Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO"— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO
RYNEK PRACY A KSZTAŁCENIE KADR Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO

2 ANALIZA RYNKU PRACY PRZEZ PRYZMAT TEORII RYNKU PRACY
Teoria segmentacji (wyodrębnienie segmentu rynku kadr z wyższym wykształceniem) Zjawisko histerezy – model ubytku kapitału ludzkiego

3 MAKROEKONOMICZNE IMPLIKACJE DLA RYNKU PRACY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
Ewolucja rynku pracy w Polsce od rynku pracobiorcy do rynku pracodawcy Szoki popytowe: Spadek koniunktury Szok realokacyjny Luka edukacyjna

4 Rozwój rynku edukacyjnego (boom edukacyjny):
Wzrost limitów przyjęć na studia Zwiększenie ofert (nowe kierunki, formy kształcenia) Rozwój sektora niepublicznych szkół wyższych Tworzenie państwowych wyższych szkół zawodowych Symptomy nierównowagi na rynku pracy w segmencie wyższego wykształcenia

5 SPECYFIKA RYNKU PRACY ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
Determinanty popytu i podaży pracy: Sytuacja gospodarcza Struktura gospodarki Zasiedlanie Kompensata biologiczna Transformacja demograficzna Migracje (głównie zagraniczne) Strona popytowa Strona podażowa Od utworzenia woj. opolskiego w 1950r.

6 Dynamika osób z wyższym wykształceniem:
1945r. 900 – osób z wyższym wykształceniem (szacunek) 2002r osób z wyższym wykształceniem (NSP 2002r.)

7 Formowanie się opolskiego ośrodka akademickiego Uczelnie:
Politechnika Opolska Uniwersytet Opolski WSZiA w Opolu PWZS w Nysie Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu Państwowa Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna w Opolu Szkoła Wyższa im. Jańskiego w Opolu

8 Studenci Źródło: Dane GUS

9 BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Dynamika bezrobotnych Tabela 1 Dynamika bezrobocia osób z wyższym wykształceniem w województwach Śląska w latach Wyszczególnienie Rok poprzedni = 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005[i] Opolskie 142 135 130 113 94 99 Polska 145 126 111 107 Źródło: Obliczenia własne na podstawie Informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej województw, kwartalniki GUS Warszawa z lat 2000 – 2005 [i] III kwartał

10 Dynamika bezrobotnych zarejestrowanych na Śląsku w latach 2000 - 2005
Tabela 2 Dynamika bezrobotnych zarejestrowanych na Śląsku w latach Województwa Rok poprzedni = 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Opolskie 116 113 106 98 91 Polska 115 103 99 94 92 Źródło: Jak w tabeli 1

11 Skutki bezrobocia osób z wyższym wykształceniem:
Deprecjacja kwalifikacji. Szybko dokonujący się postęp techniczny powoduje starzenie się kwalifikacji a to z kolei prowadzi do ubytku kapitału ludzkiego Koszty indywidualne poniesione na uzyskanie wykształcenia wyższego Koszty makroekonomiczne – wydatki z budżetu państwa na kształcenie na poziomie wyższym oraz koszty alternatywne Koszty społeczne (wykluczenie, patologie, pogarszanie się stanu zdrowia ludności i in.) Migracja zagraniczna

12 Działania: Inwestycje tworzące miejsca pracy
Wspieranie rozwoju opolskiego ośrodka akademickiego w tworzeniu oferty kształcenia odpowiadającej procesom i tendencjom zachodzącym w świecie Wzrost nakładów na sferę B+R oraz tworzenie „pasa transmisyjnego” pomiędzy nauką, a gospodarką

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "Dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google