoby prowadzącej dany kurs: wyłącznie przez osobę prowa- dzącą wybrany kurs Większość kursów zawierających pytania testowe i quizy dostępna jest natomiast wyłącznie dla studentów zapisanych do danego kursu. Oznacza to, że aby móc uczestniczyć w takim kursie via Internet student powinien się zalogować na własne hasło i powinien być dopisany do danego kursu jako student. Dopisanie osób do danego kursu powinno się odbywać wyłącznie przez osobę prowa- dzącą wybrany kurs, posiadającą dostęp do listy osób zapisanych na dany kurs. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

17 Poruszanie się po serwisie (przykład) Blok zawierający aktywności udostępnione dostępnych dla studentów (np. ankieta lub słownik) Blok główny zawierający chronologicznie udostępnione materiały do kursu. Lista osób prowadzących kurs. Kalendarz (możliwość dodania terminów egzaminów, wpisów do indeksów, etc) Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

18 Poruszanie się po serwisie (przykład) Pojedyncza lekcja – w jej ramach mogą się znaleźć różnorodne materiały oraz pliki do pobrania udostępnione przez autora kursu. Moduł quiz W kursie prowadzący może umieścić quizy zawierające pytania dla studentów. W zależności od sposobu przygotowania strony quizy mogą dotyczyć jednego tematu lekcji, lub mogą być podsumowaniem większej partii materiału. Listę wszystkich quizów dla danego kursu można wyświetlić w bloku Aktywności. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

19 Poruszanie się po serwisie Większość materiałów dydaktycznych dostępnych na portalu zapisana jest w jednym z dwóch formatów: Dokumenty z rozszerzeniem PDF – można je otworzyć darmowym programem Adobe® Reader® dostępnym na stronie http://www.adobe.com Prezentacje multimedialne programu PowerPoint – do ich otwarcia można wykorzystać darmową przeglądarkę PowerPoint Viewer, będącą do pobrania ze strony Microsoftu.

20 Agenda Pakiet MoodlePakiet Moodle LogowanieLogowanie Poruszanie się po serwisiePoruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcjaKorzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quizKorzystanie z modułu quiz Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

21 Elektroniczny korepetytor (moduł lekcja) Część udostępnionych materiałów spełnia rolęelektronicznego korepetytora. Student poprzez stronę WWW może dokonać analizy zadań oraz interaktywnie uczestniczyć w ich rozwiązaniu. Zadania poprzedzone są odpowiednim wstępem teoretycznym i przykładami gotowych rozwiązań. Treści zadań odpowiadają programowi kursu i odzwierciedlają problemy najczęściej przerabiane na tradycyjnych konsultacjach. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

22 Elektroniczny korepetytor (moduł lekcja) - przykład Przykład zadania z chemii analitycznej. Student może wybrać analizę zadania lub spróbować samodzielnie rozwiązać zadanie zgodnie z zadanym schematem rozwiązania. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

23 Elektroniczny korepetytor (moduł lekcja) - przykład W pierwszym etapie rozwiązania zadania student proszony jest o uzupełnienie współczynników stechiometrycznych w reakcjach redox odpowiadających treści zadania. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

24 Elektroniczny korepetytor (moduł lekcja) - przykład Po wpisaniu współczynników system sprawdza poprawność odpowiedzi. Na uwagę zasługuje iż możliwe jest rozróżnienie nie tylko odpowiedzi poprawnych i złych, ale także częściowo poprawnych. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

25 Elektroniczny korepetytor (moduł lekcja) - przykład W module lekcja, student może dokonać korekty swojej odpowiedzi. W przypadku kiedy wprowadzi prawidłowe odpowiedzi, może kontynuować rozwiązywanie zadania przechodząc do kolejnych etapów. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

26 Agenda Pakiet MoodlePakiet Moodle LogowanieLogowanie Poruszanie się po serwisiePoruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcjaKorzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quizKorzystanie z modułu quiz Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

27 Moduł quiz Przykładowy quiz z czterema pytaniami testowymi. Zadania quizowe mogą być losowane z większej puli zadań, także współczynniki liczbowe w zadaniach mogą być generowane w zadany sposób losowy.

28 Moduł quiz Rozwiązując quiz student powinien dokładnie przeczytać treść zadania! Po rozwiązaniu zadania student powinien wpisać swoją odpowiedź w zaznaczonym polu. Należy zwrócić uwagę, aby studenci pamiętali o cyfrach znaczących. kropki 3,14 jest niepoprawny 3.14 jest poprawnyJeśli wymaga tego odpowiedź, aby oddzielić część całkowitą od części ułamkowej używaj jako znaku dziesiętnego kropki, a nie przecinka! Przykładowo w polu Odpowiedź zapis 3,14 jest niepoprawny, natomiast zapis 3.14 jest poprawny. Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

29 Moduł quiz Uwaga, jeśli student nie jest pewien swojej odpowiedzi nie musi jej od razu zatwierdzać. Kończąc rozwiązywać test student może zaakceptować wszystkie swoje odpowiedzi, klawiszem Zatwierdź wszystkie i zakończ znajdującym się na dole strony z pytaniami quizowymi: Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

30 Moduł quiz Na stronie e-portalu dostępne jest kolokwium demonstracyjne. Zapraszamy do sprawdzenia w praktyce jak wygląda przykładowe e-kolokwium! Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

31


Pobierz ppt "Jak korzystać z M OODLE dr inż. Piotr Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google