Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał : Tomasz Brzostek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał : Tomasz Brzostek"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał : Tomasz Brzostek
REKOMENDACJA INWESTYCYJNA Horyzont czasowy : około 3 – 6 miesięcy, wejście w naszą inwestycje można w przybliżeniu określić w czasie lecz wyjście z naszej inwestycji nie jest konkretnie sprecyzowane, zależy to od czasu osiągnięcia przez rynek oczekiwanych przez nas poziomów lub sygnałów z niego płynących które spowodują wyjście z inwestycji. Cel inwestycyjny : Osiągnięcie relatywnie wysokich stóp zwrotu w krótkim czasie, bez wysokich wahań wartości portfela. Uniknięcie przetrzymywania stratnych pozycji które możemy łatwo upłynnić. Ograniczanie ryzyka oraz uniknięcie całkowitej utraty kapitału. Dzięki tej inwestycji chcemy głównie powiększyć swój kapitał, aby móc zwiększyć nasze możliwości inwestowania oraz zbudować portfel inwestycyjny który będzie składał się z różnorodnych instrumentów, co jest trudne do zrobienia przy obecnym kapitale. Kapitał do dyspozycji : zł Wykonał : Tomasz Brzostek

2 KILKA KROKÓW KTÓRE PRZEDSTAWIĄ SPOSÓB W JAKI DOBIERAMY INWESTYCJE :
Odnalezienie korzystnego okresu na kupno na rynkach zagranicznych, Obserwowanie i analiza indeksów polskich, w poszukiwaniu okazji inwestycyjnej, Wybranie spółek z tego indeksu które dadzą prawdopodobnie najlepsze wyniki przy wzroście indeksu, Analiza sytuacji spółek i indeksu, w celu wybrania momentu zawarcia transakcji oraz określenie poziomów wyjścia z niej.

3 Analiza indeksów największych giełd
Ruchy na naszej giełdzie w dużej mierze zależą od nastrojów inwestorów zagranicznych i od ruchów ważnych indeksów giełdowych. Do tego dochodzi fakt , że na naszej giełdzie już około 50 % generują inwestorzy zagraniczni. Dlatego przyjrzymy się ważnemu indeksowi amerykańskiemu – S&P500 oraz europejskiemu ( dokładnie niemieckiemu ) – DAX Źródło : własne za pomocą programu MetaTrader 4 Na powyższym wykresie DAX cena utrzymuje się ponad ważną dla inwestorów strefą, która może stanowić linie rozdzielającą sentyment spadkowy od wzrostowego. Póki utrzymujemy się nad nią, dominuje scenariusz wzrostowy. Na dzisiejszej sesji widać było przewagę kupujących co może w następnych dniach pozwolić wybić z konsolidacji, która uformowała się nad tymi poziomami i dalszy dynamiczny wzrost.

4 Źródło : własne za pomocą programu MetaTrader 4
Na wykresie S&P500, mamy bardziej optymistyczny obraz rynku niż na DAX. W ostatnim ruchu wzrostowym widać 3 bardzo podobne formacje, które można zaliczyć jako formacje świecową – gwiazda poranna. Na wykresie widzimy, że właśnie w tym momencie pojawiła nam się taka formacja. W dwóch poprzednich przypadkach po tej formacji następował okres dużych wzrostów. Do tego formacja ta odbiła się od ważnego poziomu ostatnio pokonanych szczytów. Przetestowanie tego poziomu i tak szybkie odbicie świadczy o sile kupujących. Ogólna sytuacja techniczna na tym wykresie wygląda bardzo optymistycznie.

5 Możemy teraz przejść do analizy polskich indeksów
Możemy teraz przejść do analizy polskich indeksów. Analizować będziemy WIG20 z przyczyn które wyjaśnione będą podczas omawiania ryzyka. WIG20 przebywał w konsolidacji mniej więcej od września 2011 do grudnia 2012 roku następnie się z niej wybił i aktualnie testuje jej górne ograniczenie(na poziomie około ) tworzące teraz wsparcie, formacją którą można zakwalifikować jako flagę. Na wykresie widać formację młota która pojawiła się na poziomie górnego ograniczenia tej konsolidacji i poziomie ostatnich pokonanych szczytów, która daje sygnał kupna. Dodatkowo wysoka biała świeca z potwierdza wymowę tego młota. Świeca jest jedną z największych jakie ostatnio pojawiały się na wykresie i ma postać marubozu, jest już bardzo blisko górnego ograniczania flagi co może skutkować przebiciem jej górnego ograniczenia i wygenerowania na następnej sesji sygnału po wybiciu z tej formacji. Wszystkie te nakładające się na siebie sygnały kupna, do tego na tak ważnych poziomach technicznych stwarza dobrą sytuacje na zajmowanie pozycji długich. Źródło : własne za pomocą programu MetaTrader 4 Aby jeszcze bardziej zwiększyć zyski z tej inwestycji wybieramy 3 spółki z WIG20 które mają dużą perspektywę wzrostu: BRE BANK PGNiG BOGDANKA

6 Poziom obrony pozycji : 123 zł Poziom wyjścia z pozycji : 155-160 zł
Akcje BRE BANK Udział w portfelu : 34 % Poziom obrony pozycji : 325 zł Poziom wyjścia z pozycji : 398 zł Czas wejścia : bieżące sesje po cenie rynkowej Opis: przebicie ważnego poziomu oporu, wysoką białą świecą, o dużym ciele. Źródło : własne za pomocą strony Akcje PGNiG Udział w portfelu : 33 % Poziom obrony pozycji : 5,20 zł Poziom wyjścia z pozycji : 6,70 zł Czas wejścia : bieżące sesje po cenie rynkowej Opis: utworzenie konsolidacji po okresie wzrostów, oczekiwane wyjście górą, przy wzroście cen indeksu. Źródło : własne za pomocą strony Akcje BOGDANKA Udział w portfelu : 33 % Poziom obrony pozycji : 123 zł Poziom wyjścia z pozycji : zł Czas wejścia : bieżące sesje po cenie rynkowej Opis: odbicie od ważnego poziomu wsparcia formacją świecową - młot Źródło : własne za pomocą strony

7 OCZEKIWANE WYNIKI STRATY ZYSKI PODSUMOWUJĄC
Pozycje zamykając na liniach obrony maksymalnie możemy stracić na : Co daje nam stratę około 625,2 zł czyli 6,25 % kapitału ( do strat trzeba będzie jeszcze doliczyć koszty transakcyjne ) PGNiG BRE BOGDANKA 9,3 % 4,8% 4,7% ZYSKI Zyski z naszej transakcji możemy określić na podstawie poziomów docelowych, chociaż sytuacja rynkowa może sprawić, że nie osiągniemy oczekiwanych poziomów i będziemy musieli zamknąć pozycje wcześniej, w celu zachowania zysków. Obserwacja dobrego momentu wyjścia z pozycji będzie możliwa kiedy osiągniemy już co najmniej dwukrotność potencjalnej straty czyli 12,5 % zysku. Gdy osiągniemy już ten poziom możemy zwracać uwagę na oznaki słabości rynku, które będą zwiastowały korektę oraz podjąć decyzje o zamknięciu pozycji. Takie postępowanie pozwoli nam maksymalnie wykorzystać ruch wzrostowy i osiągnąć jak największe zyski. Sygnałami mogą być np. formacje świecowe, odbicie od ważnych poziomów oporu lub inne formacje zwiastujące odwrócenie trendu. Jeżeli cena akcji dojdzie do poziomów to zwracamy szczególną uwagę na zachowanie ceny akcji na tych poziomach, przygotowując się do zamknięcia pozycji po najbardziej korzystnym kursie. Tak więc zakładamy, że: Maksymalny zysk daje 1785,5 zł czyli około 18 % kapitału (od zysków trzeba będzie jeszcze odliczyć koszty transakcyjne ) MAKSYMALNA STOPA ZWROTU MINIMALNA STOPA ZWROTU 12,5 % BRE BANK BOGDANKA PGNiG 16,7% 20% 16,9% PODSUMOWUJĄC OCZEKIWANY ZYSK 12,5 % - 18 % OCZEKIWANA STRATA 6,25 %

8 PODSUMOWANIE NASZEJ INWESTYCJI
Ryzyko ograniczone zostało dzięki : Potwierdzeniu korzystnej sytuacji na wielu skorelowanych rynkach Dywersyfikacji pieniędzy po pomiędzy 3 spółki które należą do innych sektorów gospodarczych Kupujemy spółki tylko z WIG20 które są najbardziej odporne na nagłe zmiany na rynku spośród reszty indeksów Spółki z WIG20 są najpłynniejsze co ułatwia szybkie zbycie i nabycie akcji Określona kwota straty pozwala uniknąć utraty kapitału lub jego dużej części Wykorzystujemy sam ruch wzrostowy nie przetrzymujemy pozycji, co pozwoli uniknąć wahań wartości portfela CHARAKTERYSTYKA NASZEJ STRATEGI INWESTYCYJNEJ Schemat dobierania naszej inwestycji można powtarzać kiedy znowu pojawią się korzystne warunki do otwierania pozycji Określone zyski i straty, stosunek zysku do straty powyżej wartości 2 Konieczność kontrolowania co jakiś czas sytuacji na rynku Praktycznie nie bierzemy pod uwagę inflacji przy tak krótkim okresie inwestycji Ograniczenie stresu inwestora przez określony plan inwestycji Krótki okres inwestycji oraz wykorzystywanie bardzo czytelnych sygnałów do zajmowania pozycji długich. Używanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych, z powodu jej lepszej przydatności od analizy fundamentalnej w krótkich okresach i ruchach cenowych Obserwacja rynku pozwala na możliwie maksymalne wykorzystanie ruchu wzrostowego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "Wykonał : Tomasz Brzostek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google