Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY A KSZTAŁCENIE KADR Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY A KSZTAŁCENIE KADR Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY A KSZTAŁCENIE KADR Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO

2 ANALIZA RYNKU PRACY PRZEZ PRYZMAT TEORII RYNKU PRACY 1.Teoria segmentacji (wyodrębnienie segmentu rynku kadr z wyższym wykształceniem) 2.Zjawisko histerezy – model ubytku kapitału ludzkiego

3 MAKROEKONOMICZNE IMPLIKACJE DLA RYNKU PRACY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO 1.Ewolucja rynku pracy w Polsce od rynku pracobiorcy do rynku pracodawcy 2.Szoki popytowe: –Spadek koniunktury –Szok realokacyjny 3.Luka edukacyjna

4 4.Rozwój rynku edukacyjnego (boom edukacyjny): –Wzrost limitów przyjęć na studia –Zwiększenie ofert (nowe kierunki, formy kształcenia) –Rozwój sektora niepublicznych szkół wyższych –Tworzenie państwowych wyższych szkół zawodowych 5.Symptomy nierównowagi na rynku pracy w segmencie wyższego wykształcenia

5 SPECYFIKA RYNKU PRACY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO 1.Determinanty popytu i podaży pracy: –Sytuacja gospodarcza –Struktura gospodarki –Zasiedlanie –Kompensata biologiczna –Transformacja demograficzna –Migracje (głównie zagraniczne) Strona podażowa Strona popytowa Od utworzenia woj. opolskiego w 1950r.

6 2.Dynamika osób z wyższym wykształceniem: 1945r. 900 – 1 000 osób z wyższym wykształceniem (szacunek) 2002r. 72 990 osób z wyższym wykształceniem (NSP 2002r.)

7 3.Formowanie się opolskiego ośrodka akademickiego Uczelnie: Politechnika Opolska Uniwersytet Opolski WSZiA w Opolu PWZS w Nysie Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu Państwowa Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna w Opolu Szkoła Wyższa im. Jańskiego w Opolu

8 Studenci Źródło: Dane GUS

9 BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 1.Dynamika bezrobotnych Tabela 1 Dynamika bezrobocia osób z wyższym wykształceniem w województwach Śląska w latach 2000 - 2005 Wyszczególnienie Rok poprzedni = 100 200020012002200320042005 [i] [i] Opolskie1421351301139499 Polska145 12611110799 Źródło: Obliczenia własne na podstawie Informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej województw, kwartalniki GUS Warszawa z lat 2000 – 2005 [i] [i] III kwartał

10 Tabela 2 Dynamika bezrobotnych zarejestrowanych na Śląsku w latach 2000 - 2005 WojewództwaRok poprzedni = 100 200020012002200320042005* Opolskie 1161131069891 Polska 115 103999492 Źródło: Jak w tabeli 1

11 2.Skutki bezrobocia osób z wyższym wykształceniem: –Deprecjacja kwalifikacji. Szybko dokonujący się postęp techniczny powoduje starzenie się kwalifikacji a to z kolei prowadzi do ubytku kapitału ludzkiego –Koszty indywidualne poniesione na uzyskanie wykształcenia wyższego –Koszty makroekonomiczne – wydatki z budżetu państwa na kształcenie na poziomie wyższym oraz koszty alternatywne –Koszty społeczne (wykluczenie, patologie, pogarszanie się stanu zdrowia ludności i in.) –Migracja zagraniczna

12 3.Działania: Inwestycje tworzące miejsca pracy Wspieranie rozwoju opolskiego ośrodka akademickiego w tworzeniu oferty kształcenia odpowiadającej procesom i tendencjom zachodzącym w świecie Wzrost nakładów na sferę B+R oraz tworzenie pasa transmisyjnego pomiędzy nauką, a gospodarką

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "RYNEK PRACY A KSZTAŁCENIE KADR Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google