Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces inwestycyjny i czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces inwestycyjny i czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Proces inwestycyjny i czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
I WARSZTAT LIDERÓW PARTNERSTWA OBSZARU DOLNEJ WISŁY

2 Zagadnienia Atrakcyjność inwestycyjna
Rola lokalizacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej Czynniki lokalizacji Etapy lokalizacji Wpływ władz na kształtowanie atrakcyjności inwestycyjnej

3 Atrakcyjność inwestycyjna
Czym jest dla inwestora a czym dla lokalnej społeczności?

4 Atrakcyjność inwestycyjna to dopasowanie
Produkcja Konkurencyjny produkt Tani Wysokiej jakości Wyrafinowany Lokalizacja Renta położenia Zasoby do produkcji Warunki dla łańcucha wartości Inwestor Stopa zwrotu z inwestycji Czynniki produkcji Łańcuch wartości dodanej

5 Łańcuch wartości dodanej
Infrastruktura firmy Gospodarka zasobami ludzkimi Rozwój techniki Zaopatrzenie Logistyka w sferze zaopatrzenia Operacje Logistyka w sferze dystrybucji Marketing i sprzedaż Czynności obsługi Marża Czynności wspomagające Czynności podstawowe

6 Atrakcyjność inwestycyjna to cecha lokalizacji
Wzrost gospodarczy Inwestycje Miejsca pracy Efekty mnożnikowe Efekt kuli śnieżnej Adekwatność lokalizacji Kapitał ludzki Kapitał społeczny Edukacja Infrastruktura Proces gospodarczy Coraz więcej wiedzy i informacji Postęp globalizacji Bardziej sieciowa i projektowa gospodarka Otwarty i wymagający rynek pracy

7 Rola lokalizacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej
Jak lokalizacja wpływa na łańcuch wartości dodanej?

8 Zmiana obrazu konkurencji
Dawniej: statyczna rywalizacja w zamkniętej gospodarce oparta na minimalizacji kosztów i przewadze czynników produkcji (praca, kapitał) oraz efektów skali. Nakłady w postaci czynników produkcji mają coraz mniejszą wartość z powodu: Zwiększonej i podaży w miarę otwierania się kolejnych krajów na globalną gospodarkę Większej sprawności krajowych i międzynarodowych rynków czynników produkcji Malejącej roli czynników produkcji w konkurencji Dzisiaj: Poszukiwanie innowacji i strategicznych różnic Bliskie powiązania z nabywcami, dostawcami i innymi instytucjami podnoszą sprawność działania oraz tempo doskonalenia i innowacji

9 Wpływ lokalizacji na przewagę konkurencyjną
Oddziaływanie na wzrost efektywności (wytworzonej wartości przypadającej na dzień pracy i na jednostkę zaangażowanego kapitału lub zasobów fizycznych) Czynniki produkcji są dostępne – zamożność zależy od efektywności, z jaką się je wykorzystuje i podnosi ich poziom w danej lokalizacji

10 Źródła przewagi konkurencyjnej lokalizacji
Miejscowy kontekst zachęcający do odpowiednich rodzajów inwestycji i ciągłego podnoszenia poziomu Nasilona konkurencja pomiędzy miejscowymi rywalami Kontekst strategii i rywalizacji firm Warunki popytu Sektory pokrewne i wspomagające Warunki czynników produkcji (nakładów) Jakość i koszt czynników produkcji (nakładów) Zasobów naturalnych Zasobów ludzkich Zasobów kapitałowych Infrastruktury materialnej Infrastruktury administracyjnej Infrastruktury naukowej i technicznej Jakość czynników Specjalizacja czynników Wyrafinowani i wymagający miejscowi klienci Potrzeby klientów wyprzedzające takie, które pojawią się gdzie indziej Niezwykły miejscowy popyt w sektorach wyspecjalizowanych, które można obsługiwać w skali globalnej Obecność na miejscu zdolnych dostawców Obecność konkurencyjnych pokrewnych sektorów

11 Paradoks lokalizacji W gospodarce cechującej się szybkim transportem, dobrą komunikacją oraz dostępem do globalnych rynków lokalizacja pozostaje fundamentalnym czynnikiem konkurencji Wszystko to, w co można zaopatrzyć się na odległość przestaje stanowić o przewadze konkurencyjnej (w rozwiniętych krajach) Trwała przewaga konkurencyjna ma charakter lokalny – skupienie wysoko wyspecjalizowanych umiejętności, instytucji, rywali, pokrewnych przedsiębiorstw, wyrafinowanych klientów Sąsiedztwo (geograficzne, kulturowe, instytucjonalne) zapewnia szczególny dostęp, swoiste stosunki wzajemne, lepszą informację, silne zachęty oraz inne korzystne czynniki efektywności, które trudno czerpać z oddalenia Dzięki globalizacji łatwo uzyskać dostęp do standardowych nakładów, informacji i technologii. Bardziej zaawansowane wymiary konkurencji nadal są ograniczone geograficznie

12 Czynniki lokalizacji Czym przekonać inwestora?

13 Czynniki lokalizacji Twarde Miękkie Utożsamiane z cechami mierzalnymi
Odgrywają znaczącą rolę przy wyborze regionu i skończonej liczby potencjalnych lokalizacji Przesłanki podjęcia decyzji: maksymalizacja popytu, minimalizacja kosztów Niemierzalne, natury psychologicznej i socjologicznej Duże znaczenie przy ostatecznym wyborze miejsca lokalizacji Przesłanki podjęcia decyzji: maksymalizacja korzyści psychicznych i minimalizacja różnego rodzaju trudności

14 Czynniki twarde i miękkie

15 Kategorie czynników lokalizacji
Rynek pracy Infrastruktura działalności gospodarczej Koszty Położenie miejsca lokalizacji Jakość środowiska Klimat gospodarczy Opinie na temat danego miejsca Warunki życia

16 Rynek pracy Czynniki twarde Czynniki miękkie
Podaż wykwalifikowanej siły roboczej Poziom wynagrodzeń Czynniki miękkie Kompetencje Możliwości pozyskania pracy i zrobienia kariery Możliwości kształcenia Odległość do miejsca pracy

17 Infrastruktura gospodarcza
Czynniki twarde Podaż gruntów i biur Połączenia komunikacyjne Wewnątrzregionalna sytuacja komunikacyjna Czynniki miękkie Wizerunek miejsca Jakość i wyobrażenia decydentów o gruntach i budynkach Jakość i wyobrażenia decydentów o infrastrukturze

18 Koszty Czynniki twarde Cena gruntów i powierzchni zabudowanych
Lokalne opłaty i podatki Lokalne subwencje i dodatki Nakłady na ochronę środowiska i wywóz śmieci Zaopatrzenie w energię i wodę Wynagrodzenia i uposażenia

19 Położenie miejsca lokalizacji
Czynniki twarde Osiągalność ważnych okręgów gospodarczych i rynków Czynniki miękkie Położenie geograficzne Położenie geopolityczne Osiągalność innych atrakcyjnych regionów

20 Jakość środowiska Czynniki twarde Czynniki miękkie Obszary chronione
Czystość powietrza (produkcja) Czystość wody (produkcja) Nakłady na wodę, deponowanie odpadów, recykling oraz przyjęte w tym zakresie standardy Czynniki miękkie Klimat, pogoda Czystość powietrza (warunki życia) Jakość wody (warunki życia) Wizerunek inwestora

21 Klimat gospodarczy Czynniki miękkie Klimat społeczny Klimat polityczny
Jakość administracji wspierającej gospodarkę Promocja i informacja Obsługa inwestora Lokalne procedury

22 Opinie na temat miejsca
Czynniki miękkie Wizerunek miejsca lokalizacji Wizerunek regionu pod kątem nowoczesności Wizerunek regionu w układzie centrum-peryferie Znaczenie historyczne i kulturowe

23 Warunki życia Dostępność terenów zielonych Atrakcyjny krajobraz
Unikatowa przestrzeń miejska Kultura

24 Etapy lokalizacji Na jakich etapach wpływ ma samorząd?

25 Proces lokalizacji a jej orientacja
Lokalizacja przymusowa Lokalizacja związana Lokalizacja swobodna

26 Etapy lokalizacji Wybór grupy państw lub państwa
Czynniki twarde i miękkie Wybór potencjalnych lokalizacji (długa lista) Czynniki twarde Wybór potencjalnych lokalizacji (krótka lista) Wybór ostatecznej lokalizacji Czynniki miękkie

27 Wpływ władz na kształtowanie atrakcyjności inwestycyjnej
W jakich aspektach najefektywniej można poprawić atrakcyjność?

28 Wpływ władz samorządowych

29 Wpływ władz na podnoszenie poziomu gron
Eliminacja barier miejscowej konkurencji Organizowanie odpowiednich urzędów wokół gron Podejmowanie wysiłków w celu przyciągania do gron zagranicznych inwestycji Skupianie promocji eksportu wokół gron Kontekst strategii i rywalizacji firm Warunki popytu Sektory pokrewne i wspomagające Warunki czynników produkcji (nakładów) Sprawne tworzenie skutecznych przepisów proinnowacyjnych aby: Ograniczyć niepewność co do przepisów Pobudzać do szybkiego ich wprowadzenia w życie Zachęcać do podnoszenia poziomu Sponsorowanie niezależnych jednostek testujących i certyfikujących wyroby i usługi grona Działanie w charakterze wyrafinowanego nabywcy produktów grona Organizowanie wyspecjalizowanych programów oświatowych i szkoleniowych Organizowanie prac badawczych w miejscowych uniwersytetach nad techniką związaną z gronami Ulepszanie wyspecjalizowanego transportu i innych elementów infrastruktury Sponsorowanie forum na którym mogą zbierać się uczestnicy gron Zachęcanie do działań związanych z gronami, żeby przyciągnąć dostawców i usługodawców Ustanawianie stref wolnego handlu, parków przemysłowych lub parków dostawców nastawionych na grona

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Proces inwestycyjny i czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google