Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak korzystać z MOODLE Jak korzystać z Moodle

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak korzystać z MOODLE Jak korzystać z Moodle"— Zapis prezentacji:

1 Jak korzystać z MOODLE Jak korzystać z Moodle dr inż. Piotr Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

2 Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Agenda Pakiet Moodle Logowanie Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quiz

3 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Nazwa pakietu Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania). Ideą systemu jest założenie, że student jest świadomym i aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, w oparciu o dostępne mu zasoby. Rola nauczyciela polega zaś przede wszystkim na formułowaniu problemów do samodzielnego rozwiązania i odpowiedniego motywowania studentów.

4 Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Agenda Pakiet Moodle Logowanie Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quiz

5 eportal-ch.pwr.wroc.pl Adres portalu (bez www na początku!)
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Adres portalu eportal-ch.pwr.wroc.pl (bez www na początku!)

6 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Logowanie Aby zalogować się do portalu , studenci Wydziału Chemicznego w polu Nazwa użytkownika powinni wpisać swój numer albumu, natomiast w polu Hasło identyczne z hasłem na poczcie studenckiej.

7 Logowanie http://student.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Logowanie Serwer pocztowy dostępny jest pod adresem:

8 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Logowanie Aby aktywować konto pocztowe oraz konto na serwerze Moodle należy wybrać link aktywacja konta

9 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Logowanie Uwaga! Aktywacja konta następuje po wypełnieniu formularza, zgodnie z danymi z rekrutacji. Na stronie można też zmienić swoje hasło logowania. https://studentka.pwr.wroc.pl/modpass

10 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Logowanie Adres do aktywacji konta dostępny jest także bezpośrednio ze strony e-portalu

11 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Logowanie Uwaga, w bezpośrednim interesie studenta leży sprawdzenie przed kolokwium, czy może się on zalogować na serwer pocztowy (stronę e-portalu). Obecnie na Wydziale Chemicznym wszelkie pytania i wnioski można kierować do Pana Krzysztofa Rohledera: https://studentka.pwr.wroc.pl/node11.html

12 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
https://studentka.pwr.wroc.pl/node11.html https://studentka.pwr.wroc.pl/node11.html

13 Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Agenda Pakiet Moodle Logowanie Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quiz

14 Poruszanie się po serwisie
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Poruszanie się po serwisie Kursy na portalu zostały pogrupowane w bloki tematyczne. Przykładowo aby pobrać materiały do wykładu z chemii nieorganicznej, należy „rozwinąć” kategorię kursów Chemia Nieorganiczna.

15 Poruszanie się po serwisie
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Poruszanie się po serwisie Po wybraniu kategorii kursów rozwijana jest lista kursów zawartych w danym bloku tematycznym. „Wejście” do danego kursu następuje po kliknięciu na jego nazwę.

16 Poruszanie się po serwisie
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Poruszanie się po serwisie Część wykładów na portalu dydaktycznym dostępna jest bez hasła, co jest sygnalizowane ikoną Do pozostałych kursów dostęp ograniczony jest hasłem , które studenci powinni otrzymać od osoby prowadzącej dany kurs: Większość kursów zawierających pytania testowe i quizy dostępna jest natomiast wyłącznie dla studentów zapisanych do danego kursu. Oznacza to, że aby móc uczestniczyć w takim kursie via Internet student powinien się zalogować na własne hasło i powinien być dopisany do danego kursu jako student. Dopisanie osób do danego kursu powinno się odbywać wyłącznie przez osobę prowa-dzącą wybrany kurs, posiadającą dostęp do listy osób zapisanych na dany kurs.

17 Poruszanie się po serwisie (przykład)
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Poruszanie się po serwisie (przykład) Blok zawierający aktywności udostępnione dostępnych dla studentów (np. ankieta lub słownik) Lista osób prowadzących kurs. Kalendarz (możliwość dodania terminów egzaminów, wpisów do indeksów, etc) Blok „główny” zawierający chronologicznie udostępnione materiały do kursu.

18 Poruszanie się po serwisie (przykład)
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Poruszanie się po serwisie (przykład) Moduł quiz W kursie prowadzący może umieścić quizy zawierające pytania dla studentów. W zależności od sposobu przygotowania strony quizy mogą dotyczyć jednego tematu lekcji, lub mogą być podsumowaniem większej partii materiału. Listę wszystkich quizów dla danego kursu można wyświetlić w bloku Aktywności. Pojedyncza lekcja – w jej ramach mogą się znaleźć różnorodne materiały oraz pliki do pobrania udostępnione przez autora kursu.

19 Poruszanie się po serwisie
Większość materiałów dydaktycznych dostępnych na portalu zapisana jest w jednym z dwóch formatów: Dokumenty z rozszerzeniem PDF – można je otworzyć darmowym programem Adobe® Reader® dostępnym na stronie Prezentacje multimedialne programu PowerPoint – do ich otwarcia można wykorzystać darmową przeglądarkę PowerPoint Viewer, będącą do pobrania ze strony Microsoftu.

20 Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Agenda Pakiet Moodle Logowanie Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quiz

21 Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”)
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) Część udostępnionych materiałów spełnia rolę „elektronicznego korepetytora”. Student poprzez stronę WWW może dokonać analizy zadań oraz interaktywnie uczestniczyć w ich rozwiązaniu. Zadania poprzedzone są odpowiednim wstępem teoretycznym i przykładami gotowych rozwiązań. Treści zadań odpowiadają programowi kursu i odzwierciedlają problemy najczęściej przerabiane na tradycyjnych konsultacjach.

22 Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład Przykład zadania z chemii analitycznej. Student może wybrać analizę zadania lub spróbować samodzielnie rozwiązać zadanie zgodnie z zadanym schematem rozwiązania.

23 Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład W pierwszym etapie rozwiązania zadania student proszony jest o uzupełnienie współczynników stechiometrycznych w reakcjach redox odpowiadających treści zadania. .

24 Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład Po wpisaniu współczynników system sprawdza poprawność odpowiedzi. Na uwagę zasługuje iż możliwe jest rozróżnienie nie tylko odpowiedzi poprawnych i złych, ale także częściowo poprawnych.

25 Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Elektroniczny korepetytor („moduł lekcja”) - przykład W module lekcja, student może dokonać korekty swojej odpowiedzi. W przypadku kiedy wprowadzi prawidłowe odpowiedzi, może kontynuować rozwiązywanie zadania przechodząc do kolejnych etapów.

26 Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Agenda Pakiet Moodle Logowanie Poruszanie się po serwisie Korzystanie z modułu lekcja Korzystanie z modułu quiz

27 Moduł quiz Przykładowy quiz z czterema pytaniami testowymi.
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Moduł quiz Przykładowy quiz z czterema pytaniami testowymi. Zadania quizowe mogą być losowane z większej puli zadań, także współczynniki liczbowe w zadaniach mogą być generowane w zadany sposób losowy.

28 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Moduł quiz Rozwiązując quiz student powinien dokładnie przeczytać treść zadania! Po rozwiązaniu zadania student powinien wpisać swoją odpowiedź w zaznaczonym polu. Należy zwrócić uwagę, aby studenci pamiętali o cyfrach znaczących. Jeśli wymaga tego odpowiedź, aby oddzielić część całkowitą od części ułamkowej używaj jako znaku dziesiętnego kropki, a nie przecinka! Przykładowo w polu Odpowiedź zapis 3,14 jest niepoprawny, natomiast zapis 3.14 jest poprawny.

29 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Moduł quiz Uwaga, jeśli student nie jest pewien swojej odpowiedzi nie musi jej od razu zatwierdzać. Kończąc rozwiązywać test student może zaakceptować wszystkie swoje odpowiedzi, klawiszem Zatwierdź wszystkie i zakończ znajdującym się na dole strony z pytaniami quizowymi:

30 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Moduł quiz Na stronie e-portalu dostępne jest kolokwium demonstracyjne. Zapraszamy do sprawdzenia w praktyce jak wygląda przykładowe e-kolokwium!

31 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
I na sam koniec chciałem podziękować wszystkim, z którymi współpracuję przy powstawaniu portalu dydaktycznego z chemii 


Pobierz ppt "Jak korzystać z MOODLE Jak korzystać z Moodle"

Podobne prezentacje


Reklamy Google